Z wobmjezowanym zrěčenjom

pjatk, 21. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Berlin (dpa/SN). Něhdźe 2,8 milionow ludźi w Němskej ma časowje wobmjezowane dźěłowe zrěčenje. Předewšěm žony a młodźi ludźo su potrjecheni. Tole wuchadźa z wotmołwy zwjazkoweho knježerstwa na naprašowanje frakcije Lěwicy w zwjazkowym sejmje, kotrež medijam předleži. Mjez žonami ma 7,6 procentow dźěło na čas, mjez mužemi 6,5 procentow. Najhórje je mjez młodostnymi w starobje 15 do 24 lět. Tam dźěła nawšě 20 procentow w tajkim poměrje.

Prěnje protesty přećiwo AfD

Köln (dpa/SN). Do jutřišeho zwjazkoweho zjězda AfD w Kölnje su so tam dźensa prěni demonstranća k protestnym akcijam zhromadźili. Před hłownym dwórnišćom zestupachu so čłonojo hibanja Avaaz, maskěrowani jako politikarjo AfD Frauke Petry, Björn Höcke, Alexander Gauland a Beatrix von Storch. Čłonojo skupiny wumjetowachu AfD zastarsku ideologiju. Po informacijach hibanja je so 30 ludźi wobdźěliło. AfD wotměje kónc tydźenja w Kölnje swój cyłoněmski zjězd. Něhdźe 50 000 ludźi chce jutře přećiwo tomu protestować.

Dalši wopor zemrěł

wozjewjene w: Politika
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu