Sport (26.05.17)

pjatk, 26. meje 2017 spisane wot:

Wubědźowanje wobornikow

Wohnjowi wobornicy zarjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow maja dźensa wječor swoje prěnje lětuše wubědźowanje, a to w Sernjanach. Zazběhowe wurisanje započnje so we 18 hodź.

Hušćanske parkowe běhi

Njedźelu, 28. meje, přewjedźe Sportowe towarstwo Huska swoje 32. parkowe běhi. Start a cil budźetej w sportowym kompleksu ST Huska na Günthersdorferowej 1a. Prěnjej běhaj za dźěći započnjetej so w 10 hodź. (1 000 m) a 10.15 hodź. (2 000 m), hłownej běhaj budźetej w 11 hodź. (6,5 km a 13,0 km).

Volleyballowej turněraj

Wučerki-volleyballistki a wučerjo-volleyballisća Serbskeho gymnazija Budyšin zarjaduja a wuhotuja do wulkich prózdnin tradicionalnej wurisani při wysokim saku. Štwórtk, 1. junija, wot 14 hodź. nastupja woni přećiwo holcam a hólcam 12. lětnika. Srjedu, 7. junija, wuhotuja we wulkej sportowej hali Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma turněr za prošene wólnočasne volleyballowe cyłki.

Kónctydźenska kopańca

27.05. 13:00 Lubuš II – Kulow II

27.05. 15:00 Kamjenc – VfB Zwenkau II

27.05. 15:00 Módro-běli Zschachwitz

  – SJ Chrósćicy

28.05.  13:00 Něm. Pazlicy II – Chrósćicy II

27.05. 15:00 Bukecy – Kulow

Derbyjowa poražka wosebje bolała

srjeda, 24. meje 2017 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– Natwar Němske Pazlicy 1:2 (0:1)

Zestawa domjacych: Hahn – Hrjehor, Kral, Haška, Pawlik, Hommel, Šołta, Hoelzel, Hanuza, Korjeńk (60. Čornak), Lejnart

Kóžda poražka je njepřijomna, a wosebje bolostna je derbyjowa. Hižo w prěnjej połseriji běchu koparjo Němskopazličanam podleželi. Tohodla bě cyłk trenarskeje dwójki Detlef Panic/Handrij Krawčik na to wusměrjeny sej dypki doma zdźeržeć. Hačrunjež běchu hosćo hrajersce lěpje nastajeni, by so to jemu poradźić móhło, by-li wuhrate šansy wuspěšnje wužiwał. Tale mizera pak ćehnje so hižo přez cyłu sezonu Njebjelčanow.

Hižo­ w 2. min. móhli domjacy wrota třělić, ale po spěšnje wuhratym nadběhu so to Stefanej Kralej, Robertej Lejnartej kaž tež Jakubej Šołće njeporadźi. W 5. min. nawjedowachu hosćo po wušiknym nadběhu nadobo z 0:1. Njebjelčenjo prócowachu so mócnje wo wurunanje, ale kaž hižo často so to Lejnartej (9., 12.), Tommyjej Hommelej (26.) a Pawlej Hrjehorjej (44.) wospjet njezešlachći.

Najšpatnišu hru sezony pokazali

srjeda, 24. meje 2017 spisane wot:

ZFC Meuselwitz

– FSV Budissa Budyšin 4:1 (1:0)

Zestawa hosći: Große – Iliadis, Hoßmang, Hausdorf (56. Šisler), Hänsch, Müller (68. Němec), Barnickel, Kloß, Salewski, Rosendo, Žuljević (52. Herrmann)

Na poslednjej dypkowej hrě hrajneje doby 2016/2017 chcychu koparjo Budissy Budyšin porjadny zaćišć zawostajić. Torsten Gütschow žadaše sej wot swojich chowancow zasadźenje, zo bychu sezonu z dobrym wuslědkom wotzamknyli. Tójšto hrajerjow pak słowa Gütschowa po zdaću zrozumiło njeje abo bě snano w myslach hižo w dowolu. ZFC Meuselwitz bě wot wšeho spočatka angažowaniše mustwo. Wone hru postaješe a měješe mučnych hosći pod kontrolu. Prěnje móžnosće drje hišće njewužiwaše, do połčasa pak tola hišće z 1:0 (39.) nawjedowaše.

Stara koparska garda Sokoła Ralbicy/Hórki je minjeny pjatk hru wo zaćah do finala wo wokrjesny pokal přećiwo Módro-běłym Kulow 0:1 přěhrała. Rozsudne wrota docpě Christian Noack w 70. min. Na wobrazu widźimy běhanski duel mjez Tobiasom Čórlichom (nalěwo, Ralbicy) a Marcelom Markom (čisło 17, Kulow). Foto: Werner Müller

Pakoßnick wšitke wrota třělił

wutora, 23. meje 2017 spisane wot:

ST Marijina hwězda

– ST Drjewnica 3:0 (1:0)

Zestawa domjacych: O. Schmidt – Wróbl, Škoda, Łušćanski, Lipič, Peschmann, T. Jurš (88. Matik), Hawš, P. Schmidt, Pakoßnick (85. Hübner), D. Jurš

Dalšu hru přećiwo hrožacemu zestupej mějachu koparjo ST Marijineje hwězdy njedźelu doma přećiwo Drjewnicy. Zhromadny mustwowy wukon wjedźeše k zasłuženemu 3:0. Třělc wšitkich wrotow bě Jakob Pakoßnick. Wjacore šansy w prěnim połčasu na woběmaj stronomaj ničo njewunjesechu. Krótko do přestawki pak nastachu prěnje wrota. Na lěwym boku bě so Paul Schmidt pře­drěł a bul Pakoßnickej wotpołožił. Tón suny hrajny nastroj nisko k 1:0 (43.) do saka.

Turněr wuspěšnje zakónčili

wutora, 23. meje 2017 spisane wot:

Sezonu 2016/2017 we wobwodnej lize je volleyballowe mustwo Viktorije Worklecy na druhim městnje zakónčiło a so minjeny kónc tydźenja na wyšoklasowy turněr do Zhorjelca podało. Zarjadowar a wuhotowar bě sportowe towarstwo VfB Zhorjelc.

Na třoch rozdźělnych turněrach (žony, dwójce mužojo) wojowachu sportowcy dwaj dnjej wo dypki a dobre zaměstnjenja. Pola muži su samo něhdyši volleyballisća z prěnjeje zwjazkoweje ligi sobu hrali. Tak běše nadawk za Worklečanow chětro naročny. Z pomocu zboža při loso­wanju mějachu woni wjacorych znatych w skupinje. Jako prěnjej w předkole poradźi so Viktoriji zaćah do finalneje skupiny (final five). To na tymle wurisanju hišće ženje docpěli njeběchu. Z rjanymi akcijemi a dobrej naladu samo w tutej sylnej skupinje wobstachu. Zo za nich na kóncu bronzowa medalja wuskoči, njebychu sej do turněra myslili. Tež přećiwo absolutnym faworitam móžachu jednu sadźbu dobyć a wubědźichu sej 3. městno.

Doma njeporaženi wostali

wutora, 23. meje 2017 spisane wot:

SJ Chrósćicy

– SG Weixdorf 1:1 (1:1)

Zestawa domjacych: Králíček – Pöpel, Cyž, Sentivan, Šafář, M. Zahrodnik, Henčl (86. Kunze), Runt, F. Zahrodnik (72. Šmit), Žur (62. Młynk), Věchet

Wuslědki (23.05.17)

wutora, 23. meje 2017 spisane wot:

Krajna koparska klasa

Chrósćicy– Weixdorf1:1 (1:1)

Biskopičanske KT II – Mužakow 0:4 (0:2)

1. Radebeulski BC 22 55  : 18 56

2. Čerwjeno-běli Mužakow 22 53  : 29 48

3. Laubegast 22 60  : 31 45

4. FC Neugersdorf II 21 54  : 27 37

5. FSV Nowosólc-Hródk 22 48  : 37 36

6. Nowe Město  22 43  : 43 31

7. SJ Chrósćicy 23 35  : 37 30

Najmłódši koparjo SGB dobyli

póndźela, 22. meje 2017 spisane wot:

Prěni raz docpěchu najmłódši koparjo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) kónčne wurisanje Sakskeje pod hesłom „Młodźina trenuje za olympiju“. Woni přesadźichu so w regionalnym finalu na Budyskej Młynkec łuce přećiwo dalšim třom gymnazijam wuchodneje Sakskeje a su třeće hólče mustwo SGB, kotrež pojědźe spočatk junija do Lipska.

SGB – Augustum Haniny gymnazij Zhorjelc 2:0

Hnydom wot spočatka přewzachu hólcy SGB iniciatiwu a sej někotre šansy wuwojowachu. Traješe pak dźewjeć mjeńšin, prjedy hač zaklinka. Flanku Dawida Žura podlěši Caspar Dźisławk do šěsnatki, hdźež steješe Niklas Šnajder na prawym městnje a do praweho delnjeho kuta k 1:0 přetwori. Psychologisce wažne nawjedowanje padny krótko do połčasa. Nětko tłóčachu Zhorjelscy gymnaziasća na wrota Daniela Weclicha. Škit wokoło Corbiniana Šefera pak měješe nadběhi pod kontrolu. W 15. min. juskachu serbscy šulerjo druhi raz, jako so Leon Šołta na lěwym boku do šěsnatki předrě a so z mócnej třělwu wo kónčne 2:0 postara.

SGB – Gymnazij bratra a sotry Scholl Lubij 1:1

Prosće žane zbožo njeměli

póndźela, 22. meje 2017 spisane wot:

Póst Germania Budyšin

– Sokoł Ralbicy/Hórki 3:0 (1:0)

Zestawa hosći: Ch. Gloxyn – K. Matka (58. Lulak), Zynda, B. Bjeńš, M. Matka, D. Gloxyn, Šewc, Wowčerk (58. Šěn), Kurjat (48. Domaška), S. Bjeńš, Korjeńk

Hra přećiwo ćělnje robustnemu teamej bě so za koparjow Sokoła derje započała. Z Fabianom Korjeńkom a Stefanom Bjeńšom nadběhowaštaj prědku agilnaj hrajerjej a sej ze sylnym pressingom stajnje bule wuwojowaštaj. Nažel pak běchu wotzamknjenja přesłabe. Hač do 20. min. so domjacy pomału zhrabachu, škit Sokoła pak steješe wěsće a tohodla so před wrotami Chrystofa Gloxyna tež wulce njepaleše. Wot 25. do 45. min. mějachu Ralbičenjo hosćićela dospołnje pod kontrolu a pokazachu wulkotnu kopańcu. Nažel pak njewuskoči žana móžnosć, dokelž bul w poslednim wokomiku husto wotskoči abo kónčna přihrawka precizna dosć njebě. Z prěnjej strašnej akciju pak nawjedowachu krótko do połčasa nadobo Budyšenjo. Jedyn z nich wuwojowa sej w srjedźnym polu bul a třěli jón z 25 metrow nisko na wrota. Gloxyn zamó kulowatu kožu hišće na žerdź wotwobarać. Wottam pak skoči wona Marcej Müllerej před nohu, a tón njeměješe žadyn problem k 1:0 přetworić.

nawěšk

  • Srjedu, 3. meje 2017, wotmě redakcija Serbskich Nowin na žurli Konječanskeho towarstwoweho domu "Delany" diskusijny forum na temu "Wjelk – žohnowanje abo kwakla". Něšto wjac hač 40 ludźi bě so na nim wobdźěliło. Tule namakaće někotre fotowe impresije