Jědnatki třěleli

štwórtk, 27. julija 2017 spisane wot:

Minjenu sobotu su delni Sulšečenjo swoje mjeztym štwórte třělenje jědnatkow we wobłuku wjesneho swjedźenja přewjedli. 24 mustwow so na nim wobdźěli. K wjeselu wšitkich su tež lětsa wurisanje hač do kónca přewjedli, byrnjež je sylne zliwki přeco zaso mylili. Po napjatych bojach Salowčenjo dobychu.

Prěni króć su sobotu tež na wulku koparsku dartowu sćěnu třěleli. Marko Koplanski z Nowoslic doby ze 128 dypkami před Clemensom Volkmarom z Kašec (117 dypkow).

Hišće raz k třělenju jědnatkow: Lětsa trjechichu aktiwni 366 króć, telko kaž hišće ženje do toho. Dohromady su statistikarjo w Sulšecach nětko 1 139 přetworjenych jědnatkow widźeli. Tysacte wrota poradźichu so Norbertej Grafej z mustwa Dołha garda w předkole přećiwo Pičkam ze suda. Graf dósta za to čestnu medalju.

Kónčne zaměstnjenje třělenja jědnatkow:

1. Salow

2. Spale

3. 1. FC Alkohol Sernjany

4. Brěžki

5. Pički ze suda

6. Šmiga Lepperschdorf

7. Koćina

8. Wildecker Herzbuben

9. 1. FC Alkohol Nowoslicy

10. Einsteinowy klub Wojerecy

11. Konjecy

12. Najmłódši dźe po piwo

13. Pěskecy

14. Pantherowi namrěwcy

15. Dołha garda

16. Lok Mučow

17. Přetworjerjo

18. Haslow

Test njerozsudnje wušoł

štwórtk, 27. julija 2017 spisane wot:
Před 500 přihladowarjemi je so tule minjenu njedźelu na Budyskej Młynkec łuce Josef Müller (nalěwo, Budissa Budyšin) w testowej hrě z BSG Wismutom Gera, kotraž skónči so 0:0, přećiwo Timej Slawikej přesadźić spytał. Budyšan chcyše so hišće raz za startowu formaciju poskićić. Njedźelu dožiwja lubowarjo kopańcy w Neugersdorfje wot 11.15 hodź. w regionalnej lize­ sewjerowuchod derby mjez FC Hornjej Łužicu Neugersdorf a FSV Budissu Budyšin. Foto: Torsten Zettl

Šesty cup piratow přewjedli

srjeda, 26. julija 2017 spisane wot:
Minjenu sobotu a njedźelu přewjedźe 19 cyłkow 6. cup piratow na beachvolleyballnišću we Wojerecach. Mustwa wojowachu w měšanych teamach, w kotrychž běchu stajnje dwě žonje a dwaj mužej. Dwuboje wotměchu so na třoch hrajnišćach a hrajny modus běše kóždy přećiwo kóždemu. Wobdźělnicy běchu z Wojerec a blišeje wokoliny­, z Lipska, Choćebuza a Drježdźan. Turněr dobyło je mustwo z mjenom Chippendales. Foto: Werner Müller

Testowu partiju jasnje přěhrali

srjeda, 26. julija 2017 spisane wot:

BSV Sebnitz

– SJ Chrósćicy 5:1 (2:0)

Zestawa hosći: Cyž – Dórnik, Sentivan, Runt, M. Zahrodnik, Domaška, Młynk, Kunze, F. Zahrodnik, Němec, Věchet

Zańdźenu sobotu podachu so koparjo 1. mustwa Chróšćanskeje SJ k testowej hrě do Sebnitza. Byrnjež tam poražku 1:5 poćerpjeli, běše duel tola cyłkownje wurunany. Hižo po někotrych hratych mjeńšinach měješe Radim Věchet po přihrawce Josefa Němeca, kiž bě so přećiwo škitarjej přesadźił, prěnju składnosć. Wrotar pak kop wotwobara. Wotnětka hosćićeljo na hrajnišću dominowachu. Tomáš Hurab, kiž bě před lětami z Chrósćic do Sebnitza šoł, třěli we 8. min. 1:0. Domjacy po nawjedowanju dale sylnje kombinowachu a wuhrachu sej tójšto móžnosćow. Přichodna šansa pak skićeše so Chróšćanskemu nowopřichadej Němecej. Jeho sylny kop dźěše jenož do žerdźe. Hosćićel drje měješe wjele składnosćow, młody wrotar Matej Cyž, kiž steješe prěni raz za 1. mustwo SJC w klětce, pak je solidnje a zdźěla sylnje wotwobara. W 35. min. pak prasny wón njezbožownje do nadběhowarja, a sudnik pokaza na dypk. Jědnatku přetwori Vladimir Semanco, kiž bě tež jónu w Chrósćicach hrał.

Pjata stacija bičwolejbuloweje tury serbskeho młodźinskeho sćelaka Radijo Satkula wjedźeše zajimcow wčera na Pančičansko-Kukowske sportnišćo. Tam bě mustwo Dwójna nula samo dwě hrajnišći přewostajiło. 16 cyłkow so najebać dešć wobdźěli, z toho štyri z Pančic-Kukowa samych. Turněr doby zaso Dwójna nula II. Team hosćićelow přewiny w finalu mustwo Mixery, hru wo třeće městno dobychu Micki z kocorom přećiwo Nukničanam. Foto: Gloria Žurec

Na triatlonje w Lipsku startowałoj

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:
Marian Žur z Lejna a Beno Šołta z Miłoćic – čłonaj triteama Serbja – wobdźělištaj so wčera na 34. Lipšćanskim triatlonje. Při perfektnych wuměnjenjach staj wobaj swój wosobinski čas w Lipsku polěpšiłoj. Do wjacorych ćežkich kolesowarskich njezbožow pak wobaj na zbožo zaplećenaj njeběštaj. Dalše wubědźowanje za sportowcow triteama Serbja budźe 26./27. awgusta we Łazu na a při Třižonjanskim jězoru. Tam wotměje so potom triatlon KnappenMan. SN

Koparske derbyje w nowej sezonje

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:

W najwyšej lize Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka změjemy skónčnje zaso serbski derby. Tež na dalše prestižne duele móža so fanojo kopańcy wjeselić. We wokrjesnej lize stafli II budu na serbskich sportnišćach tohorunja wo kóždy bul wojować. Tule mały přehlad wo serbskich a dalšich koparskich derbyjach w sezonje 2017/2018.

Wokrjesna wyša liga

16.9.17 15:00 hodź. Kulow

   – Ralbicy/Hórki

22.10.17 15:00 hodź. ST Radwor

   – ST Rakecy

3.12.17 13:30 hodź. Ralbicy/Hórki

   – ST Radwor

9.12.17 13:30 hodź. ST Rakecy

   – Ralbicy/Hórki

18.3.18 15:00 hodź. Ralbicy/Hórki

   – Kulow

21.4.18 14:00 hodź. ST Rakecy

   – ST Radwor

10.6.18 15:00 hodź. ST Radwor

   – Ralbicy/Hórki

16.6.18 15:00 hodź. Ralbicy/Hórki

   – ST Rakecy

wokrjesna liga, stafla II

27.8.17 13:00 hodź. ST Mar. hwězda      – SJ Chrósćicy II

1.10.17 13:00 hodź. ST Mar. hwězda      – SJ Njebjelčicy

29.10.17 14:00 hodź. SJ Njebjelčicy

   – SJ Chrósćicy II

3.12.17 13:30 hodź. Němske Pazlicy     – SJ Njebjelčicy

25.2.18 12:00 hodź. SJ Chrósćicy II

   – Mar. hwězda

8.4.18 15:00 hodź. SJ Njebjelčicy

   – Mar. hwězda

6.5.18 13:00 hodź. SJ Chrósćicy II

   – SJ Njebjelčicy

10.6.18 15:00 hodź. SJ Njebjelčicy

   – Něm. Pazlicy

Jurij Bjeńš

Hraje nětko za Meuselwitz

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:

Denny Kral, čłon Serbskeje koparskeje wubranki, je koparski abejcej w Sportowej jednotce Njebjelčicy a pola Budissy Budyšin nawuknył. Rodźeny Njebjelčan wosta Łužicy tež po tym swěrny a wuwi so w rjadach muži pola Budissy k stajnemu hrajerjej. Před lětom dźěše wón w regionalnej lize k FC Hornjej Łužicy Neugersdorf, wottam před někotrymi tydźenjemi pak k ZFC Meuselwitzej. Tójšto fachowcow na polu kopańcy so krokej serbskeho koparja dźiwa. Tak tež Tadej Cyž z Njebjelčic, kiž je so z Dennyjom Kralom za naš wječornik rozmołwjał.

Dennyjo, w Neugersdorfje sy minjenu sezonu nimale wšitke winowatostne partije za FC Hornju Łužicu Neugersdorf (FCO) wotměł a sy tam jedyn z wukonosylnych koparjow był. Čehodla njejsy pola FCO wostał?

D. Kral: Chcu hišće dalši krok doprědka hić, so wosobinsce dale wuwić a na kóždy pad z přećelku hromadźe ćahnyć. Tohodla njejsym so wjace za Hornju Łužicu rozsudźił.

Nětko dźeš potajkim k ZFC Meuselwitzej. Sy tež kontakt k wyšoklasowym mustwam měł, na přikład w třećej lize?

D. Kral: Ně, naprašowanja k wyšoklasowym mustwam žane njemějach.

Najstarše mustwo 407 lět było

wutora, 25. julija 2017 spisane wot:
Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach zahajichu minjeny pjatk z hašenskim wubědźowanjom wobornikow, kotřiž su starši hač 40 lět. Wobdźěliło je so wosom cyłkow. Dobyli su kameradojo dobrowólneje wohnjoweje wobory Konjecy-Šunow před hosćićelskimi wobornikami ze Sulšec a mustwom z Brěžkow. Po žiwjenskich lětach najstarše zastupnistwo wšak bě z dohromady 407 lětami te z Kulowa (na wobrazu při hašenju). Wone měješe z 73 lětami tež najstaršeho wobornika w swojich rjadach. Foto: Heinz Hirschfeld

Poradźeny serbski supercup

póndźela, 24. julija 2017 spisane wot:

SJ Chrósćicy – Sokoł Ralbicy/Hórki 2:0

SJ Njebjelčicy – ST Marijina hwězda 0:1

Sokoł Ralbicy/Hórki – SJ Njebjelčicy 2:0

SJ Chrósćicy – ST Marijina hwězda 3:0

Zestawa Chróšćanskeje SJ: Cyž, Králíček – Bogusz, L. Zahrodnik, Šmit, Bětnar, Věchet, F. Zahrodnik, M. Zahrodnik, Kunze, Runt, Młynk, Pöpel, Němec, Sentivan

Zestawa Sokoła Ralbicy/Hórki: Ch. Gloxyn – Rawš, M. Matka, K. Matka, D. Gloxyn, B. Bjeńš, Šewc, Wowčerk, Šołta, Kurjat, Čórlich, Korjeńk, S. Bjeńš, Młynk, Janca, J. Bjeńš, Kobalc

Zestawa ST Marijineje hwězdy: O. Schmidt, Matik – Czapik, Škoda, Hübner, Kuring, Winkler, Eldor, Pakoßnick, Róbl, Łušćanski, Hawš, P. Schmidt, Peschamnn, Čornak

Zestawa Njebjelčanskeje SJ: Hahn, Ričel – Domš, Kral, Haška, Rudolph, Hanuza, Hoelzel, Lindemann, Lejnart, Domš, Čornak, Hrjehor, Šram, Korjeńk

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • XXII. mjezynarodny folklorny festiwal “Łužica 2017” je nimo. Dopomnjenki a rjane wokomiki pak wostanu. Najlěpje zapopadnješ je w fotografiji. Tole su mjez druhim Bianka Šeferowa, Feliks Haza, Maćij Bulank a Janek Wowčer  za redakciju SERBSKICH NOWIN

nowostki LND