Serbske medije pod čěskej lupu

póndźela, 20. februara 2017 spisane wot:

Předstajenje a wuznam serbskich medijow za Serbow we Łužicy běštej jedyn z hłownych dypkow diskusijneho wječorka Towarstwa přećelow Serbow w Praskim Serbskim seminarje.

Serb morjeny ...

srjeda, 15. februara 2017 spisane wot:
... haj, ale na zbožo jenož w filmje. Jeli pak sej błótowski krimi „Hra ze smjerću“, kotryž­ je telewizija ZDF póndźelu wječor wusyłała, dokładnje wobhladaš, da to wšo cyle hinak skutkuje. Nic hižo jako srědk napja­tosće, ale hłubokeho rozmyslowanja. Hdyž njewě ani domoródny policist rozkłasć, čehodla a hdy wužiwaja tam zapřijeći Serbja abo Wendojo a hdyž wostanje nastajenje kamery dlěje na městnej tafli z přemóranym serbskim mjenom stejo, a to bjez komentara, započnješ rozmyslować. Dopominaš so na seriju móranjow, njezapomniš ataki na młodych Serbow na a po rejach a njezabudźeš na jězbu prawicarjow po našich wsach z chorhojemi na awtach a jich wołanje nacistiskich parolow, kotrež swědča wo radikalnym zmyslenju tychle kruhow. Derje, zo bě mor­darstwo­ jeno srědk wjetšeje napjatosće w filmje. A nadźijomnje tomu tež tak wostanje! Milenka Rječcyna

Bajkojty raz Błótow so pozhubja

srjeda, 15. februara 2017 spisane wot:

Serbskosć młodźenca Georga bě přičina jeho smjerće. Dźewjaty błótowski krimi „Hra ze smjerću“ je telewizija ZDF póndźelu wječor wusyłała. Dotalna bajkojkosć Błótow dóstawa hrózbne akcenty.

Serbska kultura filmowcow jima

štwórtk, 09. februara 2017 spisane wot:

„Serbja: Kulturna mjeńšina, kulturna wulkosć“ rěka reportaža studenta žurnalistiki Marcusa Döpela z Magdeburgsko-Stendalskeje wysokeje šule. Jutry chce wón z projektom pokročować.

Budyšin (SN/mwe). Filmowało je mustwo Marcusa Döpela njedawno w Dešnjanskim domizniskim muzeju, poda so w bliskosći na pućowanje k Čertowej horje a natoči interview ze znatym serbskim spěwytwórcom Berndom Pittkuningsom. Wopytało je dale wječorne ptačokwasne­ předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla w Chróšćanskej „Jednoće“. Nimo toho pobychu filmowcy a žurnalisća w Berlinskej cyrkwi, hdźež su koncert skupiny Berlinska dróha nahrawali. Dosć materiala nazběrachu sej na dźěćacym ptačim kwasu SLA „Myška w mróčelach“ w Budyšinje a na ptačokwasnym swjedźenju 25. januara w Pančičansko-Kukowskej pěstowarni CSB, hdźež rozmołwjachu so z wjednicu Petru Bačcynej. Na planje hišće maja, natočić jutrowne křižerske procesiony a spočatk junija Błótowsku bajowu nóc.

nawěšk