Zamołwjenje

wutora, 28. měrca 2017 spisane wot:
We wčerawšim ćišćanym wudaću SN je k zmylkej dóšło. Tekst hłowneho wobraza na prěnjej stronje njebu techniskeho zmylka dla ćišćerni sobu pósłany. Tam měło slědowace stać: Wuzwolenju za městopředsydu Domowiny, wobkrućenju jako předsyda a znowawuzwolenju za městopředsydu gratulowaše Wiliamej Janhoeferej, Dawidej Statnikej a Markej Hančikej tež sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo dr. Eva-Maria Stange (SPD, na lěwym wobrazu wotlěwa). Wulke připóznaće a sylny přiklesk žnějachu dźěći Wojerowskeje zakładneje šule „Handrij Zejler“ za swój kulturny program na sobotnej hłownej a wólbnej zhromadźiznje. Prosymy wo wodaće za misnjenje. Dalše fota pod www.serbske-nowiny.de SN

Jurij Dźisławk z Haslowa dlěje hač 22 lět Serbske Nowiny roznošował

Wot septembra 1994 hač do decembra 2016 je Jurij Dźisławk w Haslowje, Wutołčicach a Sulšecach Serbske Nowiny roznošował. Tak je jedyn z tych, kotřiž su najdlěje swěrnje naš wječornik ludźom dodawali. Přez cyłe lěta bě jemu to wutrobna naležnosć. Chorosće dla pak dyrbješe nadawk złožić a jón druhemu přewostajić.

„Jónu je načasu a nětko bě tak daloko.“ Dlěje hač 22 lět je Haslowčan Jurij Dźisławk tydźeń wob tydźeń wot póndźele do pjatka Serbske Nowiny roznošował. Kónc tydźenja bě to hišće Předźenak a měsačnje kulturny časopis Rozhlad. „Štó drje by hewak nadawk činić dyrbjał, hdyž nic čitarjo wječornika a Serbja.“ Spočatnje bě hišće wjac zajimcow w Has­lowje, Sulšecach a Wutołčicach Serbske Nowiny abonowało. „Jich pak je dale a mjenje. Młodźi ludźo hižo telko nowinu nječitaja, maja dźě internet, hdźež najnowše nowinki SN hižo zahe popoł­dnju nańdu“, wón wuswětla.

Za dźěło žurnalistow so zajimowali

wutora, 14. měrca 2017 spisane wot:
Šulerki a šulerjo 7. a 8. lětnika Serbskeje wyšeje šule Budyšin su dźensa we wobłuku projektneho dnja Ludowe nakładnistwo Domowina a redakciju Serbskich Nowin wopytali. Šefredaktor SN Janek Wowčer jim rozłoži, kak nowina nastawa a poda tež wažne stawizniske fakty jeničkeho serbskeho dźenika. Hosćo jeho wuwjedźenja jara zajimowani sćěhowachu a mějachu tójšto prašenjow nastupajo regionalny žurnalizm a wozjewjenje nowosćow w interneće. Foto: SN/Maćij Bulank

Štwórć lětstotka roznošuje Lejna Nukowa abonentam w Salowje Serbske Nowiny, kotrež běchu 2. měrca 1992 prěni raz jako wječornik wušli. Wona je jedna z dweju, kotrajž staj dźensa hišće na swojej turje po puću. Foto: Feliks Haza

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc