Prošu zapodajće e-mailowu adresu za wužiwarske konto. Tam pósćelemy wam wobrućenski kluč. Ručež kluč předleži, móžeće nowe klučowe hesło za wužiwarske konto postajić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu