pjatk, 17. februara 2017

Nory swjeća

Njebjelčicy. Z prěnim kapičkowym wječorom startuje Serbskopazličanske towarstwo jutře, sobotu, w 19.30 hodź. w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ do horceje fazy 47. sezony. Nazajtra w 15 hodź. su na samsnym městnje wuměnkarjo na póstnicy seniorow přeprošeni. Tohorunja w „Bjesadźe“ budu štwórtk, 23. februara, wot 19.30 hodź. žonjace póstnicy. 25. februara wotměja 2. kapičkowy wječor w „Bjesadźe“.­

Za kubłanske dny so přizjewić

Worklecy. Kubłanske dny serbskeje młodźiny budu wot 17. do 19. měrca w Schmiedebergu. Na wobdźělnikow čakaja duchowne impulsy, kreatiwna za­běra a zabawa. Jako swójski přinošk płaća šulerjo 15 eurow, wučomnicy a studenća 17 a wuwučeni 21 eurow. Zajimcy njech přizjewja so hač do 22. februara e-mailnje pod adresu abo na Facebooku pod www.facebook.com/DekanatneDusepastyrstwo.

Hudźbna chłóšćenka

pjatk, 17. februara 2017

Pjatk 17.2. do 19.2.  Lan-party w Chrósćicach

  19:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeje pčólnicy w Chróšćanskim Dučmanec hosćencu

Sobotu 18.2. 13:00 120. zapust w Drjejcach

  14:00 Zapust w Barbuce

  14:00 Zapust w Njabožkojcach (Naundorf) a Długach (Fleißdorf)

  14:00 Bjesada wo serbskich medijach w Praskim Serbskim seminarje

  16:00 Zapust w Rogowje

  19:30 Maskowy bal w Kulowje

  19:30 1. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 Koncert z ruskej spěwarku Tatjanu Kuzinej-Bogomolowej w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 19.2. 10:00 Dźeń eksperimentow z jantarom w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  12:00 Walentinowy brunch w Hórčanskim Młynkec hosćencu

  13:00 Zapust w Dešnje

  14:30 Měnjenska bursa symjenja na žurli Njebjelčanskeho gmejnskeho zarjada

  15:00 Póstnicy seniorow w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Póndźelu 20.2. do 23.2.  Prózdninska zaběra za šulerjow 3. do 6. lětnika w Hornjohajnkowskim domje Jurja Brězana (stajnje wot 8 do 11.30 hodź.)

 20.2. do 24.2.  Kurs „Profesionalnje awdijowu produkciju zhotowić“ w Budyskim SAEK

 20.2. do 24.2.  Tydźeń za dźědow a wowki z wnučkami w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  13:00 Zapust w Hochozy

štwórtk, 16. februara 2017

16.2.2017–22.2.2017 Budyski filmowy palast: Bob, der Streuner: wšědnje 12:45 (nimo pj a nj) a 17:15 (nimo pó) John Wick – Kapitel 2: wšědnje 19:45 | pj a so 22:15 Bibi & Tina 4: nj 15:00 Fifty Shades of Grey: wšědnje 14:45, 17:00 a 20:00 | pj a so 22:45 The LEGO Batman Movie: wšědnje 14:30 (nimo nj) | nj 15:00 The LEGO Batman Movie w 3 D: wšědnje 17:30 Wendy: wšědnje 15:00 Resident Evil: The Final Chapter: pj a so 22:00 Split: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:15 Kundschafter des Friedens: pj, nj a wu 17:15 | štw, so, pó a srj 19:45 Mein Blind Date mit dem Leben: štw, so, pó a srj 17:15 | pj, nj a wu 19:30 Timm Thaler: pj a nj 12:30 Willkommen bei den Hartmanns: pj, nj a wu 12:30 Vaiana: wšědnje 15:00 (nimo nj) | štw, so, pó a srj 12:30 | wu 9:45, 10:00 a 10:15 Sing: wšědnje 12:30 Feuerwehrmann Sam: wšědnje 13:00

Kino-ekstra: Sully:­ pó 17:15 a 20:15

pjatk, 17. februara 2017

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Generaciska změna w serbskich institucijach

11:45 Nowa serbska CD: Jazz

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo posedźenju serbskeho wuběrka wokrjesa Sprjewja-Nysa

13:00 Serbske korjenje:

Urbanskec swójba

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

pjatk, 03. februara 2017
Budyšin (SN). Energijowy koncern LEAG chce hač do lěća wo dalšim rozšěrjenju brunicowych jamow w Sakskej a Braniborskej rozsudźić. To zdźěli nawoda předsydstwa LEAG, Helmar Rendez. Z tym zwisuje dalše wotbagrowanje wsow a móžne přesydlenja wobydlerjow. Tučasnje čakaja tysacy ludźi w regionje na jasny signal ze strony předewzaća. Februarske­ wusyłanje hornjoserbskeho magacina Wuhladko sobotu, 4. februara w 11:45 hodź. w telewizijnym sćelaku MDR, předstaji plany noweho brunicoweho koncerna a reakcije z ludnosće. Dalša tema magacina je 25lětne wobstaće dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa.

pjatk, 17. februara 2017
„Supergute Tage oder Die sonderbare Welt des Christopher Boone“ rěka inscenacija Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwa­dła, kotraž ma dźensa premjeru. 15lětny Christopher nańdźe susodźic psa mortweho a stajnje so zdobom podhladny. Spěšnje so wujasni, zo je njewinowaty. Policija pak přestanje slědźić, a Christopher započina sam winika pytać. To njeje lochko, dokelž je wón aspergerski awtist a dóstawa mjez ludźimi paniku. W režiji Stefana Wolframa agěruja na jewišću mjez druhim Marvin George, Tomaš­ Cyž a Pauline Leitner (wotlěwa). Dalše předstajenje budźe jutře w 19.30 hodź. Foto: Mirosław Nowotny

nawěšk