Nahladnosć Pólskeje polěpšić

pjatk, 21. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Waršawa (dpa/SN). Zastupnicy hospodarstwa Němskeje a Pólskeje wobhladuja póndźelu so zahajace Hannoverske wiki jako šansu. „Je to dobra składnosć, nahladnosć Pólskeje zaso polěpšić“, rjekny Katarzyna Soszka-Ogrodnik, rěčnica Němsko-pólskeje industrijneje a wikowanskeje komory (AHK) powěsćerni dpa we Waršawje. Pólska je lětsa partnerski kraj wikow. Po nastupje noweho narodnokonserwatiwneho knježerstwa w lěće 2015 bě kraj mjez wukrajnymi inwestorami na atraktiwnosći zhubił. Zakonske změny noweho knježerstwa běchu předewzaćelow znjeměrnili, kotřiž njejsu na to w Pólskej dale inwestowali.

Wuhlady za tute lěto pak su po měnjenju fachowcow zaso pozitiwne. Přede­wšěm wočakowane spěchowanske srědki EU, kotrychž prud bě nachwilnje přetor­hnjeny, nowym inwesticijam polěkuja, je sej Soszka-Ogrodnik wěsta. Na industrijnej přehladce w Hannoveru móže so Pólska ze swojeje inowatiwneje a moderneje stronki prezentować. Tež tam je minjeny čas wjele nowych firmow nastało.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu