Wurjadny dźeń za wuhotowarja był

Dienstag, 26. Mai 2015
Artikel bewerten
(1 Stimme)
Koparske mustwo Pěskecy je wčera doma 35. swjatkowny koparski turněr wjesnych cyłkow dobyło. 13 lět su Pěskečenjo na dalši triumf čakać dyrbjeli. W finalu přewinychu woni Róžeńčanske mustwo z 2:0, kotrež bě zakitowar pokala . W kónčnej hrě trjechi štaj Křesćan Matka a Beno Buk. Foto: Jörg Stephan Koparske mustwo Pěskecy je wčera doma 35. swjatkowny koparski turněr wjesnych cyłkow dobyło. 13 lět su Pěskečenjo na dalši triumf čakać dyrbjeli. W finalu přewinychu woni Róžeńčanske mustwo z 2:0, kotrež bě zakitowar pokala . W kónčnej hrě trjechi štaj Křesćan Matka a Beno Buk. Foto: Jörg Stephan

35. swjatkowny turněr kopańcy w Pěskecach

Při najrjeńšim wjedrje – njebě přećopło a nic přezyma – wojowaše wčera, póndźelu, wosom koparskich mustwow w Pěskečanskim „stadionje k dźiwjej rancy“ wo swjatkowny koparski pokal. Jako Jurij Matka-senior, kultowy stadionowy rěčnik, cyłki na turněr witaše, běše po jeho měnjenju hižo 5 000 přihla­do­warjow přitomnych. Na kóncu zliči wón z kapsnym ličakom něhdźe 10 000; hnydo­m pak přizna, zo njeje sej při mnóstwje nulow cyle tak wěsty.

Přewjele chwile k ličenju wšak moderator nje­měješe, wšako dyrbješe hry ze swojim kolegu intensiwnje sćěhować a komentować. Wrota ze zdalenosće 50 metrow, njewšědne zmylki wrotarjow, kuriozne samowrota, přetřělene jědnatki, tójšto krasnych koparskich scenow a napjate duele hač do poslednjeje sekundy – wšo to­ tworješe zakład zajimaweho 35. swjatkowneho turněra w Pěskecach.

Veröffentlicht in Sport

Galerie

dalši wobraz (1) Trawersy Pěskečanskeho lěsneho stadiona běchu wčera zaso z přihladowarjemi jara derje pjelnjene. Tule widźimy někotrych koparjow Worklečanskeho cyłka. Po naši m trochowanju je lětuši swjatkowny koparski turněr w Pěskecach zawěsće wokoło 800 ludźi dožiwiło.
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.