Sport (04.09.15)

Freitag, 04. September 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Přez błóto a zadźěwki

130 wobdźělnikow wočakuja organizatorojo prěnjeho běha přez zadźěwki w Hózku. Startować chcedźa jón njedźelu w 13 hodź. Na sportowcow čaka dźesać kilometrow dołha čara z 15 stacijemi, kotrež su w interneće zdźěla hižo z rysowanku zwobraznjene. Tak dyrbja na přikład přez arktisku sawnu, wysoku sćěnu abo błóto. Rěku Čorny Halštrow znajmjeńša jónu přeprěča. Organizatorojo skedźbnjeja wobdźělnikow na to, zo su za to wotpowědne črije trěbne.

Sport na babylěću

We wobłuku Ralbičanskeho wjesneho swjedźenja wubědźuja so dźensa wječor wohnjowi wobornicy. Jutře wot 14 hodź. je turněr ludoweho bula. Njedźelu sportuja potom zaso konjacy sportowcy, a to wot 13.30 hodź.

Cityjowe běhi

Město Zły Komorow je njedźelu wuhotowar a zarjadowar cityjowych běhow. W 9.40 hodź. startuja tam prěni na distancy 0,3 km. Hłowne běhi na 2,5 km/5 km/10 km započnu so w 10 hodź.

Koparske dypkowe hry

05.09. 15:00 Kulow – Großröhrsdorf

05.09. 15:00 Wachau – Chrósćicy

05.09. 15:00 Frankenthal – Mar. hwězda

06.09. 15:00 Ralbicy/Hórki – Bukecy

06.09. 15:00 Ramnow – Rakecy

06.09. 15:00 Radwor – Hodźij

06.09. 13:00 Ralbicy II – Nowe Město II

06.09. 15:00 Wóslink – Njebjelčicy

Koparske pokalne hry

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte