Z pěska na halowy parket

Montag, 21. September 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Z hrajerjemi na wobrazu a někotrymi dalšimi chce prěnje volleyballowe mustwo Viktorije Worklecy dalše lěto we wobwodnej lize wuchodneje Sakskeje wobstać. W pokalnym kole su Marko Brězan (9), Marcel Rjelka (8), Stefan Gedik (4), Marko Smoła (3), Jurij Lipič (22), Šćěpan Wjeńka (2), Jan Bětnar (5) a Ludwig Eckert (9) hižo koło dale. Dypkowe hry započnu so za nich přichodnu sobotu. Foto: Ludwig Eckert Z hrajerjemi na wobrazu a někotrymi dalšimi chce prěnje volleyballowe mustwo Viktorije Worklecy dalše lěto we wobwodnej lize wuchodneje Sakskeje wobstać. W pokalnym kole su Marko Brězan (9), Marcel Rjelka (8), Stefan Gedik (4), Marko Smoła (3), Jurij Lipič (22), Šćěpan Wjeńka (2), Jan Bětnar (5) a Ludwig Eckert (9) hižo koło dale. Dypkowe hry započnu so za nich přichodnu sobotu. Foto: Ludwig Eckert

W minjenych tydźenjach su volleyballisća Viktorije Worklecy časćišo w pěsku hač w hali trenowali. Při beachvolleyballu wukmanjachu wosebje kondiciju, wysokosć skoka a wotwobaranje. W pěsku pak su nimale wšitke wotběhi cyle hinašeho razu hač w hali.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte