Pokiwy (29.01.16)

Freitag, 29. Januar 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Informuja wo powołanjach

Budyšin. Bjezdwěla wažny a zajimawy termin je wosebje za šulerjow 9. lětnika jutřiši informaciski dźeń w Budyskej statnej studijnej akademiji na Lubijskej 1. Wot 9 do 13 hodź. maja dorosćacy a jich starši přiležnosć, so tam wo dualnym wukubłanju wobhonić. Na „nawigatoru přichoda“ wobdźěla so regionalne předewzaća, kotrež powołanske móžnosće a praktikumowe městna předstaja. Zaměstnjene budu tam tohorunja bursa wukubłanskich městnow, powołanske poradźowanje a studijne poradźowanje.

Durje Carity wočinjene

Budyšin. Budyski šulski centrum Carity přeproša zajimcow jutře, sobotu, wot 10 hodź. do swojich rumnosćow na Weigangowej 8 na dźeń wotewrjenych duri. Zajimowani šulerjo zhonja tam wo wukubłanskich poskitkach za šulske lěto 2016/17. Při tym stejitej wukubłanje na socialneho asistenta a kubłarja w srjedźišću. Nowe je, zo wopytowarjow tež konkretnje wo zwjazkowej dobrowólnej słužbje a wo dobrowólnym socialnym lěće informuja.

Drasta a črije za snadny pjenjez

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige