Pokiwy (19.02.16)

Freitag, 19. Februar 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Wiki w Serbskim domje

Budyšin. Jutře a njedźelu wotměja so w Budyskim Serbskim domje 25. jutrowne wiki. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu zajimcow wobaj dnjej wot 10 do 18 hodź. přeproša, ludowym wuměłcam při debjenju jejkow přez ramjo hladać. Pod fachowym nawodom móža wopytowarjo tež sami jejka pisanić, najrjeńše serbske jutrowne jejka lěta 2016 wobdźiwać a sej wězo kaž kóžde lěto tajke owalne drohoćinki kupić. 500. a 1000. wopytowar dóstanje jedne dobyćerske wubědźowanske jejko.

Wosebity poskitk w muzeju

Budyšin. Serbski muzej na Budyskim hrodźe přeproša zajimcow jutře wot 13 do 17 hodź na wosebity kurs. Kirsten Bejmic chce ze swojej dźowku Marielu pokazać, kak so po starym wašnju jejka škrabaja a wužrawaja. K tomu chce jejka tež z cyblowej wodu barbić, štož je tradicija wosebje we Wojerowskej kónčinje. Tak změja tež wopytowarjo přiležnosć, so w tym pospytać. We 18 hodź. přizamknje so w muzeju zetkanje jejkadebjerjow a zajimcow.

Demonstruja po měsće

Veröffentlicht in Pokiwy
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige