Dźěći zahe k wjacerěčnosći wjesć

Donnerstag, 09. April 2015
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Zažnodźěćace kubłanje bě tema 4. fachoweho dnja kubłanskeje syće kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska w Domje Klingewalde njedaloko Zhorjelca. K zakónčenju předstajichu wobdźělnicy wuslědki dźěłarničkow, mjez druhim tež skupina Spěwa nje ze spěwnej pedagogowku Tanju Donatec z Budyšina.  Foto: Andreas Kirschke Zažnodźěćace kubłanje bě tema 4. fachoweho dnja kubłanskeje syće kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska w Domje Klingewalde njedaloko Zhorjelca. K zakónčenju předstajichu wobdźělnicy wuslědki dźěłarničkow, mjez druhim tež skupina Spěwa nje ze spěwnej pedagogowku Tanju Donatec z Budyšina. Foto: Andreas Kirschke

Model Witaj móhł być přikład za nawuknjenje druhich rěčow

Wot Serbskeho šulskeho towarstwa wuwity a zawjedźeny model Witaj móže być w pomjeznym rumje přikład za zažnodźěćace rěčne kubłanje w pólšćinje a čěšćinje. „Witaj je metodiski a didaktiski přikład a wědomostnje přewodźany. Dobry to přikład za nawuknjenje rěčow“, wuzběhny dr. Regina Gellrich, nawodnica Sakskeho krajneho dźěłanišća za zažne kubłanje susodnych rěčow na Zhorjelskim krajnoradnym zarjedźe na njedawnej 4. fachowej konferency syće Kulturne kubłanje kulturneho ruma Hornja Łužica-Delnja Šleska. Tema zarjadowanja posledni pjatk měrca w Domje Klingewalde njedaloko Zhorjelca bě „Kulturne kubłanje w zažnodźěćacym wobłuku – Zažnorěčne kubłanje rěka solidne dalekubłanje“. Wjace hač 70 kubłarjow/kubłarkow, wučerjow/wučerkow, dnjowych maćerjow, studentow a zastupjerjow kubłanskich zarjadnišćow so na konferency wobdźěli. Přišli běchu woni ze Sakskeje, Saksko-Anhaltskeje kaž tež z pólskeju městow Legnicy a Wrócławja.

Veröffentlicht in Kultura
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige