Söder so za panu zamołwił

Freitag, 14. August 2020 geschrieben von:

Mnichow (dpa/SN). Bayerske statne knježerstwo so prócuje, misnjenja a komdźenja w zwisku z koronatestami nachwatać. Nawrótnikam z dowola maja hišće dźesaćitysacy testowych wuslědkow posrědkować, mjez nimi je po informacijach ministerki za strowotnistwo Melanie Huml (CSU) něhdźe 1 000 pozitiwnych. Bayerska FDP žada sej konsekwency, předewšěm hladajo na ministerku. Wčera bě so premier Markus Söder (CSU) za panu zamołwił.

UNO wita dojednanje

New York (dpa/SN) Generalny sekretar UNO António Guterres nawjazanje diplomatiskich poćahow mjez Israelom a Zjednoćenymi arabskimi emiratami wita. Wón so nadźija, zo skići dojednanje israelskim a palestinskim nawodam ­nětko skónčnje składnosć, wo wutwo­rjenju palestinskeho stata jednać. Israel bě so z emiratami njewočakowano dojednał poćahi normalizować. Iran je to mjeztym jako „přeradu arabskich za­jimow“ raznje kritizował.

Pušća talibanow z jastwa

Awta, kotrež běchu so minjenu nóc palili, steja na parkowanišću kupnicy na Tirolskej dróze w Berlinje-Pankowje. Štyri jězdźidła běchu so dospołnje wupalili, dalše buchu wobškodźene. Na zbožo njeje so nichtó zranił. Policija wšak wuchadźa ze zapalerstwa. Dalše nadrobnosće najprjedy raz njepředležachu. Loni je so w zwjazkowej stolicy na wšě 600 awtow paliło. Policija mjeztym z wosebitej komisiju ­za zapalerjemi pyta a w nocy swoje kontrole zesylnja. Foto: dpa/Paul Zinken

Merz: Časowy plan CDU steji

Freitag, 14. August 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Friedrich Merz, jedyn z kandidatow za předsydu CDU, po powołanju Olafa Scholza za kanclerskeho kandidata SPD trjeba nima, něšto na časowym planje CDU změnić. To rjekny bywši nawoda frakcije CDU/CSU w zwjazkowym sejmje nowinarjam w Passauwje. „W decem­brje wo předsydźe CDU rozsudźimy. Po tym budźemy zhromadnje z CSU swojeho kanclerskeho kandidata nominować.“

Socialdemokraća su po słowach Merza nětko karty nastupajo móžne zhromadne dźěło z Lěwicu na blido połožili. „Kóčka je z měcha, fronty su jasne. Nětko je znate, do kotreho směra so socialdemokraća ­z Olafom Scholzom hibaja.“

SPD chila dźeń a bóle do lěweho směra a chce 60 lět po twarje murje samo z Lěwicu dźěłać. „To skići nowe šansy za uniju“, praji Friedrich Merz. Olaf Scholz pak bě so w telewizy nastupajo zwjazk mjez SPD a Lěwicu skeptiski wuprajił.

Sankcije abo nic?

Freitag, 14. August 2020 geschrieben von:

Brüssel (dpa/SN). Wonkowni ministrojo statow EU su so dźensa prěni króć po dołhim času zaso we wulkim kole w Brüsselu zetkali. Na dnjowym porjedźe steješe mjez druhim reakcija na brutalne postupowanje policije w Běłoruskej přećiwo demonstrantam, kotřiž přećiwo falšowanjam při prezidentskich wólbach protestuja. Su-li sej wšitcy přezjedni, móhli wodźacym politikarjam w Minsku zakazać do Europskeje unije přijěć a jich wukrajne konta zawrěć.

Mjeztym je knježerstwo w Běłoruskej připowědźiło, zo chce w běhu dnja tysac demonstrantow z jastwa pušćić, kotrychž bě policija na protestach zajała.

Wupruwuja wulkozarjadowanje

Freitag, 14. August 2020 geschrieben von:

Lipsk/Halle (dpa/SN). Lipšćanski epidemiologa Markus Scholz je hladajo na přiběrace ličby koronainfekcijow přećiwo tomu, znowa wulkozarjadowanja přewjesć. „Druha žołma je jasnje spóznajomna, dokelž ličby aktiwnych infekcijow hižo wjacore tydźenje zaso přiběraja“, rjekny Scholz powěsćerni dpa. „Njewidźu tuchwilu žanu móžnosć, wobmjezowanja zběhnyć. To płaći tež a runje za wulkozarjadowanja.“

Hamburgski wirologa Jonas Schmidt-Chanasit porno tomu ma wulkozarjadowanja zasadnje za móžne, na přikład z wobšěrnymi testami do toho.

Wědomostnicy Halleskeje uniwersity chcedźa 22. awgusta z koncertnym pospytom w Lipsku zwěsćić, pod kotrymi wuměnjenjemi su wulkozarjadowanja móžne. Hač do 4 000 probandow chce so na koncerće wobdźělić, kotryž wuhotuje pop-spěwar Tim Bendzko.

Warnuje před Ruskej a Chinu

Freitag, 14. August 2020 geschrieben von:

Wonkowny minister USA Mike Pompeo na wopyće we wuchodnej Europje

Praha (dpa/SN). Wonkowny minister USA Mike Pompeo je na swojim wopyće w Praze před strachami zhromadneho dźěła z Chinu a Ruskej warnował. Konkretnje dźěše wo plany za miliardy eurow wopřijacy wutwar atomoweje milinarnje Dukovany, kotraž je nimale 200 kilometrow wot Němskeje zdalena. Kooperacija z ruskimi a chinskimi nuklearnymi předewzaćemi by „narodnu njewotwisnosć Čěskeje republiki podrywała“, rjekny republikanski minister po rozmołwje z čěskim ministerskim pre­zidentom Andrejom Babišom. „Hdyž China a Ruska spytatej was do wuskosćow přinjesć, stejimy wam poboku“, Pompeo swojemu hosćićelej přilubi.

Čěske knježerstwo bě njedawno plan financowanja noweho reaktora jadroweje milinarnje schwaliło. Praha chce so z wjetšim kreditom na projekće wobdźělić. W Dukovanach dźěłaja štyri reaktory z ruskeje produkcije. Tuchwilu projekt mjezynarodnje wupisaja.

Falšowane časniki sćazane

Freitag, 14. August 2020 geschrieben von:

Lipsk (dpa/SN). Zastojnicy cłownistwa su na Lipšćanskim lětanišću wulki pad markoweje piraterije wotkryli. W dwěmaj posyłkomaj z Hongkonga namakachu zastojnicy cyłkownje 400 falšowanych luksusowych časnikow wuznamneho zhotowjerja.

Kaž hłowny cłowny zarjad w Drježdźanach dźensa zdźěli, je kóždy z namakanych imitatow jenož něšto wjace hač euro hódny. W originalnym padźe by tajki časnik něhdźe 15 000 eurow płaćił, a tak by cyła posyłka bjez falšowanych eksemplarow šěsć milionow eurow hódna była. Paketaj běštej na přijimarja we Wulkej Britaniskej adresowanej.

„Z přiběracym naprašowanjom za markowymi wudźěłkami přiběra tež ličba falšowanjow a plagiatow. Tajke twory maja přez swojeho wonkowneho na­pohlada dla přetrjebarjow cyle wědomje wo pochadźe a kwaliće produkta slepić“, praji Heike Wilsdorf, rěčnica hłowneho cłowneho zarjada w Drježdźanach. Jeničce na Lipšćanskim lětanišću běchu cłownicy loni něhdźe 500 000 najwšelakorišich plagiatow w hódnoće wjace hač sto milionow eurow sćazali.

To a tamne (14.08.20)

Freitag, 14. August 2020 geschrieben von:

Mjez hałzami štoma zatłusnjeneho małeho šupa je policija w Frankfurće nad Mohanom wuswobodźiła. Žona, přechodźowaca so podłu Ryna, bě žałosćenje słyšała. Jako šupa wuhlada, zawoła wona policiju. Zastojnicy nańdźechu hišće dalše młodźo, wočiwidnje bratra zatłusnjeneho. Wobě zwěrjeći běštej chětro wuhłódnjenej. Dowjezechu jej do zwěrjatownje.

Spakosćeny alkohol hnydom sam wupił je paduch w Lipsku-Probstheida. 51lětny bě po prěnich dopóznaćach z wočinjenym woknom do jednoswójbneho domu zalězł, je tam „wšelake alkoholiske napoje“ pokradnył a wupił. Na to drje bě tak mučny, zo lehny so na zahrodźe spać. Pozdźišo jeho tam wobsedźer domu namaka a informowaše policiju. Zastojnicy wzachu pjaneho muža najprjedy raz sobu na rewěr. Dźensa chcychu jeho sudnikej předstajić.

Połoženje na šulach wobrěčeli

Donnerstag, 13. August 2020 geschrieben von:

Berlin (dpa/SN). Połoženje na šulach w času koronapandemije bě tema dźensnišeho zetkanja zwjazkoweje kanclerki Angele Merkel (CDU), předsydki SPD Saskije Esken a kubłanskeje ministerki Anje Karliczek (CDU) z kultusowymi ministrami wjacorych zwjazkowych krajow. „Na informelnej rozmołwje“ w kanclerskim zarjedźe chcychu wo wužadanjach rěčeć, kotrež maja šule korony dla zmištrować, zdźěli rěčnik knježerstwa.

Agentura deficit nakopiła

Nürnberg (dpa/SN). Wulkich wudawkow krótkodźěłoweho a bjezdźěłnostneho pjenjeza a wotpowědnych socialnych wukonow koronakrizy dla je Zwjazkowa agentura za dźěło prěnje šěsć měsacow lěta deficit dźesać miliardow eurow nakopiła. Jeničce za krótkodźěła dla dyrbjachu 7,85 miliardow eurow nałožić, zaplanowali ­běchu 550 milionow eurow. Šef před­sydstwa agentury Detlef Scheele nima ­ličbu „za žane překwapjenje“. Wón z tym liči, zo budźe budget agentury 26 miliardow eurow lětsa přetrjebany.

Informuja natyknjenych

Na Kijewskim Majdanje, centralnym naměsće ukrainskeje stolicy, su so aktiwisća wčera z demonstrantami solidarizowali, ­kotřiž w susodnej Běłoruskej přećiwo wuslědkej prezidentskich wólbow a přećiwo tamnišemu prezidentej Aleksanderej ­Lukašenkej ­protestuja. Na jednym z plakatow steješe „Za wašu a našu swobodu“. Foto: dpa

Anzeige