Domjacy wrotar wyšej poražce zadźěwał

Mittwoch, 07. September 2016 geschrieben von:

Nadrózna Hrabowka

– ST Radwor 2:5 (1:3)

Zestawa hosći: Wróbl – F. Šěrak, Henka, Šram, Winar, Omran (63. Zähr), Nuk, Karwin, Bejmak, Buša (68. Wjeńka), Schulze (87. C. Šěrak)

Blackbirdrun w Hózku perfektnje organizowany

Mittwoch, 07. September 2016 geschrieben von:

Druhi raz bě Hózkowska wjesna młodźina běharki a běharjow z blišeje a dalšeje wokoliny na tak mjenowany Blackbird-run přeprosyła. Njewšědne mjeno wotwodźa so wot rěki Čorneho Halštrowa, podłu kotrejež parcours wjedźe. Po lońšej wuspěšnej premjerje witachu organizatorojo lětsa něhdźe 200 sportowcow. Tući dyrbjachu dwě kole po šěsć kilometrach z dohromady 15 zadźěwkami absolwować. Při konstelaciji wšelakorych zadźěwkow dopokazachu hłowni zamołwići wokoło Rolanda Salowskeho zaso wulku kreatiwnosć. Wobdźělnicy dyrbjachu tuž swoju wušiknosć při joggowanju přez wodu a błóto, při přewinjenju wysokich murjow a samo při wohenju respektiwnje elektrice dopokazać.

Wuspěšni konjacy sportowcy

Dienstag, 06. September 2016 geschrieben von:

W Holešowskej Dubrawce přewjedźechu minjeny kónc tydźenja lětuši jěchanski a skakanski turněr. Prěni raz su jón zamołwići wokoło Franka Lehdera wot junija na september přepołožili, zo móhli wšitcy pod přijomnišimi wjedrowymi wobstejnosćemi sportować. A to je so nimale poradźiło. Poslednjej pruwowani njedźelu popołdnju pak dyrbjachu njewjedra dla wotprajić.

Zličili su w Holešowskej Dubrawce dohromady 1 000 hosći, kotřiž běchu z wotběhom jara spokojom. Lokalna matadorka Hannah Lehderec, šulerka Serbskeho gymnazija Budyšin, kwalifikowaše so z konjom Chupa Chupom za wulki turněr w Kamjenicy. Corio, jeje tuchwilu najlěpši kóń, njesmědźeše zranjenja dla startować. Jedne třeće městno poradźi so Madlence Šeferec z Kulowskeho jěchanskeho towarstwa, kotraž wobdźěli so tam z kobłu Udine.

Při wšej lochkomyslnosći wysoke dobyće žnjeli

Dienstag, 06. September 2016 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– Zeleno-běli Bukecy 6:1 (3:0)

Zestawa domjacych: Ch. Gloxyn – Lulak, Matka, Domaška, von Köding, Wałda (46. S. Bjeńš), Korjeńk, Šewc, D. Gloxyn, Kurjat, B. Bjeńš

Po njetrjebawšej poražce w Ottendorfje-Okrilli a tam poskićenym špatnym wukonje chcychu koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki přećiwo Bukecam pokazać, što woprawdźe zamóža. Hru přewjedli su hižo pjatk, kwasa Bukečanskeho trenarja dla. Tež Sokoljo mějachu w swojich rjadach zeleny kwas. Jurij Bjeńš, druhi wrotar prěnjeho mustwa a nazwučowar młodźiny F, je so sobotu woženił. Na tymle městnje wjele zboža!

Za lońšu poražku so rewanšowała

Dienstag, 06. September 2016 geschrieben von:

Čerwjeno-běli Mužakow

– FSV Budissa Budyšin 0:2 (0:0)

Zestawa hosći: Große – Kolan, Pfanne, Patka, Heppner (73. Hänsch), Hoßmang, Müller, Šisler, Milde, Němec (92. Barni­ckel), Salewski (89. Hermann)

Samsnu pokalnu hru kaž nětčišu měješe Sakski koparski zwjazk hižo loni. Budissa bě 1:2 přěhrała a so chětro blamowała. Tajke něšto njesmědźeše so hišće raz stać. Budyšenjo chcychu na kóždy pad přichodne koło docpěć. Do stadiona w Mužakowje bě 315 přihladowarjow přichwatało. Hosćo hru w prěnim połčasu jasnje postajachu, njezamóžachu pak šansy wužiwać. Tak dźěštej cyłkaj kaž hižo loni z 0:0 do kabiny.

Wuslědki (06.09.16)

Dienstag, 06. September 2016 geschrieben von:

Regionalna koparska liga

Schönberg – Energija Choćebuz 2:1 (1:1)

1. Jena 5 12  :  0 15

2. Schönberg 5 10  :  6 10

3. Lokomotiwa Lipsk 5 8  :  5 10

3. Hertha BSC II 5 8  :  5 10

5. RB Lipsk II 5 6  :  5 10

6. FC Viktoria 5 10  :  4 9

7. Nordhausen 5 10  :  5 9

8. Babelsberg 03 5 9  :  8 9

9. BFC Dynamo 5 11  :  5 7

10. Auerbach 5 4  :  6 7

11. Energija Choćebuz 5 5  :  5 6

12. Berlinski AK 5 3  :  5 6

13. Fürstenwalde 5 3  :  10 5

14. Budissa Budyšin 5 5  :  6 4

15. Neugersdorf 5 7  :  9 3

16. Meuselwitz 5 1  :  6 2

17. Neustrelitz 5 2  :  11 1

Zazběh sezony z wušparanjemi

Montag, 05. September 2016 geschrieben von:

Fitness Koblicy

– Viktoria Worklecy 2:1

(20:25; 25:22; 15:13)

Za Worklecy zasadźeni: Milan Budar, Clemens a Ludwig Eckert, Stefan Gedik, Jurij Lipič, Marcel Rjelka, Marko Smoła.

Tydźeń do zazběha noweje sezony we wobwodnej volleyballowej lize hraješe Viktoria Worklecy w pokalnym kole. Poprawom bě to dosć dobra składnosć, po lětnjej přestawce raz formu testować. Starosće ze zranjenymi a pobrachowa­cymi hrajerjemi pak tomu zadźěwachu. Nimo­ toho bě mustwo z Kundraćic (Cunnersdorf)­ krótkodobnje­ wotprajiło. A spor­towa hala Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma Budyšin skićeše klimu rostlinarnje. Sudniski kolektiw tež hišće pobrachowaše.

Sokoł Ralbicy/Hórki II

– ST Lubuš 0:4 (0:3)

Zestawa domjacych: Hrjehor – Bogusz, Zynda, Kobalc, Materna, Serbin, Rawš, Čornak, Čórlich (51. Matka), Kurjat (85. Mět), Šmit

Koparski wukon rezerwy Sokoła Ralbicy/Hórki na štwórtym hrajnym dnju běše chětro słaby, a tak bě poražka zasłužena. Hižo w 7. min. prěni raz klinkaše. Po róžku njeporadźi so Hrjehorjej a škitej Sokoła bul popadnyć, tak zo jón Klitzke z bliska do syće suny. Druhe wrota běchu chětro kuriozne. Njezbožowna flanka dyri na žerdź a wottam na wrotarja, kiž běše bjez šansy (22.). Najlěpšu składnosć na 1:2 měješe Rawš, jako bu swobodnje hraty a ze 16 metrow wótrje wotzamkny. Wrotar pak běše na městnje. Jónu bu tež Šmit wot libera Zyndy pósłany, tola wón spyta wrotarja přezběhnyć, štož so dospołnje nimokuli. Hosćo běchu prezentniši na hrajnišću a su swoje šansy wjele lěpje wužiwali. Krótko do połčasa bu Stoyan pósłany, kiž so wo třeće wrota dnja za Lubuš postara (43.).

Połčasaj kaž dźeń a nóc byłoj

Montag, 05. September 2016 geschrieben von:

ST 1922 Radwor – ST Ćisk II 3:1 (2:0)

Zestawa domjacych: Ch. Šěrak – Henka, F. Šěrak, Hančik, Bejmak, Wjeńka (88. Sćapan), Schulze, Nuk, Buša (60. Omran), Šram, von Karwin

W druhej domjacej hrě rěkaše za chowancow koparskeho trenarja Pětra Bejmaka jenož tole: dypkować. Tele pře­dewzaće so domjacym runje w prěnim połčasu dosć derje poradźi. Z direktny­mi přihrawkami, spěšnymi nadběhami a rjanymi kombinacijemi poskićichu woni přihladowarjam wobhladanjahódnu kopańcu. We 8. min. móžachu hižo prěni raz juskać, jako běše noha kapitana Nica Buše najdlěša. Ze sylnej přihrawku z praweje kromy šěsnatki bě jeho Hančik posłužił. Dalše móžnosće přez Bejmaka, Schulzu, Šrama a Bušu pak k dalšim wrotam­ njewjedźechu. Hakle we 18. min. so Schulze přesadźi a z nimale identiskeje pozicije kaž při nawjedowanju zwyši Hančik na 2:0. Ale tež hósć z Ćiska sej hru jenož njewobhladowaše. Wosebje standardne situacije přinošowachu k strašnosći před klětku domjacych. Krótko do połčasa so před wrotami Šě­raka mócnje paleše. Z tróšku zbožom móžeše Radworski škit situaciju po róžku hosći sporjedźeć.

Wo cyble a placki

Montag, 05. September 2016 geschrieben von:
W Biskopicach běhaja srjedu, 7. septembra, 27. raz wo cyble a placki. W sportowym parku Wesenitz změja tři běhi spřihotowane, a to na stadionowej čarje. Za kóžde koło dóstanu běharki a běharjo plack abo cyblu. Wot 16.30 hodź. wubědźuja so šulerjo 15 min., wot 17.45 hodź. a 18.30 hodź. młodźina, žony a mužojo stajnje 30 min. SN

Anzeige