8. raz wokoło Bjerwałdskeho jězora

Montag, 30. Mai 2016 geschrieben von:

Wosmy króć su so běharjo wokoło Bjerwałdskeho jězora wubědźowali. Cyłkownje 450 atletow startowaše tam na jednej z distancow 0,8 km, 3 km, 5 km, 10 km a 21,1 km.

Wurisanje na 5 km skónči šulerka Serbskeho gymnazija Budyšin­ Larissa Měrćinkec na druhim městnje, štož běše w jeje starobnej sku­pinje U 14 tohorunja 2. městno. Na 10 km wuwojowaštej sej serbskej běharce w swojej starobnej skupinje (sk) samo dobyće. Beata Čórlichec z Němcow bu cyłkownje štwórta, Manuela Jurkowa z Łupoje jědnata. Roman Měrćink z Baćonja doběža w sk 20 jako druhi do cila a Syman Žur z Budyšina w samsnej sk jako­ pjaty. Wuběrnje a wutrajnje su serbscy starterojo tež w ćežkim połmara­thonje 21,1 km wojowali. Klawdija Hejdušcyna z Hory přeprěči jako druha žónska cil, a jeje čas woznamjenješe dobyće w sk 40. W sk 20 wuwojowa sej Jakub Čórlich z Němcow 5. městno a Handrij Bejmak z Budyšina w sk 50. Jan Krawc z Hrubjelčic docpě 17. městno w sk 40. Jurij Nuk

FC Łužica Wojerecy

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 2:3 (1:2)

Zestawa hosći: J. Bjeńš – M. Matka, Materne, Serbin, T. Matka (65. Krawc), Rawš, Šwejda, J. Matka, Čornak, Jakubaš, Kurjat

Widźał, słyšał, napisał (30.05.16)

Montag, 30. Mai 2016 geschrieben von:

Awtor dźensa

Stefan Šmit

Mustwa prěnjeje do štwórteje koparskeje ligi maja hižo lětnju přestawku. Nětko je chwile so skónčnje po strapacach dołheje sezony wočerstwić. Neugersdorfski FC haji mjeztym wašnje, zo poda so prěnje mustwo po poslednjej hrě zhromadnje do dowola. Cil je lětsa znowa kupa Mallorca. Zaměr jězby je, w tej zestawje hišće raz na sezonu zhladować a mustwowu zhromadnosć hajić. Tónkróć so tež z někotrymi hrajerjemi rozžohnuja. Nimo mjeztym sławneho Jana­ Nezmara wopušćitej Max Höhne a wjelelětny kapitan mustwa Jiří Šisler FC Hornju Łužicu. Posledni mjenowany pak móhł snano tež w přichodnej hrajnej dobje we Łužicy za bulom honić. Po mojich informacijach mjenujcy ma Budissa Budyšin wulki zajim na jeho kmanosćach. Jednanja mjez towarstwom a 31lětnym srjedźopólnym hrajerjom běža.

Wuslědki (30.05.16)

Montag, 30. Mai 2016 geschrieben von:

Wokrjesna wyša koparska liga

Wachau – Ralbicy/Hórki 1:3 (1:0)

Chrósćicy – Łuty9:0 (4:0)

1. Chrósćicy 31 78  : 30 72

2. Hory 30 76  : 36 59

3. Ralbicy/Hórki 30 70  : 33 55

4. Großröhrsdorf 30 78  : 55 55

5. Rakecy 30 66  : 46 54

6. Hnašecy 30 68  : 41 49

7. Póst Budyšin 31 74  : 66 46

8. Ćisk 30 66  : 56 44

9. Kumwałd 30 78  : 67 43

10. Połčnica 30 55  : 56 40

11. Ramnow  30 58  : 74 40

12. Bukecy 30 59  : 77 38

13. Kinspork 30 61  : 64 32

Kral hišće bjez noweho zrěčenja

Montag, 30. Mai 2016 geschrieben von:

Tydźenja je Denny Kral po dołhim času zaso raz za Serbsku koparsku wubranku kopački šnórował. Regionalny ligist Budissa Budyšin, za nju rodźeny Njebjelčan hewak hraje, je sezonu hižo zakónčił. Za Hanspetera Benada běštej to přičinje so raz za Serbske Nowiny z Dennyjom Kralom rozmołwjeć.

Kak spokojom sće z hrajnej dobu 2015/2016?

D. Kral: Běše to sezona z wyšinami a nižinami. Wona njebě runjewon najlěpša, dokelž njejsmy w rozsudnych hrach přećiwo runohódnym cyłkam dypkować móhli. Přiwšěm běchmy sylny team.

Kotra hra bě za Was najlěpša, potajkim tajki prawy wjeršk?

D. Kral: Atmosfera w Babelsbergu pod swětłomjetakami z wjele přihladowarjemi so mi přeco zaso wosebje lubi. Tale partija słuša k mojim highlightam.

A kotra hra bě za was najhórša w minjenej sezonje?

D. Kral: Z poražku přećiwo Luckenwalde so přeco hišće zaběram, dokelž smy w 90. min. lucky punch kasěrowali. Poprawom bychmy přećiwo tomule runohódnemu mustwu dypkować dyrbjeli. Sym so jara mjerzał.

Móžemy Was w nowej hrajnej dobje zaso w trikoće Budissy wuhladać?

Sport (27.05.16)

Freitag, 27. Mai 2016 geschrieben von:

Mišterstwa lochkoatletiki

W Kamjenskim stadionje budu zajutřišim, njedźelu, wot 10 hodź. regionalne lochkoatletiske mišterstwa we wjaceboju za starobne klasy U 16, U 14 a U 12. Mišterstwa zakónča so wokoło 16 hodź. z běhami na srjedźne distancy.

Sportowy swjedźeń

Rakečanska sportowa jednotka přewjedźe wot 10. do 12. junija sportowy swjedźeń. W poskitku změja pjatk, sobotu a njedźelu wšelake zarjadowanja a turněry. Njedźelu, 12. junija, nastupi w Rakecach mjez druhim młodźina B Dynama Drježdźany přećiwo młodźinje A domjacych. Zakop hry je w 14 hodź.

Budissa pyta koparjow

Koparske towarstwo Budissa Budyšin zarjaduje 2. a 9. junija za lětnikaj 2002 a 2003 probowy trening. Štóž sej mysli, zo ma wón talent, a štóž chcył so rady w krajnych ligach a klasach wukubłać dać, njech swoje zamóžnosće na tutymaj dnjomaj pokaza. Wobaj razaj budźe trening wot 17 do 18.30 hodź. na kumštnym trawniku Młynkec łuki na Humboldtowej 10 w Budyšinje. Přizjewjenja su móžne pola koordinatora za dorost Andreasa Vogela pod 03591/27228812 abo 0172/7760141 abo pola trenarja Marija­ Spätha pod 0173/5628771.

Volleyballowy turněr

Wubranka muži hišće dźěrata

Donnerstag, 26. Mai 2016 geschrieben von:

Trenarjej serbskeju koparskeju wubrankow muži a žonow Frank Ričel a Pětr Bejmak staj wčera w Njebjelčicach kader swojeju mustwow za 3. europe­adu w Južnym Tirolu předstajiłoj.

Njebjelčicy (SN/JaW). 22 žonow budźe Serbow na koparskim turněrje europskich narodnych mjeńšin w Južnym Tirolu zastu­pować, připowědźištaj wčera trenar a nawoda žónskeje wubranki Pětr Bejmak a Handrij Rachela. Wot oktobra so wone na to přihotuja. „Smy dotal kóždu sobotu trenowali“, rjekny Rachela. „Hrajerki, z kotrymiž smy wosobinsce rěčeli, su jara motiwowane“, praji Bejmak. Ćeža je, zo žanoho z přećiwnikow nje­znaja. Wšako wotměje so turněr žonow prěni króć. Kruty cil, hdźe chcyli so zaměstnić, tuž nimaja. „Nochcemy so nikomu po­dać“, Bejmak bojownisce připowědźi.

Test w Njebjelčicach so poradźił

Donnerstag, 26. Mai 2016 geschrieben von:

Serbska koparska wubranka muži – Jednota Kamjenc 1:5 (0:0)

Za SKWm zasadźeni: Čórlich, Gloxyn – Woko, Cyž, Korjeńk, Kral, Domaška, Žur, Bejma, Hrjehor, Lejnart, Bjeńš, Jurš, Bejmak, Wałda, Šołta, Kinderman

Za Jednotu zasadźeni: Arnold, Wochnik – Prentki, Hrdlitschka, Charuza, Brückner, Ranninger, Azad, Pannach, Höer, Novotný, Schidun, Vrabec, Kloß

Woni Serbow na europeadźe zastupuja

Donnerstag, 26. Mai 2016 geschrieben von:

Serbska koparska wubranka – žony *

Jadwiga Richterowa/bjez zjednoćenstwa

Tereza Wićazec/bjez zjednoćenstwa

Janika Bětnarjec/Biskopičanske KT 08

Franciska Hellnerowa/Biskopičanske KT 08

Sophia Bejmakec/Biskopičanske KT 08

Julia Młynkec/bjez zjednoćenstwa

Helena Bětnarjec/bjez zjednoćenstwa

Marie-Luis Pjetašec/Biskopičanske KT 08

Chrystina Pašcyna /bjez zjednoćenstwa

Marija Grundajec/bjez zjednoćenstwa

Michaela Domaškec/ST Hnašecy-Dobruša

Klawdija Hejdušcyna/bjez zjednoćenstwa

Lenka Fryčec/FSV Hansa 07 Berlin

Lubina Mičkec/bjez zjednoćenstwa

Michaela Młynkec/bjez zjednoćenstwa

Alena Šołćic/bjez zjednoćenstwa

Marija Škodźina/bjez zjednoćenstwa

Lara Brücknerec/Wojerecy 1919

Elisabeth Škodźic/bjez zjednoćenstwa

Anna Richterec/Biskopičanske KT 08

Jana Mejglowa/bjez zjednoćenstwa

Nadja Zamora-Gonzales/Biskopičanske KT 08

Serbska koparska wubranka – mužojo *

Chrystof Gloxyn/Sokoł Ralbicy/Hórki

Hubertus Čórlich/ST Ćisk

Patrik Woko/ST Jednota Kamjenc

Bosćij Cyž/SJ Chrósćicy

Fabian Korjeńk/Sokoł Ralbicy/Hórki

Handrij Korjeńk trójce trjechił

Mittwoch, 25. Mai 2016 geschrieben von:

SJ Njebjelčicy

– Zeleno-běli Sepicy 3:2 (1:1)

Zestawa domjacych: Hahn – Kral, Deleńk, Haška, Hanuza, Cyž, Hrjehor (70. Šołta), Hommel, Hoelzel, Korjeńk (79. Lejnart), Ričel (62. Čornak)

Po trochu přesłapjacym remisu w Hlinowcu běchu wočakowanja přiwiska koparjow Njebjelčanskeje SJ na dobyće tónkróć wulke. Spočatnje běše partija wurunana z někotrymi nadběhami na kóždej stronje. Korjeńk pospyta so dwójce, ale bjez wuspěcha. Tež wótra třělwa Ričela dźěše přez łatu. Na tamnej stronje mě­ješe wrotar Hahn lubu nuzu po spěšnym konteru hosći. Po dalšim strašnym nadběhu wotwobara wón bul najprjedy z jednej ruku, ale nadběhowar Sonntag storči bul z wótreho kuta přez liniju k 0:1 (27.). Wotmołwa Njebjelčanow mjeńšinu po tym bě wurunanje přez Korjeńka. Dalšej šansy přez Hommela (32.) a Cyža (34.) pak na wuslědku do połčasa ničo nje­změništej.

Anzeige