Jakubaš trójce trjechił

Montag, 10. September 2018 geschrieben von:

ST Bart II – SJ Chrósćicy II 1:5 (0:0)

Zestawa hosći: Hejduška – M. Donat, Mark, Wowčer, Pjetaš (57. Förster), Šołta, Domaška, J. Donat, Jakubaš (84. Dórnik), Šmit

Awtor dźensa

Clemens Šmit

We wudaću SN tydźenja pisa kolumnist wo tym, kak by sej nimale wot ultrafana na měcu dóstał, dokelž je pěsnje FC Energije Choćebuza w Lipsku spěwał. To čitajo dyrbjach na Kamjenicu myslić. Wobaj přikładaj tworitej pokazku na to, kak prezentne njetoleranca, hida a namóc w dźensnišim času w našim kraju su. Tež sport při tym wěstu rólu hraje. Poprawom wšak chcych skerje wo tym rozprawjeć, kak hłuboko sahaja wliwy politiki do sporta. Tónraz pak je samo nawopačny fenomen wobkedźbujomny.

Kak daloko sahace móža sćěhi być, hdyž so pozdatne sportowe towarstwa znjewužiwaja, pokazuja sceny z Kamjenicy. Jenož hodźiny po smjertnym nadpadźe namołwješe zakazana prawicarska ultraskupinka tamnišeho koparskeho kluba internetnje k tomu, „pokazać, komu město słuša“. Štož slědowaše, běchu zdźěla randale, prawicarske rjejeńcy a nadpady na wukrajnikow. Policija zliči w běhu njedźele něhdźe 800 ludźi. Mobilizacija ultrafanow tworješe we wěstym nastupajo zazběh kołoběha protestow a demonstracijow, kotrež hač do dźensnišeho traja.

Sport (07.09.18)

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

Wokrjesne pokalne koło

Jutře a njedźelu přewjedźe Zapado­łužiski koparski zwjazk prěnje wokrjesne pokalne koło hrajneje doby 2018/2019. Mjez druhim su sćěhowace partije planowane:

08.09. 12:15  ST Bart II –

  SJ Chrósćicy II

08.09. 13:00  Liegau-Augustusbad –

  ST Marijina hwězda

08.09. 15:00  ST Budissa Budyšink –

  Traktor Malešecy

09.09. 15:00  Módro-běli Minakał –

  FV Ottendorf-Okrilla

09.09. 15:00  Mały Wosyk/Pančicy II –

  Zeleno-běli Sepicy

Krajne pokalne koło

Tež na krajnej runinje budu pokalne hry, tu pak je to hižo 2. koło.

08.09. 14.00 SC Syrau – SJ Chrósćicy

09.09. 15.00 SG Weixdorf –

  Jednota Kamjenc

09.09. 15.00  Lokomotiwa Šwikawa –

  ST Ćisk

09.09. 15.00  BSC Gelenau –

  Fortuna Trjebin

Wulke finale dumperowcow

Wulke finale lětušich němskich dumperowych mišterstwow budźe 29. a 30. septembra w Hórkach pola Chrósćic. Techniske přepruwowanje dumperow přez firmu DEKRA je za sobotu wot 17 do 18.30 hodź. planowane. W 19 hodź. přizamknu so kwalifikaciske běhi a po tym budu we wulkim stanje reje k hudźbje skupiny GrooveCover. Njedźelu wot 10.30 hodź. steja regionalne wubědźowanja a rańše piwko na programje. Finalne běhi započnu so w 13.30 hodź., wubědźowanje z liliputami w 15.30 hodź.

Wolejbulowa sezona so započina

Njezbožownje podleželi

Donnerstag, 06. September 2018 geschrieben von:

SJ Chrósćicy – ST Ćisk 2:5 (1:2)

Zestawa domjacych: Králíček – L. Zahrodnik, Mark (46. J. Bogusz), Püschel, Pöpel, M. Zahrodnik, G. Zahrodnik, Henčel, Runt, Młynk (77. Lešawa), Beneš

Minjenu njedźelu nastupichu koparjo Chróšćanskeje SJ w druhej dypkowej hrě sezony doma přećiwo ST Ćiskej. Bohužel dyrbjachu bjez wjacorych wažnych hra­­jerjow wuńć. Kapitan Bosćij Cyž kaž tež jeho zastupjer Miroslav Sentivan pobrachowaštaj w centralnym škiće zranjenja dla. Tež nowopřichad Filip Henzl nje­­móžeše sobu hrać. Najebać to chcychu před wjace hač 130 přihladowarjemi wšit­ko dać a sej dypki doma zdźeržeć.

Zazběh do hry pak so jim tak prawje njezešlachći. Wosebje w defensiwje běchu woni přenerwozni. Hosćo to wězo wužichu a trjechichu w 10. min. 0:1. Tež po zastatku so hrajerjo SJC njezhrabachu. W 22. min. Ćisk samo na 0:2 zwyši. Skónčnje SJC wotući, wuhra sej prěnje móžnosće a na 1:2 (37.) skrótši. Po prěnjej dobrej kom­­binaciji bě so Jakub Beneš w přećiwniskej šěsnatce přesadźił a bul ze słabšej lěwej­ nohu do wrotow smoknył. Tež fanojo čerpachu nětko zaso nadźiju na dypk abo samo tři.

Wuslědki (06.09.18)

Donnerstag, 06. September 2018 geschrieben von:

Kopańca

regionalna liga žonow

Aue – Union Berlin0:5 (0:2)

Biskopicy – Magdeburg  1:2 (1:1)

Viktoria Berlin – Lipsk 2:1 (1:0)

Marzahn – Hohen Neuendorf 0:5 (0:4)

Steglitz – Jena II0:2 (0:2)

Lipsk-juh – Fortuna Drježdźany 4:1 (2:1)

wokrjesna klasa, stafla 2

Großharthau – Hodźij II 6:0 (4:0)

Biskopicy III – Wjazońca 0:0 (0:0)

Porchow II – Pančicy II 2:6 (2:0)

Drjewnica – Frankenthal II 6:1 (4:1)

1. SG Steinigtwolmsdorf 3 14 : 2 9

2. SV Großharthau 4 17 : 6 8

3. ST Drjewnica 4 17 : 9 7

4. Mały Wosyk/Pančicy II 4 12 : 8 7

5. TSV Wjazońca 2 4 : 2 4

6. HZ Biskopicy III 3 6 : 5 4

7. ST Porchow II 2 2 : 11 0

8. ST Hodźij II 3 2 : 14 0

9. SG Frankenthal II 3 2 : 19 0

wokrjesna klasa, stafla 3

Lubuš II – Němske Pazlicy II 1:4 (1:0)

Bluń – Hory II 4:0 (2:0)

Wóslink/Skaskow – Kulow II 3:1 (0:1)

1. LSV Bluń 4 20 : 4 12

2. SZ Wóslink/Skaskow 3 12 : 6 9

3. LSV Hory II 4 8 : 8 7

4. Natw. Němske Pazlicy II 4 15 : 9 6

5. Módro-běli Njeswačidło 2 4 : 3 4

6. Módro-běli Kulow II 4 6 : 9 3

7. HZ Łaz/Běły Chołmc II 3 7 : 12 3

8. ST Lubuš II 4 6 : 12 2

9. Zeleno-běli Sepicy 1 3 : 6 0

10. HZ Wětn./Hola/Łuty II 3 3 : 15 0

wokrjesna klasa, stafla 4

Hermsdorf – Arnsdorf II  6:1 (3:0)

Połčnicy II – Njebjelčicy II 2:0 (2:0)

Wachau II – Hlinowc 4:4 (1:2)

Liegau-Augustusbad – Kinspork2:2 (0:0)

Sobotu premjera we Wojerecach

Mittwoch, 05. September 2018 geschrieben von:
W běhu tydźenja su holcy a žony nowowutworjeneho wolejbuloweho mustwa Panči­cy-Worklecy we Worklečanskej ćěłozwučowarni hišće raz pilnje trenowali, zo bychu na sobotnu premjeru we wobwodnej lize pola Módro-běłych Wojerecy derje přihotowane byli. Hrać budu Pančičanki a Worklečanki wot 14 hodź. w sportowni na Die­tricha Bonhoefferowej 20. Foto: Jörg Stephan

Tysacy so přizjewili

Mittwoch, 05. September 2018 geschrieben von:
Budyšin/Wojerecy (jb/SN). Za jubilejny 25. Budyski měšćanski běh je so dotal něhdźe 1 400 běharkow a běharjow přizjewiło a za 12. HOYWOJ-cityjowy běh nima­le 2 000. Za wubědźowani, kotrejž budźetej wobě sobotu, pak su přizje­wjenja hišće móžne. Wosebje wjele šu­lerkow a šulerjow startuje w Budyšinje tradicionelnje za Serbsku zakładnu a wyšu šulu Budyšin a we Wojerecach za Wyšu šulu „Korla Awgust Kocor“ Kulow. Mjez pomocnikami w Budyšinje budu zaso zastupjerjo Serbskeho Sokoła.

Dobyćer w rustikalnej hrě

Mittwoch, 05. September 2018 geschrieben von:

SV Haselbachtal

– ST Marijina hwězda 0:2 (0:2)

Zestawa hosći: Schmidt – Zelnak, Škoda, Rab, Cyž, Peschmann (74. Winkler), Kuring, Pjetaš (70. O. Hawš), R. Hawš, Eldor, (80. Čornak), Pakoßnick

Sezona oficialnje zahajena

Mittwoch, 05. September 2018 geschrieben von:

Stajnje jedyn zamołwity wšěch sportowych towarstwow Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka dyrbješe so njedawno na zahajenskej zhromadźiznje hrajneje doby 2018/2019 wobdźělić. Zarjadowanje w Kamjenskim měšćanskim dźiwa­dle bě winowatosć, wšako podachu tam tójšto wažnych informacijow k zašłej a nowej sezonje.

Wuzběhnjenjahódne su tři počesćenja. Heinz Schymura bu po 50 lětach jako aktiwny sudnik z kruha sudnikow roz­žohnowany. Jako referee zamołwješe wón 2 080 koparskich hrow. Bernd May wuchowa jako fyzioterapeut Wojerowskeho FC we wonkownej hrě přećiwo SC 1911 Großröhrsdorfej ze swojej wobhladniwosću žiwjenje Großröhrsdorf­skeho koparja. Hanspeter Benad, kiž tež za Serbske Nowiny rozprawja, bu z wuběrka za młodźinu Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka rozžohnowany. Jednaćel Gojko Sinde dźakowaše so jemu mjez druhim za wuběrnu kooperaciju za zarja­dowanja ze sudnikami a za zhromadne dźěło z towarstwom Kinderarche Sakska.

Wšitkim třom sportowym přećelam dźak za angažement. Jurij Bjeńš

Wuslědki (04.09.18)

Dienstag, 04. September 2018 geschrieben von:

Kopańca, regionalna liga muži

Babelsberg – Rathenow 1:0 (1:0)

Viktoria Berlin – Neugersdorf 2:0 (1:0)

Biskopicy – Hertha BSC II 0:1 (0:0)

BFC Dynamo – Lipsk1:0 (1:0)

Erfurt – Budyšin 1:0 (1:0)

Fürstenwalde – Nordhausen 1:2 (1:0)

Meuselwitz – Altglienicke 2:2 (1:1)

Halberstadt – Kamjenica 2:4 (2:1)

Auerbach – Berlinski AK 2:3 (1:1)

1. Kamjeničanski FC 6 16 : 6 18

2. Wacker Nordhausen 6 9 : 2 14

3. SV Babelsberg 6 14 : 4 13

4. Berlinski AK 6 9 : 8 13

5. FC Viktoria Berlin 6 11 : 9 10

5. Hertha BSC II 6 11 : 9 10

7. Čerwjeno-běli Erfurt 6 5 : 4 10

8. Budissa Budyšin 6 6 : 7 8

9. Biskopičanske KT 6 5 : 6 8

10. VSG Altglienicke 6 9 : 12 8

11. ZFC Meuselwitz 6 10 : 10 7

12. Lok Lipsk 6 8 : 9 7

13. BFC Dynamo 6 6 : 12 7

14. Hornja Łuž. Neugersdorf 6 6 : 12 6

15. VfB Auerbach 6 7 : 10 5

16. Optik Rathenow 6 8 : 12 4

17. Germania Halberstadt 6 9 : 11 3

18. Union Fürstenwalde 6 6 : 12 1

wokrjesna wyša liga

Wojerowski FC – Bukecy 8:1 (3:0)

Kulow – Hnašecy-Dobruša 2:2 (1:1)

Rakecy – Germania Budyšin 2:0 (1:0)

Porchow – Kumwałd2:3 (2:1)

Ramnow – Němske Pazlicy 1:0 (0:0)

1. Rakečanske ST 4 9 : 2 12

2. TSV Połčnica 4 10 : 4 9

3. Módro-běli Kulow 4 8 : 4 8

4. LSV Hory 4 8 : 3 7

5. Sokoł Ralbicy/Hórki 4 8 : 6 7

6. Drohotka Ramnow 4 4 : 4 7

7. SG Großnaundorf 3 9 : 5 6

8. Póst Germania Budyšin 3 9 : 6 6

9. Wojerowski FC 3 11 : 4 5

10. Natwar Němske Pazlicy 3 3 : 2 4

11. ST Hnašecy-Dobruša 4 9 : 9 4

12. ST Kinspork/Łužnica 3 5 : 5 3

13. Motor Kumwałd 4 5 : 12 3

14. ST Radwor 4 3 : 11 1

15. ST Porchow 3 3 : 10 0

16. Zeleno-běli Bukecy 4 3 : 20 0

wokrjesna liga, stafla 1

Großröhrsdorf II – Biskopicy II 4:2 (1:1)

ST Budyšin – Arnsdorf 2:5 (2:3)

Anzeige