Beachtura zakónčena

Dienstag, 11. August 2015 geschrieben von:

Wčera wječor je młoda žołma Radija Satkula w Kulowcu pobyła a tam swoju lětušu beachturu zakónčiła. Po stacijach w Nuknicy, Konjecach, Hórkach a w Róžeńće wubědźowaše so nětko wčera wosom mustwow! W finalu přesadźi so cyłk „1 wišnja a 3 krušwy“, w kotrymž hraještaj Caro Santruschek, Ludwig Eckert, Marcel Rjelka a Stefan Mět, přećiwo mustwu Satkule! Třeće městno wobsadźichu Chróšćenjo. Přichodnu póndźelu budźe w Miłoćicach wulki Satkula-turněr, za kotryž­ su wčera w Kulowcu skupiny wulosowali. Beno Šołta

Foto: Beno Šołta

Wulosowane stafle beachvolleyballoweho turněra Radija Satkula:

Skupina A:

Dwójna nula

S.O.S

Škit Budyšin

Granit Hórki

Skupina B:

Nuknica

Bratrowstwo Róžant

SGB wučerjo

Marijina hwězda

Skupina C:

Smjerdźaca

Satkula

Swinjarnja

Dźiwje micki

Skupina D:

MST

Eskimowcy

Radwor

Krupčanscy putnicy

24 razow do čorneho trjechili

Dienstag, 11. August 2015 geschrieben von:

Módro-běli Njeswačidło­

– Budissa­ Budyšin 0:24 (0:11)

Za hosća zasadźeni: Große – Heppner, Klippel, Pfanne, Patka, Kral, Hoßmang, Čermák, Walther, Kunert, Rupf, Rosendo, Reher, Salewski.

Zo njeby Budissa Budyšin na swobodnym hrajnym dnju z rytmusa přišła, wupytachu sej chowancy trenarja Tomaša Henčla z testowej hru pola wokrjesnehokoparskeho ligista Módro-běli Njeswačidło lochku treningowu jednotku. Za domjacych­ běše to najebać test zawěsće jedyn z wjerškow cyłeje karjery, wšako so kóždemu towarstwu njeporadźi, tajkeho přećiwnika we wobłuku sportoweho swjedźenja přeprosyć.

Zo wuslědk wysoki wupadnje, bě wot wšeho spočatka jasne. Při horcych temperaturach pak běše partija tež koparjam Budissy woprawdźite wužadanje, wšako dyrbjachu wězo kóždu kombinaciju hač do kónca prawje wuhrać. W druhim połčasu měješe hosćićel samo mału šansu na wrota, kotrež pak so tola njeporadźichu. Dohromady zasadźi trenar Henčl 15 hrajerjow, jeničce wrotar Jakubov sedźeše cyły čas na ławce.

Widźał, słyšał, napisał (11.08.15)

Dienstag, 11. August 2015 geschrieben von:

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Wuslědki (11.08.15)

Dienstag, 11. August 2015 geschrieben von:

wokrjesna wyša liga

Hnašecy/Dobruša – Póst Budyšin 2:1(1:0)

Kulow – Rakecy 1:1 (1:1)

Połčnica – Chrósćicy 0:2 (0:1)

Kumwałd – Großröhrsdorf 4:0 (2:0)

Wachau – ST Ćisk 3:5 (2:1)

LSV Hory – Ramnow 5:0 (2:0)

Wjelećin – Łuty 3:3 (1:2)

Ralbicy/Hórki – Kinspork 6:1 (3:0)

1. Ralbicy/Hórki  1  6  :  1  3

2. LSV Hory  1  5  :  0  3

3. Kumwałd  1  4  :  0  3

4. ST Ćisk  1  5  :  3  3

5. Chrósćicy  1  2  :  0  3

6. Hnašecy/Dobruša  1  2  :  1  3

7. Łuty 1   3  :  3  1

7. Wjelećin  1  3  :  3  1

9. Kulow  1  1  :  1  1

9. Rakecy  1  1  :  1  1

11. Bukecy  0  0  :  0  0

12. Póst Budyšin  1  1  :  2  0

13. Wachau  1  3  :  5  0

14. Połčnica  1  0  :  2  0

15. Großröhrsdorf  1  0  :  4  0

16. Kinspork  1  1  :  6  0

17. Ramnow  1  0  :  5  0

„Mnohim pobrachuje trěbna wola“

Montag, 10. August 2015 geschrieben von:

Sobotu startowaše tež krajny koparski ligist Jednota Kamjenc do noweje­ sezony. Pola postupnika z Taucha docpě tón hižo w 12. min. nawjedowanje přez Ondřeja Novotneho. Krótko do połčasa přijimachu hosćo po róžku 1:1, štož bě zdobom kónčny wuslědk. Z dypkom trenar Jednoty Frank Ričel wězo spokojom njebě, kritizujo wosebje wužiwanje šansow. Do hry bě so Hanspeter Benad z Ričlom zetkał, je z nim minjenu sezonu wuhódnoćił a so tež za zaměrami noweje hrajneje doby prašał.

Knježe Ričlo, minjenu hrajnu wobsadźi Jednota Kamjenc 10. městno w tabulce krajneje ligi. Sće z tym spokojom?

F. Ričel: Naš cil bě jednocyfrowe městno, štož njejsmy docpěli. Mjez druhim su nam dypki wotćahnyli. Ale mějachmy tež mnohich zranjenych hrajerjow (Wochnik, Cyž, Nulíček, Schiring), a tohodla smy w sezonje tež swój rytmus zhubili. Z dobrym kónčnym spurtom pak smy sej klasu zawěsćili a tak běch z mustwom samo na sebi w kóždym wokomiku dosć spokojom.

TSV Połčnica ­

– SJ Chrósćicy 0:2 (0:1)

Zestawa hosći: Klimant – Šafář, Bětnar, Runt, Dórnik, Młynk (88. Domš), M. Zahrodnik, Domaška, F. Zahrodnik, Šmit (80. Budar), Žur (86. Bogusz)

Sobotu podachu so Chróšćanscy koparjo na hru do Połčnicy, hdźež startowachu do noweje sezony wokrjesneje wyšeje ligi. Po tym, zo běchu chowancy noweje trenarskeje dwójki Runt/Latkolik přihotowanske hry přećiwo Budissy II, Radworjej a Njebjelčicam chětro wuspěšnje absolwowali (jónu njerozsudnje a dwójce­ dobyli), steješe jim nětko chětro robustne Połčničanske mustwo napřećo.

Dokelž prěnjemu mustwu (hišće) někotři akterojo k dispoziciji njejsu, dyrbješe hrajer a trenar Pavel Runt kader na někotrych pozicijach přestajić. Michał Młynk, kiž bě so w přihotach na sezonu derje prezentował, startowaše wot spočatka runje tak kaž Maksimilian Zahrodnik. Nimo toho steješe wrotar Bosćij Klimant po dołhim času zaso w klětce prěnjeho mustwa.

Rewanša so nětko poradźiła

Montag, 10. August 2015 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki – ST Kinspork/Łužnica 6:1 (3:0)

Zestawa domjacych: Gloxyn – Matka, B. Bjeńš, B. Bejma, Lulak (65. Korjeńk) S. Bjeńš, Šołta, T. Bejma (73. Čórlich), Wałda, Kurjat, Domaška

Wčera, njedźelu, dojědźe sej z Kinsporkom/Łužnicu do Ralbic postupnik do wokrjesneje­ koparskeje wyšeje ligi. Z přećiwnikom měješe Sokoł hišće kokošku skubać, wšako bě minjeny čas dwójce přećiwo njemu z pokala zlećał.

Z nowymi trikotami Sokoł wot wšeho spočatka pokaza, štó je šef na hrajnišću. Hósć spyta wosebje z robustnym ćěłom a druhdy tež njefairnymi foulemi domjacych z koncepta přinjesć. To pak so jemu njeporadźi, wšako njedachu so domjacy prowokować a sami mócnje napřemo dźeržachu.

Wulosuja skupiny

Montag, 10. August 2015 geschrieben von:
Dźensa wječor pozastanje lětuša beach-tura Radija Satkula w Kulowcu. Tam trenuja mustwa posledni raz do wulkeho turněra přichodnu póndźelu w Miłoćicach. Dźensa wot 18.30 hodź. pak jenož njehraja. Wosrjedź wusyłanja Satkule wulosuja skupiny za Miłočanski beachvolleyballowy turněr, kotryž je hižo wot minjeneje póndźele wuknihowany.

MC Jawora w horće pobyła

Montag, 10. August 2015 geschrieben von:
Měrćin Špitank wot MC Jawory poby w prózdninskim času w Pančičanskim horće, kotryž je w nošerstwje CSB, zo by tam za motorsport wabił. Mjez druhim je něhdyši jězdźer z dźěćimi wobruče měnjał, parcours natwarił, je jim materialije w připowěšaku pokazał a wšelake wulkosće motorskich předstajił. Měrćin Špitank nawjeduje w Ralbicach a Worklecach cyłodnjowski poskitk motocrossa a dźěćom na te wašnje zmóžnja, so z tutym wosebitym sportom spřećelić. Snano je tež w Pančičanskim horće tón abo tamny pódla, kiž budźe za něšto lět z motorskim po Jaworskej Kaponicy jězdźić. Foto: CSB

Anzeige