Wulki dźeń za Ralbičanskich koparjow

Montag, 13. Juli 2015 geschrieben von:

FC Energija Choćebuz

– FSV Budissa Budyšin 1:0 (1:0)

Za Budyšin zasadźeni: J. Jakubov – Kolán, Fröhlich, Kral, Čermák, Reher, Walther, Hausch, Heineccius, Heppner, Hausdorf, Pfanne, Hoßmang, Kunert, Rosendo, Salewski, A. Jakubov, Barnickel a probowi hrajerjo Rupf, Klippel, Parlatz

Minjenu srjedu nastupištej FC Energija Choćebuz a Budissa Budyšin w Ku­lowje přećiwo sebi, zo byštej so wo tak mjenowany „łužiski cup“ wubědźowałoj. Hižo do toho hraještej Kulowska a Ralbičanska młodźina F přećiwo sebi. Ralbi­čenjo drje jasnje přěhrachu, wjeselachu pak so najebać poražku na wulki wokomik. Woni smědźachu po tym mjenujcy profijow Energije Choćebuz na kopanišćo přewodźeć. Před wjace hač 1 000 přihladowarjemi běše to za kóždeho z nich wosebity a njezapomnity wokomik.

Awtor dźensa

Toni Ryćer

Sport (10.07.15)

Freitag, 10. Juli 2015 geschrieben von:

Wotměja přihotowanske hry

Regionalny ligist Budissa Budyšin hraje sobotu, 11. julija, w 17 hodź. w Rych­bachu přećiwo cyłkej z Brazilskeje, 14. julija we 18 hodź. na Budyskej Młynkec łuce­ přećiwo Dynamu Drježdźany a wot 15. do 19. julija pojědźe mustwo z trenarjom Tomašom Henčlom do treningoweho lěhwa w Bad Blankenburgu. Tam nastupi 18. julija w 14 hodź. přećiwo FC Čerwjeno-běłym Erfurt U 23 a 19. julija w 10.30 hodź. přećiwo Jednoće Rudolstadt.

Satkulabeach-terminy jasne

Radijo Satkula, młodźinski sćelak Serbske­ho rozhłosa, budźe tež lětsa zaso wo přihotowanskich hrach za wulki beachvolleyballowy turněr w Miłoćicach rozprawjeć. Slědowace dny budu stajnje wot 18 hodź. hrać: 13. julija w Nuknicy, 20. julija w Konjecach, 27. julija w Kulowcu, 3. awgusta w Róžeńće a 10. awgusta w Hórkach. Finalne wurisanje wo pokal Radija Satkula budźe potom 17. awgusta wot 18 hodź. w Miłoćicach.

Jěchanski a skakanski turněr

Chróšćenjo so přesadźili

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Tradicionalnje Nowowješćenjo a jich hosćo k wjesnemu swjedźenjej tež sportuja. Tak je z wašnjom, zo wubědźuja so wo­kol­ne wjesne mustwa na koparskim turněrje. Wone drje su so sobotu tež zetkali, kopańcu hrali pak njejsu. Polo, na kotrymž měli poprawom za bulom honić, njemóža ratarskich přičin hač do kónca julija wužiwać. Tak su město toho volleyball hrali. Z pjeć mustwow přesadźi so na kóncu młody cyłk z Chrósćic.

Wokrjesna wyša liga ze 17 cyłkami

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) je w běhu tydźenja nowu zestawu staflow na wokrjesnej runinje předstajił. Při tym napadnje we wokrjesnej wyše lize ličba mustwow. Město 16 hraje tam 17. Při­čina: Koparjo TSV Wachauwa su za zelenym blidom sportoweho sudnistwa WFV wuspěšnje skoržili. W oficialnej tabulce běštej přez cyłu hrajnu dobu jenož 15. a 16. městno z čerwjenej-zestupnej barbu woznamjenjenej. Wachauske mustwo bě na kóncu štyrnate, dyrbješe pak tohorunja zestupić. Po jeho wuspěšnej skóržbje změje tuž wokrjesna wyša liga wot awgusta 17 zastupnistwow.

Wuskutkować budźe so njeruna ličba tež na ličbu hrajnych dnjow. Tak dyrbi staflowy nawoda dalšej hrajnej dnjej zapla­nować. Jedyn z přidatneju je hrajny wuběrk na kónc tydźenja 8./9. awgusta 2015 połožił, dalši na 25./26. junij 2016. Wjacore koparske towarstwa pak su hižo protestowali, dokelž maja za datum w awgusće 2015 treningowe lěhwo knihowane.

Wobornicy so wubědźuja

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Jutře wot 18.30 hodź. wubědźuja so wo­hnjowi wobornicy zaso we Worklecach. Domjacy hašerjo budu znowa spytać načol­nu poziciju w boju wo pokal za­rjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe zakitować. Po dwěmaj přeběhomaj, kotrejž su dobyli, steja woni mjenujcy na čole tabulki.

Tabulka po 1. a 2. přeběhu: 1. Worklecy (36 dypkow), 2. Konjecy- Šunow (33), 3. Róžant-Sernjany (32), 4. Ralbicy-Róžant (30), 5. Wotrow (29), 6. Pěskecy (26)

Wopačna ličba

Donnerstag, 09. Juli 2015 geschrieben von:

Wopačna ličba

W rozprawje Bjarnata Deleńka zawčerawšim wo wuměnje ze sportowymi přećelemi čěskeho towarstwa Sokol Roztoky měješe prawje rěkać, zo je so wuměna lětsa 47. raz přewjedła. 1968 su Njebjelčanscy sportowcy přećelske styki nawjazali. Jedne lěto žaneje wuměny njebě.

Hoj, horje, serbscy Sokoljo

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:

Pod tymle nadpismom wobroća so starosta Serbskeho Sokoła Milan Funka na trenarjow a wšitkich sportowcow dorostowych wubrankow:

Lubi serbscy Sokoljo dorostowych koparskich wubrankow młodźinow E, D a C, lubi starši, lubi trenarjo Franko Šnajdro, Mariano Žuro, Tomašo Bjeńšo, Křesćano Bejmako a Fabiano Pöpelo! Wam wšěm słuša wulki sokołski dźak za wulkotny angažement w zašłych tydźenjach na­stupajo serbske dorostowe koparske wubranki. Wutworiwši tři wubranki a wob­dźělejo so na třoch turněrach smy njesměrnje wulki krok w dorostowym dźěle Serb­skeho Sokoła docpěli. Wosebje wulki zaćišć zawostaja we mni waša zwólniwosć, za tute projekty so zasadźeć. Hladajo na dobre wotrěznjenje w Kubšicach, Bukecach a Liegauwje-Augustusbadźe sće so we wobłuku Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka kaž tež za jeho mje­zami wo dalše pozitiwne zwobraznjenje serbskich sportowcow starali. Za to wam wšitkim wulke připóznaće.

Poražka w poslednjej hrě

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:

SV Haselbachtal

– ST Marijina hwězda 3:1 (2:1)

Zestawa hosći: Vacek – Lipič, Sbjeznie, Łušćanski, T. Jurš, Wróbl, Bělk, D. Jurš, Rab, Winkler (58. Škoda), Peschmann (46. Schmidt)

Dorostowe myto ST 1922 Radworjej

Mittwoch, 08. Juli 2015 geschrieben von:
ST 1922 Radwor bu kónc junija w Großenhainje z dorostowym mytom energijoweho zastaraćela ENSO mytowane. Dźesać sportowych towarstwow bě kan­didowało, Radworske je dobyło a dósta premiju 2 500 eurow. Na wobrazu widźi­my nawodu doro­stoweje kopańcy ST 1922 Radworja Carstena Simona (zady nalěwo), hrajerjow młodźiny E Klemensa Bušu, Marlona Wenzela a Bena Gruberta hromadźe z Klausom Sammerom. Foto: Achim Buša

Anzeige