Wuslědki (18.10.18)

Donnerstag, 18. Oktober 2018 geschrieben von:

Kopańca

wokrjesna klasa, stafla 1

Bart II – Wjelećin II 3:5 (0:4)

Bukecy II – ST Budyšin II 2:3 (1:1)

1. Módro-běli Minakał 7 23 : 4 19

2. ST Budyšin II 7 21 : 8 16

3. ST Mały Wjelkow 7 24 : 15 13

4. ST Bart II 7 16 : 15 12

5. ST Wjelećin II 6 20 : 17 11

6. ST Zeleno-běli Bukecy II 7 13 : 19 9

7. SV Budissa 08 Budyšink 6 5 : 10 7

8. Wulka Dubr./Radwor II 7 14 : 17 4

9. Horni kraj-Sprjewja III 6 8 : 14 4

10. Wjernarj./Wjazońca II 6 3 : 28 0

wokrjesna klasa, stafla 2

Hodźij II – Frankenthal II 3:0 (2:0)

Wjazońca – Porchow II 6:0 (5:0)

1. TSV Wjazońca 6 24 : 4 16

2. ST Drjewnica 6 25 : 13 13

3. SG Steinigtwolmsdorf 6 20 : 10 13

4. SV Großharthau 6 27 : 8 12

5. Mały Wosyk/Pančicy II 7 13 : 16 8

6. ST Hodźij II 6 13 : 19 6

7. Biskopicy/Biskopicy III 6 7 : 18 4

8. ST Porchow II 5 5 : 22 3

9. SG Frankenthal II 6 2  :26 1

wokrjesna klasa, stafla 3

Njeswačidło – Bluń 7:0 (3:0)

Wóslink/Skaskow – Sepicy 2:1 (1:1)

wokrjesna klasa, stafla 4

L.-Augustusbad – Njebjelčicy II 2:0 (0:0)

Haselbachtal II – HZ Bretnig-Hauswalde II/Ramnow II1:1 (1:0)

1. TSV Wachau II 7 29 : 10 16

2. Arnsdorfske KT II 7 19 : 15 15

3. SV Liegau-Augustusbad 7 18 : 12 13

4. ST Hlinowc 6 16 : 10 13

5. SV Hermsdorf II 7 22 : 24 12

6. TSV Połčnica II 7 18 : 12 10

7. SJ Njebjelčicy II 6 22 : 13 7

8. ST Kinspork/Łužnica II 7 14 : 21 6

9. HZ Bretnig-Hauswalde II/Ramnow II   7 4 : 23 2

10. ST Haselbachtal II 7 6 : 28 2

krajne pokalne koło

Plauen – Budissa Budyšin 4:6 (0:1)

Niska – Mittweida6:1 (4:1)

Neugersdorf – FSV Zwickau 1:2 (1:2)

Lößnitz – Taucha4:2 (0:2)

Chemija Lipsk – FC Lipsk 4:1 (2:0)

Syrau – Běła Woda  3:1 (1:0)

18. Wopačanski cup wuhódnoćeny a najlěpši mytowani

Mittwoch, 17. Oktober 2018 geschrieben von:

Wjacori serbscy běharjo na podestnych městnach stali

Kónc septemba přewjedźechu 18. raz běh po Biskopičanskej Butrowej horje – posledni to hódnoćenski z cyłkownje pjatnaće lětušeho tohorunja 18. Wo­pačanskeho cupa. Spočatk oktobra su w Biskopičanskej sportowni prěnich třoch kóždeje starobneje skupiny rjad­neje lisćiny počesćili. Tamnej hłownej rjadnej lisćinje w Sakskej a Braniborskej, Drježdźanska wobwodna serija (hišće dwě wubědźowani) a Łužiska běhanska serija (hišće pjeć běhow), skónčitej so srjedź nazymnika respektiwnje hakle posled­ni dźeń lěta, silwester w Oberlichtenauwje.

Wosmifinale pokala docpěła

Mittwoch, 17. Oktober 2018 geschrieben von:

VFC Plauen – Budissa Budyšin 4:6 po třělenju jědnatkow (0:1, 1:1, 1:1)

Zestawa hosći: Ebersbach – Merkel (72. Treu), Bär, Hoßmang, Kral, Dartsch, Ciapa (84. Bönisch), Krawčik, Schmidt, Schlicht, Langr (100. Wockatz)

Za duel w Plauenje w 3. kole krajneho pokala pobrachowachu Budissy wjacori koparjo. VFC Plauen, hrajacy we wyšej lize­-juh, bě regionalnemu ligistej porjadny přećiwnik. Budyšenjo hru wot spočatka postajowachu. Prěnju dobru móžnosć měješe Jonas Krawčik. Plauenski wrotar pak třělwu popadny (7.). Po tym zo bu Mateusz Ciapa w šěsnatce potorhnjeny, Tony Schmidt jědnatku přetwori (27.).

Z mjezywuslědkom hosćićeljo spo­ko­jom njeběchu. Tak woni w 52. min. před 703 přihladowarjemi wurunachu. Po tym pak žane wrota wjac widźeć njeběchu. Při třělenju jědnatkow pře­two­ri­chu za Budissu najprjedy Philipp Dartsch, Daniel Bönisch a Niclas Treu. Patrick Grandner pak zwrěšći na wul­kotnje reagowacym Maiku Ebersbachu. Tež Michael Schlicht a Martin Hoßmang bě­štaj wuspěšnaj. Clemens Werner

Ze sylnym škitom sej wicemišterstwo zawěsćili

Dienstag, 16. Oktober 2018 geschrieben von:

Štyri šulerske cyłki přewjedźechu do nazymskich prózdnin na Budyskej Młynkec łuce šulske regionalne finale w kopańcy w starobnej klasy I.

Šulerjo 11. a 12. lětnika gymnazijow kaž tež powołanskeje šule z Wojerec wubědźowachu so po modusu „kóždy přećiwo kóždemu“. Za Budyski wokrjes nastupichu šulerjo Serbskeho gymnazija Bu­dyšin (SGB). Woni běchu so z dobyćom na wokrjesnej runinje kwalifikowali. Zamołwity wučer Damian Bogusz měješe sylny kader k dispoziciji, zestajeny z koparjow serbskich sportowych towarstwow a Budissy Budyšin. Bjez jeničkich přećiwnych wrotow z předkoła nastu­pichu serbscy gymnaziasća połni sebje­wědomja přećiwo powołanskim šulerjam z Wojerec kaž gymnaziastam z Wodowych Hendrichec a ze Zhorjelca.

Serbski gymnazij Budyšin – Powołanska šula „Konrad Zuse“ Wojerecy 0:0

Po wulosowanju dyrbjachu so serbscy gymnaziasća wokoło kapitana Johan­ne­sa Jatzwauka hnydom w prěnjej hrě turněra z Wojerowskim zastupnistwom mě­rić­. Bogusz žadaše sej połnu koncentra­ciju wot prěnjeje mjeńšiny.

Katastrofalny defensiwny wukon

Dienstag, 16. Oktober 2018 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki

– ST Bukecy 3:4 (3:3)

Zestawa domjacych: Schöne – K. Matka, Schultz, Šewc, Hilbich (46. Bejmak), Šołta, Korjeńk, M. Matka (65. Bjeńš), Rawš, M. Kurjat, G. Kurjat (60. Domaška)

Při kejžorskim nazymskim wjedrje kaž hižo loni wotmě so spočatk požnjenca w Biskopicach pjaty wosebity běh ze zadźěw­kami pod hesłom „Schiebock läuft extrem“ po 4 km dołhim koło­kursu Bisko­pičanskeho měšćanskeho parka podłu rěki Wjazeńcy (Wesenitz).

Na tutym kołokursu z mnohimi a lětsa dalšimi nowy­mi zadźěwkami dyrbjachu běharjo swoju spěšnosć, wutrajnosć a wosebje tež wušiknosć na štyrjoch abo wosom kilometrach dopokazać. Atleća startowachu jednotliwje, stajnje we wotstawku ­sydom sekundow.

Na 4 km je 499 starterow (mjez nimi 260 žónskich) swoje koło zmištrowało, na 8 km wojowaše 240 atletow (z tych 68 běharkow), štož běše rekordne wobdźělenje z 837 atletami. Aktiwni běchu hłownje ze Sakskeje a z Braniborskeje a mjez nimi wubědźowaše so tež zaso horstka serbskich entuziastow, a to hłownje na 8 km. Najspěšnišej na kołokursomaj bě­štaj Adolf Swen (0-See-Sport/38:35 min) a Sophia Masur ze Załomja (44:48 min).

Doma zaprajili a wonka dobyli

Dienstag, 16. Oktober 2018 geschrieben von:

FSV Budissa Budyšin

– 1. FC Lok Lipsk 0:2 (0:1)

Zestawa domjacych: Ebersbach – Patka, Hoßmang, Weiß (79. Mietzelfeld), Kral, Ciapa, Schlicht, Treu, Schmidt, Merkel (58. Bär), Bönisch (75. Langr)

Přećiwo naraženemu cyłkej Lok Lipska chcychu koparjo Budissy Budyšin połnje dypkować. Wobě mustwje dźěštej pak jara­ kedźbliwje do hry. Hakle poněčim wobě spěšnosć powjetšištej. Po strašnje třělenym wólnym kopje bě Nicky Adler k 0:1 na městnje (35.). To njebě žane dobre znamjo hosćićelej.

W druhim połčasu chcyše trenar Budis­sy Torsten Gütschow wjace ćišća na hosći wukonjeć. Nětko 706 přihla­do­warjow dožiwi, kak steješe Lok-wrotar Lukas Wenzel w srjedźišću. Najprjedy wotwobara wón hłójčkowany bul Mateusza Ciapy (65.), na to dalši Tonyja Schmidta (68.). Partija bu twjerdša, a Johann Weiß dyrbješe zranjeny z hrajnišća (78.). Nimo toho­ přijědźechu tři cho­robne awta do stadiona, dokelž bě so něšto­ na tribunje stało. Dźesać mjeńšin do kónca padny 0:2 (83.) Po róžku zhłójčkowa Ryan Patrick Malone bul do wrotow Maika Ebersbacha. Krótko po tym dyrbješe Torsten Gütschow na tribunu, dokelž bě so wón pola sudnika Pascala Wiena chětro hóršił (86.).

Wuslědki (16.10.18)

Dienstag, 16. Oktober 2018 geschrieben von:

Kopańca

wokrjesna wyša liga

Wojerecy – Germania Budyšin 2:3 (2:1)

Połčnica – Porchow1:3 (1:0)

Kulow – Kumwałd3:2 (2:2)

Hory – Hnašecy-Dobruša 3:1 (1:0)

Sokoł Ralbicy/Hórki – Bukecy 3:4 (3:3)

Großnaundorf – Rakecy  0:5 (0:4)

Němske Pazlicy – Radwor 3:2 (0:0)

Ramnow – Kinspork/Łužnica 3:0 (1:0)

1. Rakečanske ST 8 25 : 3 24

2. LSV Hory 8 20 : 8 17

3. Póst Germania Budyšin 8 22 : 15 16

4. Drohotka Ramnow 8 16 : 10 16

5. Módro-běli Kulow 8 18 : 10 15

6. Sokoł Ralbicy/Hórki 8 17 : 13 14

7. Wojerowski FC 8 21 : 13 12

8. SG Großnaundorf 8 18 : 17 12

9. ST Kinspork/Łužnica 8 14 : 13 12

10. TSV Połčnica 8 15 : 15 12

11. Natwar Němske Pazlicy 8 11 : 10 11

12. ST Hnašecy-Dobruša 8 16 : 20 7

13. Motor Kumwałd 8 10 : 23 7

14. Zeleno-běli Bukecy 8 11 : 32 4

15. ST Porchow 8 8 : 24 3

16. ST Radwor 8 8 : 24 1

wokrjesna liga, stafla 2

Wojerowski FC II – Malešecy 1:1 (1:1)

Łaz/Běły Chołmc – Chrósćicy II 6:0 (4:0)

Wulka Dubrawa – Wulke Ždźary 2:3 (2:2)

Rakecy II/Šćeńca – Łuty 1:6 (0:2)

Mały Wosyk – Marijina hwězda 0:8 (0:3)

Njebjelčicy – Ćisk II1:4 (1:2)

1. ST Marijina hwězda 7 22 : 4 18

2. ST Ćisk II 7 20 : 5 18

3. HZ Łaz/Běły Chołmc 8 22 : 8 17

4. HZ Wulke Ždźary 8 13 : 6 16

5. Traktor Malešecy 7 14 : 8 14

6. ST Lubuš 7 15 : 7 13

7. Wojerowski FC II 8 12 : 10 12

8. FSV Łuty 7 17 : 9 11

9. ST Wulka Dubrawa 8 16 : 16 11

10. SV Haselbachtal 7 9 : 12 9

11. SJ Njebjelčicy 7 7 : 12 8

12. SJ Chrósćicy II 7 7 : 16 4

13. ST Nadrózna Hrabowka 6 5 : 16 3

14. ST Mały Wosyk 8 7 : 34 3

15. HZ Rakecy II/Šćeńca 8 3 : 26 0

Kanterowe dobyće w derbyju

Montag, 15. Oktober 2018 geschrieben von:

ST Mały Wosyk

– ST Marijina hwězda 0:8 (0:3)

Zestawa hosći: Schmidt – Wróbl, Škoda, Rab, R. Cyž (58. Jurš), Peschmann, Pjetaš (65. Bělk), Hawš, Ch. Cyž, Zelnak (56. Eldor), Pakoßnick

Na wosmym hrajnym dnju wokrjes­neje koparskeje ligi wotmě so skónčnje dołho wočakowany němsko-serbski derby susodow. ST Marijina hwězda wšak bě wulki faworit. Wot prěnjeje hač do poslednjeje mjeńšiny wona w tej róli tež wosta a je přećiwo underdogej jasnje doby­ła. Prěnje wrota we 8. min. dźěchu na konto Oskara Hawša. 0:2 (15.) bě Feliks Pjetaš cyle jednorje raz ze zdalenosće 16 metrow na wrota třělił. Bul dótkny so wjacore razy zemje a prasny wot nutřkowneje žerdźe do saka. Spěšna a direktna hra hosći wobradźeše koparjam z Małeho Wosyka wulke problemy. Nimale kóždu mjeńšinu mějachu Pančičenjo šansu na 3:0. Zwrěšćichu pak na swójskej lochkomyslnosći abo na jara derje dźeržacym wrotarju domjacych Dominiku Andersu. Ale hišće do połčasa třěli Jakob Pakoßnick 0:3 (39.), a to po jara dobrej přihrawce Pjetaša.

Serbska triatletka Beata Čórlichec z Kölna je w nocy na njedźelu swój wosobinski rekord na najćešim triatlonje swěta­ na kupje Hawaii polěpšiła. Rodźena Němčanka přeprěči cilowu liniju po 3,8 km we wodźe, 180 km na kolesu a ma­rathonje 42,195 kilometrow po dźesać hodźinach a 27 minutach. Beata Čórlichec bě so hižo štwórty raz na Ironmanje Hawaii wobdźěliła. Foto: Jana Wersch

Anzeige