Na delnjołužiskich wsach pěstuje młodźina serbski ludowy nałožk łapanja kokota. W Žylowje su tydźenja swojich kralow zwěsćili. Njedźelu přeproša na tónle nałožk w 13 hodź. do Wjerbna a w 14 hodź. do Mosta. Foto: Michael Helbig

Wječorne kursy čěšćiny

Freitag, 12. August 2016 geschrieben von:
Budyšin. Wot póndźele přichodneho tydźenja, 15. awgusta, započnje Pavel Šlechta zaso po zwučenym wašnju z kursami čěšćiny za dorosćenych. Wone wotměwaja so stajnje póndźelu wot 17 do 18.30 hodź. w Smjerdźacej a wutoru wot 16.30 do 18 hodź. w Budyšinje. Zajimcy njech přizjewja so w Rěčnym centrumje WITAJ, a to pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo pod .

Protyka (12.08.16)

Freitag, 12. August 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 12. – 13.8.  Parkowy swjedźeń w Minakale

   Sportowy swjedźeń w Njeswačidle

 12. – 14.8.  Krabatowy swjedźeń w Kulowje

   Wjesny swjedźeń w Serbskich Pazlicach

   Zetkanje wlečakow w Šćeńcy

   Domizniski swjedźeń w Grodku

Sobotu 13. – 14.8.  Kórkowy swjedźeń w Gólišynje (Golßen)

   Přistawowy swjedźeń w Złym Komorowje

   Hornčerske wiki w Hózku

  14:00 Zabiwanje kokota w Smogorjowje

  14:30 Poswjećenje pomjatneje tafle při ródnym domje Jana Kiliana w Delanach pod Čornobohom

  19:00 „Gundermann na Jakubecec twjerdźiznje“ – lětni openairowy koncert

Njedźelu 14.8. – 18.8.  Seminar za samostejacych w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  11:00 Hudźbna njedźela z kapału Horjany na piwowej zahrodźe Brěznjanskeho hosćenca „K železnicy“

  13:00 Łapanje kokota we Wjerbnje

  14:00 Łapanje kokota w Mosće

Póndźelu 15.8.  Patronatny swjedźeń Kulowskeje katolskeje wosady

Wutoru 16.8. – 11.9.  Budyske žonopowe tydźenje

Srjedu 17.8. 17:00 Gmejnska rada Rakecy

  17:00 Wodźenje po Wojerowskim starym měsće

  19:00 Měšćanska rada Kulow w Mučowje

  19:00 Zetkanje „strowe zežiwjenje“ w Pančičanskim zežiwjenskim a zelowym centrumje

Rozhłós (12.08.16)

Freitag, 12. August 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim live z Krabatoweho swjedźenja w Kulowje

11:20 Jako aupair-wowka w Dubaju

11:45 Nowa tafla za Jana Kiliana wotkryta

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo přihotach Janšojskeho festiwala serbskeje kultury

13:00 65 lět kursy serbšćiny

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Do kina (11.08.16)

Donnerstag, 11. August 2016 geschrieben von:

11.8.–17.8.2016 Budyski filmowy palast: Jason Bourne: wšědnje 17:30 a 20:00 | pj a so 22:30 Ninja Turtles: wšědnje 20:15 (nimo pó) | pó 15:15 a 20:00 | štw, pj, wu a srj 15:30 Pets: wšědnje 15:30 | nj 11:45 | so a nj 13:30 Pets w 3 D: wšědnje 16:00, 18:00 a 20:00 | so a nj 14:00 Suicide Squad w 3 D: srj 20:15 Conni & Co.: nj 14:45 Ghostbusters: wšědnje 17:30 Ghostbusters w 3 D: wšědnje 20:00 (nimo pó a srj) Star Trek Beyond: pj a so 22:30 Independence Day: Wiederkehr w 3 D: pj a so 22:00 Ein ganzes halbes Jahr: so a nj 13:30 | štw, pj, wu a srj 17:45 Ice Age – Kollision voraus: nj 12:00 | so a nj 15:45 Ice Age – Kollision voraus w 3 D: wšědnje 15:30 (nimo nj a pó) | so 13:30 BFG – Big Friendly Giant: nj 12:15 Mullewapp: nj 11:45 Ninja Turtles w 3 D: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Die Poesie des Unendlichen: pó 14:45, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Jason Bourne: wšědnje 17:15 a 19:50 | pj a so 22:25 Ninja Turtles w 3 D: wšědnje 17:35 a 19:55 | pj a so 22:20 Ninja Turtles: wšědnje 15:20 Ice Age – Kollision voraus: so a srj 15:45 Star Trek Beyond w 3 D: wšědnje 19:45 (nimo pj a pó) The Legend of Tarzan: wšědnje 17:25 (nimo srj) | štw a pj 15:30 Ghostbusters w 3 D: wšědnje 15:00 | pj a pó 19:45 Ghostbus­ters: pj a so 22:15 Pets w 3 D: wšědnje 17:50, a 20:05 (nimo srj) Pets: wšědnje 15:15 Ein ganzes halbes Jahr: pó a wu 15:30 Conni & Co.: nj 15:00 Suicide Squad w 3 D: srj 20:00 Himmelskind: srj 17:30

Pokiwy (09.08.16)

Dienstag, 09. August 2016 geschrieben von:

Nowačkow přizjewić

Pančicy-Kukow. Přizjewjenje nowačkow za šulske lěto 2017/2018 za Serbsku zakładnu Šulu Ćišinskeho w Pančicach-Kukowje přewjedu póndźelu, 5. septembra, w času wot 7 do 14 hodź. a wutoru, 6. septembra, wot 7 do 17 hodź. w sekretariaće kubłanišća. Komuž so wobaj dnjej njehodźitej, njech sej móžny termin a čas pod telefonowym čisłom 035796/ 96 241 abo 96 221 dorěči. Přizjewić maja so wšitke dźěći šulskeho wobłuka, kotrež hač do 30. junija 2017 šeste žiwjenske lěto­ dokónča. Dale smědźa so dźěći přizjewić, kotrež hač do 30. septembra 2017 šeste žiwjenske lěto dokónča, jeli sej starši­ hižo klětu zastup do šule přeja. Starši njech njezabudu na wopismo narodźenja.

Wotkryja pomjatnu taflu

Delany. Sobotu, 13. awgusta, w 14.30 hodź. wotkryja w Delanach pod Čornobohom (Döhlen) pomjatnu taflu při ródnym domje Jana Kiliana. Bywši Kilianec statok namakaće pod čisłom 17 na juhu wsy. Bukečanska ewangelska wosada na swjatočnosć, kotruž wobrubja chór Budyšin a Bukečanscy pozawnisća, wutrobnje přeproša.

Kurs serbšćiny za dorosćenych

Protyka (05.08.16)

Freitag, 05. August 2016 geschrieben von:
Dalše pokiwy na našej internetnej stronje www.serbske-nowiny.de

Pjatk 5. – 7.8.  13. wohnjowoborny swjedźeń w Smjerdźacej

 5. – 6.8.   Cherrybeach-festiwal při Bjerwałdskim jězoru

   Festiwal při Kulowskim měšćanskim haće

Sobotu 6.8. 9:00 „Hura, sym šulske dźěćo“ – překwapjenki za šulskich nowačkow w Małowjelkowskim prazwěrjencu

  10:00 Pućowanje po granitowej wsy Zemicach-Tumicach – zetkanje před šulu

  13:00 Padlowanske wubědźowanje z tradicionalnymi błótowskimi čołmami na Lubinskej Sprjewinej lagunje­

  14:00 Łapanje kokota w Běłej Górje

  15:00 Barokowe prózdninske wjeselo na Ramnowskim hrodźe

  18:00 Dołha nóc na Bórkowskich wuměłskich a rjemjeslniskich statokach

  19:30 Lětni koncert Friedrich & Wiesenhütter na Zło­komorowskim hrodźe

  19:30 Beneficny pišćelowy koncert we Łazowskej cyrkwi

  20:00 Koncert z jazzowym pozawnistom Tobiasom Wemberom w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  22:00 Kulturne čołmikowanje po nócnych Błótach w Bórkowach

Njedźelu  7.8. 10:00 Wotewrjenje wustajeńcy wo Gottfriedźe Unterdörferu w Kulowskim Forellowym centrumje

  14:00 „Rejwanski čaj“ w Małowjelkowskej sotrowni

Pokiwy (05.08.16)

Freitag, 05. August 2016 geschrieben von:

Přijmu nowačkow internata

Budyšin. Kaž internatne wjednistwo Budyskeho Serbskeho gymnazija na Friedricha Listowej informuje, přijmu nowačkow internata njedźelu, 7. awgusta, w času wot 18 do 21 hodź.

Dopominaja na Unterdörfera

Kulow. Z wustajeńcu pod hesłom „Als die Sümpfe blühten“ wopominaja w Kulowje hajnika a awtora Gottfrieda Unterdörfera (1921–1992). Přehladku wotewru njedźelu w 10 hodź. w Friedricha Forellowym centrumje ewangelskeje wosady. Widźeć budu mjez druhim fota, kotrež je wodźer po přirodźe Herbert Schnabel w přirodoškitnych kónčinach ze swojej kameru zapopadnył.

Za jězbu do Prahi so přizjewić

Chrósćicy. Župa „Michał Hórnik“ přeproša swojich čłonow a dalšich zajimcow na kubłansku jězbu sobotu, 27. awgu­sta, do Prahi. Na programje steji mjez druhim wopyt katedrale swj. Wita, Vyše­hrada, Serbskeho seminara a Narodneho dźiwadła. Přizjewjenja přijimuje hač do 20. awgusta regionalny běrow Domowiny w Chrósćicach. Telefonowe čisło je 035796/96 254, e-mail: .

Wustajeńca wo neofašizmje

Rozhłós (05.08.16)

Freitag, 05. August 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Zjimanje seriala „Šulski zastup“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Tomasz Dawidowski) 

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi, wo prezentaciji Slepjanskeho słownika, a serial „Serbske rěčne wobroty“

13:00 Hudźbne wusyłanje: Bołharske reje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym gratulacije

Wo šulskim zběžku

Freitag, 05. August 2016 geschrieben von:

Rukopisna sada w Budyskej chronice z lěta 1534 je skerje nakromna noticka, ze serbskeho wida pak je wuznamna: Wona móhła najstarši dotal znaty serbski pisomny dokument scyła być. Wědomostnica Madlena Malinkec je ju namakała, slědźo w Budyskim tachantskim archiwje. Wo tym rozprawja telewizijny magacin Wuhladko w swojim awgustowskim wusyłanju, a to jutře, sobotu, w 11. 30 hodź. na sćelaku MDR.

Dalša tema magacina je „Chróšćan zběžk“. Wón běše najsylniša akcija serbskeho ludu w boju wo zachowanje narodneje identity a zajimow Serbow a bě zdobom najwobšěrniša akcija zwonka parlamenta w nowych zwjazkowych krajach – šulski zběžk w Chrósćicach. Dnja 8. awgusta 2001 docpě wón swój wjeršk z jednej z najwjetšich protestowych demonstracijow we Łužicy. Hižo měsac pozdźišo Chróšćansku srjedźnu šulu doskónčnje zawrěchu.

Anzeige