Protyka (21.04.17)

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:

Pjatk 21.4. 19:00 Beneficny koncert z Łutowskim žónskim chórom we Wojerowskej Janskej cyrkwi

  19:30 Premjera humoreski Jurja Kocha „Sergej“ w Hochožanskim gmejnskim centrumje

  19:30 Čitanje „Lubosćinske kuski“ w Budyskej měšćanskej bibliotece

Sobotu  22.4.  Zahajenje sezony na wjacorych městnach łužiskeje jězoriny

  10:00 Casting za Krabatowe swjedźenske hry w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  14.30 Wodźenje po Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  20:00 Tokanske reje w Konjecach

Njedźelu 23.4. 10:00 Nalětnje pućowanje z Wojerec do Lěskeje (zetkanje na Pforzheimskim naměsće)

  14:00 Beneficny nyšpor w Chróšćanskej cyrkwi

  15:00 Swójbny swjedźeń we Wojerowskej měšćanskej bibliotece Brigitty Reimann

  16:00 Balet SLA „Wobliča lubosće – Le sacre du printemps“ na žurli SLA w Budyšinje

  18:00 Předstajenje humoreski Jurja Kocha „Sergej“ w Dešnjanskim hosćencu „Serbski dwór“

  18:00 Zahajenje 52. Wojerowskich hudźbnych dnjow ze sinfoniskim koncertom Noweje Łužiskeje filharmonije

Póndźelu 24.4. 18:00 Hłowna zhromadźizna Towarstwa Cyrila a Metoda w Kulowje

Rozhłós (21.04.17)

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Portret: Lubina Hajduk-Veljkovićowa

11:45 Pobrachowacy wučerjo – što činja zamołwići?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo premjerje dźiwadłoweje hry „Sergej“

13:00 25 lět telewizijny magacin „Łužyca“

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća 

Magacin „Łužyca“

Freitag, 21. April 2017 geschrieben von:
W telewizijnym sćelaku RBB wusyłaja jutře w 13.30 hodź. serbski magacin „Łužyca“. Moderator Christian Matthée wěnuje so mjez druhim „małym jutram“. Dalša tema magacina je energijowy koncern LEAG, kotryž ma nowe plany k zawrjenju jednotliwych wuhlowych jamow. Tuž so prašeja za wuskutkami za wobydlerjow, kotřiž so lěta bojachu, zo swoju domiznu zhubja. Nimo toho rozprawja Anja Kochojc wo wuwiću serbskeje wučby.

Do kina (20.04.17)

Donnerstag, 20. April 2017 geschrieben von:

20.4.2017–26.4.2017 Budyski filmowy palast: Fast & Furious 8: wšědnje 14:45 (nimo srj), 16:30 a 19:30 | pj a so 22:45 Conni & Co. 2 – Das Geheimnis des T-Rex: wšědnje 12:45 (nimo pó, wu a srj), 15:00 (nimo srj) a 17:15 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf: wšědnje 12:45 (nimo pó, wu a srj) a 14:30 (nimo pó a srj) Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf w 3 D: wšědnje 12:30 (nimo pó, wu a srj) | štw, nje a wu 17:15 Abgang mit Stil: wšědnje 17:30 a 20:00 Ghost in the Shell: wšědnje 19:45 (nimo so a pó) Ghost in the Shell w 3 D: pj a so 22:30 The Boss Baby: pj, so a srj 17:15 The Boss Baby w 3 D: wšědnje 12:30 (nimo pó, wu a srj) Die Schöne und das Biest: wšědnje 14:30 (nimo srj) Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 19:45 Kong – Skull Island: pj a so 22:15 Logan – The Wolverine: pj a so 22:30 Fifty Shades of Grey: so 19:45

Kino-ekstra: Love & Friendship: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwaj (19.04.17)

Mittwoch, 19. April 2017 geschrieben von:

Přednošuje wo Africe

Lejno. Jan Nuk z Radworja přednošuje dźensa wječor w 19.30 hodź. w Lejnjanskim Kubicec hosćencu, a to wo swojich dožiwjenjach a nazhonjenjach w Africe. Čłonojo Zwjazka serbskich rjemjeslnikow a předewzaćelow kaž tež wšitcy dalši zajimcy su wutrobnje witani.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Jutře, štwórtk, 20. apryla, přeprošuje zapósłanc Lěwicy Sakskeho krajneho sejma a Budyskeho wokrjesneho sejmika a prawiznik Hajko Kozel na socialne poradźowanje do wobydlerskeho běrowa Lěwicy w Budyšinje na Šulerskej dróze 10. Poradźowanje započnje so w 13.30 hodź. a je tež w serbskej rěči.

Pokiwaj (18.04.17)

Dienstag, 18. April 2017 geschrieben von:

Porěči wo Pückleru

Slepo. Wjerch Pückler a jeho poměr k Serbam je tema zarjadowanja jutře, srjedu,­ w 15 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. Na přednošk Wernera Měškanka w němskej rěči přeprošuje Choćebuska Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu. Zastup płaći 4,50 eurow.

Dožiwjenje za swójby

Pančicy-Kukow. Zazběh lětušich zarjadowanjow w zežiwjenskim a zelowym centrumje klóštra Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje budźe jutře, 19. apryla, wot 13 do 17 hodź. swójbny dźeń. Wopytowarjo budu so klóšterske sotry za jich žiwjenjom prašeć, wosebite klóšterske nudle zhotowjeć a swěčki debić móc. Hórčanski wowčer Gerat Šmit a Wojerowska dźěćaca a młodźinska farma wěstaj wjele wo domjacym skoće powědać, fyzioterapeutka Angelika Thiele předstaji swój nalětni fitnesowy poskitk.

Mnohich zajimcow je wčera wosebity poskitk Kamjenskeje měšćanskeje informacije w Haninej cyrkwi přiwabił. Zobelec mandźelskaj Friederike a Eberhard staj tam jutrowne jejka po znatych serbskich technikach debiłoj. Maćerje z dźěćimi, wowki z wnučkami, ale tež dalši su składnosć wužiwali jimaj raz přez ramjo hladać. Tež skupina šulerkow pod nawodom swojeje kubłarki knjenje Stöhr je so we wobłuku cyłodnjowskich poskitkow z debjenjom jutrownych jejkow zeznajomiła. Eberhard Zobel jim pokaza, kak debjerjo techniku wóskowanja a bosěrowanja prawje nałožuja. Foto: Feliks Haza

Barok z ptakami a kostrjancami

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

Na Ramnowskim baroknym hrodźe běchu dalšej stwě restawrowali a su jej njedawno zjawnosći předstajili.

Rybačk tu je, kurotwa tež a módra sykorka tak a tak: Ptača stwa Ramnowskeho barokneho hrodu swojemu mjenu połnje wotpowěduje. We woprawdźitej wulkosći pyša pjerići přećeljo wupaženje sćěnow. Tróšku skromnišo, přiwšěm pak swojemu mjenu runje tak wotpowědnje předstaja so kostrjancowa stwa. Wobě stej poslednjej cyłeho rjada rumnosćow hrodu, kotrež bě statny zawod Sakski imobiljowy a twarski management (SIB) wot lěta 1996 restawrować dał. „Naša strategija je, stwy hrodu do skupin zjeć a wobdźěłać“, roz­łožuje nawoda Budyskeje wotnožki SIB Norbert Seibt. Na te wašnje wostawa hród wopytowarjam wobstajnje přistupny.

Protyka (13.04.17)

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

Pjatk 14. do 17.4.  Jutry w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Wustajeńca jutrownych jejkow w Patokec bróžni na Horach (stajnje wot 10 do 17 hodź.)

   Jutrowna wustajeńca w Zabrodskim jutrownojejkowym muzeju (stajnje wot 10 do 17 hodź)

   Jutrowna wustajeńca w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Jutry w Hórnikečanskej energijowej fabrice

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  14:00 Jutrowne třělenje při Lubijskej wěži při hosćencu

  16:00 Jutrowne spěwanje z chórom Łužyca w Dešnjanskej cyrkwi

  19:30 Budyska wěžowa krimijowa nóc

Sobotu 15. a 16. 4. 10:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  11:00 Debjenje jutrownych jejkow a pokazka křižerja w Budyskej SKI

  15:00 Jutrowny program z folklornej skupinu Sprjewjan a rejwanskej skupinu Smjerdźaca w Budyskim Serbskim muzeju

  17:00 Folklorny program „Moja reja“ w Budyskim SLA

  17:00 Jutrowne spěwanje w Čornym Chołmcu

  18:00 Jutrowne trubjenje na Budyskim Hrodźišku

Njedźelu 16.4. 5:00 Jutrowne spěwanje w Rubynje

  5:30 Jutrowne spěwanje před Slepjanskej cyrkwju

Pokiwy (13.04.17)

Donnerstag, 13. April 2017 geschrieben von:

Zamyslenje we wopomnišću

Budyšin. Na „wulkopjatkowne zamyslenje“ přeproša Smochčanski Dom biskopa Bena jutře w 10 hodź. do Budyskeho wopomnišća na Weigangowej. Spominać budu tam na horjo woporow diktaturow­ 20. lětstotka. Přez jutry poskića we wopomnišću – wot 10 do 18 hodź. wotewrjenym – wšědnje tež w 11 a 14 hodź. zjawne wodźenja po wustajeńcach a wobchodźenje po něhdyšim jastwje Budyšin II.

W muzeju jejka debja

Budyšin. Hač do jutrowneje póndźele předstajeja ludowi wuměłcy w Budyskim Serbskim muzeju wšědnje wot 10 do 18 hodź. debjenje jejkow po serbskim wašnju. Sobotu, 15. apryla, w 15 hodź. wuhotujetej Smjerdźečanska rejwanska skupina a folklorna skupina Sprjewjan pisany jutrowny program. Zajimcy płaća za to jenož normalny zastup.

Wosebita wustajeńca

Slepo. Lětuša jutrowna wustajeńca w Slepjanskim SKC „Žiwjenski skutk a zahoritosć zběranja“ pokazuje mnohostronskosć wulkotnje pyšenych jutrownych jejkow debjerki Eriki Rösenberg­Zosel z Běłeje Wody. Wustajeńca je wot jutřišeho pjatka do jutrowneje póndźele wot 13 do 17 hodź. přistupna.

Jutry na Erlichtec dworje

Anzeige