Korbiki plesć

Donnerstag, 24. März 2016 geschrieben von:
Nimo debjenja jutrownych jejkow jutře a jutrowničku wot 13 do 17 hodź. móža dźěći na Rěčičanskim Erlichtec dworje jutře wot 10 hodź. zajacej pomhać, jutrowne korbiki plesć. Foto: Marion Girth

Z jutrownej paru

Donnerstag, 24. März 2016 geschrieben von:
Jutře, ćichi pjatk, zahaja sezonu Mužakowskeje lěsneje železnicy. Z jutrownej paru móža so pućowacy z Běłeje Wody do Mužakowa z ćahom po kolijach ko­lebać dać. Prěni do Kromolanskeho parka wot­jědźe w 10.15 hodź. Foto: J. Rjela

Lětni čas zahaji so lětsa w jutrownej nocy, dokelž su jutry posledni kónc tydźenja w měrcu. Jutrowničku rano w dwěmaj přestaji so čas wo hodźinu do­- prědka na třoch. Štóž doma škričkowy časnik nima, w kotrymž impuls korekturu nastorči, njech na to njezabudźe. Lětni čas skónči so w nocy wot 29. na 30. oktober. Foto: SN/Maćij Bulank

Pokiwy (24.03.16)

Donnerstag, 24. März 2016 geschrieben von:

Smochčanske jewišćo

Smochćicy. Ćichi pjatk w 19.30 hodź. su zajimcy do Domu biskopa Bena na hudźbne rozpominanje přeprošeni. Nimo Feliksa Brojeroweho „Stabat mater“ zaklinča twórby Helfrieda Knopsmeiera, Antonija Caldara a Arva Pärta.

Kniharnja sobotu wočinjena

Budyšin. Smolerjec kniharnja změje ćichu sobotu wot 10 do 13 hodź. wočinjene. Srjedu, 30. měrca, njebudźe rano žana milina, tak zo wotewrje kniharnja hakle w 11 hodź.

Změna programa w muzeju

Budyšin. Program w Budyskim Serbskim muzeju, sobotu, 26. měrca, w 16 hodź. njewuhotuje, kaž připowědźene, Serbski folklorny ansambl Slepo, ale swójba Zahrodnikec z Ćiska. Šulerce Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija Marta a Hanka Zahrodnikec wobknježitej wjacore hudźbne instrumenty.

Jutry w fabrice

Hórnikecy. Tež lětsa wopyta jutrowny zajac muzej Hórnikečansku energijowu fabriku. Wopytowarjo móža tam jutře, ćichi pjatk, wot 10do 16 hodź. pod nawodom jutrowne jejka debić. Ćichu sobotu předstaja wot 10 do 18 hodź. na ležownosći krajiny w miniaturach, a jutry póndźelu přeproša muzej na nalětnje pućowanje za cyłu swójbu.

Rozhłós (24.03.16)

Donnerstag, 24. März 2016 geschrieben von:

ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 Feliks Brojer a jeho kompozicija „Stabat mater“

11:20 Oratorij „Serbski rekwiem“

12:00 Nabožne wusyłanje

(fararka Jadwiga Malinkowa)

12:15 Jutry zwony mjelča – klepo­tanje

delnjoserbsce

12:30 Program za cyłu swójbu mjez druhim: Nabožne wusyłanje ze słowom k dnjej (Helmut Hupac­); jutrowne kulturne poručenja; pokazki na jutrowny program a gratulacije

jutrowničku, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:15 Oratorij „Nalěćo“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Christoph Rummel)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Program za cyłu swójbu mjez druhim: Nabožne wusyłanje ze słowom k dnjej (Hans-Christoph Schütt), aktualny ma­gacin z powěsćemi, jutrowne spě­wanje z chórom Łužyca a z komentarom Bernda Pittkuningsa „Tak ja to widźu“

13:00 Tematiske wusyłanje „Nalěćo w serbskej literaturje a hudźbje

 po tym gratulacije

jutry póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 To běchu lětuši křižerjo – rozprawnistwo wo wšěch křižerskich procesionach (ličby kři-žerjow a wjerški)

11:35 Zwony we Łužicy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

 

delnjoserbsce

Do kina (24.03.16)

Donnerstag, 24. März 2016 geschrieben von:

24.3.– 30.3.2016 Budyski filmowy palast: My Big Fat Greek Wedding 2: wšědnje 14:00 (nimo štw, pó a srj), 16:00 (nimo pó a srj) 20:15 (nimo pó) a 22:45 (nimo pó, wu a srj) | pó 17:00 a 19:15 | srj 17:00 Batman v. Superman: wšědnje 14:00 (nimo štw) Batman v. Superman w 3 D: wšědnje 16:30, 19:45 a 22:45 (pó, wu a srj) Robinson Crusoe: wu 9:30 a 9:45 Eddie the Eagle: wu 20:00 Zoomania: wšědnje 18:15 Zoomania w 3 D: wšědnje 14:00 %štw) a 20:30 Kung Fu Panda 3: wšědnje 16:15 | so 12:00 Kung Fu Panda 3 w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo štw) Die Bestimmung: wšědnje 17:00 (nimo pó a srj) Robinson Crusoe w 3 D: so 12:00 Der Spion und sein Bruder: pj a srj 18:00 Der geilste Tag: wšědnje 19:15 (nimo pó a wu) Dirty Grandpa: štw, so, nj a wu 18:00 Deadpool: štw, pj, so a nj 22:15 The Hateful 8: štw a so 21:30 The Revenant – Der Rückkehrer: pj a nj 21:30 Die wilden Kerle – Die Legende lebt: wu 9:45 Alvin und die Chipmunks: Road Chip: so 12:00 Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: so 12:00

Kino-ekstra: Mr. Holmes: pó 14:45, 17:15 a 20:15 | srj 14:45

Wojerowski CineMotion:

Protyka (18.03.16)

Freitag, 18. März 2016 geschrieben von:

Pjatk 18.03. 19:00 Hłowna zhromadźizna župy Delnja Łužica w Žiwižanskim Hartnikojc hosćencu

  19:00 Čitanje z Harryjom Frischke „Eine Familiensaga aus der Struga-Provinz“ w Slepjanskim SKC

  19:00 Wosebity koncert SLA składnostnje 200. narodnin Jana Arnošta Smolerja we Łazowskej cyrkwi

  19:00 „Čitanske jewišćo“ w Kamjenskim Safeclubje

  19:30 Inscenacija „Jakni mužojo“ w NSLDź

  19:30 Kamenz can Dance – Projekt za dźěći a młodostnych w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Warmup-koncert we wobłuku wubědźowanja BEAT w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 19. a 20.03.  Grodkowski nalětni swjedźeń

  10:30 24. jutrowne wiki w Nowołučanskim Wjesnym hotelu­ (tež 20. měrca)

  13:00  Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Lětny koncert bubnarjow hudźbneje šule w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  14:00 Ludowi wuměłcy debja jutrowne jejka w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy fotow Rolfa Dvoraceka w Budyskim muzeju

  16:00 Interaktiwna hudźbna bajka „Překlepana liška“ w Budyskim SLA

Pokiwy (18.03.16)

Freitag, 18. März 2016 geschrieben von:

Dołha nóc z Lunu

Budyšin. Pod hesłom „Fascinacija měsačk – dołha nóc z Lunu“ wobdźěli so Budyska hwězdarnja jutře wot 18 do 23 hodź. na cyłozwjakowym dnju astronomije. W srjedźišću steji měsačk, kotryž budźe 23. měrca zaso połny.

Jónkrótne fotografije

Budyšin. We wosebitej wustajeńcy wustaja Budyski muzej hač do 1. meje jónkrótne fotografije Budyšina Rolfa Dvoraceka. Wustajeńcu pod titlom „Rolf Dvoracek – Pytanje za perfektnym wokomikom – Budyšin w fotografijach šěsć lětdźesatkow“ wotewru jutře, 19. měrca, w 15 hodź.

Romancy zaklinča

Budyšin. Na awlowym koncerće, jutře, sobotu, wot 17 hodź. w Budyskim Schillerowym gymnaziju wěnujetej so pianistka Liana Bertók a sopranistka Romy Petrick němskim, italskim a ruskim romancam Schuberta, Verdija a Rachmaninowa. Tak zaklinča lědma hrate spěwy, kotrychž poetiske teksty swět połny stysknosće, požadliwosće kaž tež nadźije a zbóžnoty wopisuja.

Mytowani koncertuja

Olaf Wirths je tele dny za swój projekt LaBieratorium w Choćebuzu wabił. Na Karla Liebknechtowej ma nastać piwarnja, kotraž wěnuje so předewšěm eksperimentowanju při warjenju piwa. Hižo nětkole wari Wirths wjacore družiny sylneho piwa, z kotrymiž chce zajimcow přeswědčić za projekt pjenjezy přewostajić. Wšako chce wón w swójskej Choćebuskej piwarni piwo warić. Nastać­ ma tam zetkawanišćo za wuměłske a kulturne zarjadowanja, hdźež samowarjene piwo poskićeja. Foto: Michael Helbig

Rozhłós (18.03.16)

Freitag, 18. März 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim pokazka na akciju: „ Zwony do wutrobow zwonja“

11:20 Witaj, rjane nalěćo! (literarno-hudźbne wusyłanje)

11:45 Jubilar: Basnik Beno Budar – 70 lět

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Clemens Hrjehor)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Z hudźbu w rozmołwje – Werner Měškank

13:40 Nabožne słowo

 (Manfred Hermaš)

 po tym zbožopřeća 

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi