Protyka (28.10.16)

Freitag, 28. Oktober 2016 geschrieben von:

Pjatk 28.10. 19:00 Hubertusowy swjedźeń domizniskeho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Nazymski koncert z Wudworskim folklornym ansamblom a skupinu Přezpólni na Smolic statoku w Hórkach

  21:00 Ü30-party z kapału Jolly Jumper w Chrósćicach

Sobotu  29.10. 10:00 Ratarska wustajeńca w Lubijskej wikowej hali

  15:30 Přednošk dr. Lubiny Malinkoweje k Ochranowskemu hibanju w młodźinskim klubje Komorow (pola Rakec)

  17:00 Koncert za trompetu a pišćele w Dubčanskej (Daubitz) ewangelskej cyrkwi

  19:00 SLA předstaji oratorij „Žně“ w Kulowskej cyrkwi

  19:30 Inscenacija NSLDź „Do dźěła zdar!“ w Lejnje

  19:30 Jewišćowy bal w NSLDź – zhromadnje z orchestrom SLA (tež 30.10.)

  19:30 Nazymske reje w Šešowje

  20:00 Halloweenowy swjedźeń z kostimami ze skupinu Los Banditos w Budyskim Kamjentnym domje

  20:00 Amaterski filmowy swjedźeń we Wojerowskim wobydlerskim centrumje

  21:00 Halloween-party w Chrósćicach

Njedźelu 30.10. 10:00 Politiske rańše piwko w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  10:00 Kolesowanske wubědźowanje w Radworju

  15:00 Kofejpiće a nazymski koncert ze Serbskim muskim chórom Delany na Chróšćanskej Krawčikec žurli

Pokiwy (28.10.16)

Freitag, 28. Oktober 2016 geschrieben von:

Na nazymske koncerty

Budyšin. Nazymske koncerty su­ dźensa­ w 19.30 hodź. na Smolic statoku w Hórkach z Wudworskim folklornym ansamblom a Přezpólnymi (po tym su reje), njedźelu, 30. oktobra, w 15.30 hodź. z chórom Delany na Chróšćanskej Krawčikec žurli (wot 15 hodź. kofej) a samsny dźeń w 16.30 hodź. w Radworskej „Meji“ z rejwanskej skupinu, dźěćacym chórom a z instrumentalistami Budyskeho Serbskeho gymnazija (wot 15.30 hodź. kofej). 30. oktobra w 15.30 hodź. wuhotuja Rowniske glosy nazymski koncert w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje.

Oratorij „Žně“ w cyrkwi

Kulow. Chór SLA zanjese jutře pod wuměłskim nawodom dirigenta Andreasa Pabsta w 19 hodź. w Kulowskej cyrkwi oratorij „Žně“ Korle Awgusta Kocora, kiž je hudźbu na słowa basnika Handrija Zejlerja stworił. Liana Bertók spěwarjow na klawěrje přewodźa. Solisća budu Elmira Yakhina (sopran), Mira Walerych-Szary (alt), Mikołaj Jan Walerych (tenor) a Jae-Hyung Cho (bariton).

Swjedźeń lajskich filmowcow

Je zaso tak daloko: Kaž kóžde lěto mamy časniki kónc oktobra přestajić, wšako skónči so lětni čas. Tónraz budźe to zajutřišim, 30. oktobra, a to zdypkom w třoch. Potom dyrbimy pokazowaki wo hodźinu wróćo zwjertnyć. We wšěch digitalnych časnikach pak so čas wotsamo přestaji. Chróšćanski časnikarski mišter Jürgen Njek hišće na to skedźbnja, zo njeměli so časniki z machawku abo z wotbiwanjom wróćo wjerćeć, ale radšo zastajić a nowy dźeń w prawym času zaso startować. Foto: SN/Maćij Bulank

Rozhłós (28.10.16)

Freitag, 28. Oktober 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćowym přehladom

11:15 Hudźbne nowonahrawanja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spomnjenskim zarjadowanju na dr. Frida Mětška a „Tak ja to widźu“

13:00 Nazyma w literaturje a hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa) 

 po tym zbožopřeća

Póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Přehlad powěsćow

11:15 Tematiske wusyłanje „Ochranowska wosada, pietizm a Serbja“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

12:15 Recensija wo nowej knize Benedikta Dyrlicha

delnjoserbsce

12:30 Słowo k reformaciskemu dnjej a ze žiwjenja křesćanki

13:00 Drohoćinki serbskeje komorneje hudźby

 po tym zbožopřeća dnja

Spominać a dale myslić

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:

Chrósćicy (SN). Serbski zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel přeprošuje jutře, pjatk, w 14 hodź. do foyera Serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ w Chrósćicach, na zarjadowanje k spominanju na 15. róčnicu Chróšćanskeho zběžka pod hesłom „Spominać a dale myslić“. Diskutować chcedźa tam tež wo impulsach Chróšćan zběžka, kotrež skutkuja přez hranicy Sakskeje a šulskeje politiki.

Spočatnje porěči Hajko Kozel­ wo šulskopolitiskich wužadanjach w Serbach. Kubłanskopolitiska rěčnica frakcije Lěwicy Cornelia Falken analyzuje a wuhódnoći Chróšćan zběžk jako wotmołwu ­Serbow na pospyt politiki, serbsku šulsku syć rozpušćić. Předsyda Domowiny Dawid Statnik rozłoži žadanja za nowelu sakskeho šulskeho zakonja nastupajo serbsku šulsku syć. A čěski zapósłanc Europskeho­ parlamenta Jaromír Kohlíček pokaza, kak móhło so problemej pobrachowacych serbskich wučerjow z pomocu Pólskeje a Čěskeje wotpomhać. Něhdźe wot 16 hodź. budźe połdra hodźiny chwile za wosobinske rozmołwy při kofeju a tykancu. Zajimcy su wutrobnje witani.

Přednošk wo wuznamje Ochranowskeho hibanja

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:
Komorow. Domowinska skupina Komorow/Trupin/Rakecy přeprošuje wšitkich zajimcow na přednošk historikarki dr. Lubiny Malinkoweje sobotu, 29. oktobra, w 15.30 hodź. do Komorowa pola Rakec. W młodźinskim klubje při sportnišću porěči Lubina Malinkowa wo wuznamje a wuskutkach Ochranowskeho hibanja na Serbow a pokaza k tomu rjad wobrazow. Přednošk budźe přewažnje w němskej rěči. Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“ zarjadowanje spěchuje. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

K 100. narodninam prof. dr. Frida Mětška

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:
Choćebuz. Spěchowanske towarstwo za Serbski muzej Choćebuz přeprošuje zajimcow na wopomnjenske zarjadowanje za historikarja, literata, archiwara a pedagoga dr. Frida Mětška, kiž by 4. oktobra 2016 stote narodniny swjećił. Zarjadowanje wotměje so pjatk, 28. oktobra, w 16 hodź. w Choćebuskim měšćanskim muzeju na Dwórnišćowej 22.

Do kina (27.10.16)

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:

27.10.–2.11.2016 Budyski filmowy palast: Inferno: wšědnje 20:00 (nimo štw a srj) | pj, so a nj 22:15 Trolls w 3 D: so, nj a pó 12:45 Doctor Strange w 3 D: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 (nimo štw a srj) | štw a srj 20:00 | pj, so a nj 22:15 Störche – Abenteuer im Anflug: wšědnje 15:15 Störche – Abenteuer im Anflug w 3 D: wšědnje 17:30 Willkommen bei den Hartmanns: srj 19:45 Das kalte Herz: so, nj a pó 12:45 Bridget Jones’s Baby: wšědnje 17:15 a 19:45 Die Insel der besonderen Kinder: štw a wu 20:45 Die Insel der besonderen Kinder w 3 D: so a pó 12:45 Trolls: wšědnje 14:45 (nimo pó) a 18:45 (nimo pó) Bad Moms: pj, so, nj a srj 20:45 | pj, so a nj 22:30 Findet Dorie: wšědnje 16:45 (nimo pó) Findet Dorie w 3 D: wšědnje 15:15 Sausage Party: so 22:45 Don’t Breathe: pj a nj 22:45 Pets: pó 12:30 Elliot, der Drache: nj 13:00 Conni &Co: so a nj 12:30

Kino-ekstra: Frühstück bei Monsieur Henri:­ pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwy (26.10.16)

Mittwoch, 26. Oktober 2016 geschrieben von:

Spominaja na 60 lět jastwa

Budyšin. Składnostnje róčnicy, zo su před 60 lětami Budyske wosebite jastwo ministerstwa za statnu bjezstrašnosć NDR wutworili, wotměje so tam jutře, štwórtk, we 18 hodź. zarjadowanje „Zašłosć a zawjazk“. Na nim porěči mjez druhim zamołwity za podłožki stasi Roland Jahn. Naslědnu diskusiju moderěruje zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa. Hižo w 16 hodź. poskića wodźenje po wopomnišću.

Radźićeljo wuradźuja

Róžant. Diskusija wo hłownych wustawkach gmejny budźe jedna z temow přichodneho posedźenja gmejnskeje rady­ Ralbicy-Róžant jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej sydarni. W njezjawnym dźělu swojeho posedźenja chcedźa radźićeljo wo Ralbičanskej kormjerni swini porěčeć.

Předstaja nowu iniciatiwu

Njebjelčicy. Tež Njebjelčanscy gmejnscy radźićeljo zetkaja so jutře k dalšemu wuradźowanju w gmejnskej sydarni, ale hakle w 19.30 hodź. Mjez druhim chcedźa tam iniciatiwu „Jědźna gmejna“ předstajić. Dale póńdźe wo planowany dróhotwar w Miłoćicach.

Kak su něhdy dźěło pytali?

Dienstag, 25. Oktober 2016 geschrieben von:
Budyšin. Serbski institut přeprošuje štwórtk, 27. oktobra, w 19 hodź. do Bu­dyskeje Röhrscheidtoweje bašty na zjawny přednošk „Akademikarjo při pytanju za dźěłom. Žiwjenje ewangelskeho duchowneho dorosta we 18. lětstotku“. W swojim přednošku narěznje wědomostny sobudźěłaćer Serbskeho instituta Friedrich Pollack prašenje, kak dósta přerězny absolwent wysokeje šule we 18. lětstotku přiměrjene dźěło? Na přikładźe ewangelskeho duchowneho dorosta w serbskej Hornjej Łužicy přednošowar rozłoži, kotre­ powołanske móžnosće młodźi mužojo po nawróće z uniwersity mějachu a kak so tehdy dźěło po­srědkowaše. Přednošk budźe w němskej rěči.

Anzeige