Protyka (13.01.17)

Freitag, 13. Januar 2017 geschrieben von:

Pjatk 13.1. 18:00 Dźeń wotewrjenych duri na Serbskej wyšej šuli „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor

  19:00 Hłowna zhromadźizna dobrowólneje wohnjoweje wobory Konjecy-Šunow w Konječanskej burskej stwě

  20:00 Openstage-jamsession w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 14.1. 10:00 Swinjorězanje na Rownjanskim Njepilic statoku

  13:30 Kubłanski wjeršk iniciatiwneje skupiny Serbski sejm w Budyskim Kamjentnym domje

  15:00 Grit Striese rěči wo plahowanju jabłukow na sadowcowych łukach w Hornjej Łužicy w Budyskim měšćanskim muzeju

  19:00 Lětny swjedźeń Kulowskeho Bratrowstwa z premjeru dźiwadłoweje hry „Jědźk a lěnjoch“ w Sulšečanskim kulturnym domje

  19:45 Koncert z Drježdźanskej skupinu Soulmama & friends w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 15.1. 11:00 Łužiske literarne dopołdnjo z mytowanjom do­byćerjow literarneho wubědźowanja LAUSITZEN na małej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe

  15:00 Kuratorske wodźenje po wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Dźiwadłowe předstajenje „Jědźk a lěnjoch“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa w Sulšečanskim kulturnym domje

Pokiwy (13.01.17)

Freitag, 13. Januar 2017 geschrieben von:

Swjedźeń Bratrowstwa

Sulšecy. W Sulšečanskim kulturnym domje wotměje Kulowske towarstwo Bratrowstwo jutře, 14. januara, swój lětny swjedźeń. Započatk je w 19 hodź. Wjeselić móža so hosćo na premjeru ko­medije Jana Aleksandra Fredra „Jědźk a lěnjoch“ z dźiwadłowej skupinu Bratrowstwa. Wobdźěłał je hru Benjamin Hrjehor, režiju ma dźiwadźelnik NSLDź Měrko Brankačk. Njedźelu, 15. januara, w 16 hodź. komediju na samsnym městnje hišće raz pokazaja. Wobě předstajeni stej ze simultanym přełožkom.

Kubłanski wjeršk

Budyšin. Iniciatiwa Serbski sejm přeprosy za jutře, sobotu, wot 13.30 hodź. do Budyskeho Kamjentneho domu na swój prěni serbski kubłanski wjeršk. Jako prěnja kročel ke kubłanskej a kulturnej awtonomiji, wo kotruž so iniciatiwa prócuje, poskići wjeršk składnosć, njedo­statki mjenować, polěpšenske mysle rozłožić, so rozmołwjeć kaž tež puće k rozrisanju formulować. Pod www.serbski-sejm.de namakaja zajimcy hižo do toho formulowane pozicije. Wšěm tym, kotřiž njemóža so wobdźělić, organizatorojo zmóžnja zarjadowanje jako livestream w interneće sćě­hować.

Rozhłós (13.01.17)

Freitag, 13. Januar 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja a wo kubłanskej konferency iniciatiwneje skupiny Serbski sejm

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Rěčne projekty we Waliziskej

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Rozhłosowa woklapnica 2016 (2. dźěl)

13:30  Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym  Zbožopřeća 

Serbja njepřezjedni?

Freitag, 13. Januar 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Štó smě nowelěrowanje šulskeho zakonja Sakskeje sobu postajeć? Dotal běše to stajnje Serbske šulske towarstwo. Nětko chce tež Domowina słowčko sobu rěčeć. Štó pak bój za sebje rozsudźi? Wo to dźe w serbskim magacinje Wuhladko jutře, 14. januara, wot 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalša tema januarskeho wusyłanja je Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers, kiž je po 105 dnjach w słužbje prěni raz Serbow wopytał. Što su woni wot biskopa wočakowali, a što je wón w Serbach dožiwił, zhoniće we Wuhladku. Wutoru, 17. januara, w 5.45 hodź. wusyłanje na MDR wospjetuja.

Pop, rock, soul a folk w putniskej hospodźe

Donnerstag, 12. Januar 2017 geschrieben von:

Chrósćicy. Njezwučene zynki zaklinča sobotu, 14. januara, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Drježdźanska band Soulmama & friends tam koncertuje. Budźe to akustiske pućowanje skupiny z gitaru, huslemi a spěwom. We wjace hač 20 lětach jewišćowych wustupow je skupina zajimawe slědy­ zawostajiła. Nimo směrow bigband soul, modern gospel, pop a rock su po­něčim tež american folk, blues a country k tomu přišli. Wopytowarjo dožiwja hudźbu k słuchanju, sobuspěwanju a rejwanju, raz wótřišo, raz mjelčišo ze zna­tymi a mjenje znatymi spěwami.

Tohorunja sobotu, ale hižo w 16 hodź. su dźěći do hospody přeprošene, hdyž chce jim ćeta Monika bajku „Tři złote jabłuka“ bać.

Do kina (12.01.17)

Donnerstag, 12. Januar 2017 geschrieben von:

12.1.2017–18.1.2017 Budyski filmowy palast: The Great Wall w 3 D: wšědnje 17:00 a 20:00 | pj a so 22:30 Ritter Rost 2: nj 15:30 xXx – Die Rückkehr des Xander Cage w 3 D: srj 20:15 Passengers: wšědnje 17:00 (nimo pó) | srj 19:30 | pj a so 22:00 Vier gegen die Bank: wšědnje 20:30 | pj, so a wu 13:45 | pj a so 22:30 Assassin’s Creed w 3 D: pj a so 22:00 Passengers w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo srj) Assassin’s Creed: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) Rogue One: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 17:00 Vaiana: wšědnje 15:45 (nimo nj) | nj 12:45 Vaiana w 3 D: pj, so, nj a wu 14:30 Schubert in Love: nj 12:15 Phantastische Tierwesen: pj, so, nj a wu 14:15 Willkommen bei den Hartmanns: wšědnje 18:00 Pettersson und Findus: nj 12:30 Sing: pj, so, nj a wu 14:30 Sing w 3 D: nj 12:15

Kino-ekstra: Gleißendes Glück:­ pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: The Great Wall w 3 D: wšědnje 15:10, 17:30 a 19:45 | pj a so 22:05 Plötzlich Pappa: wšědnje 20:15 Why him?: wšědnje 17:25 a 20:00 | pj a so 22:30 Vier gegen die Bank: wšědnje 18:10 (nimo srj) Ballerina w 3 D: wšědnje 16:10 Ballerina: wšědnje 14:15 | so a nj 12:20 Sing: so a nj 12:45 Passengers w 3 D: wšědnje 15:05 (nimo pó) a 20:05 (nimo srj) Passengers: wšědnje 17:35 | pj a so 22:35 Vaiana w 3 D: so a nj 12:40 Vaiana: wšědnje 15:00 Assassin’s Creed w 3 D: pj a so 22:45 Willkommen bei den Hartmanns: so a nj 12:50 xXx – Die Rückkehr des Xander Cage w 3 D: srj 20:00 Ritter Rost 2: nj 15:00 Jeder stirbt für sich allein: srj 18:10

Pokiwaj (11.01.17)

Mittwoch, 11. Januar 2017 geschrieben von:

Dźeń wotewrjenych duri

Radwor. Za někotre tydźenje dóstanu šulerjo 4. lětnika swoje kubłanske poručenje a dyrbja so za dale wjeducu šulu rozsudźić. Z teje přičiny přewjedźe Radworska wyša šula „Dr. Marja Grólmusec“ zajutřišim, 13. januara, wot 18 do 20 hodź. dźeń wotewrjenych duri, na kotryž zajimcow přeproša. Wobhladać móža sej woni šulu a sportownju, wudźěłki šu­lerjow kaž tež šulski a ratarski muzej. Wšitcy­ su wutrobnje přeprošeni.

Přednošuje wo jabłukach

Budyšin. Tysacy družin jabłukow w Němskej znajemy, wjele z nich hižo wjacore lětstotki. Sobotu, 14. januara, w 15 hodź. poda Grit Striese w Budyskim měšćanskim muzeju mały přehlad wo stawiznach plahowanja ­jabłukow, předewšěm na sadowcowych łukach we Łužicy. Dźakowano Rěčičanskej Striesec brěčkarni, hdźež tež mjeńše mnóstwa jabłukow­ wěsteje družiny předźěłuja, budu­ wopytowarjo w muzeju wšelake družiny brěčkow woptać móc. Wobdźě­lenje płaći 2,50 ­eurow na wosobu.

Pokiwaj (10.01.17)

Dienstag, 10. Januar 2017 geschrieben von:

Wo změnach hladanja

Budyšin. Ze změnami hladanskeje reformy zaběra so přichodne stajnje blido Budyskeho zwjazka CDU, kotrež wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. w Budyskej piwarni na Thomasa Mannowej 7. Z hosćom budźe zapósłanča zwjazkoweho sejma Marja Michałkowa (CDU). Wona je strowotniskopolitiska rěčnica swojeje frakcije a móže tuž fachowje wo mjenowanej temje rozprawjeć. Předewšěm rozłoži wona změny nastupajo hladanske schodźenki a stopnje. Stajne blido CDU je wšitkim zajimcam přistupne.

Na socialne poradźowanje

Budyšin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) přeproša wšitkich zajimcow štwórtk, 12. januara, na dalše socialne poradźowanje do swojeho Budyskeho běrowa na Šulerskej 10. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wo­sebje wobhonjeny, pomha wón problemy rozrisać, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja, wosebje nastupajo Hartz IV. Poradźowanje wotměje so wot 13.30 do 15.30 hodź. a je tež w serbskej rěči móžne. Wosobinski termin dojednać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 31 89 904.

Pokiwaj (09.01.17)

Montag, 09. Januar 2017 geschrieben von:

Nowolětne koncerty SLA

Budyšin. Spočatk lěta přeproša Serbski ludowy ansambl na swoje woblubowane nowolětne koncerty. Wone wotměja so štwórtk, 12. januara, w 17 hodź. w Kumwałdskej „Módrej kuli“, pjatk, 13. januara, w 19 hodź. we Wjelećanskim „Haus Bergland“­ a njedźelu, 15. januara, w 17 hodź. we Wósporskej „Třělcowni“. Orchester pod nawodom Dietera Kempy je pod hesłom „Witajće do noweho lěta“ najznaćiše melodije walčikow a operetow wupytał. Někotre z nich interpretuja rejwarjo baleta. Dale skutkujetej sobu sopranistka Rahel Indermaur a tenor Lemuel Cuento.

Serbske blido w stolicy

Berlin. Přichodne Serbske blido w Berlinje wotměje so štwórtk, 12. januara, w hosćencu „Einsteinkaffee“ na Friedrichowej 20. Mjeztym je to hižo 25 lět, zo maja Serbowki a Serbja w zwjazkowej stolicy a wokolinje tule składnosć, swoju maćeršćinu hajić. Nowi wobdźělnicy su radlubje witani.

Pokiwy (06.01.17)

Freitag, 06. Januar 2017 geschrieben von:

Do Altenberga sněhakować jěć

Drježdźany. Jutře a njedźelu pojědu prěni króć w tutej sezonje zymskosportowe ćahi sakskeje měšćanskeje železnicy w nadawku wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo z Drježdźan do Altenberga a Geisinga. Z hłowneho dwórnišća wotjědźetej ćahaj we 8.05 a 10.05 hodź., z Altenberga zaso wróćo do sakskeje stolicy w 15.18 a 17.18 hodź.

Nowolětne přijeće

Wojerecy. Třeći króć wuhotuje Swobodne wolerske zjednoćenstwo StadtZukunft Wojerecy jutře wot 9 do 13 hodź. w škleńčanym dworje Łužiskeho centera za wšitkich zajimowanych wobydlerjow města a wokoliny nowolětne přijeće. Při wólnej rozmołwje chcedźa sej na nowe lěto připić.

Hodowny oratorij zaklinči

Chróstawa. Jutře, 7. januara, w 17 hodź. zaklinči w Chróstawskej cyrkwi hodowny oratorij Johanna Sebastiana Bacha. Pod nawodom Lucasa Pohle móža zajimcy dožiwić­ Drježdźanski ansambl Capella Sagit­tariana­, cyrkwinski chór, kurendu kaž solistow Dorotheju Wagner (sopran), Saruh Keller (echosopran), Brittu Schwarz (alt), Sebastiana Reima (tenor) a Clemensa Heidricha (bas). Zastup płaći dźesać eurow, potuńšene štyri eura.

Anzeige