Pokiwy (06.01.17)

Freitag, 06. Januar 2017 geschrieben von:

Do Altenberga sněhakować jěć

Drježdźany. Jutře a njedźelu pojědu prěni króć w tutej sezonje zymskosportowe ćahi sakskeje měšćanskeje železnicy w nadawku wobchadneho zwjazka Hornje Łobjo z Drježdźan do Altenberga a Geisinga. Z hłowneho dwórnišća wotjědźetej ćahaj we 8.05 a 10.05 hodź., z Altenberga zaso wróćo do sakskeje stolicy w 15.18 a 17.18 hodź.

Nowolětne přijeće

Wojerecy. Třeći króć wuhotuje Swobodne wolerske zjednoćenstwo StadtZukunft Wojerecy jutře wot 9 do 13 hodź. w škleńčanym dworje Łužiskeho centera za wšitkich zajimowanych wobydlerjow města a wokoliny nowolětne přijeće. Při wólnej rozmołwje chcedźa sej na nowe lěto připić.

Hodowny oratorij zaklinči

Chróstawa. Jutře, 7. januara, w 17 hodź. zaklinči w Chróstawskej cyrkwi hodowny oratorij Johanna Sebastiana Bacha. Pod nawodom Lucasa Pohle móža zajimcy dožiwić­ Drježdźanski ansambl Capella Sagit­tariana­, cyrkwinski chór, kurendu kaž solistow Dorotheju Wagner (sopran), Saruh Keller (echosopran), Brittu Schwarz (alt), Sebastiana Reima (tenor) a Clemensa Heidricha (bas). Zastup płaći dźesać eurow, potuńšene štyri eura.

Po aktualnej wosebitej wustajeńcy Muzeja Budyšin „Z Budyskeho podspódka – nowosće z archeologije města“ powjedźe nawoda muzeja dr. Jürgen Vollbrecht jutře za tydźeń, 14. januara, w 11 hodź. Přehladka je wot tudyšeje Ludoweje banki spěchowany zhromadny projekt z Krajnym zarjadom za archeologiju Sakskeje. Wobraz pokazuje detail wuhrjebaneho profila na ležownosći Domu na Žitnych wikach. Foto: Krajny zarjad za archeologiju Sakskeje

Protyka (06.01.17)

Freitag, 06. Januar 2017 geschrieben von:

Pjatk 6.1. 18:00 Ekumeniske kemše k zahajenju jubilejnehjo lěta reformacije w Sakskej w Budyskej tachantskej cyrkwi­

Sobotu 7.1. 10:00 Halowy koparski turněr „stareje ligi“ w Kulowskej sportowni

  10:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskim křesćanskim gymnaziju Johanneum

  14:00 Halowy koparski turněr wo pokal Towarstwa Cyrila a Metoda w Chrósćicach

  19:30 Předstajenje NSLDź „Mein vermessenes Land“ na Złokomorowskim Nowym jewišću

  19:45 Přednošk „Łužiske zwěrjata jako filmowi starojo“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 8.1. 10:30 38. Wojerowski nowolětny běh – start w sportowym forumje

  13:00 Nowolětne płuwanje „Early blackbird“ w Hózku

  14:00 Hodowny koncert Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra w tamnišej cyrkwi

  19:30 Wulka gala operety na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Póndźelu 9.1. 10:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

  18:00 Budyska akademija w słucharni statneje studijneje akademije na Lubijskej dróze

Wutoru 10.1. 16:30 Wuradźowanje předsydstwa župy Delnja Łužica w Choćebuskim Serbskim domje

  19:00 Wodźenje po wustajeńcy wo achatach w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Rozhłós (06.01.17)

Freitag, 06. Januar 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja a rozprawa wo koparskim turněrje TCM

11:20 Chcemy serbski sejm?

12:00 Nabožne wusyłanje

 (tachantski farar Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Zhladowanje na lěto 2016

13:30  Nabožne wusyłanje

 Adelheid Dawmowa)

po tym gratulacije 

Pokiwy (05.01.17)

Donnerstag, 05. Januar 2017 geschrieben von:

Wotewrjene durje na šuli

Wojerecy. Na dźeń wotewrjenych duri přeproša Wojerowski křesćanski gymnazij Johanneum sobotu, 7. januara, wot 10 do 13 hodź. Zarjadowanje je myslene wosebje za šulerjow 4. lětnika a jich staršich, kotřiž wo dalšim kubłanskim puću rozmysluja. Na Johanneumje wuwučuja tohorunja serbšćinu. Tuchwilu maja šulerjow-serbšćinarjow z wokoliny Wojerec kaž tež z delanskich wsow. Zajimcow informuja sobotu wobšěrnje wo šuli a kubłanskich poskitkach.

Wo krokawach a worjołach

Chrósćicy. Znataj łužiskaj filmowcaj Pětr a Stefan Symank běštaj hižo často z kameru na slědach najwšelakorišich zwěrjatow. Zajutřišim, sobotu, wot 19.45 hodź. budźetaj wonaj z hosćom w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Tam poda­taj dohlad do swojeho dźěła a kak přirodu rozumitaj. Hižo w 16 hodź. „baje ćeta Monika bajku“ serbskim dźěćom ze wsy a wokoliny.

Ptački ličić

Do kina (05.01.17)

Donnerstag, 05. Januar 2017 geschrieben von:

29.12.2016–4.1.2017 Budyski filmowy palast: Assassin’s Creed: wšědnje 19:45 (nimo pó) Passengers: wšědnje 17:00 (nimo pó) Vaiana: pj, so, nj a wu 14:30 | nj 11:45 Vaiana w 3 D: wšědnje 17:00 (nimo pó) Passengers w 3 D: wšědnje 19:45 | so a nj 14:15 | pó 17:00 | pj a so 22:15 Vier gegen die Bank: wšědnje 16:00 a 20:30 | pj a so 22:45 Rogue One: A Star Wars Story: pj, so a nj 14:00 | pj a so 22:30 Rogue­ One: A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 16:45 a 19:45 Schubert in Love: nj 11:45 Sing: pj, so, nj a wu 13:45 Sing w 3 D: nj 12:00 Phantastische Tierwesen: pj a wu 14:00 Willkommen bei den Hartmanns: wšědnje 18:00 Pettersson und Findus: nj 12:00 Assassin’s Creed w 3 D: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Meine Zeit mit Cézanne:­ pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Vier gegen die Bank: wšědnje 16:15 a 20:40 | pj a so 22:50 Rogue One – A Star Wars Story w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:34 (nimo so) Rogue One – A Star Wars Story: wšědnje 14:15 | pj a so 22:30 Sing w 3 D: so a nj 12:00 Sing: wšědnje 14:00 (nimo nj) Passengers w 3 D: wšědnje 14:50 a 20:00 Passengers: wšědnje 17:30 | so a nj 22:35 Vaiana w 3 D: wšědnje 17:25 (nimo so) Vaiana: wšědnje 15:00 | so a nj 12:30 Assassin’s Creed w 3 D: wšědnje 19:50 | pj a so 22:25 Assassin’s Creed: wšědnje 18:15 (nimo srj) Willkommen bei den Hartmanns: so a nj 11:45 Die Vampirschwestern 3: so a nj 12:45 Ballerina: nj 14:15 Café Society: srj 16:15

Pokiwy (30.12.16)

Freitag, 30. Dezember 2016 geschrieben von:

Silwesterske rozpominanje

Baćoń. W radosći Božej wuklinči lěto z rozpominanskim nyšporom silwester w 19 hodź. w Baćońskej cyrkwi Jězu­soweje wutroby. Wo hudźbne wobrubjenje postara so swójba Klemensa Čórlicha z Kulowa pod nawodom syna Lukaša.

Koncert na proze lěta

Chróstawa. Hižo lětdźesatki je z tradiciju, zo wotměwa so w Chróstawskej cyrkwi kónclětny pišćelowy koncert. Jutře, sobotu, zakónči so z wurjadnym zarja­dowanjom, kotrež so w 23 hodź. zahaji, restawrowanje Silbermannowych pišćelow. Zaklinča swjatočne hodowne twórby. Po koncerće změja hosćo přiležnosć, sej wohnjostroje z Chróstawy hač do Budyšina wobhladać.

Chórowa hudźba w cyrkwi

Budyšin. Budyska ewangelsko-lutherska Michałska wosada přeproša jutře na tradicionalny silwesterski koncert. Wot 19 hodź. zaklinči w Michałskej cyrkwi chórowa a orchestrowa cyrkwinska hudźba Antonija Vivaldija.

Stajne zelene blido

Woblubowanu inscenaciju „Jakni mužojo“ předstaja Budyske Němsko-Serbske ludowe dźiwadło tuchwilu w němskej rěči. Štóž hru, mjez druhim z dźiwadźelnikomaj Měrkom Brankačkom a Janom Mikanom (wotlěwa), hišće widźał njeje, ma jutře, silwestersku sobotu, w 15 a 19.30 hodź. na hłownym jewišću NSLDź składnosć k tomu. Foto: Mirosław Nowotny

Protyka (30.12.16)

Freitag, 30. Dezember 2016 geschrieben von:

Pjatk 30.12. 19:00 Hodowny koncert chóra Meja z rejemi w Radworskej „Meji“

Sobotu 31.12. a 1.1.  Wokrjesna přehladka rasowych nukli w Chróšćanskej „Jednoće“ 

  9:30 50. silwesterske běhi w Budyskim Humboldtowym haju

  15:30 Silwesterski koncert Serbskeho ludoweho ansambla na žurli SLA w Budyšinje (tež 19.30 hodź.)

  19:00 Rozpominanski nyšpor w Baćońskej cyrkwi

Srjedu 4.1.2017 19:30 Nowolětny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije w Budyskim NSLDź

Štwórtk 5.1. 19:30 Nowolětny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije w Budyskim NSLDź

Pjatk 6.1. 18:00 Zahajenje Lutherskeho lěta sakskeje krajneje cyrkwje w Budyskej tachantskej cyrkwi

  19:00 Sakske statne knježerstwo zahaji jubilejne lěto „500 lět reformacija“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 7.1. 10:00 Koparski turněr „stareje ligi“ w Kulowskej sportowej hali

Rozhłós (30.12.16)

Freitag, 30. Dezember 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Powěsće

11:10 Runje Nowe lěto narodniny swjećić

11:20 Póstowa žona a silwester

11:30 Nowolětne tradicije

11:40 Wołoj leć

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim ze słowom do Noweho lěta­

13:00 Nowolětny koncert

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt) 

 po tym zbožopřeća

Anzeige