Do kina (28.01.16)

Donnerstag, 28. Januar 2016 geschrieben von:

28.1.2016–3.2.2016: Das richtige Leben: pj 19 hodź. The Hateful 8: wšědnje 16:15 a 19:30 hodź. | pj a so 21:45 hodź. Alvin und die Chipmunks: Road Chip: wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw a srj) a 17 hodź. | nj 12:15 hodź. Tschiller:Off Duty: srj 20:15 hodź. Robinson Crusoe: nj 14:30 hodź. Creed – Rocky’s Legacy: štw a wu 19:30 hodź. | pj so 22:45 hodź. The Revenent – Der Rückkehrer: wšědnje 19:15 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: wšědnje 17 hodź. | pj, so a wu 14:30 hodź. Star Wars – das Erwachen der Macht: wšědnje 19:30 hodź. (nimo pj a srj) Gut zu Vögeln: pj, so a pó 14:15 hodź. Ich bin dann mal weg: štw, so a srj 16:30 hodź. Star Wars – das Erwachen der Macht w 3 D: pj, nj a wu 16:30 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Die Peanuts w 3 D: nj 12:45 hodź. Heidi: nj 12 hodź. Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw a srj) Bruder vor Luder: so a wu 14:30 hodź. Der kleine Prinz: nj 12 hodź. Unfriend: pj, so, n a srj 19:30 hodź.

Kino-ekstra: Wie auf Erden: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (27.01.16)

Mittwoch, 27. Januar 2016 geschrieben von:

Trójce ptači kwas SLA

Chrósćicy/Kulow. Swoju wječornu ptačokwasnu inscenaciju „Kak dźiwnje swět so wobroća“ chce Serbski ludowy ansambl přichodny kónc tydźenja hnydom trójce předstajić. Program dožiwja wopytowarjo sobotu w Chróšćanskej „Jednoće“, najprjedy w 16 hodź. a potom hišće raz w 19.30 hodź., hdyž so reje přizamknu. Dalše předstajenje budźe njedźelu, 31. januara, w Kulowskej sportowni. Wone započnje so w 19.30 hodź. Zastupne lisćiki za nje dóstanu zajimcy w SLA, pola Angeliki Kupcyneje na Kulowskim Kolpingowym naměsće 12 (tel. 035725/ 9 17 38) a při wječornej kasy.

Dialog wo zakonju

Budyšin. Na wobydlerski dialog wo nowelěrowanju šulskeho zakonja přeproša sakska kultusowa ministerka Brunhild Kurth (CDU) póndźelu, 1. februara, we 18 hodź. do Budyskeho Schilleroweho gymnazija. Wona kaž tež kubłanscy fachowcy jeje ministerstwa chcedźa měnjenja wobydlerjow a jich namjety za zakoń słyšeć. Štóž chce so na zarjadowanju wobdźělić, njech přizjewi so e-mailnje pod www.schule.sachsen.de/20837.htm. Organizatorojo duskusijineho koła nadźijeja so bohateho wobdźělenja.

Jejka debić wuknyć

Pokiwaj (26.01.16)

Dienstag, 26. Januar 2016 geschrieben von:

Wopomnja wopory

Budyšin. Zjawne wopomnjenske zarjadowanje z połoženjom wěnca wotměje so jutře, srjedu, w 14 hodź. při pomjatnym kamjenju za wopory wotnožki koncentraciskeho lěhwa Groß Rosen na Budyskej Neujowej promenadźe. Tam porěči wyši měšćanosta Alexander Ahrens (njestronjan). Zarjadowanje wobrubja šulerki a šulerjo Serbskeho gymnazija Budyšin a tudyši młodźinski dujerski orchester. Wšitcy zajimcy su na wopominanje wutrobnje přeprošeni.

Wojerecy. Składnostnje wopomnjenskeho dnja za wopory nacionalsocializma namołwja tež město Wojerecy swojich wobydlerjow, so wobdźělić na wosebitym zarjadowanju jutře w 13 hodź. w měšćanskim wopomnišću.

Swjeća ptač kwas

Haslow. Holcy a hólcy Myšečanskeje pěstowarnje „Při baćonjacym hnězdźe“ přeprošuja staršich, dźědow a wowki kaž tež wšitkich dalšich zajimcow na swój program. Předstajić chcedźa jón jutře, srjedu, w 15.45 hodź. pola Bizoldec w Haslowje. W swojej serbskej drasće prezentuja tam tež serbske pěsnje a basnje.

Pokiwy (22.01.16)

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Rozprawja wo dalokim kraju

Chrósćicy. Cyle w znamjenju Papuwa-Noweje Gineje steji přichodne zarjadowanje w Chróšćanskej putniskej hospodźe jutře, 23. januara, w 19.45 hodź. Z filmom rozprawja Njebjelčan Tomaš Čornak wo swojich dožiwjenjach w tymle třećim najwjetšim kupowym staće swěta w Pacifiku. Serbsko-němski wječor skići tohorunja składnosć k rozmołwje z přednošowarjom. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Wodźenje a dźěłarnička

Budyšin. Zajimcam wuměłstwa a kreatiwneho dźěła poskići Budyski Serbski muzej jutře, sobotu, dźěłarničku pod hesłom „Zwuraznjeja wobrazy wjace hač słowa?“ Nawodnica R. Ellen Spengler chce wobdźělnikam eksperimentalne two­rjenje zbližić. Dźěłarnička započnje so w 14.30 hodź. z wodźenjom po wustajeńcy „Wuzwolene – Nowonakupjene twórby tworjaceho wuměłstwa“. W pedagogiskim kabineće muzeja přizamknje so dźěło z barbami. Wobdźělnicy płaća nimo zastupa euro za material.

Kokula zaso woła

Lětuši rjad „Kuchnja mjezynarodnje“ zwjazka Carity Hornja Łužica su srjedu w Budyšinje z wosebitostku zahajili. Hanka Jurosowa z města (naprawo) warješe z něhdźe 20 hosćimi, mjez nimi běchu ćěkancy kaž tež domoródni, serbsku kwasnu poliwku a chrěn z howjazym mjasom. Po zhromadnej wječeri rozłoži kucharka wosebitosće serbskeje kultury a serbscy hosćo zaspěwachu „Wjesele dźensa“. Projekt słuži mjezsobnemu zeznajomjenju wšelakich kulturow při warjenju. Foto: Andreas Deckwart

Protyka (22.01.16)

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Pjatk 22.1. 19:30 Portretowy koncert Jana Cyža w Budyskim SLA

Sobotu 23.1. 13:30 Dźeń wotewrjenych duri we Worklečanskej ambulantnej słužbje maltezow składnostnje 20lětneho wobstaća

  14:30 Wodźenje po wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Wosebity koncert Heidemarje Wiesnerec k nowemu lětu na Wojerowskim hrodźe

  18:00 Swjedźenske zarjadowanje k 25lětnemu wobstaću Serbskeho šulskeho towarstwa w Haslowje

  19:00 Wječorny ptači kwas SLA w Slepom

  19:45 Film a rozmołwa w Chróšćanskej putniskej hospodźe wo Papuwa-Nowej Gineji

Njedźelu 24.1. 16:00 Wječorny ptači kwas SLA w Bukecach

Póndźelu 25.1. 8:30 Dźeń dźiwadła za serbsku młodźinu w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle

Wutoru 26.1. 9:00 Dźěćace ptačokwasne předstajenje SLA w Kamjenskim hotelu „Město Drježdźany (dalše předstajenje w 10:30)

  17:00 Posedźenje Wojerowskeje měšćanskeje rady

Srjedu 27.1. 14:00 Wopominanje woporow nacionalsocializma při pomniku při Budyskej wagonowni

Štwórtk 28.1. 9:00 Dźěćace ptačokwasne předstajenje SLA w Choćebuskej měšćanskej hali (dalše předstajenje w 11:00)

  18:30 Posedźenje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant

Rozhłós (22.01.16)

Freitag, 22. Januar 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Ptači kwas w nakromnych serbskich kónčinach

11:45 „Přazny kwas“ něhdy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 20lětnym wobstaću Strjažowskeho tradiciskeho towarstwa

13:00 Hudźbna woklapnica 2015

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym Zbožopřeća

Do kina (21.01.16)

Donnerstag, 21. Januar 2016 geschrieben von:

21.1.2016–27.1.2016: Creed – Rockys Legacy: wšědnje 19:30 hodź. | pj a so 22:30 hodź. The Hateful 8: srj 19:30 hodź. The Revenant – Der Rückkehrer: wšědnje 19:15 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: wšědnje 17 hodź. | nj 12:30 hodź. | pj, so, nj a wu 14:45 hodź. Ich bin dann mal weg: wšědnje 16:30 hodź. (nimo pó) a 18:30 hodź. (nimo pó) | nj 15 hodź. Star Wars – Das Erwachen der Macht: wšědnje 16:30 hodź. Gut zu Vögeln: wšědnje 17:15 hodź. Unfriend: wšědnje 20:30 hodź. (nimo pó) | pj a so 22:30 hodź. Star Wars – Das Erwachen der Macht w 3 D: wšědnje 19:15 hodź. (nimo srj) | pj a so 22 hodź. Die Peanuts: nj 12:15 hodź. | Die Peanuts w 3 D: nj a wu 14:30 hodź. Heidi: pj, so, nj a wu 14:15 hodź. Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft: nj 12:45 hodź. | pj, so a wu 15 hodź. Der kleine Prinz: nj 12:15 hodź. Bruder vor Luder: pj a so 14:30 hodź.

Kino-ekstra: Steve Jobs: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (20.01.16)

Mittwoch, 20. Januar 2016 geschrieben von:

Wo mjeńšinowej rěči

Budyšin. Zjawny přednošk wotměje so jutře, 21. januara, w 14 hodź. w Budyskim Serbskim instituće. Pod hesłom ­„Teritorialna awtonomija a legitimacija mjeńšinowych rěčow w federalnych ­systemach: Rozdźělna praksa we Łužicy a w katalanskich statach“ porěči Jean-Rémi Carbonneau. Referent z uniwersity w kanadiskim Quebecu je specialist za mjeńšinopolitiske­ prašenja we wjacorych ­zapadnych krajach. Na přikładźe Łužicy a katalanskich krajow wón pokaza, kak rozdźělnje móže so federalny system ­statow na ćežki proces připóznaća ­mjeńšinopolitiskich žadanjow wuskutkować.

Předstaja knihu

Pokiwaj (19.01.16)

Dienstag, 19. Januar 2016 geschrieben von:

Jutře na „hłownu“

Pančicy-Kukow. Čłonojo Domowinskeje skupiny njech njeskomdźa jutře, srjedu, hłownu a wólbnu zhromadźiznu swojeje skupiny. Wona budźe w rumnosći nad wohnjowej woboru na klóšterskim dworje a započnje so w 19 hodź. Na programje steja nimo rozprawy wo lońšim lěće wólby noweho skupinskeho předsydstwa. Při škleńcy horceho wina wobhladaja sej na to film Alfonsa Kuringa wo Kukowskim mejemjetanju.

Informuja šulerjow a staršich

Worklecy. Serbska wyša šula „Michał Hórnik“ Worklecy přeprošuje wšitkich šulerjow noweho 5. lětnika a jich staršich na informaciski wječor do šule, a to štwórtk, 21. januara, we 18 hodź. Tón wječor chcedźa tam předstajić koncept šule a cyłodnjowske poskitki. Fachowi wučerjo rady na prašenja wopytowarjow wotmołwjeja a wo dwurěčnej fachowej wučbje informuja.

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson