Pokiwy (29.08.18)

Mittwoch, 29. August 2018 geschrieben von:

Radźićeljo so zetkaja

Róžant. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wotměje so jutře­, štwórtk, we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej sydarni. Mjez druhim póńdźe wo koncept wužiwanja Konječanskeho towarstwoweho domu. Tohorunja jutře, ale w 19.30 hodź. zeńdźe so gmejnska rada­ Njebjelčic na tamnišim gmejnskim zarjedźe. Mjez druhim porěča wo tym, zo chcedźa baćonjace hnězdo stajić.

Wotewru wopomnjensku stwu

Wukrančicy. We wobłuku 175lětneho wobstaća starolutherskeju wosadow we Wu­krančicach a w Klětnom wotewru pjatk, 31. awgusta, we 18 hodź. na Wukrančanskej farje wopomnjensku stwu za Jana Kiliana. Rumnosć, kotruž su ze spěchowanskimi srědkami a z pjenježnej podpěru Serbow z Texasa wutwarili, ma słužić jako archiw a wustajenišćo. Mjez druhim změje tu wustajeńca wo žiwjenju a skutkowanju fararja Kiliana swoje trajne městno.

Protyka (24.08.18)

Freitag, 24. August 2018 geschrieben von:

Pjatk 24. do 26.8.   Nukstock-openair při Nukničanskej skale

   Domizniski swjedźeń 770 lět Halštrow

   Sportowy a swójbny swjedźeń w Bukecach

   Njeswačidło swjeći 750. róčnicu prěnjeho naspomnjenja sydlišća

   Wjesny swjedźeń w Komorowje pola Rakec

Pjatk 24.8. 18:30 Wubědźowanje wohnjowych woborow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pěskecach

  19:00 „Beach and Sound“ – přiwzaće młodźiny na Kulowskim Starym dwórnišću

  19:00 Piwarski swjedźeń w Budyskej Sprjewinej pensiji

  20:00 Přednošk w Małowjelkowskich sotrownjach wo mi­sionarje Samuelu Kleinschmidće

Sobotu 25. a 26.8.   Dźeń Braniborskeje we Wittenberge ze serbskim wobdźělenjom

   30. triatlon při Třižonjanskim jězoru we Łazu

   Dźeń wotewrjenych duri Kulowskeje wohnjoweje wobory

   23. mjezynarodne hornjołužiske lenowe dny na Ram­nowskim baroknym hrodźe

Sobotu 25.8. 9:00 Turněr „železnych“ – koparjow w Hlinowčanskim sportowym centrumje

  10:00 „Digitalny labor přichoda“ w Hórnikečanskej Energijowej fabrice (do 16 hodź.)

  13:30 Interaktiwna bajka za dźěći „Překlepana liška“ Serbskeho ludoweho ansambla w Njeswačanskim hrodowym parku

Pokiwy (24.08.18)

Freitag, 24. August 2018 geschrieben von:

Počesća Korlu Bohuwěra Šěcu

Rachlow. Jutře, 25. awgusta, w 14 hodź. wotryja w Rachlowje pod Čorno­bohom při bywšej šuli wopomnjensku taflu za Kor­lu Bohuwěra Šěcu (1858– 1938). Wón bě tam serbski wučer a jedyn z najwu­znamnišich hornjołužiskich přirodo­spyt­­ni­kow swo­jeho časa­. Na zarjadowanju porěči prof. dr. dr. hc. Bernhard Klausnitzer z Drježdźan, spěwa chór Budyšin a hudźi pozawnowy chór Bukečanskeje wosady. Samsny dźeń wot 10.30 do 18 hodź. pokazaja w sy­darni wobory mólby syna­ Šěcy Włodźiměra. Wječor wotměje so wjesny swjedźeń, kotryž wohnjowa wobora organizuje.

Do hudźbneje šule załožić

Wojerecy. Jutře, sobotu, Wojerowska hudźbna šula wot 14 do 17 hodź. swoje durje šěroko wotewrje. Nawoda David Brand rady na prašenja staršich a dalšich zajimcow wotmołwja. Zaměstnjena je šula w forumje Łužiskeje hale.

Napjate dohlady dožiwić

Winicarjo podłu sakskeje winicoweje dróhi přeprošeja jutře a njedźelu, 25. a 26. awgusta, 19. raz na woptawanje wina. To je jedne z najwoblubowanišich winowych zarjadowanjow Drježdźanskeho łobjoweho kraja. Mjez Pirnu a Diesbarom-Seußlitzom ­winicarjo 46 winicow swoje wrota, pincy a bleše wočinjeja. Připowědźili su so hosćo z cyłeje Němskeje. Foto: Sylvio Dittrich

Křižowka (24.08.18)

Freitag, 24. August 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 žeńtwa, 5 koparski klub w Rostocku, 6 hłowna wosoba jednanja, 7 hara, 10 sudobjo, 13 pruwowanje, 14 spisar, 15 bratr Abela

Padorunje: 1 skupina spěwarjow, 2 dźěl popy, 3 zemjepisny plan, 4 ze štomami wobdata dróha, 8 hudźbna twórba, 9 jednotka kajkosće bencina, 11 dźělne wotpłaćenje, 12 dźěło Ibsena

Rozhłós (24.08.18)

Freitag, 24. August 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Korlu Bohuwěra Šěcu počesćili

11:30 Rozmołwa wo bičwolejbulowym finalu w Miłoćicach

11:45 20 lět Nukstock

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo škodach rybarjow horcoty dla

13:00  Estiska hudźba na festiwalu w Rudolstadće

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Do kina (23.08.18)

Donnerstag, 23. August 2018 geschrieben von:

23.8.–29.8.2018 Budyski filmowy palast: Mein Name ist Somebody: štw 20:00 | nj 17:00 Gundermann: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 Safari: srj 19:45 Christopher Robin: 14:45 (nimo pó a srj a 17:00 (nimo nj) | nj 12:00 The Equalizer 2: wšědnje 20:00 | pj a so 22:30 Hotel Transsilvanien: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo pó) Hotel Transsilvanien w 3 D: nj 12:30 Mission Impossible – Fallout: štw, so, pó a srj 17:15 Mission Impossible – Fallout w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo štw a srj) | pj a so 22:15 Meine teuflisch gute Freundin: nj 12:00 Mamma Mia: wšědnje 18:00 (nimo pó) a 20:15 (nimo pó) Ant-Man and the Wasp: pj a wu 17:15 Ant-Man and the Wasp w 3 D: pj a so 22:30 Skyscraper: so 22:30 Die Farbe des Horizonts: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) The First Purge: pj 22:30 Jurassic World: nj 12.15

Kino-ekstra: Die Wunderübung: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Protyka (17.08.18)

Freitag, 17. August 2018 geschrieben von:

Pjatk 17. do 23.8.   Kamjenska Boršć

Pjatk 17. do 19.8.   22. dźeń konja na jěchanišću w Dalicach (Dahlowitz)

Pjatk 17.8. 19:00 Koncert „Mišterske twórby chóroweje hudźby“ SLA w Ochranowskej cyrkwi

  19:00 „Domizniski dźeń z Katrin Göring-Eckardt“ w Budy­skej Garbarskej bašće

Sobotu 18. a 19.8.   2. błótowski festiwal chłóšćenja „Twaroh & lany wolij“ w Bórkowskim kurowym a bajowym parku

Sobotu 18.8. 13:00 Lětni swjedźeń w Zarěču

  13:00 Pućowanje a dworowy swjedźeń we Wuježku

  15:00 Koncert ze serbskej hudźbu Caroliny Eyckec a Susan­ny Stock we wobłuku festiwala zwjazka šesći­městow na Hrodźišćanskim hrodźe

  17:00 Ewangelska nutrnosć na Pawlikec statoku we Wujež­ku

  18:00 Lětni nócny bal k Dnjej Hornjeje Łužicy na starym wohnjowobornym arealu we Wulkej Dubrawje

  19:00 Dworowe dźiwadło „Das Schwiegermonster“ na Ći­šćanskim statoku

  19:30 Koncert z komponistom Ludgerom Kistersom, spěwarku Evu Vodičkovej a kapału Postmodern Orchestra we wobłuku festiwala zwjazka šesći­městow w Budyskim wopomnišću Budyšin II

Njedźelu 19.8. 9:30 Domiznowědne pućowanje po hornjołužiskej hatnej krajinje wokoło Rakec – start před hosćencom w Kačej Korčmje

Pokiwy (17.08.18)

Freitag, 17. August 2018 geschrieben von:

Cyrkej wobsteji 50 lět

Zdźěr. Starobiskop Joachim Reinelt změje njedźelu, 19. awgusta, w 10 hodź. w Zdźěri swjedźensku Božu mšu składnostnje 50. róčnicy poswjećenja tam­nišeje cyrkwje. Kemšam přizamknje so wosadny swjedźeń, na kotrymž zahraja Wulkodubrawscy muzikanća. W 14 hodź. budźe dźakny nyšpor. Slěduja swačina, bjesada a zhromadne spěwanje, na čož su wšitcy přeprošeni.

Dźiwadło na statoku

Ćisk. Na dźiwadłowej předstajeni pod hołym njebjom na Ćišćanskim statoku přeproša jutře, 18. awgusta, w 19 hodź. a pjatk, 31. awgusta, w 19 hodź. Ćišćanske dworowe dźiwadło. Lajscy hrajerjo předstaja komediju „Das Schwiegermonster“. W hrě dyrbi so młody muž na­dobo wo swoju přichodnu mać starać a je z nadawkom dospołnje přežadany. Kóždažkuli podobnosć ze žiwymi přichodnymi maćerjemi je ryzy připadna, rěka w přeprošenju. Zastupne lisćiki za sydom eurow, potuńšene za 3,50 eurow dóstanu zajimcy při wječornej kasy.

Zela w srjedźišću

Choćebuske towarstwo Studnja je z Bórkowskej swójbu Sporn bajowu nóc organizowało. Hosćom w čołmje na groblach před­stajichu lutka, błudnika a připołdnicu (Frank Kosyk, Gerald Schön a Kati Sprigode). Nykus (Michael Apel) je na to wšitkich do zhro­madneje reje wabił. Foto: Peter Becker

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019