Pokiwy (19.05.16)

Donnerstag, 19. Mai 2016 geschrieben von:

Mejemjetanje na dworje šule

Worklecy. Wšitcy šulerjo, bywši šulerjo, starši, wjesnjenjo a přećeljo Worklečanskeje šule „Michał Hórnik“ su jutře, pjatk, w 17.30 hodź. na tradicionalne mejemjetanje na šulskim dworje přeprošeni. Přizamknje so dworowy swjedźeń. ­Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

Za myto namjetować

Budyšin. Zwjazk městow wupisa Němske wobydlerske myto 2016 pod hesłom „Němska 2016 – integraciju zhromadnje wuhotować“. Wuznamjenić maja so jednotliwcy, towarstwa abo projekty, kotřiž/kotrež ćěkancam integraciju do towaršnosće wolóžeja. Zapodać móžeće namjety hač do 15. junija e-mailnje pod adresu .

Cirkusowa dźěłarnička

Wojerecy. Wot 27. junija hač do 1. julija přewjedźe Wojerowska dźěćaca a młodźinska farma cirkusowu dźěłarničku. Za nju móža so dźěći a młodostni w starobje sydom do 15 lět přizjewić, a to pod telefonowym čisłom 03571/ 979 164.

Do kina (19.05.16)

Donnerstag, 19. Mai 2016 geschrieben von:

19.5.– 25.5.2016 Budyski filmowy palast: X-Men: Apocalypse w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj), 16:30 a 19:30 | pj a so 22:30 Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln: srj 19:45 Kiss Rocks Vegas: srj 20:00 Bad Neighbors 2: wšědnje 18:30 (nimo srj) a 20:30 (nimo srj) | pj a so 22:30 Angry Birds: wšědnje 16:30 a 19:30 (nimo pó) Angry Birds w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) a 17:30 Wie Brüder im Wind: nj 12:30 The First Avenger: Civil War w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo srj) | pj a so 22:30 The Jungle Book: wšědnje 17:15 | pj, so, nj a wu 15:00 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) | nj 12:30 How to be Single:­ pj a so 21:45 Zoomania: nj 12:30 The Jungle Book w 3 D: nj 12:30

Kino-ekstra: Suffragette – Taten statt Worte: pó 14:45, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

X-Men: Apocalypse w 3 D: wšědnje 15:00, 17:30 a 19:55 | pj a so 22:25 X-Men: Apocalypse: wšědnje 19:40 The First Avenger: Civil War w 3 D: wšědnje 19:50 (nimo srj) The First Avenger: Civil War: pj a so 22:30 Angry Birds w 3 D: so a nj 13:00 Angry Birds: wšědnje 15:20 a 17:25 | so a nj 13:15 The Jungle Book w 3 D: wšědnje 17:40 (nimo srj) Bad Neighbors 2: wšědnje 15:30, 17:50 a 20:20 | pj a so 22:45 Gods of Egypt: pj a so 22:50 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wšědnje 15:40 | so a nj 13:30 Zoomania: so a nj 13:15 Alice im Wunderland: srj 20:00 Ich bin dann mal weg: srj 10:00 Grüße aus Fukushima: srj 17:45

Pokiwy (13.05.16)

Freitag, 13. Mai 2016 geschrieben von:

Na mejemjetanje a kopańcu

Pěskecy. Po zwučenym wašnju tež lětsa zaso w Pěskecach swjatkowny kónc tydźenja swój wjesny swjedźeń wuhotuja. Z natočenjom piwa jón jutře zahaja a w 21 hodź. z diskoteku, kotraž budźe w stilu 1990tych lět. Njedźelnemu mejemjetanju w 15 hodź. přizamknjetej so swačina kaž tež spěwny wječor z akordeonowej hudźbu. Štóž chce ze swójskim instrumentom sobu hudźić, je lubje witany. Póndźelu wot 13 hodź. přewjedu tam kóždolětny koparski turněr wjesnych mustwow.

Kowarnja wočinjena

Jaseńca. Dwanaty raz wotměje so jutře, sobotu, w Sakskej dźeń wotewrjeneho ateljeja. Na akciji Kunst:offen wobdźěli so tež tónraz Kaczmarec kowarnja w Jaseńcy. Wot 10 do 18 hodź. móžeš tam aktualne dźěła wuměłskeho kowarja wobdźiwać, mjez druhim skulptury, swěčniki, wohnjowe šklě a wjele dalšeho. Na­drobniše informacije nadeńdu zajimcy internetnje pod adresu www.schmiede-kaczmar.de.

Chór žonow spěwa

Protyka (13.05.16)

Freitag, 13. Mai 2016 geschrieben von:

Pjatk 13. do 16.5.  Swjatkowny swjedźeń w Šćeńcy

   52. parkowy a kćenjowy swjedźeń w Kromoli

  20:00 Błótowska bajowa nóc SLA „Lesć“ w Bórkowach (tohorunja 14. a 15. meje w 20 hodź.)

  20:00 Jamsession w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 14.5.  Wjesny swjedźeń w Brěžkach

   Wjesny swjedźeń w Pěskecach

  10:00 Akcija Kunst:offen w Jas čanskej Kaczmarec kowarni

  14:30 Nalětnje spěwanje Rakečanskeho žonjaceho chóra w Psowjach

  20:00 Koncert wuchodoněmskich rockowych legendow na Kamjenskej Pastwinej horje

Njedźelu 15.5. 10:00 Swjatki w Ramnowskim baroknym hrodźe z wodźenjom a koncertami

  15:00 Swjatkowny koncert z Orchestrom łužiskeje brunicy we Wojerowskim zwěrjencu

  15:00 Mejemjetanje w Sernjanach

  15:00 Zjawne wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Pruhi, kruhi, třiróžki. Pisane serbske jutrowne jejka“ w Budyskim Serbskim muzeju

Póndźelu 16.5. 9:00 Putniska Boža mša w Róžeńće

  11:00 Dźeń młynow w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  13:00 Zakop koparskeho turněra wjesnych mustwow w Pěskecach

Wutoru 17.5. 17:00 Pólski mejski swjedźeń Majówka w Budyskim Kamjentnym domje

  18:00 Wobydlerska zhromadźizna w Lejnjanskim hosćencu wo wutwarje statneje dróhi S 100

Rozhłós (13.05.16)

Freitag, 13. Mai 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Kak namakam sej partnera?

11:45 Nowa zběrka Kita Lorenca

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Z hudźbu w rozmołwje: Marja Elikowska-Winklerowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym  Zbožopřeća

póndźelu, hornjoserbsce

09:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Pokiwy

11:15 Nowe hudźbne nahrawanja

12:00 Hudźbne talenty: Walentin Bjedrich

delnjoserbsce

12:30 do 14:00

 Swójbny program, mjez druhim wo swjatkownym pućowanju a wo dnju młynow

Do kina (12.05.16)

Donnerstag, 12. Mai 2016 geschrieben von:

12.5.– 18.5.2016 Budyski filmowy palast: Angry Birds: wšědnje 14:45 (nimo štw a srj) | nj a pó 12:30 Angry Birds w 3 D: wšědnje 17:15 a 19:45 | pj, so a nj 22:30 The Jungle Book: wšědnje 17:00 (nimo pó) X-Men: Apocalypse w 3 D: srj 20:15 Bad Neighbors 2: wšědnje 16:30, 18:30 a 20:30 | pj, so a nj 22:30 The First Avenger: Civil War w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj), 16:45 a 19:30 (nimo­ srj) | pj, so a nj 21:45 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) Wie Brüder im Wind: nj a pó 12:30 The Boss: pj a nj 21:45 How to be Single: pj, so, nj a srj 19:15 Zoomania: nj a pó 12:30 The Jungle Book w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo štw a srj) The Huntsman & The Ice Queen: so 21:45 Der geilste Tag: štw a wu 19:15 Kung Fu Panda 3: nj a pó 12:30

Kino-ekstra: Landstück: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

The First Avenger: Civil War w 3 D: wšědnje 15:05, 16:35 a 19:30 (nimo srj) | pj, so a nj 22:00 The First Avenger: Civil War: wšědnje 19:45 Bad Neighbors 2: wšědnje 14:40, 18:00 a 20:00 | pj, so a nj 22:40 Angry Birds w 3 D: wšědnje 20:10 | pj a so 22:15 Angry Birds: wšědnje 15:30 a 17:45 | so, nj a pó 13:20 The Jungle Book w 3 D: wšědnje 17:45 (nimo srj) The Jungle Book: nj 12:45 Gods of Egypt: pj, so a nj 22:25 Rico, Oskar und der Diebstahlstein: wšědnje 15:40 | so, nj a pó 13:40 Zoomania: so, nj a pó 12:25 Bibi & Tina: Mädchen gegen Jungs: pó 12:45 Kung Fu Panda 3: so 12:45 X-Men: Apocalypse w 3 D: srj 19:45 Hail, Caesar!: srj 17:45

Pokiwy (11.05.16)

Mittwoch, 11. Mai 2016 geschrieben von:

Wotewru wustajeńcu

Slepo. „Što zwostanje? – 90 lět přesydlenja we łužiskim brunicowym rewěrje“ rěka pućowanska wustajeńca Hórnikečanskeje energijoweje fabriki, kotruž wotewru pjatk, 13. meje, w 10 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. Zawod do přehladki poda jeje awtor Robert Lorenc, hudźbne wobrubjenje přewozmje Michael Syrbe na klawěrje. Na přikładźe Bukojny, Čelnoho a Zagorja přehladka dokumentuje, kak su ludźo zhubjenje domizny začuwali, kotre slědy tychle wsow su dźensa hišće widźeć a kak běchu potrjechenych wotškódnili. Slepo je poslednja stacija wustajeńcy, kotraž budźe tam hač do 15. junija widźeć. Potom změje wona swoje trajne městno w Hórnikečanskej energijowej fabrice.

Předawaja lisćiki

Pokiwy (10.05.16)

Dienstag, 10. Mai 2016 geschrieben von:

Wo pokutnych křižach

Stróža. Bernhard Donke a Denis Henning přednošujetaj jutře, srjedu, w 19 hodź. w Stróžanskim Domje tysac hatow wo pokutnych křižach Hornjeje Łužicy. Připosłucharjo zhonja, kotry wuznam tele křiže mějachu, kotre potajnstwa so za nimi chowaja a kotre powědki su z nich nastali. Zastup płaći dwaj euraj, potuńšene jedyn euro.

Kak so prawje požadać

Budyšin. Prawe požadanje za studijne městno steji w srjedźišću informaciskeho zarjadowanja štwórtk w 16 hodź. w Budyskim powołanskim informa­ciskim centrumje na Nowosólskej. Předewšěm póńdźe wo požadanje a wuměnjenja za studij humaneje, zubneje a skótneje mediciny kaž tež farmacije.

Knižna premjera

Budyšin. „Serbske zajimy a statna mjeńšinowa politika w NDR“, edicija žórłow (1947 do 1961), rěka němska knižna premjera, kotraž wotměje so šwórtk, 12. meje, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Awtor Pětš Šurman je najwažniše akty a dokumenty wo wuwiću, nadawkach a fungowanju statneje mjeńšinoweje politiki napřećo Serbam zezběrał a wozjewił.

Městna swobodne

Pokiwy (06.05.16)

Freitag, 06. Mai 2016 geschrieben von:

Mejemjetanje ze SerBeat

Pančicy-Kukow. Dźensa zahaji so w Kukowje mejski swjedźeń. Po turněrje wjesnych mustwow w mega-kickeru su w 21 hodź. reje z DJjom Rabittom. Kofejpiću jutře přizamknje so w 16 hodź. mejemjetanje dźěći a młodźiny, wječor su reje z kapału SerBeat a DJjom Guidom. Nazwučowali su Kukowčenjo znowa program, kotryž chcedźa w 21 hodź. před­stajić. Njedźelu wot 11 hodź. zahudźa Chróšćanscy muzikanća k rańšemu piwku a w 14.30 hodź. předstaji so Smjerdźečanska rejwanska skupina. W 15.30 hodź. móža so hosćo na program Pančičanskeje pěstowarnje wjeselić.

Měnjenska bursa rostlin

Bjedrichecy. Mnohostronskosć w domjacych zahrodkach tworić, z nowymi družinami so zeznajomić a njetrjebawše rostliny z tajkimi a hinašimi eksotami wuměnjeć: To je 8. měnjenska bursa w Bjedrichecach (Friedersdorf). A tajku přewjedu jutře, sobotu, wot 14 do 17 hodź. w přirodoškitnej staciji njedaloko Łaza. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni a móža tež sadźenki sobu přinjesć.

Putnikowanje starych a chorych

Za dobry tydźeń započnje so na Kamjenskej Pastwinej horje lětuša sezona. 14. a 15. meje předstaja so tam we wobłuku zhromadneje turneje „Rock-Legenden“ skupiny Karat, Puhdys a City a jich spěwarjo Claudius Dreilich, Dieter Birr a Toni Krahl (wotlěwa). Zastupne lisćiki su jenož hišće za 15. meju w poskitku a w znatych předpředawanišćach na předań. Foto: Ove Arscholl

Anzeige