Kedźbu, maćerje!

Mittwoch, 29. April 2015 geschrieben von:
Hórki. Hižo tydźeń do oficialneho dnja maćerje, kotryž swjećimy lětsa 10. meje, poskića Młynkec hosćenc při Hórčanskim sportnišću njedźelu, 3. róžownika, wosebity wobjedowy bifej. Na hosći čakaja čerstwe speciality a kóžda mać dóstanje darik. Zajimcy njech sej najlěpje blido skazaja, a to pod telefonowym či­słom 035796/ 96 290.

Přednošuje wo serbskich pomnikach

Mittwoch, 29. April 2015 geschrieben von:
Budyšin. Domowinska skupina Budy­šin-město přeproša wšitkich Budyskich Serbow a dalšich zajimcow na přednošk Trudle Malinkoweje „Serbske pomniki – swědki narodneho wuznaća“ jutře, štwórtk, w 16.30 hodź. w towarstwowej rumnosći Budyskeho Serbskeho domu (něhdyša hosćencowa kuchnja). Swoje wuwjedźenja podkładźe přednošowarka z wotpowědnymi wobrazami.

Pokiwaj (27.04.15)

Montag, 27. April 2015 geschrieben von:

Poradźuja darmotnje

Budyšin. Darmotne poradźowanje eksistencnych załožerjow wotměje so jutře, wutoru, wot 16 hodź. w Budyskich rumnosćach industrijoweje a wikowanskeje komory na Liebknechtowej 2. Hłownje póńdźe wo wosobinske wuměnjenja a wo spěchowanske móžnosće. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/ 351 303.

Koncert chóroweje hudźby

Choćebuz. Zwjazk serbskich wuměłcow a Institut za přeslědźenje a spěchowanje łužiskeho hudźbneho tworjenja přeproša srjedu, 29. apryla, w 19.30 hodź. na koncert chórow Budyšin a Łužyca w Choćebuskim wuměłstwowym muzeju Dieselowa milinarnja. Pod nawodom Michała Jancy a Lubiny Žuroweje zaklinča tam chórowe twórby z Hornjeje a Delnjeje Łužicy. Program wuhotuja dale spěwni a instrumentalni solisća. Lubowarjo hudźby změja z koncertom prěni raz w Choćebuzu składnosć, serbsku wo­kaln­u a instrumentalnu hudźbu z třoch lětstotkow słyšeć. Zastupne lisćiki dó­stanu zajimcy w Choćebuskej Lodce a při wječornej kasy.

Protyka (24.04.15)

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:

Sobotu 25. a 26.4.  Dnjej němskich zahrodnistwow, mjez druhim pola Čórli­chec w Koćinje 

  10:00 Nalětnje přirodowe wiki w Stróži

  10:00 Zelowe zarjadowanje na Njeswačanskim hrodźe

  19:00 Sinfoniski koncert na koncertnej žurli w Stróži

  19:30 Premjera komedije Budyskeho NSLDź „Smjaśe zaka­zane“ w Hochozy

  21:00 Koncert z rockowej skupinu Horny Harmonics ­

w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 26.4. 14:30 Zahajenje sezony w klóšterskej zahrodźe w Pančicach­-Kukowje z wotewrjenjom dweju wustajeńcow­

  15:00 Zelowe pućowanje po Rěčičanskim Erlichtec dworje

  16:00 Komorny koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  18:00 Pišćelowy koncert we Wojerowskej Janskej cyrkwi

Srjedu 29.4. 19:30 Koncert z chórom Łužyca a z chórom Budyšin

w Choćebuskim muzeju Dieselowa milinarnja

Štwórtk 30.4. 19:30 Chodojtypalenje w Hodźiju

Pokiwy (24.04.15)

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:

„Do nalěća rejwać“

Budyšin. „Do nalěća rejwać“ rěka hesło koncerta Budyskeho młodźinskeho dujerskeho orchestra, na kotryž su zajimcy njedźelu w 15 hodź. do hale na Budyskim Trělnišću přeprošeni. Orche­ster koncertuje tam zhromadnje z hudźbnikami Hušćanskeje ewangelskeje srjedźneje šule, Budyskeho Phillippa Melanchthoweho gymnazija a z pišćałkowej skupinu Serbskeje zakładneje šule Budyšin.

Wopomnja padłych wojakow

Chrósćicy. Zhromadnje z hosćimi z pólskich Żarow wopomnja zastupjerjo Domowiny a serbskeho zjawneho žiwjenja, wjesnjenjo a dalši wutoru, 28. apryla, w 10.30 hodź. při pomniku na Chró­šćanskej Fulkec hórce pólskich wojakow, kotřiž běchu tam před 70 lětami padnyli. We wosadnej cyrkwi přizamknje so Boža mša. W 14 hodź. budźe wopominanje při wjesnym křižu w Hórkach.

Wo nowych medijach

Budyšin. Starši a dalši zajimcy su přichodnu wutoru w 19 hodź. do awle Budyskeho Serbskeho gymnazija na přednošk přeprošeni. Cosima Stracke-Nawka z Lipska porěči na temu „Dźěći a młodostni w swěće nowych medijow.

Přednošuje wo pomnikach

Rozhłós (24.04.15)

Freitag, 24. April 2015 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z aktualnymi powěsćemi

11:15 70 lět po zakónčenju Druheje swětoweje wójny

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym  Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dźiwadłowej premjerje NSLDź w Hochozy a z komentarom „tak to widźu“

13:00 Naše serbske spěwy

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (23.04.15)

Donnerstag, 23. April 2015 geschrieben von:

23.4.–29.4.2015: The Gunman: srj 20:15 hodź. Avengers: Age of Ultron: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw a srj), 16:30 a 19:45 hodź. | pj a so 22:15 hodź. | w 3 D Kein Ort ohne Dich: srj 19:45 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: nj 14:45 hodź. Fast & Furios 7: wšědnje 16:15 a 19:15 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Der Kaufhaus-Cop 2: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw a srj) a 17:30 hodź. American Sniper: pj a so 22:15 hodź. Honig im Kopf: wšědnje 19:15 hodź. (nimo pó a srj) Shaun, das Schaf: nj 12:30 hodź. | pj, so, nj a wu 14:45 hodź. Gespensterjäger – Auf eisiger Spur: nj 12:30 hodź. Der Nanny: wšědnje 16:45 hodź. (nimo pó) a 19:45 hodź. (nimo srj) Home – Ein smektakulärer Trip: nj 12:30 hodź. | w 3 D Cinderella: nj 12:30 hodź. | pj, so, pó a wu 14:15 hodź.

Kino-ekstra: Heute bin ich Samba: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiw (22.04.15)

Mittwoch, 22. April 2015 geschrieben von:

Socialne poradźowanje

Budyšin. Wokrjesny radźićel Lěwicy a prawiznik Hajko Kozel přewjedźe ju­tře­, 23. apryla, dalše socialne poradźowanje w Budyskim wobydlerskim bě­rowje Lěwicy na Šulerskej. Zhromadnje z Gregorom Janikom, w socialnym prawje wosebje wobhonjenym prawiznikom, pomha wón problemy rozrisać, kotrež so často w zwisku ze socialnymi prašenjemi jewja. To nastupa wosebje prawniske naležnosće wokoło Hartza IV. Po­radźo­wanje započnje so w 14 hodź. a hodźi so tež serbsce přewjesć, jeli sej to ludźo přeja. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0171/282 54 94.

Pokiwaj (20.04.15)

Montag, 20. April 2015 geschrieben von:

Na film a diskusiju

Budyšin. Film „Cerne jagody“ Maje Nageloweje a Juliusa Günzela pokazaja srjedu, 22. apryla, w 19.30 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe. Je to poetiske powědančko wo žiwjenju, kotrež ma so brunicy woprować. Tomu přizamknje so diskusija wo filmje kaž tež wo aktualnej inscenaciji NSLDź „Mój wuměrjeny kraj“. Tónle kruch dźiwadło njedźelu, 3. meje, posledni raz předstaji.

Do hudźbneje šule pohladnyć

Kamjenc. Wo móžnosćach hudźbneho kubłanja w Kamjenskej hudźbnej šuli na Macher­owej móža so zajimcy sobotu, 25. apryla, wot 14 do 17 hodź. we wobłuku dnja wotewrjenych duri wobhonić.

Pokiwy (17.04.15)

Freitag, 17. April 2015 geschrieben von:

Z busom do dźiwadła

Budyšin. Na předstajenje inscenacije NSLDź „Mój wuměrjeny kraj“ njedźelu, 19. apryla, w 17 hodź. wotjědźe bus w 15.30 hodź. z Němcow. Wón pojědźe přez Kulowc, Kulow, Salow, Sulšecy, Šunow (15.55 hodź.), Smjerdźacu a Róžant do Budyšina. Dalši bus wotjědźe w 16 hodź. w Miłoćicach přez Pančicy-Kukow. Zastupne lisćiki za předstajenje dóstanu zajimcy při dźiwadłowej kasy.

Orchester SLA koncertuje

Budyšin. Koncert jutře, 18. apryla, w 17 hodź. w awli Budyskeho Schilleroweho gymnazija wuhotuje orchester Serbskeho ludoweho ansambla. W srjedźišću steja smyčkowe twórby. Tak zaklinčitej „Nalěćo“ a „Lěćo“ z Vivaldijowych štyrjoch počasow, kotrež přednjese orchester hromadźe ze solistku Annett Baumann. Smyčkowy kwartet zahraje tři mi­nia­tury Bjarnata Krawca. Składnostnje 330. narodnin Johanna Sebastiana Bacha zahudźi orchester pod nawodomn Gabriele Donà wiolinowy koncert w E-dur. Zastup je darmotny, prosy so wo dar.

Pittiplatsch přijědźe

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi