Do kina (26.11.15)

Donnerstag, 26. November 2015 geschrieben von:

26.11.–2.12.2015: Bridge of Spies: wšědnje 20 hodź. | pj a so 21:30 hodź. Arlo & Spot: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj) a 19:15 hodź. Arlo & Sport w 3 D: wšědnje 17 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj) a 17:15 hodź. (nimo štw, pj a wu) Die Tribute von Panem – Mockingjay 2 w 3 D: wšědnje 16:15 a 19:15 hodź. (nimo srj) | pj a so 22:15 hodź. Er ist wieder da: pj, so a nj 14:30 hodź. | pj a wu 17.15 hodź. Spectre: wšědnje 16 hodź. (nimo pó) a 19:15 hodź. (nimo pó) | pj a so 22:30 hodź. Fack ju Göhte 2: wu 14:30 hodź. | štw a pj 17.15 hodź. Alles steht Kopf: wšědnje 14 hodź. (nimo štw, pó a srj) | nj 12:15 hodź. Alles steht Kopf w 3 D: nj 12:15 hodź. Im Rausch der Sterne: srj 19:45 hodź. Paranormal Activity: so 22:45 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: nj 12:15 hodź. Ritter Trenk: nj 12:15 hodź.

Kino-ekstra: Am Ende ein Fest: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (25.11.15)

Mittwoch, 25. November 2015 geschrieben von:

RBB koncertuje do adwenta

Slepo. Jako jara woblubowane wopokazachu so dotal njedźelne koncerty rozhłosoweho sćelaka RBB. Mjeztym hižo jědnaty koncert w tymle rjedźe wotměje so njedźelu, 29. nowembra, w 15 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje. W nim tež wuměłcy z Hornjeje Łužicy sobu kaž Gerald Schön, Daniela Hazec, Měrćin Weclich a spěwna skupina Po štyrjoch sobu skutkuja. Hižo do koncerta sćelak RBB přichodnu njedźelu wot 12.30 do 14 hodź. ze Slepoho live wusyła. Wurězki z koncerta budu słyšeć 6. a 13. decembra wot 13 hodź. we wobłuku delnjoserbskeho wusyłanja RBB.

Přehladka wo zymskim sporće

Łaz. Lětuša hodowna wustajeńca we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja wěnuje so zymskemu sportej za čas dźědow­ a wowkow. Wopytowarjam tam znazornja, kak su něhdy lodohokej hrali, sněhakowali a so smykali. Přehladku wotewru njedźelu, 29. nowembra, w 14.30 hodź. a poskića k tomu kofej a wosušk. Zajimcy su wutrobnje witani.

Adwentnička mjezynarodnje

Pokiwaj (24.11.15)

Dienstag, 24. November 2015 geschrieben von:

Na premjeru prěnički

Budyšin. „Stary dom“ rěka kniha z powědkami Měrćina Wjenka, kotraž změje štwórtk, 26. nowembra, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni premjeru. Prěnička wobsahuje nimo titulneje powědki, z kotrejež awtor wujimki přednjese, powědančka „Muž a wobraz“, „Słonina“ a „Ja, tón tekst“. Wšitcy zajimcy su na knižnu premjeru přeprošeni.

Socialne poradźowanje

Budyšin. Zapósłanc Sakskeho krajneho sejma Hajko Kozel (Lěwica) poskići štwórtk, 26. nowembra, wot 14 hodź. dalše socialne poradźowanje w Budyskim běrowje Lěwicy na Šulerskej. Zhromadnje z prawiznikom Gregorom Janikom, kiž je w socialnym prawje wosebje wobhonjeny, poradźuje wón nastupajo rozrisanje problemow, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja. Zajimcy njech dorěča sej termin pod telefonowym čisłom 0171/ 28 25 494.

Pokiwy (20.11.15)

Freitag, 20. November 2015 geschrieben von:

Barokowy koncert w hrodźe

Huska. W Husce wjesela so wobhospodarjerjo tamnišeho hrodu na to, zo móža tradiciju Hušćanskich hrodowych koncertow dale wjesć a přeprošuja zajimcow sobotu, 21. nowembra, we 18 hodź. na barokowy koncert. Drježdźanska sopranistka Kerstin Doelle a cembalistka Elisabeth Enzmann jón wuhotujetej. Přihotowany změja zarjadowarjo tež wosebity swjatočny meni z třomi jědźemi. Zajimcy měli sej lisćiki za 59 eurow pod telefonowym čisłom 035930/ 55 22 7 skazać.

Na kermušne reje

Konjecy. Tak kaž tydźenja w Radworju změja tutón kónc tydźenja tež w Delanach kermušne reje. Na nje přeprošuje Konječanske blidotenisowe towarstwo młodych a staršich z bliska a daloka sobotu, 21. nowembra, wot 20 hodź. na žurlu Konječanskeho towarstwoweho domu „Delany“.

Kónc tydźenja za swójby

W měrcu dožiwi publikum w NSLDź serbskorěčnu premjeru krucha „Mój wuměrjeny kraj“ Jurja Kocha, dźensa wječor pak maja přihladowarjo składnosć, sej klasikarja z lěta 1977 wo wuhlowej problematice w Budyskim dźiwadle w němskej rěči wobhladać. Inscenacija intendanta Lutza Hillmanna bě w nalěću diskusiju wubudźiła. Foto: SN/Maćij Bulank

Rozhłós (20.11.15)

Freitag, 20. November 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ rozprawa wo sobotnym po­sedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

11:20 Słuchora „Wopyt w chorowni“ (awtor Helmut Rychtar)

11:45 Rozprawa wo 141. schadźowance w Budyskej „Krónje“

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Hans-Friedrich Fischer)

 po tym gratulacije

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi tydźenja

13:00 W Pratyji 2016 čitane

13:30 Nabožne wusyłanje

(Ingolf Kšeńka)

 po tym zbožopřeća

Protyka (20.11.15)

Freitag, 20. November 2015 geschrieben von:

Sobotu 21.11.  9:30 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny w Budyšinje

  13:00 Hłowna zhromadźizna Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu w Hórnikecach

  14:30 Bajkowe popołdnjo w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  18:00 Barokowy koncert w Husce

  19:00 141. schadźowanka w Budyskej „Krónje“

  19:30 Klawěrny wječor Appassionata w Budyskim Serbskim  muzeju

  20:00 Kermušne reje w Konječanskim towarstwowym domje „Delany“

Njedźelu 22.11.  14:00 Drastowa burza w Budyskim Kamjentnym domje

  16:00 Inscenacija NSLDź „Nic so smjeć“ na žurli Haslowskeho Bizoldec hosćenca

Póndźelu 23.11. 9:30  Fachowy dźeń k temje „demokratija trjeba pohib“ w Smochčanskim domje biskopa Bena

Wutoru 24.11. 10:00  Posedźenje załožboweje rady w Drježdźanach

  19:00  Zarjadowanje Budyskeho kluba wuchowarjow rěče­ „Łaćonšćina – kmótra a pućrubarka němčiny hač do dźensnišeho“ w Budyskej Sprjewinej pensiji­

Srjedu 25.11.  9:00  Chórowy koncert „Sołobiki“ dorostoweho studija

   Serbskeho ludoweho ansambla w Lubiju

  15:00  Budyska měšćanska rada

  17:00  Přednosk „Rostliny a zwěrjata wěšćeja wjedro“ w Prožymju

Štwórtk  26.11.  15:00  Hodowne paslenje w Budyskim žónskim centrumje

Pokiwaj (19.11.15)

Donnerstag, 19. November 2015 geschrieben von:

Wo wsach na pohladnicach

Nowa Wjeska. Wjesne towarstwo Nowa Wjeska přeprošuje wšitkich zajimcow jutře, pjatk, na přednošk Pětra Lipiča. Swinjarčan porěči wo „Wsach podłu Klóšterskeje wody na pohladnicach“. Přednošk započnje so we 18.30 hodź. a wotměje so w Nowowješćanskim wjesnym klubje při sportnišću.

Na literarne popołdnjo

Choćebuz. Składnostnje 40. posmjertnin Miny Witkojc a 75. posmjertnin Mata Kosyka wuhotuje spěchowanske towarstwo Choćebuskeho Serbskeho muzeja jutře, pjatk, w 15 hodź. literarne popołdnjo w muzeju. Zarjadowanje budźe dwurěčne, zastup darmotny.

Do kina (19.11.15)

Donnerstag, 19. November 2015 geschrieben von:

19.11.–25.11.2015: Die Tribute von Panem – Mockingjay 2: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj) a 17:15 hodź. Die Tribute von Panem – Mockingjay 2 w 3 D: wšědnje 16:15 a 19:30 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Paranormal Activity: pj a so 22:45 hodź. Spectre: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw, pó a srj), 17:15 hodź. (nimo pó), pj, so a srj 19:15 hodź. | štw, nj, pó a wu 19:30 hodź. | pj a so 22.15 hodź. Er ist wieder da: wšědnje 20:15 hodź. | nj 12:15 hodź. Hotel Transsilvanien 2 w 3 D: pj, so, nj a wu 14 hodź. The Last Witch Hunter: pj a so 22:45 hodź. Ritter Trenk: nj 12:15 hodź. Hotel Transsilvanien: nj 12:15 hodź. Der Marsianer: štw, nj a wu 16.30 hodź.

Kino-ekstra: 45 Years: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (17.11.15)

Dienstag, 17. November 2015 geschrieben von:

Dźensa na nazymski koncert

Pančicy-Kukow. Kóždolětnje posledni nazymski koncert wotměje so wutoru do pokutneho dnja w Pančicach-Kukowje. Dźensa w 19.30 hodź. wustupi w tamnišej „Starej hospodźe“ skupina Přezpólni. Wšitcy su wutrobnje witani.

Sieghard Kozel přednošuje

Budyšin. Štwórtk, 19. nowembra, přeprošuje stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje w 19.30 hodź. na přednošk ze Sieghardom Kozelom do Budyskeho hosćenca „Wjelbik“. Znaty serbski žurnalist a publicist ze Stróže přednošuje na Maćičnej akademiji wo temje „Čehodla a kak rěče mrěja?“. Zastup je darmotny.

Prapremjera Jana Cyža

Choćebuz. Na zakónčacym koncerće 42. Choćebuskeje hudźbneje nazymy zaklinči štwórtk, 19. nowembra, w 19.30 hodź. w Choćebuskim konserwatoriju składnostnje jubilejneho akademiskeho koncerta BTU Choćebuz prěni raz Jana Cyžowa twórba za mały orchester „mój Knjez – großer Gott“.

Wo čajach a zelach

Anzeige