To je dobra powěsć lubowarjam klasiskeho ruskeho baleta za adwentny čas. Na zwučenym městnje w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwa­dle wustupja sobotu, 28. nowembra 2015, rejwarjo Běłoruskeho statneho dźiwadła. To je jedne z najznaćišich a najwoblubowanišich dźiwadłow kraja. Dwě předstajeni stej planowanej. W 15 hodź. je to klasikar „Łuskač“ po hudźbje Pjotra Iljiča Čajkowskeho (foto). W 19.30 hodź. zarejuja běłoruscy wuměłcy jedyn z najbóle romantiskich baletow swěta, Adama Adolphowu „Giselle“. Předpředań zastupnych lisćikow w NSLDź je hižo zahajena. Foto: Běłoruske statne dźiwadło

Stawizniske popołdnjo

Freitag, 25. September 2015 geschrieben von:

Rakecy. Na zjawne stawizniske popoł­dnjo přeprošeja župa „Jan Arnošt Smoler“, Rakečanske stawizniske towarstwo RAK a Domowinska skupina Komorow/Trupin/Rakecy 1. oktobra do Rakečanskeje Pawołskeje šule. Wot 15 hodź. přednošuja Annemarie Rentsch wo stawiznach němsko-serbskeje gmejny Rakecy, dr. Edmund Pjech wo šulstwje dwurěčneje Hornjeje Łužicy w 20. lětstotku a dr. Susanne Hozyna wo mytosu Krabata. Wšitke přednoški budu němskorěčne.

Hižo wot 14.30 hodź. předawaja šulerjo Pawołskeje šule kofej a tykanc. Smolerjec kniharnja poskići wuběr knihow. Zarjadowanje traje něhdźe dwě hodźinje. Zastup je darmotny.

Pokiwy (25.09.15)

Freitag, 25. September 2015 geschrieben von:

Nowe spěwy Jana Cyža zaklinča

Budyšin. Składnostnje 210. posmjertnin molerja Hendricha Božidara Wjele wotewrje Muzej Budyšin jutře, 26. septembra, w 15 hodź. kabinetnu wustajeńcu mólbow, nastatych na pućowanju Wjele po Kawkazu. Inspirowany wot tychle wobrazow zbasni bywši Budyski wyši měšćanosta Christian Schramm před lětami teksty, za kotrež­ je Jan Cyž mjeztym melodije spisał. K wotewrjenju wustajeńcy tele spěwy prapremjernje zaklinča. Na klawěrje hraje Anja Konjen, spěwa Stefanie Hauptfleisch.

Dźěłarnička w „Jednoće“

Chrósćicy. Serbski folklorny ansambl Wudwor wuhotuje jutře, sobotu, wot 16 hodź. w Chróšćanskej wjacezaměrowej hali „Jednota“ dźěłarničku. Dokelž chce Wudworski ansambl dorostowy cyłk nastajić, su wšitcy, kotřiž so za serbske folklorne reje zajimuja, wutrobnje přeprošeni. Witani su holcy a hólcy wot 5. lětnika kaž tež młodostni. Zarjadowarjo wjesela pak so tež na něhdyšich Wudwor- skich rejwarjow. Zajimcy dóstanu dohlad do repertoira rejwanskeje skupiny a móža sej zwučowanje wobhladać. Po dźěłarničce čaka na nich mały přikusk.

Do Kulowa na piwo

Rozhłós (25.09.15)

Freitag, 25. September 2015 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja

11:15 Spěwy do nazymy

11:45 Recensija knihi Kita Lorenca „Wěsty dwustronski přinošk“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Beno Jakubaš)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo prezentaciji Serbskeje pratyje 2016 w Turnowje   a kom­entar „Tak ja to wiźim“

13:00 Smogorjow něhdy a dźensa

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

13:40 Zbožopřeća

Protyka (25.09.15)

Freitag, 25. September 2015 geschrieben von:

Pjatk 25.-27.9.  Piwarniski swjedźeń w Kulowje

   XII. mjezynarodny festiwal dujerskeje hudźby w Budyšinje

Sobotu 26.9. 9:00 Přirodowy a rybarski swjedźeń w Rěčicach

  11:00 Wotewrjenje wustajeńcy twórbow Jana Hanskeho w Eisenhüttenstadće

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Hendrich Božidar Wjela w Kawkazu“ w Muzeju Budyšin

  15:30 Wodźenje na stawizniskich slědach po Njeswačile – započatk při radnicy

Njedźelu 27.9. 9:00 10. běrnowy swjedźeń w Njebjelčicach

  9:00 16. dworowy swjedźeń na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Nyšpor domchowanki z požohnowanjom konjacych zapřahow w Chrósćicach

  16:30 Wotewrjenje wustajeńcy „Čestnohamtski angažement za ćěkancow“ w NSLDź

  17:00 SLA předstaji swój projekt „Armida“ w NSLDź

Wutoru 29.9.  11:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

  17:00 Serbske koło we Wojerowskim župnym domje

  19:30 Zarjadowanje ze Steffenom Möllerom „Viva War­szawa – Pólska za pokročenych“ w Budyskim Kamjentnym domje

Srjedu 30.9. 18:00 Serbske blido w Choćebuskim Serbskim muzeju

  19:00 Temowy wječor wo filmowym tworjenju Maje Nageloweje w Budyskim Serbskim muzeju

Pjatk 2. 10. 18:00 Syrisko-němski swjedźeń w Budyskim TiK

Do kina (24.09.15)

Donnerstag, 24. September 2015 geschrieben von:

24.9.–30.9.2015: Man lernt nie aus: wšě­dnje 17 a 20 hodź. | pj a so 14:30 hodź. | nj 13:45 hodź. Tatort: Verbrannt: srj 20:15 hodź. Maze Runner: wšědnje 17 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. Everest: wšědnje 17 hodź. (nimo nj a pó) a 19:30 hodź. (nimo pó, wu a srj) | pj a so 22 hodź. | w 3 D Fack ju Göhte 2: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj), 17 a 20 hodź. (nimo wu a srj) | wu 19:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Minions: so a wu 15 hodź. Hitman: Agent 47: pj a so 22:30 hodź. Maze Runner: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw, pó a srj) | w 3 D Minions: nj 12:30 hodź. | w 3 D Der kleine Rabe Socke 2: nj 12:15 hodź. | pj a nj 15 hodź. Pixels: nj 12:15 hodź. Sicario: srj 20:15 hodź. Jurassic World: nj 12:30 hodź.

Kino-ekstra: Für immer Adaline: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwaj (23.09.15)

Mittwoch, 23. September 2015 geschrieben von:

Socialne poradźowanje

Budyšin. Wokrjesny radźićel Lěwicy a prawiznik Hajko Kozel přewjedźe jutře, štwórtk, wot 14 hodź. socialne poradźowanje we wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej 10. Zhromadnje z w socialnym prawje wosebje wobhonjenym prawiznikom Gregorom Janikom skići wón pomoc při rozrisanju problemow, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja. Zajimcy njech dojednaja sej termin pod telefonowym čisłom 0171/ 282 54 94.

Z fachowcom do hribow

Kamjenc. Na ekskursiju do hribow přeproša Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy sobotu, 26. septembra, wot 14 hodź. Hromadźe z fachowcom a poradźowarjom kołowokoło hribow dr. Siegfriedom Holsteinom z Kinsporka budu wobdźělnicy w prěnim dźělu popołdnja hriby zběrać a w druhim je postajeć. Móžno tón dźeń budźe, čerstwe hriby sobu­ přinjesć a je wot fachowca postajić dać. Wobdźělenje płaći pjeć eurow na wosobu­. Přizjewjenja přijimuja pod telefonowym čisłom 03578/ 7 88 30. Tam zajimcy zhonja, hdźe so ekskursija započnje.

Pokiwy (18.09.15)

Freitag, 18. September 2015 geschrieben von:

Wustajeńca w cyrkwi

Smochćicy. „Moderne křižowe puće – grafiki, folije a akryle“ rěka wustajeńca, kotruž wotewru jutře, sobotu, w 19 hodź. w Smochčanskej cyrkwi. Přehladku pokazaja składnostnje pjatych posmjertnin dr. Dietmara Wapplera (1938–2010), kiž je eksponaty stworił. K wotewrjenju porěči Budyska galeristka Tanja Böhme, na klaw­ěrje zahraje Astrid Wappler.

Dźakuja so publicistej

Budyšin. W juliju je městopředsyda Zwjazka serbskich wuměłcow Alfons Wićaz­ 70. narodniny swjećił. Dokelž bě to w dowolowym času, chce so ZSW jemu za lětdźesatki spomóžne dźěło w zwjazku a za skutkowanje jako serbski publicist a žurnalist ze zjawnym čitanjom z hudźbnym wobrubjenjom dźakować. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni. Zarjadowanje wotměje so wutoru, 22. septembra, w 19 hodź. w Budyskim hosćencu „Senfstube“ na Hrodowskej 3.

Serbskej chóraj pódla

Protyka (18.09.15)

Freitag, 18. September 2015 geschrieben von:

Pjatk 18.9. 19:00 Premjera knihi Marka Grojlicha „Mjez Křičom a Lubatu“ w Budyšinskim Šěrachowym domje

  19:00 Zarjadowanje Domowinskeje skupiny Šunow-Konjecy w Konječanskej Čornakec-Nowakec bróžni

  19:30 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

Sobotu 19.9. 10:00 Posedźenje Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny w Budyskim Serbskim domje

  10:00 Dźeń holcy w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach

Njedźelu 20.9. 15:00 Koncert kapały Floppy dolls w Lichanju

  17:00 Předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla

„Słowjan sym“ w Budyskim NSLDź

  19:30 Předstajenje pasionskeje hry „Wy sće swětło swěta“ w Chrósćicach  

Póndźelu 21.9. 10:00 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Sprjejčanskej pěstowarni

  19:30 Smochčanski forum wo wobswětowej encyklice bamža w Domje biskopa Bena

Wutoru 22.9 10:00 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ w Chróšćanskej pěstowarni

  19:30 Premjera knihi Jurja Kocha „Der Kirschbaum“ w Choćebuskej měšćanskej bibliotece

Srjedu 23.9. 9:30 Předstajenje NSLDź „Čmjeła Hana namaka přećela“ we Wojerowskej zakładnej šuli „Handrij Zejler“

Rozhłós (18.09.15)

Freitag, 18. September 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim wo posedźenju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

11:10 Čmjeła Hana

11:20 Serbska protyka 2016

11:45 Hudźba k njedźeli

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Hudźbny portret:

Prof. Dieter Brauer

13:30 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

13:40 Zbožopřeća

Anzeige

  • Serbska lajska dźiwadłowa skupina Šunow-Konjecy je swoju nowu komediju "Ludźo njedźiwaće so" 9. nowembra prapremjernje w Šunowskej Fabrikskej hospodźe předstajiła. tule namakaće někotre impresije z inscenacije. 

Tohorunja tón kónc tydźenja su w Ketl