Hač do njedźele poskićatej towarstwo Krabatowy młyn a Wojerowske kino w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje kino pod hołym njebjom. Stajnje wot 21 hodź. pokazuja tam wšelake filmy, dźensa „Fack ju Göhte“, jutře, sobotu, „Honig im Kopf“ a njedźelu nahrawanje Krabatowych swjedźenskich hrow z lěta 2012 „Krabat zetka Awgusta při Čornym młynje“. Zastup je móžny wot 19 hodź. Do předstajenja móžeće z Čornym młynkom po młynje dundać. Foto: Ulrike Herzger

Pokiwy (07.08.15)

Freitag, 07. August 2015 geschrieben von:

BMWje w klóštrje

Pančicy-Kukow. Štóž chce sej BMWje 8. serije, kotrež běchu w lěće 1989 prěni króć na wikach, cyle blisko wobhladać, ma k tomu jutře sobotu, 8. awgusta, přiležnosć. Wobsedźerjo tychle wosobnych awtow, čłonojo kluba 31, su tele dny po cyłej­ Němskej po puću. Jutře pak zastanu woni w Pančičansko-Kukowskim klóštrje Marijinej hwězdźe a su tam wot 11 do 14 hodź. k rěčam. Zawěsće wuda so za toho abo tamneho zajimca tež mała „tura po kraju“.

JANKAHANKA za dźěći

Smječkecy. We wobłuku Smječkečanskeho wjesneho swjedźenja tónle kónc tydźenja změja tam jutře, sobotu, wosebitu překwapjenku. Pod hesłom „White night openair“ přeprošeja na jónkrótny hudźbny wječor z kapału JANKAHANKA. Regularny zastup je w 20 hodź. Dokelž je to­ lětsa posledni koncert kapały a dokelž maja mjeztym tež wjele młódšich fanow, poskića hižo wot 18 hodź wosebity koncert jeno za dźěći. Tohodla přeprošeja wšitke młode swójby z dźěćimi na tónle jónkrótny mały dźěćacy koncert, hdźež změja tež najmjeńši fanojo ­składnosć, serbsku kapału raz live dožiwić.

Do prazwěrjenca

Protyka (07.08.15)

Freitag, 07. August 2015 geschrieben von:

Pjatk 7.–9.8.  Lětanske dny na Lětońskim lětanišću

   Domizniski swjedźeń w Grodku  

   Wjesny swjedźeń w Smječkecach 

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu z filmom „Fack ju Göhte“

Sobotu 8.–9.8.  Zetkanje wlečakow w Koblicach   

   Hornčerske dny w Hózku 

  14:00 Zabiwanje kokota w Smogorjowje 

  20:00 Openair-koncert w Smječkecach

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje

   w Čornym Chołmcu z filmom „Honig im Kopf“

Njedźelu 9.8.  13:30  Łapanje kokota we Wjerbnje

  21:00 Kino pod hołym njebjom při Krabatowym młynje

        w Čornym Chołmcu z filmom wo Krabatowych swjedźenskich hrach z lěta 2012

Wutoru 11.08.  11:00  Paslenje za dźěći w Dešnjanskim domizniskim 

 muzeju 

  14:00 Paslenje zwěrjećich figurow z grotu w Budyskim Serbskim muzeju  14:00  Paslenje za dźěći

   w Dešnjanskim domizniskim    muzeju

  19:00   Přednošk w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy wo „Žehliwych horach w Karibice“

Srjedu 12.08.11:30 Žiwjenje pčołkow“ – prózdninske zarjadowanje

we Wulkoždźarowskim Krabatowym domje

  21:00 Přednošk „Padace hwězdy na nócnym njebju“ w Budyskej hwězdarni

Štwórtk 13.08. 19:00 Bladenight – z inlineskaterami abo z kolesom

po Łužiskim­ ­kole jězdźić

Rozhłós (07.08.15)

Freitag, 07. August 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Ze wšědneho dnja socialnych dźěłaćerjow

11:45 Dobra rada: priwatny wětrnik

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo klimowym a energijowym campje we Łužicy

13:00 Kak dale z brunicu w Slepjanskim regionje?

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (06.08.15)

Donnerstag, 06. August 2015 geschrieben von:

6.8.–12.8.2015: Mission Impossible – Rogue Nation: wšědnje 14:45, 17:30 a 19:30 hodź. | pj a so 22:15 hodź. Dating Queen: srj 19:45 hodź. Pixels: wšědnje 14:45, 17 a 20:15 hodź. | w 3 D Home – Ein smektakulärer Trip: wu 9:30 hodź. Kartoffelsalat – Nicht fragen: wšědnje 18:30 hodź. Magic Mike XXL: wšědnje 20:15 hodź. (nimo srj) | srj 20:30 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: wu 12:15 hodź. Minions: wšědnje 14:30 a 16:30 hodź. | wu 10 hodź. | w 3 D Terminator: Genisys: pj a so 22:30 hodź. Ant-Man: pj a so 22:30 hodź. | w 3 D Jurassic World: štw a nj 18 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: wu 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wu 12:30 hodź. | w 3 D Minions: wšědnje 14:15 hodź. , 16 hodź. (nimo pó) a 20:30 hodź. (nimo pó a srj) | wu 9:45 hodź.

Kino-ekstra: Trash: pó 17:15 a 20:15 hodź. Die Gärtnerin von Versailles: pj, so, wu a srj 18 hodź.

Pokiwaj (03.08.15)

Montag, 03. August 2015 geschrieben von:

Stajne blido Zelenych

Kamjenc. Dalše zelene stajne blido wotměje so jutře, wutoru, wot 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu La Piazza ­na Zwingerowej 4. We wólnej atmosferje chcedźa tam wo aktualnych temach diskutować. Z hosćom budźe zapósłanča zwjazkoweho sejma Monika Lazar (Zwjazk 90/Zeleni).

Pytaja socialnu sobudźěłaćerku

Chrósćicy. Dom swjateje Ludmile w Chrósćicach pyta socialnu sobudźěłaćerku. Dźěłowe městno ma so 1. septembra wobsadźić a je na lěto wobmjezowane. Dalše informacije posrědkuje nawodnistwo domu pod telefonowym čisłom 035796/ 94 730 abo e-mailnje pod adresu .

Po wjesnych swjedźenjach w Sulšecach, Koćinje a Smjerdźacej swjeća hač do njedźele tež w Róžeńće. Nimo wjacorych sportowych aktiwitow wšitke tři dny (hlej sportowe pokiwy) je tam dźens wječor jedyn-euro-party a jutře wot 14 hodź. dźěćacy swjedźeń z dwěmaj skakanskimaj hrodomaj. Wječor přizamknje so Black-ice-party. Za njedźelu su sej zamołwići dalše překwapjenki přemyslili. Zańdźene dny běchu młodostni a dalši pilni pomocnicy ze wsy na swjedźenišću při putniskej łuce wšitko spřiho­towali, wčera dotwarištaj mjez druhim Bosćij Bjeńš a Stanij Šewc (wotlěwa) baru w małym stanje. Foto: Alfons Handrik

Pokiwy (31.07.15)

Freitag, 31. Juli 2015 geschrieben von:

Swjedźeń z programom

Jitro. Jutře, 1. awgusta, wotměje so w Jitru (Milstrich) pola Wóslinka wjesny a domizniski swjedźeń. Z kofejowej taflu a čerstwym tykancom jón wobydlerjo w 14.30 hodź. při wjesnym zetkawanišću zahaja. Wot 15.30 hodź. budźe pisany program „hudźbne pućowanje“, mjez druhim z orientaliskej rejwanskej show a šlagrami. Wot 17.30 hodź. wubědźuja so wohnjowi wobornicy z wokolnych wsow w hašenju wo pokal Jitrowskeho wjesneho kluba. Wječor přizamknu so reje. Dźensa je tam wot 22 hodź. wulka elektroparty Accord of Sounds.

Koncert pod hołym njebjom

Smječkecy. Loni w Haslowje a tónkróć w Smječkecach: Jedyn z hudźbnych wjerškow lěta budźe w Serbach sobotu, 8. awgusta, wot 20 hodź. Night-openair. Za to su sej organizatorojo serbsku skupinu JANKAHANKA přeprosyli. Na hosći čaka zaso wulka liveshow z premjeru noweho spěwa „Rozsudy“. Hercy maja sylnu podpěru z Drježdźanskej Paisley-band. Li­sćiki su hižo na předań, mjez druhim w Hrjehorjec wobchodźe w Róžeńće.

Za kurs so hišće přizjewić

Protyka (31.07.15)

Freitag, 31. Juli 2015 geschrieben von:

Pjatk 31.7.–2.8.  Wjesny swjedźeń w Róžeńće 

  19:30 Swójbna ekskursija „Njetopyr – hońtwjer nocy“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  20:00 Koncert Wolgaskich kozakow we Wojerowskej Janskej­ cyrkwi

Sobotu 1. –2.8.  Dumperowe mišterstwa w Baćonju

   Wjesny a domizniski swjedźeń w Jitru 

17. błótowski kórkowy swjedźeń w Gólišynje

  9:00 Wustajeńca rasowych nukli we Łutowskej kulturnej­ bróžni

  10:00 4. dźeń rangerow w Domje tysac hatow w Stróži

  13:30 Jězbny dźeń Zhorjelskeje parkoweje železnicy

  14:00 Łapanje kokota na Běłej Gorje a w Turjeju

  17:00 Pišćelowy koncert w Kamjenskej klóšterskej cyrkwi­ swj. Hany

  18:00 Dołha nóc wuměłstwa a rjemjeslnistwa w Bórkowach­

  22:00 Nowa comedyshow z Tatjanu Meissner we Wojerow­skej Łužiskej hali

Njedźelu 2.8. 9:00 Pućowanje z přirodoškitnym zwjazkom Nabu po Dubrjenskim bahnje

  9:00 Měnjenska bursa filatelistiskeho towarstwa w jědźer­ni Budyskeho pósta

Wutoru 4.8. 14:00 Paslenje z grotom w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 „Lěsni běharjo“ – wotkrywanska tura w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Srjedu 5.8. 18:00 Poswjatokowa kolesowarska tura zastanje při Budy­skej Boha­tej wěži

Rozhłós (31.07.15)

Freitag, 31. Juli 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z „wjedrowanjom“ w awgusće

11:20 Nowe hudźbne nahrawanja

11:45 To a tamne wo padustwach

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wustajeńcy molerja Jana­ Buka w Choćebuskim Serbskim muzeju

13:00 Serbske ludowe spěwy „Wjerś mě w rejce“

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa)

13:40 Zbožopřeća

Anzeige