Do kina (30.07.15)

Donnerstag, 30. Juli 2015 geschrieben von:

30.7.–5.8.2015: Kartoffelsalat – Nicht fragen: wšědnje 14:30 hodź. a 19 hodź. | štw, nje, wu a srj 16:15 hodź. Magic Mike XXL: pj a so 19:30 a 22 hodź. | štw, nje, wu a srj 20:30 hodź. Pixels: wšědnje 20:45 hodź. | w 3 D Pixels:­ wšědnje 14:45 a 17 hodź. | wu 9:45 a 12:30 hodź. Mission: Impos­sible – Rogue Nation: srj 20 hodź. Minions:­ wšědnje 14:30, 16:30 a 19:30 hodź. (nimo srj) | wu 9:45 hodź. Shaun das Schaf – Der Film: wu 9:30 hodź. Ant-Man: wšědnje 19:15 hodź. | pj a so 23 hodź. | w 3 D Rico, Oskar und das Herzgebreche: wu 12:30 hodź. Minions: wšědnje 14:45 a 16:45 hodź. | wu 10 hodź. | w 3 D Terminator: Genisys: pj a so 16:30 a 21:45 hodź. Jurassic World: pj a so 21:45 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: wu 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wu 12:30 hodź. | w 3 D

Kino-ekstra: Die Gärtnerin von Versailles: štw, nje, wu a srj 18 hodź. Love & Mercy: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (29.07.15)

Mittwoch, 29. Juli 2015 geschrieben von:

Dyrdomdej w hrodźe

Ramnow. Pod hesłom „Prózdninske wjesela za kralowske dźěći“ přeprošeja hólcow a holcy jutře wot 14 do 15.30 hodź. na dyrdomdej w Ramnowskim baroknym hrodźe. Wosebje dźěći wot šěsć lět smědźa wšelke potajnstwa na zelowej zahrodźe wuslědźić.

Na slědach njetopyrjow

Kamjenc. Z kapsnej lampu a ultrazwukowym detektorom podadźa so wobdźělnicy swójbneje ekskursije Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy na slědy nócnych hońtwjerjow, njetopyrjow. Zarjadowanje je pjatk w 19 hodź.

Dróha zawrjena

Budyšin. Dźensa a jutře je Ericha Weinertowa w Budyšinje na wysokosći kružneho wobchada dospołnje zawrjena. Přičina su krótkodobne twarske naprawy Němskeje telekom.

Kozakojo koncertuja

Wojerecy. We Wojerowskej Janskej cyrkwi koncertuje jutře, štwórtk, w 20 hodź. skupina Wolgaskich kozakow.

Pokiwy (28.07.15)

Dienstag, 28. Juli 2015 geschrieben von:

Lětnja kofejownja na zahrodźe

Mały Wjelkow. Hač do 23. awgusta je w Małym Wjelkowje kóždu njedźelu wot 14 do 20 hodź. na zahrodźe sotrownje lětnja kofejownja wotewrjena. Přihotowane maja tam tež hudźbne chłóšćenki. 2. awgusta móža so hosćo na ćišćopowětrowy orchester wjeselić.

Nowy termin za probu

Chrósćicy. Bywši rejwarjo Wudworskeho folklorneho ansambla trenuja prěni króć zaso 13. awgusta, w 19.30 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“. Na lětušim mjezynarodnym folklornym festiwalu připowědźeny termin za tónle tydźeń so njehodźi. Přichodnje budu zajimcy dwójce wob měsac zhromadnje trenować. Nawjedować budźe proby Hórčan Volkmar Šołta. Přichodnje chcedźa rejwarjo tež zaso­ zjawnje wustupować.

Za kurs čěšćiny so přizjewić

Smjerdźaca. Rěčny centrum WITAJ zarjaduje wot 10. do 15. awgusta w Smjerdźacej dalši intensiwny kurs čěšćiny. Čech Pavel Šlechta budźe w tym tydźenju wšědnje šěsć hodźin wuwučować. Přizjewjenja su w RCW hišće móžne.

Dohromady 20 pólskich a němskich młodostnych, mjez nimi Kalista a Katia (na foće), wobdźěla so tuchwilu na němsko-pólskej dźěłarničce grafiki w Běłowodźanskej staciji młodych přirodowědnikow a technikarjow. Wjercha Pücklerowy park w Mužakowje, stare město Budyšina a Hamorska milinarnja běchu wobdźělnikam z modelom. Tak nastachu zajimawe naćiski wo wi­dźanym. Wuslědki pokazaja jutře, sobotu, wot 16 hodź. w Běłowodźanskim komunikaciskim a přirodoškitnym centrumje při Ćežkej horje. Najrjeńše dźěła chcedźa w oktobrje w Běłowodźanskej lutowarni wustajeć. Foto: Joachim Rjela

Pytamy najrjeńše dowolowe foto

Freitag, 24. Juli 2015 geschrieben von:
Šulske lěto 2014/2015 je mjeztym hižo dwaj tydźenjej nimo, a šulerjo runje kaž wučerjo a starši maja zasłužene prózd­ni­ny a dowol. Wšojedne, dokal sej wy dojě­dźeće­ abo dolećiće, njezabudźće na swój fotoaparat, wšako měli so rjane a zajimawe woko­miki zapopadnyć a zwěč­nić. Na tele wobrazy su Serbske Nowiny tež lětsa zaso wćipne, wšako pytamy znowa najrjeńše dowolowe foto swojich čitarjow. Pósćelće swój najrjeńši wobraz e-mailnje­ na adresu abo z póštu redakciji Serbskich Nowin, Sukelnska 27, 02625 Budyšin. Redakciska­ jury změje potom zawěsće njelochki nadawk, tři najrjeńše fota mytować. Dobyćerjam přewostajimy swójbny zastupny lisćik za Małowjelkowski prazwěrjenc, w Ludowym nakładni­stwje wušłu knihu „Ze žohnowanjom na puć“ a tři zastupne lisćiki za Budyske kino.Marian Wjeńka

Pokiwy (24.07.15)

Freitag, 24. Juli 2015 geschrieben von:

Připrawja křiž a kulu

Smječkecy. Jutře, sobotu, je tak daloko! Na wěži Smječkečanskeje cyrkwički budźe so nětko znowapozłoćany křiž zybo­lić. Štóž nochce to skomdźić, je w 15 hodź. wutrobnje k nyšporu pře­pro­šeny. Po tym připrawja tam zaso křiž a kulu na wěžu. Štož su w kuli namakali, pokazuje Gerhard Schmeling zajimcam w małej wustajeńcy.

Swjeća zaso z „kotołom pisaneho“

Koćina. Jutře a njedźelu wotměje so w Koćinje wjesny swjedźeń. Hižo wot 11 hodź. wubědźuja so jutře dźěći a mužojo wokolnych wsow na Koćinskim sportnišću w kopańcy. Žony hraja tam wot 14 hodź. volleyball. Wšitke dalše zarja­dowanja pak su na swjedźenskej łuce­ „při konsumje“ napřećo wjesnej kapałce. Wot 21 hodź. budu tam reje z diskoteku. Njedźelu su wšitcy wot 10 hodź. na rańše piwko přeprošeni a w 15.30 hodź. započnje so legendarny, mjeztym 18. Koćinski „kotoł pisaneho“.

Bodo čaka na dźěći

Protyka (24.07.15)

Freitag, 24. Juli 2015 geschrieben von:

Pjatk 24.–26.7.  Wjesny swjedźeń w Smjerdźacej

   Swjedźeń w Halštrowskej Hollandec hornčerni

   9. Budyski jěchanski turněr w Bošecach

  19:00 Koncert we wobłuku festiwala Srjedźna Europa w Lubijskej Mikławšowej cyrkwi

  20:00 Prezentaciski koncert lětnjeje hudźbneje dźěłarnič­ki w Budyskim Kamjentnym domje

  21:00 Rejwanska party na Čornochołmčanskej Kubicec hórce

Sobotu 25./26.7.   Wosebity prózdninski program w Małowjelkowskim prazwěrjencu

   Wjesny swjedźeń w Koćinje

  21:00 6. beachparty w Porchowskej kupjeli

Njedźelu 26.7. 10:00 Wotewrjenje wustajeńcy 2 500 klankow Nicole Peto w Nowym Měsće nad Sprjewju

  14:00 Łapanje kokota w Bórkowach (młodźina)

  16:00 11. klasika při Bartonjanskim jězoru pola Zhorjelca

  20:00 Kabaretistka Gisela Oechelhaeuser předstaji swój program we Wojerowskej Łužiskej hali

Póndźelu 27.7. 10:00 Zjawne wodźenje dźěći (7 do 12 lět) po Budyšinje

Wutoru 28.7. 14:00 Paslenje figurow z grotu w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 29./30.7.  Dyrdomdejski camp šulerjow (6 do 10 lět) w Bjedri­chečanskej přirodoškitnej staciji

  10:00 Wodźenje po wowčerni w Kobjelnju (Göbeln)

Štwórtk 30.7. 14:00 Prózdninske wjesela za dźěći wot šěsć lět na Ramnow­skim hrodźe

Rozhłós (24.07.15)

Freitag, 24. Juli 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja a wo připrawjenju kule a křiža na Smječkečanskej cyrkwi

11:20 Na zwučowanju pasiona w Chró­sćicach

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans Friedrich Fischer)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nałožowanju serbšćiny w Kosykojc swójbje

13:00 Koncert po přećach słucharjow

13:30 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

13:40 Zbožopřeća

Do kina (23.07.15)

Donnerstag, 23. Juli 2015 geschrieben von:

23.7.–29.7.2015: Kartoffelsalat – Nicht fragen: wšědnje 14:15, 16 a 19 hodź. Ant-Man: wšědnje 14:30, 17 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. | w 3 D Magic Mike XXL: za žony wšědnje 16:45 a 20 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Minions: wu 10 hodź. | wšědnje 14:30 a 18 hodź. (nimo pó) Bibi & Tina – Voll verhext: wu 9:30 hodź. Minions: wšědnje 14:45, 16:45 (nimo pó) a 20:45 hodź. | wu 9:45 hodź. | w 3 D Terminator: Genisys: wšědnje 19:30 hodź. (nimo pó) Ted 2: pj a so 22:45 hodź. Rico, Oskar und das Herzgebreche: wu 12:15 hodź. Ostwind 2 – Rück­kehr nach Kaltenbach: wu 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wu 12:45 hodź. | w 3 D Pitch Perfect 2: wu 9:30 hodź. Shaun das Schaf – Der Film: wu 12:30 hodź. Jurassic World: pj a so 22:15 hodź.

Kino-ekstra: Kiss The Cook – So schmeckt das Leben: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Na lětušim krajnym pozawnowym dnju Ewangelskeje cyrkwje Berlin-Braniborska-šleska Hornja Łužica minjenu sobotu na zwjazkowej zahrodnej přehladce (Buga) w kraju nad Habolu wobdźělichu so tež pozawnowe chóry z Grodka, Lěšćow (Hornow), Derbna, Zakrjowa (Türkendorf) a Wjelceje. Stajnje nimale 80 hercow je na pjeć městnach Buga k rańšej hudźbje hrało. Po­połdniše swjatočne hudźenje zjednoći wšitkich 400 čłonow pozawnowych chórow w Rathenowje. Foto: Alexander Adam

Anzeige