Do kina (25.02.16)

Donnerstag, 25. Februar 2016 geschrieben von:

25.2.–2.3.2016: Dirty Grandpa: wšědnje 18:15 hodź. (nimo nj) a 20:30 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Der geilste Tag: za žony wšědnje 14:45 hodź. (nimo štw a srj), 16:45 a 19:15 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Deadpool: wšědnje 20:30 hodź. (nimo pó) | pj a so 22:30 hodź. Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: wšědnje 14:15 hodź. (nimo štw a srj) a 16 hodź. (nimo pó) | nj 12:30 hodź. Die wilden Kerle – Die Legende lebt: wšědnje 14 hodź. (nimo štw a srj) a 16 hodź. Gänsehaut: štw, so, nj a wu 18:15 hodź. The Hateful 8: pj, nj a wu 19:15 hodź. | so 21:45 hodź. The Revenant – Der Rückkehrer: štw, so, pó a srj 19:15 hodź. | pj 21.45 hodź. Ich bin dann mal weg: pj a srj 18:15 hodź. | nj 12 hodź. Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft: nj 12 hodź. Alvin und die Chipmunks: Road Chip: pj, so, nj a wu 14 hodź. Robinson Crusoe: pj a wu 17 hodź. | nj 12 hodź. Robinson Crusoe w 3 D: wšědnje 17 hodź. (nimo pj a wu) Das richtige Leben: nj 18:15 hodź.

Kino-ekstra: Picknick mit Bären: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (24.02.16)

Mittwoch, 24. Februar 2016 geschrieben von:

Dźensa rěča wo „Podlěću“

Budyšin. Sekcija hudźba Maćicy Serbskeje přeproša dźensa w 19.30 hodź. na přednošk a rozmołwu do sydarnje čo. 106 Budyskeho Serbskeho domu. Tam póńdźe wo wudaće oratorija „Podlěćo“ a tak wo dokónčenje projekta wudaća a nakładowanja cyklusa „Počasow“ Kocora a Zejlerja. Dale póńdźe wo wuznam za praktisku serbsku hudźbnu kulturu kaž tež za zběhnjenje jeje prestiža w njeserbskim susodstwje.

Internet za dźěda a wowku

Chrósćicy. Sakski wukubłanski a wupruwowanski kanal poskići na Chróšćanskej farje internetny kurs za dźědow a wowki. Tón wotměje so 29. februara kaž tež 1. a 2. měrca stajnje wot 9 do 11 hodź. Organizatorojo proša wo přizjewjenje pod telefonowym čisłom 035796/ 80 400. Wobdźělenje płaći 7,50 eurow na wo­sobu. Techniske nastroje žane trěbne njejsu.

Krej darić

Pjeć stipendijow za kursaj čěšćiny

Dienstag, 23. Februar 2016 geschrieben von:
Budyšin. Čěske knježerstwo přewostaja zajimowanym Serbam přez posrědnistwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa zaso cyłkownje pjeć stipendijow za wobdźělenje na intensiwnymaj kursomaj čěšćiny. Wonej wotmějetej so wot 29. julija do 26. awgusta na Praskej Karlowej uniwersiće a wot 22. awgusta do 9. septembra na Juhočěskej uniwersiće w Českich Budějovicach. Dalše informacije a přizjewjenske formulary nadeńdu zajimcy internetnje pod www.witaj-recny-centrum.de. Wupjelnjene přizjewjenske formulary měli woni hač do 15. měrca Rěčnemu centrumej WITAJ připósłać.

W swójskej naležnosći

Dienstag, 23. Februar 2016 geschrieben von:
Wotšaltowanja miliny dla njemóže Łužiska ćišćernja wudaće SN 24. februara w zwučenym času ćišćeć. Informujemy roznošowarjow a čitarjow, zo so zwučeny wotběhowy plan wo hodźinu přestorči.

Pokiwy (23.02.16)

Dienstag, 23. Februar 2016 geschrieben von:

Knižne předstajenje

Budyšin. Knižne předstajenje „Hdźe statok mój“ z awtorom Benom Kneblom budźe štwórtk, 25. februara, w 19.30 hodź. w Budyskej Smolerjec kniharni. Rodźeny Baćonjan wopisuje w knize swoju wjes a rysuje dopomnjenki na domjacy statok. Tak skići dohlady do dźensa nimale pozabyteho žiwjenja.

Na swójbnu schadźowanku

Chrósćicy. Rěčny centrum WITAJ a Domowinska župa „Michał Hórnik“ přeprošatej wšitke dźěći, jich staršich, dźědow a wowki na zhromadne popołdnjo za swójby njedźelu, 28. februara, w Chróšćanskej „Jednoće“. W 15 hodź. zahaji so swójbna schadźowanka z wopytom serbskeho kuzłarja. Po tym maja dźěći składnosć, so na wšelakich stacijach wupruwować, mjez druhim při paslenskich a sportowych zaběrach, při šminkowanju, při wuknjenskich a kompjuterowych hrach, při rejwanju a krosnowanju. Starši a dźěći móža sej z fachowču za strowe zežiwjenje Raphaelu Wićazowej nazhonjenja wuměnjeć. Wona poskići w 16.30 hodź. tež přednošk wo strowej snědani. Wo ćělne derjeměće budźe z kofejom a tykancom postarane.

Přednošuje wo statokach

Pokiwy (19.02.16)

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Wiki w Serbskim domje

Budyšin. Jutře a njedźelu wotměja so w Budyskim Serbskim domje 25. jutrowne wiki. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu zajimcow wobaj dnjej wot 10 do 18 hodź. přeproša, ludowym wuměłcam při debjenju jejkow přez ramjo hladać. Pod fachowym nawodom móža wopytowarjo tež sami jejka pisanić, najrjeńše serbske jutrowne jejka lěta 2016 wobdźiwać a sej wězo kaž kóžde lěto tajke owalne drohoćinki kupić. 500. a 1000. wopytowar dóstanje jedne dobyćerske wubědźowanske jejko.

Wosebity poskitk w muzeju

Budyšin. Serbski muzej na Budyskim hrodźe přeproša zajimcow jutře wot 13 do 17 hodź na wosebity kurs. Kirsten Bejmic chce ze swojej dźowku Marielu pokazać, kak so po starym wašnju jejka škrabaja a wužrawaja. K tomu chce jejka tež z cyblowej wodu barbić, štož je tradicija wosebje we Wojerowskej kónčinje. Tak změja tež wopytowarjo přiležnosć, so w tym pospytać. We 18 hodź. přizamknje so w muzeju zetkanje jejkadebjerjow a zajimcow.

Demonstruja po měsće

Dźiwadłowa skupina Kulowskeho Bratrowstwa je inscenaciju „Hdyž kokula woła“ 9. januara w Sulšečanskim kulturnym domje prěni raz předstajiła. A lajscy dźiwadźelnicy – mjez nimi Anett Kochćic, Franc Langa, Matej Hrjehor a Sylwija Bjeńšowa (wotlěwa) – žnějachu tójšto připóznaća. Po tym zo su kruch tež w Haslowje pokazali, hraja woni jutře w 19.30 hodź. w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ a njedźelu w 16 hodź. w Šunowje. Za wobě předstajeni nadźijeja so bohateho wopyta. Foto: Jan Šołta

Protyka (19.02.16)

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

Sobotu 20./21.2.  25. jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje

  10:00 Volleyballowy turněr wohnjowych woborow w Kulowskej sportowni

  13:00 Zapust w Drjejcach a Barbuce

  13:00 Kubłanski kurs škrabanja a wužrawanja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  17:00 Diskusija „Domizna Wojerecy?“ w tamnišim wobydlerskim centrumje

  18:00 Zetkanje debjerjow jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Předstajenje dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa „Hdyž kokula woła“ w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  22:00 Nócne modlenje serbskeje dekanatneje młodźiny w Ralbicach

Njedźelu 21.2. 10:00 Kwasne wiki w Kamjenskim hotelu „Město Drježdźany“

  10:00 Wodźenje po Wojerowskim měšćanskim muzeju

  13:00 Zapust w Dešnje, Hochozy a Strjažowje

  15:00 Wodźenje po Budyskim měšćanskim muzeju

  16:00 Předstajenje dźiwadłoweje skupiny Konjecy-Šunow „Wumrěć njedawa, ćeta“ we Worklecach

  16:00 Předstajenje dźiwadłoweje skupiny Bratrowstwa „Hdyž kokula woła“ w Šunowje

  18:00 Koncert z Uschi Brüning a Manfredom Krugom we Wojerowskej Łužiskej hali

Póndźelu 22.2. 13:00 Kulturny konwent we Wojerowskej kulturnej fabrice­

  18:30 Hłowna zhromadźizna TCM w Radworju

Rozhłós (19.02.16)

Freitag, 19. Februar 2016 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wikach jutrownych jejkow w Budyšinje

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Na pjerjodrěću w Šunowje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar dr. Daniel Dzikiewicz)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo ptačim kwasu w Žylowskim horće a wo delnjoserbskim projekće „Schlagwort Wendisch“

13:00 Pólske reje w Europje

13:40 Nabožne słowo

 (dr. Christiana Piniekowa)

 po tym gratulacije 

Do kina (18.02.16)

Donnerstag, 18. Februar 2016 geschrieben von:
18.2.2016–24.2.2016: Dirty Grandpa: wšědnje 16 hodź. (nimo nj a pó) a 20:30 hodź. | pj a so 22:45 hodź. Deadpool: wšědnje 18:15 hodź. (nimo pó) a 19:30 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Die wilden Kerle – Die Legende lebt: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 16 hodź. Der geilste Tag: srj 19:45 hodź. Bibi & Tina – Mädchen gegen Jungs: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 17:00 hodź. Das brandneueTestament: pó 17:15 a 20:15 hodź. Alvin und die Chipmunks: Road Chip: wšědnje 14 hodź. (nimo pó a srj) | pj 17:00 hodź | nj 16:00 hodź. a wu 17:00 hodź. Robinson Crusoe: wšědnje 14:00 hodź. (nimo pó a srj) Robinson Crusoe w 3 D: štw, so, nj, pó a srj 17:00 hodź. Gänsehaut: wšědnje 18:15 hodź. Gänsehaut w 3 D nj 12:30 hodź. The Hateful 8: wšědnje 20:30 hodź. (nimo pó a srj) The Revenant – Der Rückkehrer: wšědnje 19:15 hodź. Ich bin dann mal weg: nj 12:00 hodź. Heidi: nj 12:15 hodź. Hilfe, ich hab meine Lehrerin geschrumpft: nj 12:00 hodź. Tschiller: Off Duty pj a so 22:00 hodź.

Anzeige