Pokiwaj (07.07.15)

Dienstag, 07. Juli 2015 geschrieben von:

Štó chcył w kapale sobu hrać?

Budyšin. Serbski ludowy ansambl pyta młodych zahoritych hudźbnikow za nowu jazzowu, rockowu a popowu kapału. Štóž swój instrument derje wobknježi a ma lóšt, z druhimi młodostnymi pod profesionelnym nawodom hudźić, je namołwjeny sobu činić. Pod nawodom Drježdźanskeho jazzoweho pozawnista Michaela Winklera chcedźa wot oktobra tydźensce zwučować. Zajimcy njech přizjewja so pola Symana Hejduški e-mailnje pod abo pod telefonowym čisłom 03591/ 358 131. Prěnja proba k zeznajomjenju budźe 18. julija w rumnosćach Serb­skeho ludoweho ansambla.

We wopomnišću do kina

Budyšin. Přichodne předstajenje lětnjeho kina w Budyskim wopomnišću budźe­ jutře, 8. julija. W 21.30 hodź. po­kazaja tam film „Die Fälscher“. Zastup je darmotny­.

Pokiwaj (06.07.15)

Montag, 06. Juli 2015 geschrieben von:

Wo pozadkach krizy

Budyšin. Dalše zarjadowanje Budyskeje Lěwicy a Mjezynarodneho europskeho kluba budźe jutře, 7. julija, w 17 hodź. we wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej 10. Wolfgang Grabowski porěči na temu „Pozadki krizy na Ukrainje“.

Ze Zelenymi diskutować

Kamjenc. Stajne blido Kamjenskeho zwjazka Zelenych wotměje so jutře, wutoru, wot 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu La Piazza na Zwingerowej. Jako hosća chcedźa tam krajneho pokładnika Saschu Thümmlera witać.

Fota Ericha Schutta we Wětošowje

Freitag, 03. Juli 2015 geschrieben von:
Wobrazy tež w Hornjej Łužicy znateho fotografa Ericha Schutta móžeš tuchwilu we Wětošowje­ wobdźiwać. Wětošow je ródne město dźensa 84lětneho, hdźež je wón wotrostł a rjemjesło fotografa nawuknył. Hannelore During (naprawo) je so na jednym foće spóznała. Mnohe tam pokazane wobrazy su požčonki Choćebuskeho Serb­skeho muzeja, wšelake motiwy z města su prěni raz widźeć. Foto: Peter Becker

Pokiwy (03.07.15)

Freitag, 03. Juli 2015 geschrieben von:

40. raz zhromadnje swjeća

Nowa Wjeska. Nowowješćenjo maja kónc tydźenja swój 40. wjesny swjedźeń. Po natočenju piwa dźensa w 20 hodź. je šlagrowa party z diskoteku Dehn Sounds. Jutře přewjedu wot 14 hodź. sportowe wubědźowanja, po tym zabawy za dźěći a wot 20 hodź. diskoteku z Guidos a EBB. Za njedźelu su Nowowješćenjo pisany program přihotowali, kotryž w 15.30 hodź. předstaja.

Lětni swjedźeń w klóštrje

Pančicy-Kukow. Po njedawnym klóšterskim a swójbnym swjedźenju w Pančicach-Kukowje přeprošeja wšitke socialne zarjadnišća za zbrašenych w klóštrje Marijinej hwězdźe jutře, sobotu, na swój lětni swjedźeń. Wón započnje so w 13 hodź. z Božej mšu w klóšterskej cyrkwi. Popołdnjo hač do 17 hodź. je wupjelnjene z tójšto pisanymi poskitkami. Wot 18 hodź. budu reje w bróžni. Wo ćělne de­rjeměće budźe postarane.

Na słowjansku nóc

Protyka (03.07.15)

Freitag, 03. Juli 2015 geschrieben von:

Pjatk 3. - 4-7.  21. mjezynarodny nadróžny dźiwadłowy festiwal

 Via Thea w Zhorjelcu

 3. – 5.7.  2. Alojsowy festiwal w Radworju

   Měšćanski swjedźeń w Běłej Wodźe

  19:00 11. šlagrowa nóc w Njeswačanskim hrodowym parku

  19:30 Chórowy koncert z Młodym ansamblom Drježdźany w Korzymskej wuměłstwowej hali

  20:30 Operowa gala „Bella Italia“ na dworje Smochčanskeho Domu biskopa Bena

Sobotu 4.7. 10:00 Dźeń wotewrjeneho twarnišća w Budyskej tachant­skej cyrkwi

  11:00 Muzejowa rozmołwa wo kolažach Hansa Salentina w Budyskim měšćanskim muzeju

  13:00 Lětni swjedźeń zbrašenych w Pančičanskim kló­štrje Marijineje hwězdy

  14:00 Dźeń hórnika na sportnišću w Sprjewinym Dole

  16:00 Klankodźiwadło NSLDź „Mały wódny muž“ na Paw­likec statoku we Wuježku

  18:00  Spěwanje na Trjebinskim Šusterec statoku

  19:30 Koncert z Red Tower Big Band w Dźiwadle we wuchu­ při Bjerwałdskim jězoru

  20:30 Koncert SLA „La dolce vita“ w Smochćicach

Njedźelu 5.7. 9:30 Swójbny swjedźeń w Smochćicach

  14:00 Nadróžny dźiwadłowy swjedźeń we Wojerecach

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Wuzwolene. Nowonakupjene twórby“ tworjaceho wuměłstwa w Budy­skim Serbskim muzeju

Rozhłós (03.07.15)

Freitag, 03. Juli 2015 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Originalne wusyłanje kemšow z Božim wotkazanjom z Bukec

11:10 Julijske „wjedrowanje“

11:20 Pozabyte ludowe pěsnje

11:45 Nowa wustajeńca w Budyskim Serbskim muzeju

12:00 Wo Smochčanskim swójbnym swjedźenju 

 po tym Zbožopřeća

njedźelu, delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z rozprawu wo Łužiskim cyrkwinskim dnju a ze zhla­dowanjom na folklorny festiwal „Łužica“

13:00 Portret huslerki Eleny Soltan

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Antje Krawcojc)

 po tym Zbožopřeća

Wo projekće Witaj

Freitag, 03. Juli 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN). Wot lěta 1998 móža dźěći we wšelakich łužiskich pěstowarnjach kaž připódla serbšćinu wuknyć. Z projektom Witaj běchu a su dale wulke nadźije zwjazane, našu maćeršćinu zachować a rozšěrić. Što dźěći w pěstowarnjach woprawdźe nawuknu, su wědomostnicy wjacore lěta přepytowali. Wuslědki su nětko w nowej knize dokumentowane. Wo tym rozprawja jutře tež julijski ma­gacin Wuhladko w 11.30 hodź w tele­wizijnym sćelaku MDR.

W dalšich temach wusyłanja wěnuja so žurnalisća nowemu předsydźe zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe Měrkej Domašce, skutkowanju spisowaćelki Marje Kubašec a poslednim přihotam na folklorny festiwal „Łužica“.

Znowa kurs čěšćiny

Donnerstag, 02. Juli 2015 geschrieben von:
Budyšin. Wot 10. do 15. awgusta 2015 zarja­duje Rěčny centrum WITAJ znowa intensiwny kurs čěšćiny za Serbow w Smjerdźacej. Čech Pavel Šlechta tam wšědnje šěsć hodźin wuwučuje. Popoł­dnju budu referenća w swojej maćer­šćinje k čěskej kulturje a stawiznam přednošować. Nimo wulěta do Ústíja nad Labem su zabawne wječorki planowane. Přizjewjenja přijimuje RCW telefonisce pod čisłom 0 35 91 / 55 04 00 abo e-mailnje pod .

Nowu CD Matthiasa Reima dobyć

Donnerstag, 02. Juli 2015 geschrieben von:
Budyšin (SN). Spěwar Matthias Reim koncertuje 25. julija na Kamjenskej Past­winej horje. Po lětušimaj poslednimaj wustupomaj skupiny Puhdys budźe to zawěsće dalši wjeršk na woblubowanym koncertnišću. Za njón je Maria Lawowa z Pozdec w našej jutrownej křižowce zastup­nej lisćikaj dobyła. We wšitkich znatych předpředawanišćach a pod telefonowym hotline-čisłom 01806 / 57 00 99 zastupne lisćiki poskićeja. Štóž tak dołho čakać nochce a chce hižo nětko raz najnowšu CD Matthiasa Reima słuchać, móže­ ju we wulosowanju Serbskich Nowin­ dobyć. Zarjadowar Kamjenskeho koncerta je nam tři CDje přewostajił. Štóž chcył jednu z nich měć, njech zazwoni jutře, 3. julija, wot 9.30 do 10 hodź. w redakciji SN pod telefonowym čisłom 03591/ 577 232.

Do kina (02.07.15)

Donnerstag, 02. Juli 2015 geschrieben von:

2.7.–08.7.2015: Minions: wšědnje 15, 17:15 a 19:30 hodź. | pj a so 22 hodź. | w 3 D Terminator: Genisys: srj 20 hodź. | w 3 D DUFF – Hast Du keine, bist Du eine: wu 19:30 hodź. Ted 2: wšědnje 16 a 19:30 hodź. (nimo pó a wu) | pj 14:15 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Jurassic World: wšědnje 14:15 hodź. (nimo pj), 16:45 a 19:30 hodź. (nimo srj) | pj a so 22:15 hodź. | w 3 D Poltergeist: pj a so 22 hodź. Spy – Susan Cooper Undercover: štw, nj, wu a srj 17 hodź. Pitch Perfect 2: pj a so 17 hodź. Honig im Kopf: nj 14:15 hodź. Shaun das Schaf: nj 12:15 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: nj 12:30 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: nj 12:30 hodź. | w 3 D Rico, Oskar und das Herzgebreche: wšědnje 15 hodź. (nimo nj | nj 12:15 hodź.

Kino-ekstra: In meinem Kopf ein Universum: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Anzeige