Protyka (12.04.19)

Freitag, 12. April 2019 geschrieben von:

Pjatk 12.4. 18:00 Filmowa premjera „Město rejuje: Manifest!“ we Wo­jerowskej Kulturnej fabrice

  19:30 Předstajenje rejwanskeho dźiwadła „Kamenz can dance X“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  21:00 Koncert ameriskeje band Three For Silver we Wojerowskej Kulturnej fabrice

Sobotu 13. a 14.4.   Dźěłarnička debjenja jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju (stajnje wot 13 hodź.)

   26. jutrowne wiki w Nowej łuce

Sobotu 13.4. 9:00 Zhromadny dźeń za šulerjow wot 6. do 8. lětnika pod hesłom „TY pokazaš nam puć!“ we Worklečanskim Don Boskowym domje

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domi­zniskim muzeju

  14:30 Debjenje jutrownych jejkow we wjesnym muzeju Błobošojce (Bloischdorf)

  17:00 Předstajenje Serbskeho ludoweho ansambla „Wjesoły barokny program“ w awli Budyskeho Schilleroweho gymnazija

  19:00 Koncert z dudakom Handrijom Henčlom a dalšimi w Hodźijskim towarstwowym domje

  20:30 Hwězdna nóc na dworje Stróžanskeho zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty

Njedźelu 14.4. do 5.5.   54. Wojerowske hudźbne swjedźenske dny

Njedźelu 14.4.   23. jutrowne wiki w Brězowce

Rozhłós (12.04.19)

Freitag, 12. April 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo premjerje „Paternoster“

11:20 20 lět Radijo Satkula

11:45 Wobrazk z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

  (Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo olympiadźe serbskeje rěče a wo zwučowanju jutrownych spěwarkow w Kosobuzu

13:00 25 lět spěchowanske towarstwo Serbska rěč w cyrkwi

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća 

Wo přesydlenju

Freitag, 12. April 2019 geschrieben von:
Choćebuz. W aprylskim wusyłanju delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca wita moderator Christian Mat­thée přihladowarjow z tradicionalnych Slepjanskich jutrownych wikow. W rozmołwach a přinoškach wěnuja so redaktorojo mjez druhim zakładnemu zrěčenju wo přesydlenju Miłoraza, Serbskemu institutej a strukturnej změnje we Łužicy. Dalše temy su serbske jutrowne nałožki, Europeada 2020, hłowna zhromadźizna Domowiny w Chrósćicach, młodźi ludźo ze serbskimi korjenjemi a dźeń přichoda w Choćebuskim studiju RBB. Magacin Łužyca wusyłaja jutře, 13. apryla, w 13.30 hodź. w telewiziji RBB.

Do kina (11.04.19)

Donnerstag, 11. April 2019 geschrieben von:

11.4.–17.4.2019 Budyski filmowy palast:­

After Passion: wšědnje 15:45 (nimo pó) a 20:30 (nimo pó) | štw, pj, so a wu 18:00 | pó 17:45 a 20:15 | pj a so 22:45 Willkommen im Wunder Park: štw, so, nj a wu 13:45 Willkommen im Wunder Park w 3 D: wšědnje 16:00 Alfons Zitterbacke: wšědnje 15:45 | štw, so, nj a wu 13:45 Monsieur Claude: wšědnje 18:00 a 20.15 Dumbo: štw, so, nj a wu 13:30 | štw, pj, so a wu 17:45 | srj 20:15 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: nj 11:45 Ostwind: nj 11:30 Drachenzähmen leicht gemacht: nj 11:30 Die Goldfische: wšědnje 20:15 (nimo pó a srj) Escape Room: pj a so 22:45 Captain Marvel: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Manaslu – Berg der Seelen: pó 17:15 a 20:15 | nj a srj 18:00

Wojerowski CineMotion:

After Passion: wšědnje 14:30, 18:20 a 20:45 | pj a so 23:00 Willkommen im Wunder Park w 3 D: wšědnje 16:10 Willkommen im Wunder Park: wšědnje 14:20 | so a nj 12:25 Hellboy: wšědnje 18:15 a 20:30 | pj a so 22:15 Monsieur Claude: wšědnje 18:10 (nimo srj) a 19:45 Iron Sky: pj a so 23:00 Shazam!: wšědnje 17:00 a 20:20 Dumbo: wšědnje 14:00 a 16:00 Die Goldfische: pj a so 22:40 Prinzessin Emmy: nj 12:10 Misfit: so 12:10 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: 12:30 Ostwind: nj 12:20 Alfons Zitterbacke: wšědnje 13:55 a 16.15 | so a nj 12:00 Die Blüte des Einklangs: srj 18:10

Pokiwy (05.04.19)

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:

Duchowny oratorij zaklinči

Chrósćicy. Po 25 lětach zaklinči zaso oratorij Korle Awgusta Kocora „Israelowa zrudoba a tróšt“, a to jutře, 6. apryla, w 19 hodź. w Chróšćanskej cyrkwi a njedźelu, 7. apryla, w 17 hodź. w Drježdźanskej Křižnej cyrkwi. Hudźbny nawod ma Judith Kubicec, orchestralnje wobdźěłał je twórbu Stefan Malzew.

Projekt „Swětło pozbudźa“

Budyšin. We wobłuku wuměłstwoweho projekta „Swětło pozbudźa“ zaklinči jutře w 17 hodź. w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi pasionska hudźba „Bolosćiwy róžowc“. Pasionska vesper wotměje so zajutřišim we 18 hodź. tohorunja w Marje-Marćinej cyrkwi. Hudźbny nawod změje cyrkwinski hudźbny direktor Michael Vetter z Budyšina.

Jutrowne wiki w holi

Slepo. Jutře a njedźelu su hosćo tež z Hornjeje a Delnjeje Łužicy wot 10 do 17 hodź. do Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma na lětuše jutrowne wiki přeprošeni. Widźeć budu tam wšitke štyri we Łužicy nałožowane techniki jejkadebjenja. Wjeselić móža so wopytowarjo na wotměnjawy folklorny program kaž tež na pisane rjemjeslniske wiki.

Šulski muzej wotewrjeny

Při Złokomorowskim jězoru su minjenu póndźelu lětušu wodosportowu sezonu zahajili. Wotnětka móža tam płachtakowarjo, surferojo, kanuća a dalši wodosportowcy najrjeńši jězor regiona kaž zwučene wužiwać. Wupožčować móža sej w měšćan­skim přistawje najwšelakoriše čołmiki. Tež na stanowanišćach dowolnikow radlubje witaja. Foto: Dana Hübner

Křižowka (05.04.19)

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 dojutrowny čas, 5 wulka europska rěka, 6 Hanka delnjoserbsce, 7 stolica Marokka, 10 kamjentna jama, 13 stare železo, 14 starobny pjenjez, 15 kupa w Srjedźnym morju

Padorunje: 1 postrow Sportej ..., 2 wulcečinjak, 3 do jutrow je ćichi/wulki ..., 4 serbske sportowe towarstwo, 8 jutrownik, 9 mjeno satelita, 11 rěka w Italskej, 12 jězor w Aziji

Protyka (05.04.19)

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:

Sobotu 6.4. 14:30 Budyske swójbne pućowanje do Hrubjelčic – start při Wjerinej chěžce

  16:00 Koncert Sakskeho hudźbneho zwjazka „Žadosć za dalinu V“ na žurli Wojerowskeho hrodu

  17:00 10. šleske nócne čitanje w Zhorjelcu a Zgorzelecu

  19:00 Nócny wolejbulowy turněr TSV Módro-běłych Kulow w tamnišej wjacezaměrowej hali

Njedźelu 7.4. 12:00 Tradicionalny nalětni swjedźeń z kołbaskowymi a regionalnymi wikami w Kamjenskim nutřkownym měsće

  16:00 Hóstny koncert Sakskeho hudźbneho zwjazka „Žadosć za dalinu V“ na žurli Budyskeho SLA

Rozhłós (05.04.19)

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, z powěsćemi tydźenja

11:20 Rozprawa wo předstajenju oratorija „Israelowa zrudoba a tróšt“ w Chróšćanskej cyrkwi

12:00 Nabožne wusyłanje

  (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Serbskim instituće a strukturnej změnje (5)

13:00 Horst Adam, serbski žurnalist a wosomdźesatnik

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća 

Bilancuja „hłownu“

Freitag, 05. April 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). 30. měrca je so w Chrósćicach něhdźe 190 delegatow ze wšěch župow a čłonskich towarstwow Domowiny k 19. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka zešło. Nimo bilancowanja dotalneho dźěła chcychu so delegaća tež aktualnym a nowym politiskim wužadanjam wěnować. To je hłowna tema magacina Wuhladka jutře, 6. apryla, w 11.45 hodź. w telewizijnym sćelaku MDR. Nimo toho póńdźe we wusyłanju wo Alfreda Krawca-Dźěwinskeho, wuznamneho, mjezynarodnje připóznateho filmoweho wědomostnika Němskeje a wo dwace­ćilětne wobstaće młodźinskeho Radija Satkula.

Anzeige