Pokiwy (14.12.18)

Freitag, 14. Dezember 2018 geschrieben von:

Adwentny koncert w cyrkwi

Budyšin. Jutře, 15. decembra, wuhotuje chór 1. serbskeje kulturneje brigady w Budyskej Michałskej cyrkwi swój tradicionalny adwentny koncert. Započatk je w 17 hodź. Nawod změje Friedemann Böhme, chórowy přewod Gina Hentsch. Zastup je darmotny, při durjach budźe kolekta.

Přednošuje wo Jakubowym puću

Chrósćicy. Thomas Barth z Dahlena w Lipšćanskim regionje je po Španiskej, Francoskej, ale tež po Němskej putni­kował. „Putnikować za pokročenych – na Jakubowym puću 700 km po zapadnej Němskej – 700 km ryzy žiwjenskeje radosće“, rěka jeho přednošk jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe.

Rědke kokoše wobdźiwać

Delnja Hórka. Jutře su zajimcy wot 9 do 17 hodź. a njedźelu wot 9 do 16 hodź. do Delnjokinjanskeje sportoweje hale na sportnišću při B 156 na wustajeńcu rasoweje pjerizny witani. Wobdźiwać móža tam při wódne ptaki, rědke kokoše a wšelake družiny hołbjow.

Spectaculum njeskomdźić

Serbski ludowy ansambl je tež wokoło 3. adwenta chětro sprócniwy. Jutře, sobotu, wuhotuje chór zhromadny koncert z gym­naziastami w Choćebuzu (hlej pokiwy). Njedźelu w 16 hodź. pokazaja spěwarki a spěwarjo hromadźe z baletom a orchestrom w Serbskim kulturnym centrumje Slepo scenisko-koncertantny program „Zymski čas“. Foto: SLA/Ivana Miklošová

Křižowka (14.12.18)

Freitag, 14. Dezember 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 rozmlěte zorno, 5 wulka europska rěka, 6 muske předmjeno (Zátopek), 7 dlěše powědančko, 10 serbske sportowe towarstwo, 13 dźěl narodneje drasty, 14 Sägewerk serbsce, 15 zakład, wuchadźišćo

Padorunje: 1 postrow Sportej ..., 2 hórski lutk w cuzej rěči, 3 po­daće k wosobje we wupokazu, 4 sto­lica Egyptowskeje, 8 prje­dawši prezident USA, 9 satelit, 11 domjace skoćo, 12 zelenišćo

Protyka (14.12.18)

Freitag, 14. Dezember 2018 geschrieben von:

Pjatk 14. do 16.12.   Adwentne Teschenske wiki we Wojerecach

Sobotu 15. a 16.12. 10:00   Wustajeńca rasoweje pjerizny w Delnjej Hórce

Sobotu 15.12. 9:00 Předań štomikow (jenož Nordmannske jědle) z Budyskeho měšćanskeho lěsa na kromje Wuježka (Wuischke) při pólnym pućiku na Čornobóh

  10:00 Zjawne posedźenje Serbskeho sejma na Njebjelčanskim gmejnskim zarjedźe

  10:00 Dohodowne paslenje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  15:00 Klankodźiwadło „Tři worješki za popjelawku“ na Złokomorowskim Nowym jewišću

  15:30 Adwentny koncert Złokomorowskeho koncert­neho chóra w tamnišej cyrkwi swj. Pětra a Pawoła

  16:00 Pišćelowa hudźba k adwentej w Budyskej tachantskej­ cyrkwi

  17:00 Nakupowanje w swětle swěčkow w Złym Komorowje (hač do 21 hodź.)

  19:30 Předstajenje hodowneje stawizny po Lukašu w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 16.12. 10:00 Pućowanje z rangerom Peterom Ulbrichom kołowokoło hodownych nałožkow; w Stróžanskim Domje tysac hatow

  12:00 Nakupowanska njedźela w Budyšinje (do 18 hodź.)

  15:00 Adwentne wiki w Nowej Wjesce

  16:00 Adwentne wiki w Hórkach

  16:00 Adwentny koncert SLA „Zymski čas“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

Rozhłós (14.12.18)

Freitag, 14. Dezember 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:10 „Wšitko spěwa do ranja“ – wot póndźele adwentna akcija Serbskeho rozhłosa

11:20 Adwentna pycha w Delanach

11:30 Kapałka w Ralbicach

11:40 Adwentne woknješko

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Witaj-wučbje

13:00 Warianty serbskich melodijow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym adwentna stawizna

Do kina (13.12.18)

Donnerstag, 13. Dezember 2018 geschrieben von:

13.12.–19.12.2018 Budyski filmowy palast:­ Geister der Weihnacht: nj 10:00 a 11:30 Tabaluga: wšědnje 13:45 (nimo srj) Tabaluga w 3 D: so a nj 11:45 Der Grinch: wšědnje 14:45 a 16:15 | nj 10:00 Der Grinch w 3 D: so a nj 12:30 100 Dinge: wšědnje 18:15 a 20:30 | pj a so 22:45 | nj 10:00 Phantastische Tierwesen 2: wšědnje 16:45, 19:45 (nimo nj a pó) | nj 20:15 | pj a so 22:30 Der Nussknacker: so a nj 12:00 | srj 13:30 Bohemian Rhapsody: wšědnje 20:00 (nimo srj) Die Unglaublichen 2: nj 10:00 Mary Poppins’ Rückkehr: srj 19:45 Der Vorname: wšědnje 18:15 (nimo srj) Elliot, das kleinste Rentier: so a nj 12:15 Mortal Engines: Krieg der Städte w 3 D: wšě­dnje 14:30, 17:15 a 20:15 (nimo srj) | pj a so 23:00 | srj 20:00 Spider-Man: A New Universe: wšědnje 14:15 Spider-Man: A New Universe w 3 D: wšědnje 15:45 (nimo srj) | srj 16:00 Halloween: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Werk ohne Autor: nj 16:45 | pó 16:45 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (12.12.18)

Mittwoch, 12. Dezember 2018 geschrieben von:

Skazane twórby sej wotewzać

Budyšin. Wšitcy lubowarjo wuměłstwa serbskeje tworjaceje wuměłče Wórše Lanzyneje, kotřiž su sej w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji wustajene twórby kupili abo rezerwować dali, njech sej je prošu hač do jutřišeho štwórtka, 13. decembra, připołdnju tam wotewzaja. Tón dźeń mjenujcy započnu přehladku w SKI wottwarjeć.

Na adwentne wiki

Hórki. Wjesne towarstwo „Při skale“ přeproša wšitkich zajimcow na swoje adwentne­ wiki, kotrež budu njedźelu, 16. decembra, w Hórkach. Wot 16 hodź. poskićeja při tamnišej gratowni wohnjoweje wobory wosrjedź wsy nimo horceho wina tež kurjenu rybu, pražene kołbaski a dalše překwapjenki. Popołdnjo zahaja z programom wjesnych dźěći. Wone­ změja potom móžnosće paslić, a rumpodich je so tež připowědźił.

Wěnuja so literaturje

Pokiwy (07.12.18)

Freitag, 07. Dezember 2018 geschrieben von:

Boža mša pozdźišo

Róžant. Na wysokim swjedźenju Marije bjezhrěšneho podjeća jutře, 8. decembra, njebudźe Boža mša w Róžeńčanskej hnadownej cyrkwi kaž hewak we wosmich, ale swjateho dnja dla w 9 hodź. Wot 10.30 do 11 hodź. přizamknje so modlenje před Najswjećišim za swójby z dźěćimi a wot 11 hodź. za wšěch dalšich. W 12 hodź. je zakónčacy nyšpor.

Beneficny koncert w bróžni

Jaseńca. Jasčan Florian Rynč a muski kwartet PoŠtyrjoch přeprošataj jutře, sobotu, na adwentny beneficny koncert w Rynčec bróžni w Jaseńcy. Zarjadowanje započnje so w 19.45 hodź. Na wopytowarjow čaka kaž kóžde lěto w derje wute­pjenej a přijomnje wuhotowanej bróžni wotměnjawy program. Wjeselić móža so na znate adwentne a lóštne spěwy sku­piny PoŠtyrjoch, ale tež na dujersku skupinu Tuten und Blasen. Wunošk ze zběrki, z předanje napojow a přikuskow přewo­staja biskopej Clemensej Pickelej w Ruskej za podpěru chudych swójbow.

Beno Bělk w hospodźe

Hudźbny korps wojerskeho lětarstwa Erfurt je tež lětsa wopytowarjow w Rěčičanskej ewangelskej cyrkwi zawjeselił. We wo­błuku tradicionalneho beneficneho koncerta předstajichu hudźacy wojacy zawčerawšim w měnjatych wobsadkach adwentne kompozicije, mjez druhim Georga Friedricha Händela a Georgea Gershwina. Foto: Joachim Rjela

Płastowka (07.12.18)

Freitag, 07. Dezember 2018 geschrieben von:

1 dohodowny čas

2 dźěl dnja

3 nic chory

4 hubjene

5 pohibowar k hudźbje

6 židowski swjaty dźeń

7 družina žita

8 nakupny center

9 hollandski kopar FC Bayern

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi