Rozhłós (29.05.15)

Freitag, 29. Mai 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z powěsćowym přehladom tydźenja

11:10 Dołhodobny projekt WITAJ-dźěći (dalše pokročowanje)

11:40 Biblioteki na kraju

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wólbach Serbskeje rady 2015 a z komentarom „Tak ja to widźu“

13:00 40 lět Lubinski žónski chór – hudźbny portret

13:30 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

13:40 Zbožopřeća

Pokiwaj (28.05.15)

Donnerstag, 28. Mai 2015 geschrieben von:

Delanska šula swjeći

Ralbicy. Serbska šula Ralbicy swjeći jutře,­ pjatk, swoje 40lětne wobstaće a zjawne wotewrjenje ponowjeneho šulskeho twara. Šulerjo a wučerjo přeprošeja hosći w 15.30 hodź. na kofej na dworje. Ze zhromadnym programom wobrubitej zakładna a wyša šula w 17 hodź. zjawne přepodaće nowotwara. K rejam zahudźi wot 20 hodź. kapała SerBeat.

Na šulski swjedźeń

Pančicy-Kukow. Šula Ćišinskeho w Pan­čicach-Kukowje přeprošuje jutře, pjatk, wot 16 hodź. staršich, dźědow a wowki, něhdyšich a přichodnych šulerjow na zjawny šulski swjedźeń. Hosćo dožiwja mejemjetanje 3. a 4. lětnika, móža sej ponowjenu šulu wobhladać a po małych čaporowych wikach dundać. Wo ćěln­e derjeměće budźe postarane.

Do kina (28.05.15)

Donnerstag, 28. Mai 2015 geschrieben von:

28.5.–3.6.2015: San Andreas: wšědnje 17:15 a 19:45 hodź. | pj a so 22:30 hodź. | w 3 D A World Beyond: wšědnje 17 hodź. (nimo pó) a 19:45 hodź. (nimo pó) | pó 14:14 hodź. Mad Max: wšědnje 19:45 hodź. | w 3 D Pitch Perfect 2: wšě­dnje 18:15 a 20:30 | pj a so 22:45 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: hodź. 13:45 hodź. (nimo štw a srj) a 16 hodź. | nj 12:30 hodź. Kein Ort ohne Dich: nj 12:30 hodź. | so 14:30 hodź. Avengers: Age of Ultron: wšědnje 16:45 hodź. | pj a so 22:15 hodź. | w 3 D Honig im Kopf: pj, so, nj a wu 14:15 hodź. Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbiest: wšědnje 15 hodź. (nimo štw a srj) | w 3 D Fast & Furious 7: pj a so 22:15 hodź. Shaun das Schaf: nj 12 hodź. Der Nanny: pj, nj, pó a wu 15 hodź.

Kino-ekstra: The Imitation Game: pó 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (27.05.15)

Mittwoch, 27. Mai 2015 geschrieben von:

Poradźuje darmotnje

Budyšin. Wokrjesny radźićel Lěwicy a prawiznik Hajko Kozel poskići štwórtk, 28. meje, wot 14 hodź. w Budyskim wobydlerskim běrowje Lěwicy na Šulerskej darmotne socialne poradźowanje. Zhromadnje z wosebje wobhonjenym prawiznikom w socialnym prawje Gregorom Janikom poskića wón pomoc při rozrisanju problemow, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja. Zajimcy njech dojednaja sej termin pod telefonowym čisłom 0171/ 28 25 494. Serbow Hajko Kozel tež w jich maćeršćinje poradźuje.

Wo dawnym hórnistwje

Raduš. Archeologiska sensacija zašłeho lětdźestka budźe w lětušej prěnjej wosebitej wustajeńcy na Radušanskim słowjanskim hrodźišću widźeć. Tam wote- wru jutře, štwórtk, w 17 hodź. přehladku wo archeologiji srjedźowěkowskeho hórnistwa w Sakskej a Čěskej. Při tym pokazaja dotal njeznate podkopki z 12. a 13. lětstotka, kotrež je wulka woda w lěće 2002 předewšěm w rudnohorinskim Dippoldiswaldźe wotkryła.

Z ministrom diskutować

W Budyskej Serbskej kulturnej informaciji je wot wčerawšeho nowa wustajeńca z rysowankami dźěći wo lětušim dźěćacym ptačokwasnym programje SLA widźeć. 20 pěstowarnjow a šulow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy je so na wubědźowanju wobdźěliło. Katerina Winkler z SLA je wustajeńcu organizowała a powita mjez prěnimi hosćimi Sandru Stirner a jeje dźowku Jarne. Na wotewrjenju běše tohorunja Stefan Čuška, referent za nowinarstwo a zjawnostne dźěło SLA (wotlěwa). Foto: Carmen Schumann

Pokiwy (22.05.15)

Freitag, 22. Mai 2015 geschrieben von:

Do dźěłarnje a ateljeja

Žuricy. We wobłuku Sakskeho dnja wotewrj­eneho ateljeja změje Žuričanski rězbar Alojs Šołta swjatkownu sobotu a njedźelu swój ateljej kaž tež dźěłarnju wočinjenu. Na woběmaj dnjomaj móžeš so tam wot 10 do 18 hodź. rozhladować a sej kofej a tykanc kaž tež dalše napoje słodźeć dać. Alojs Šołta zajimcow to­horunja po ateljeju a dźěłarni powjedźe a jich k tomu wutrobnje přeprošuje.

Cirkus blisko kupjele

Wojerecy. Při Wojerowskim gondlowanskim haće blisko Łužiskeje kupjele je cirkus Aeros swój stan nastajił. Jutře, 23. meje, so artisća a mnohe skoćata na publukim wjesela. Dwójce, a to w 15 a 18.30 hodź., chcedźa přihladowarjam swój program pod hesłom „Orient w cirkusowym stanje“ předstajić. Swjatkowničku stej předstajeni w 14 a 17.30 hodź. a swjatki póndźelu zběhnje so zawěšk w 14 hodź.

Mišterska hudźba w muzeju

Protyka (22.05.15)

Freitag, 22. Mai 2015 geschrieben von:

Sobotu 23.5. 19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

  19:00 Wulka party při sportnišću w Pěskecach ze serbskimaj kapałomaj SerBeat, JANKAHANKA kaž tež z duom Mjutah Official a DJom R. Meinertom

Njedźelu 24.5. 9:30 Dwurěčne kemše w Hodźiju

  19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA „Přerada“

w Bórkowach

Póndźelu 25.5. 9:30 Dwurěčne kemše z Božim wotkazanjom

w Slepom

  14:00 Serbska namša w Turjeju

Srjedu 27.5. 10:00 Premjera NSLDź „Zgubjone a namakane“

w Janšojskej zakładnej šuli

  19:00 Pokaza so njeskrótšena wersija filma „Rublak“

w Budyskim Serbskim muzeju

Štwórtk 28.5. 19:00 Předstajenje dźiwadłoweje hry Ericha Loesta „Ratzel speist im Falco“ w Budyskim wopomnišću

  19:30 Forum Serbskich Nowin w Budyskim Serbskim domje

Pjatk 29. do 31.5.  Budyske nalěćo 

   10. słowjanski swjedźeń srjedźowěka

w Dešnjanskim muzeju

  15:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje

w Choćebuskim Serbskim domje

  15:30 Zjawne wodźenje po Ralbičanskej šuli

Rozhłós (22.05.15)

Freitag, 22. Mai 2015 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:20 Z kolesom po młynskej kolesowanskej šćežce

11:45 Za 150. serbskim blidom

w Ber­linje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Daniel Dzikiewicz)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Błótowskej powěsćowej nocy

13:00 Wólby do Serbskeje rady 2015

13:30 Nabožne wusyłanje

(Ingolf Kśenka)

13:40 Zbožopřeća

Póndźelu, hornjoserbsce

9:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Swjatkowne wšelčizny, mjez druhim live z Pěskečanskeho wjesneho swjedźenja

11:45 Pišćele w serbskej hudźbje

12:00 Swjatkowne wšelčizny

delnjoserbsce

12:30 do

14:00 Swójbny program, mjez druhim wo swjatkach něhdy a dźen­sa a z wurězkami z „Missy solemnis“

Do kina (21.05.15)

Donnerstag, 21. Mai 2015 geschrieben von:

21.5.–27.5.2015: Spy – Susan Cooper Undercover: wu 20 hodź. San Andreas: srj 20:15 hodź. | w 3 D A World Beyond: wšědnje 14:30 hodź. (nimo štw a srj), 17 a 19:45 hodź. | pj, so a nj 22:30 hodź. Mad Max: Fury Road: wšědnje 19:30 hodź. (nimo srj) | srj 20 hodź. | pj, so a nj 22:45 hodź. | w 3 D Pitch Perfect 2: wšědnje 13:45 (nimo štw a srj), 17:45 a 20:15 hodź. | nj a pó 12:30 hodź. | pj a so 22:30 hodź. Ostwind 2 – Rückkehr nach Kaltenbach: wšědnje 17 hodź. | nj a pó 12:15 hodź. | pj, so, nj a wu 14:45 hodź. Kein Ort ohne Dich: štw, so, wu a srj 17:15 hodź. Avengers: Age of Ultron: štw, pj, so a nj 20 hodź. | pj, so a nj 22 hodź. Honig im Kopf: pj a nj 17:15 hodź. Tinkerbell und die legende vom Nimmerbiest: wšědnje 15:15 hodź. (nimo štw a srj) | w 3 D Fast & Furious 7: nj 22:30 hodź. Shaun das Schaf: nj a pó 12 hodź. Der Nanny: nj a pó 12:15 hodź.

Kino-ekstra: Best Exotic Marigold Hotel 2: pó 14:45, 17:15 a 20:15 hodź.

Pokiwy (20.05.15)

Mittwoch, 20. Mai 2015 geschrieben von:

Pokazaja šulerske rysowanki

Budyšin. W Serbskej kulturnej informaciji w Budyskim Serbskim domje budźe­ wot jutřišeho widźeć wustajeńca šulerskich mólbow a rysowankow. Wone nastachu we wobłuku molowanskeho wubědźowanja, ke kotremuž bě Serbski ludowy ansambl wopytowarjow swojich lětušich ptačokwasnych předstajenjow namołwjał. Šulerjo a pěstowarske dźěći mějachu rjane sceny ptačokwasnych předstajenjow zwobraznić. Najrjeńše wu­slěd­ki zestajichu do wustajeńcy.

Swjatki raz něšto hinašeho

Hórki. Komuž nochce so swjatkownu njedźelu abo póndźelu doma warić, tón móhł sej k wobjedu do Hórčanskeho Młynkec hosćenca dojěć. Tam poskićuja speciality swjatkowneho woła. Blido skazać móža sej zajimcy pod telefonowym čisłom 035796/ 96 290.

Wokomiki na wobrazach

Smochćicy. Wosebite wokomiki při morju su widźeć we wustajeńcy Evy-Marije Grohmann, kotruž wotewru zajutřišim w 16 hodź. w Smochčanskim Domje biskopa Bena.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte