Křižowka (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 znajomosće, 5 kóšty za posyłki, 6 z njeho je swěčka, 7 wódne jězdźidło, 10 dołhi, njelepy kadla, 13 alkoholiski napoj, 14 spisar, 15 afriski kraj

Padorunje: 1 je zatusnjeny, 2 stat, 3 oma serbsce, 4 rozrězane drjewo, 8 ze štomami wobdata dróha, 9 horiny w Aziji, 11 druhi grjekski pismik, 12 Narr zeserbšćene

Protyka (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

Pjatk 20. do 22.4.   Měrowy swjedźeń we Wóstrowcu

  19:00 Přednošk Hansa-Jürgena Schrötera wo Janu Šadowicu­ w Kamjenskej Lessingowej bibliotece

  19:30 Zhromadźizna Hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 21.4. 10:00 Diakonska swjećizna Pětra Mróza w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  10:00 Rozmołwne koło w Budyskej Röhrscheidtowej bašće wo mobilizowanju serbskeho žiwjenja w narańšich kónčinach wokrjesa

  10:30 Na slědach wjelkow – přednošk na Rěčičanskim Erlichtec dworje, po tym ekskursija

  14:30 Zetkanje „Na Šusterec ławce“ na Trjebinskim statoku­ Hanza Šustera

  19:30 Smochčanske jewišćo: „Wozjewjenja z tworjeneje srjedźizny“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 22.4. 9:30 Konfirmaciske kemše w Njeswačanskej cyrkwi

  10:00 Zahajenje „zeleneje sezony“ na Kulowskim jěchanišću­

  14:00 Nyšpor ze žohnowanjom motorskich w Ralbicach

Póndźelu 23.4.   Swětowy dźeń knihi

  17:00 Casting NSLDź za lětnje dźiwadło

  17:00 Zjawne zetkanje Iniciatiwy Serbski sejm a Rady starostow w Njebjelčicach

Wutoru 24.4. 10:00 Interaktiwna hudźbna bajka „Překlepana liška“ w Tšupčanskej cyrkwi

Rozhłós (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo mobilizowanju serbskeje rěče

11:20 Reportaža: biobur Toni Rebiš w Kanecach

11:45 Wo podawkach we Wostrowcu

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim wukubłanju na Choćebuskim OSZ

13:00 Serbske baje

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Jutrowne nałožki

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:
Choćebuz (SN/mwe). Serbja njeswjeća jutry jenož jako křesćanski swjedźeń. Woni pěstuja tež nałožki z prastarych časow, zo njebychu so pozabyłe. Redaktorojo delnjoserbskeho magacina Łužyca běchu z kameru po puću a jutrowne tradicije zapopadnychu. Tak zapala w Braniborskej přeco časćišo jutrowny woheń. Za Serbow je to přiležnosć, swoju rěč a kulturu pěstować. Tak tež při daledawanju technikow jejkadebjenja wot jedneje generacije k druhej. A nic naposledk je jedyn z najwoblubowanišich jutrownych nałožkow tež w Błótach jutrowne spěwanje. Žony podadźa so při schadźenju słónca spěwajo dom wot domu. Wo tym wjace jutře, 21. apryla, w 13.05. hodź., w telewizijnym sćelaku RBB.

Do kina (19.04.18)

Donnerstag, 19. April 2018 geschrieben von:

19.04.2018 – 25.04.2018 Budyski fil­mowy palast: Early Man – Steinzeit bereit: nj 14:30 A Quiet Place: wšědnje 17:30 (nimo pó) a 19:30 | pj a so 22:00 Der Sex Pakt: wšědnje 19:45 | štw, pj, so a wu 15:15 | pó 17:15 | so 22:00 Pacific Rim: wšědnje 19:45 (nimo pó) Unsere Erde 2: pj, nj a srj 17:30 Peter Hase: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:00 | nj 13:00 Ready Player One w 3 D: wšědnje 19:30 Jim Knopf: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:15 (nimo pó) | nj 12:45 Die kleine Hexe: nj 12:15 Die Biene Maja 2: nj 13:00 Heilstätten: so a srj 21:45 Midnight Sun: štw, so, pó a wu 17:30 Red Sparrow: pj a srj 21:45 Tomb Raider w 3 D: pj 21:45 Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier: wšědnje 15:15 (nimo srj) Fifty Shades of Grey: pj, so a srj 22:15

Kino-ekstra: Das Leben ist ein Fest: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwaj (18.04.18)

Mittwoch, 18. April 2018 geschrieben von:

Do zakładneje šule pohladnyć

Chrósćicy. Na „Dźeń zakładneje šule“ přeproša jutře, štwórtk, wot 17 do 19 hodź. do Chróšćanskeje zakładneje šule. Po programje w „Jednoće“, móža sej wopytowarjo kubłanišćo wobhladać a dóstanu dohlad do najwšelakorišich cyło­dnjowskich poskitkow.

Hońtwjerske drustwo přeproša

Ralbicy. Wšitkich wobsedźerjow polow, łukow a lěsow wokoło Ralbic přeproša Ralbičanske hońtwjerske drustwo na zhromadźiznu pjatk, 20. apryla, w 19.30 hodź. do tamnišeho sportoweho domu. Nimo wobzamknjenja hospodarskeho plana 2018/2019 póńdźe mjez druhim wo wotnajenje hońtwow. Kaž je hońtwjerske drustwo wobzamknyło, ­wupłaća do zhromadźizny wot 18 hodź. wobsedźerjam ležownosćow wotnajenski pjenjez za dobu 2016/2017.

Pokiwaj (16.04.18)

Montag, 16. April 2018 geschrieben von:

Dźěłarnička na farje

Chrósćicy. Župa „Michał Hórnik“ přeprosy wutoru, 24. apryla, w 19 hodź. na dźěłarničku „Serbska narodna drasta – zhotowjenje a rjedźenje čěpcow a bantow“, a to na Chróšćansku faru. Nazhonite hotowańče pokazaja zajimcam zakłady, kak so čěpcy a banty zhotowjeja a rjedźa. Štóž wobsedźi swójsku drastu, ­njech jón prošu sobu přinjese. Nadrobniše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 035796/96 254.

Porěči wo Krabaće

Kamjenc. Wo wuslědkach swojeho slědźenja wo Krabaće porěči Hans-Jürgen Schröter pjatk, 20. apryla, w 19 hodź. w Kamjenskej měšćanskej bibliotece w Lessingowym domje. Je to zarjadowanje biblioteki zhromadnje z měšćanskim stawizniskim towarstwom.

Pokiwy (13.04.18)

Freitag, 13. April 2018 geschrieben von:

Delnjoserbska premjera NSLDź

Hochoza. Lubowarjo delnjoserbskeho dźiwadła su jutře, 14. apryla, w 19.30 hodź. do Hochožanskeho kulturneho srjedźišća na premjeru NSLDź přepro­­šeni. Dźiwadźelnikaj Jan Mikan a Jurij Šiman­ předstajitaj kruch „Wjelika wutšoba“. Přełožiła bě stawiznu Lutza Hübnera „Das Herz eines Boxers“ wo njewšědnym přećelstwje Ingrid Hustetowa. Dalše předstajenja su njedźelu w 17 hodź. w Dešnje, přichodnu wutoru na Choćebuskim komornym jewišću a njedźelu, 29. jutrownika, w Turjeju.

Krokawam a žabam pomhać

Dołha Boršć. Přirodoškitna stacija w Dołhej Boršći přeproša swójby jutře wot 7 hodź. na wosebitu akciju. W škitnym rumje amfibijow při statnej dróze S 121 při hatach mjez Klětnom a Košlu chcedźa žabam a krokawam škitny płoćik nastajić, zo njebychu awta je přejěli.

Koncert w muzeju

Budyšin. Přichodny Budyski komorny koncert jutře w 19.30 hodź. w Serbskim muzeju prezentuje Rhythm4, bodypercussionowa skupina z Awstriskeje.

Němsko-pólski dźeń

W klubowni Choćebuskeho Serbskeho domu předstaji komponist Sebastian Elikowski-Winkler (naprawo) srjedu popołdnju nowu­ dźěćacu cejdejku „Zgubjone wěcy – Nowe źiśece spiwy“ z knihu. W njej namakaja zajimcy noty Winklera a teksty, kotrež je Werner Měškank (2. wotlěwa) spisał. Nošer Winkleroweho projekta je Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz. Na zynko­nošaku, kotryž sej wučerjo­ a šulerjo jako prěni naposkachu, spěwa Delnjoserbski holči sekstet. Nad produktom wjeselachu­ so tež Uta Henšelowa (nalěwo), Marja Elikowska-Winklerowa a Katja Donath (3. a. 4 wotlěwa). Foto: Michael Helbig

Křižowka (13.04.18)

Freitag, 13. April 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 1 typ němskich awtow, 3 płody k jědźi, 5 načolny šlager, 7 njewotwisnosć, 10 dźělčk pjeršće, 14 bywši zwjazkowy prezident, 15 ličba, 16 Geschenk serbsce

Padorunje: 1 muski hłós, 2 swětowa strowotniska organizacija, 3 ličba, 4 genetiske wopřijeće, 6 kupa Balearow, 8 wójna jendźelsce, 9 łaćonsce Bože, 10 małe wódnišćo, 11 kanton Šwicarskeje, 12 narod, 13 dym

Anzeige