Biskopičanski zwěrjenc je jedyn z najmjeńšich w Sakskej. Wot lěta 1996 su tam rysy (Luchs) doma. Wosebje w šulskich prózdninach witaja w překrasnym a derje hladanym domicilu wjele swójbow. Dźěći móža hdys a hdys zwěrjata sobu picować. Foto: Steffen Unger

Protyka (08.02.19)

Freitag, 08. Februar 2019 geschrieben von:

Sobotu 9.2. 10:00 Rozmołwne koło skupiny Budyski kraj w Budyskej Röhrscheidtowej bašće SLA

  16:00 Hóstny sinfoniski koncert Zhorjelskeho orchestra Sinfonietta meridiana na žurli Budyskeho SLA

  16:00 Spalenje hodownych štomow w Njebjelčicach

  19:30 Kapičkowy wječor w Kulowje

  20:00 Póstnička studentskeho towarstwa Sorabija Lipsk w Lipšćanskim TV-klubje

Njedźelu 10.2. 15:00 Čitanje „Škleńčana lipka“ z Clemensom Bobku w Budyskim Thespisowym centrumje

  15:00 Wodźenje po wustajeńcy „Bertha Zillessen – Fotografiske wotkrywanja“ z Hagenom Schultzom w Budyskim měšćanskim muzeju

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

Rozhłós (08.02.19)

Freitag, 08. Februar 2019 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15 Zjimanje tydźenskeho seriala „To nichtó wjace nječini“

11:45 Premjera Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny

12:00 Nabožne wusyłanje

(dr. Jens Buliš)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuhódnoćenju naprašowanskeje akcije Domowiny

13:00 Wosebity koncert na proze do noweho lěta (2. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

Do kina (07.02.19)

Donnerstag, 07. Februar 2019 geschrieben von:

7.2.–13.2.2019 Budyski filmowy palast:­

Alita: Battle Angel w 3 D: srj 20:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: wšědnje 15:45 (nimo srje) a 20:15 (nimo srj) | srj 17:30 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 14:30 (nimo srj) | nj 12:00 | srj 20:30 The Lego Movie: wšědnje 13:30 (nimo srj) The Lego Movie w 3 D: wšědnje 17:00 Dragon Ball Super: so 14:30 Sweethearts: srj 19:45 Chaos im Netz: wšědnje 18:15 (nimo pó) | štw, pj, nj a wu 13:30 Feurwehrmann Sam: nj 12:00 Immenhof: wšědnje 16:00 (nimo so a pó) Der Junge muss an die frische Luft: wšědnje 20:30 (nimo pó a srj) | nj 11:30 | pj a so 22:45 100 Dinge: wšědnje 18:00 (nimo srj) | srj 15:15 | pj a so 22:30 Glass: wšědnje 19:30 (nimo srj) Aquaman w 3 D: pj a so 22.15

Kino-ekstra: Aufbruch zum Mond: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Creed 2: wšědnje 19:30 | pj a so 22:10 Alita: Battle Angel w 3 D: srj 20:00 Dragon Ball Super: nj 20:15 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: wšědnje 17:50 a 20:15 (nimo nj | nj 20:00 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 15:00 | so a nj 12:45 The Lego Movie w 3 D: wšědnje 17:00 The Lego Movie: wšědnje 14:30 | so a nj 12.15 Mia und der weiße Löwe: wšědnje 13:55 a 16:00 | so a nj 11:45 Chaos Im Netz: wšědnje 15:15 a 17:20 Polaroid: pj a so 22:25 Plötzlich Familie: wšědnje 20:00 (nimo so a srj) | pj a so 22:25 Glass: wšědnje 19:45 Der Junge muss an die frische Luft: wšědnje 18:00 (nimo srj) Immenhof: so a nj 13:00 Kalte Füße: 22:30 Shoplifters: srj 18:00

Protyka (01.02.19)

Freitag, 01. Februar 2019 geschrieben von:

Pjatk 1.2. 19:00 Čitanje z Gertrud Wincarjowej w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  19:30 Předwólby Serbskeje Lěwicy za wólby Sakskeho krajneho sejma w Lejnjanskim hosćencu „K lipje“

Sobotu 2. a 3.2.   Wulka přehladka orchidejow w Slepjanskim SKC (stajnje wot 10 hodź.)

   Regionalne wubědźowanje „Młodźina hudźi“ we Wo­jerowskej hudźbnej šuli a na Lessingowym gymnaziju

Sobotu 2.2. 8:00 2. čaporowe wiki we Wudworskim Krollec zahrodnistwje

  10:00 Dźěłarnička za młodźinu w Budyskej Röhrscheidtowej bašće „Dokal wjedźe přichod serbšćiny“

  11:00 Zapust w Janšojcach (Jänschwalde)

  13:45 Dźěłarnička za serbske Bjesady na Hodźijskej starej­ šuli

  14:00 Zapust w Rogowje (Horno)

  14:00 Předstajenje klankodźiwadła „Kito husličkar“ na Ho­dźijskej starej šuli

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Njedźelu 3.2. 10:00 8. hornjołužiska bursa modelowych železnicow a awtow we Wjelećanskej wjacezaměrowej hali

  12:30 Zapust we Wjerbnje (Werben)

  13:00 Zapust w Smogorjowje (Schmogrow)

  14:00 Zapust w Drjenowje (Drehnow)

Pokiwy (01.02.19)

Freitag, 01. Februar 2019 geschrieben von:

Koncert na hrodźe

Wojerecy. Ansamblowy chór Atelier kaž tež šulerjo Wojerowsko-Berlinskeho ateljeja Zwukowe wuměłstwo hudźa jutře wot 17 hodź. na žurli Wojerowskeho hrodu. Zastup na koncert pod nawodom Anje Mertin je darmotny.

Mócny „hrimot“ w Kotołni

Dźěžnikecy. EASY/DC je w domje! Najlubša AC/DC-tributeband w Dźěžnikečanskej Kotołni jutře wot 21 hodź. zaso jónu tak prawje „zapyri“. Optisce a muzikalisce skupina publikumej wšo, štož je někak móžno, awtentisce poskići. Na to so třo hard­rockerojo hižo jara wjesela.

Spektakularny přednošk

Lubij. „Weltberge – die 4. Dimension“ je Reinholda Messnerowy najnowši a bjezdwěla najspektakularniši přednošk. Njedźelu, 3. februara, wot 18 hodź. chce Messner swój publikum w Lubij­skej zarjadowanskej hali na pućowanje k 13 najwažnišim wjercham krosnowanskich stawiznow sobu wzać.

Wopominaja zbóžneho

Radwor. Na wopomnjenskim dnju zbóžneho Alojsa Andrickeho njedźelu, 3. februara, budu w Radworju w 9 hodź. swjatočne kemše. Chór Lipa z Pančic-Kukowa Božu mšu wobrubi.

Měnjenski dźeń na pósće

Pomjenowanja za horu kaž Sokolnik a městnosće kaž Čertowe wokno su na turistiskich tafličkach na Čornoboze tež rukopisnje serbsce woznamjenjene. Štóž chce sej iniciatiwu njeznatych sam wobhladać, njech pućuje na horu, pod kotrejž chowaja so wsy kaž Rachlow­ a Wuježk. Na horje samej móžeš so na wjeršku derje wočerstwić a do daliny zhladować. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (01.02.19)

Freitag, 01. Februar 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 žeńtwa, 5 wjes pola Běłeje Wody, 6 rola, 7 kupa w Srjedźnym morju, 10 znate město w šwicarskim Grau­bünden, 13 hospodarski plan, 14 drohotny čerwjeny kamjeń, 15 wójsko jendźelsce

Padorunje: 1 pos, 2 daloko ..., 3 sportowc, 4 zběrka zemjepisnych kartow, 8 dźěl helikoptera, 9 horiny w Čěskej/Pólskej, 11 łu­žiski jězor, 12 rěka w Italskej

Rozhłós (01.02.19)

Freitag, 01. Februar 2019 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Serbja a brunica – Wo wuslědkach dźěła brunicoweje komisije a što smě Łužica z toho wočakować

12:00 Nabožne wusyłanje (Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej zhromadźi­znje župy Delnja Łužica

13:00 Wosebity koncert na proze lěta

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym Zbožopřeća

Nowe institucije trěbne?

Freitag, 01. Februar 2019 geschrieben von:
Budyšin (SN). Před něšto časom bě hišće rěč wo tym, kotre serbske institucije měli so zawrěć abo hromadu połožić. Tuchwilu pak, mjez druhim w zwisku ze strukturnej změnu, diskutujemy skerje wo tym, załožić nowe institucije. Nowy župan Wojerowskeje župy „Handrij Zejler“ Marcel Brauman namjetuje cyłołužiski centrum za dźěći w Čornym Chołmcu a centralnu hornjoserbsku rěčnu šulu we Wojerecach. Su pak tajke přeća realistiske? Wotmołwu na to dóstanu při­hladowarjo jutře, sobotu, we Wuhladku, a to w 11.45 hodź. w telewiziji MDR. Dalšej temje februarskeho serbskeho magacina stej lodohokoj w čěskich Warnoćicach a zymske žorawje we Łužicy.

Anzeige