Křižowka (19.01.18)

Freitag, 19. Januar 2018 geschrieben von:
Wodorunje: 3 moderne słowo za koleso, 5 arabski kraj, 6 italska rěka, 7 wodźer lětadła, 10 njewjesta na ptačim kwasu, 13 wulki porst, 14 spěw w operje, 15 cuze słowo za přistojne hraće Padorunje: 1 Hammel serbsce, 2 wašnje pisanja, twara, 3 nic sotra, 4 hobby, 8 prěni přełožk biblije, 9 ameriske filmowe myto, 11 kraj a rěka USA, 12 horiny w Aziji

Protyka (19.01.18)

Freitag, 19. Januar 2018 geschrieben von:

Pjatk 19.1. 19:00 Dźeń wotewrjenych duri na Wojerowskim Lessingowym gymnaziju

  19:30 Delnjołužiska premjera wječorneho ptačeho kwasa SLA na komornym jewišću Choćebuskeho Statneho dźiwadła

Sobotu 20.1. 10:00 Dźeń wotewrjenych duri w Kulowskej Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“

  16:00 Dartowy turněr we Wotrowje

  18:00 Kulinariske pućowanje po łužiskim swěće bajow, w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  18:00 Wječorny ptači kwas SLA w Hochožanskim hosćen­cu „K złotemu zmijej“

  19:30 1. kapičkowy wječork w Kulowskej wjacezamě­rowej hali

  19:45 „Skónčnje doma!“ – putniski kabaret w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  21:30 Lit The House With Serbska murja 2.0 – koncert ze skupinu Sorbian Art Trio a reje w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 21.1. 14:00 Wodźenje po elementariju Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy

  15:30 Ptači kwas Němčanskeje pěstowarnje „Pumpot“ w twarjenju La Galeria

  15:30 Ptačokwasne zarjadowanje towarstwa Stup dale w Drježdźanach

Póndźelu 22.1. 8:30 Hornjoserbsko-němski dźěćacy ptači kwas SLA na žurli SLA (tohorunja 10.30 hodź.)

Wutoru 23.1. 8:30 Hornjoserbsko-němski dźěćacy ptači kwas SLA na žurli SLA  (tohorunja 10.30 hodź.)

Rozhłós (19.01.18)

Freitag, 19. Januar 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń

11:15 Basnje a wurězki powědan­č­kow z literarneho wurisanja LND a załožby

11:30 Nowe spěwy rozhłosa

12:00 Ew. nabožne wusyłanje

 (farar Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi, rozprawa wo premjerje ptačokwasneho programa SLA

13:00 Spominanje na serbskeho basnika Fryca Rocha

13:30  Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća 

Na slědach zapusta

Freitag, 19. Januar 2018 geschrieben von:
Choćebuz (SN). Zapust słuša k najwjetšim serbskim swjedźenjam spočatk noweho lěta w Delnjej Łužicy. Po starym nałožku ma so z nim zyma wućěrić, zo móhło nalěćo přichadźeć. W Bórkowach a někotrych dalšich błótowskich gmejnach tele dny předewšěm młodostni zapust­ swjeća. W filmje Anje Kochojc a Wolfganga Dümcke móžeće sej jutře wot 13.05 do 13.35 hodź. w telewiziji RBB wobhladać, zo narodna drasta w Bórkowach wosebitu rólu hraje. Předewšěm lapy­ su w tej wsy wulke a krasne. W magacinje Łužyca so Anja Kochojc wobdźěl­nikow mjez druhim za tym praša, kak wažny jim nałožk je.

Do kina (18.01.18)

Donnerstag, 18. Januar 2018 geschrieben von:

18.1.2018 – 24.01.2018 Budyski fil­mowy palast: Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) a 17:15 | nj 12:30 Hot Dog: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 (nimo srj) | srj 20:00 | pj a so 22:30 Wunder: srj 19:45 Insidious – The Last Key: pj a so 22:30 Greatest Showman: wšědnje 20:00 (nimo pó a srj) Coco – Lebendiger als das Leben: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Ferdinand – Geht STIERisch ab!: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:30 Paddington 2: nj 12:15 Jumanji – Willkommen im Dschungel: nj 12:15 Jumanji – Willkommen im Dschungel w 3 D: wšědnje 19:45 Dieses bescheuerte Herz: wšědnje 17:15 (nimo pó) a 20:00 | so 22:15 Star Wars: Die letzten Jedi: wšědnje 17:00 Mord im Orient Express: pj 22:15 Pitch Perfect 3: pj a so 22:15

Kino-ekstra: Detroit: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (12.01.18)

Freitag, 12. Januar 2018 geschrieben von:

„Jolka“ swjeći jubilej

Nuknica. Lubowarjo šćipateho serbskeho humora a słódneje jědźe su jutře, 13. januara, zaso do Nuknicy přeprošeni: na 20. jolka-swjedźeń. Jako hesło su sej za­rjadowarjo „20 lět jolka – tajki cirkus“ wumyslili. Program započnje so w 20 hodź., zastup je wot 18 hodź.

Do šule załožić

Wóslink. Wjednistwo Wóslinčanskeje srjedźneje šule přeproša staršich a dalšich zajimcow, zo bychu jutře w 15 hodź. do kubłanišća załožili. Wot 15.30 hodź. předstaja šulerjo w jědźerni mały program. Wučerjo wjedu wopytowarjow rady­­ po rjadownjach a na jich prašenja tež k serbskej wučbje wotmołwjeja.

Koncert w palaisu

Budyšin. Spěwarjo Budyskeho chóra Pisany swět pod wjednistwom Beaty Tarrach­ a Reinharda Simmgena bychu so wjeselili, by-li jutře w 17 hodź. prawje wjele hosći do Budyskeho Gersdorff­skeho palaisa na mjezynarodny koncert přišło. Z darjenymi pjenjezami chcedźa załožbu Lichtblick podpěrać.

Tež Lipa sobu spěwa

Nałožki a tradicije pěstować je ludźom we Łužicy wažne. Tak widźiš hižo nětkole na někotrych wsach camprowarjow zymu wuho­njeć a nalěćo witać. Wobydlerjo Pěchča (Pechern) w gmejnje Krušwica su tradicionelnje prěni w běhu lěta, kotřiž w swojich pisanych a lóštnych kostimach camprujo po wsy chodźa (na wobrazu). Bórze tež na wsach wokoło Wojerec, kaž na přikład w Blunju, camprowansku sezonu zahaja. Foto: Joachim Rjela

Zrěčenje podpisane

Freitag, 12. Januar 2018 geschrieben von:
Budyšin (SN). Wot awgusta budźe Judith Kubicec jako intendantka Budyski Serbski ludowy ansambl nawjedować. Dotalna jednaćelka ansambla Diana Wagnerec twori w přichodźe zhromadnje z njej nawodnistwo. Judith Kubicec je jako dirigentka po cyłym swěće prašana a bu loni z čestnym mytom Royal Academy of Music w Londonje wuznamjenjena. Wo podpisanju zrěčenja ze Załožbu za serbski lud wusyła januarske Wuhladko jutře w 11.45 hodź. Dalše temy serbskeho maga­cina telewizijneho sćelaka MDR su złoty­ měšniski jubilej Baćońskeho fararja Gerata Wornarja, Dom swj. Wincenta w čěskim Dolnim Podluží a pjenjezy z programa Leader za rjeńše wsy.

Křižowka (12.01.18)

Freitag, 12. Januar 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 počas, 5 rěka w Pólskej, 6 nic muž, 7 sudobjo, 10 kupa w Srjedźnym morju, 13 nic wjele, 14 pohib k hudźbje, 15 nic pozdźe

Padorunje: 1 ton, 2 rěka přez Mnichow, 3 nic pózdnja, 4 francoski moler (1840–1926), 8 arabski zaliw, 9 lubosć italsce, 11 nic powołanski akter, 12 horiny w Aziji

Protyka (12.01.18)

Freitag, 12. Januar 2018 geschrieben von:

Pjatk 12. do 14.1.  Přehladka modelowych železnicow w Lubijskej wikowej hali

  19:45 „Lěto pčołarja“ – Konječan Jan Šołta přednošuje w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Sobotu 13.1. 10:00 Tradicionalne swinjorězanje pod hesłom „Kak to jo­ bylo“ na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri we Wóslinčanskej šuli

  15:00 Přednošk „Wohrožena mnohostronskosć – naše dźiwje pčołki a jich škit“ w Muzeju Budyšin

  16:00 Dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  17:00 Nowolětny koncert z chórom Pisany swět w Budyskim Gersdorffskim palaisu

  20:00 Jolka-swjedźeń w Nuknicy

Njedźelu 14.1. 10:00 Kwasne wiki „Haj, ja chcu“ w Choćebuzu

  10:00 Pućowanje z Čornym młynkom po Čornym Chołmcu

  16:00 Předstajenje komedije „Kurowa klinika ,Wjesoła mysl‘“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konje­cy w Radworskim hosćencu „Meja“

  16:00 Wosebity koncert k nowemu lětu na Wojerowskim hrodźe

  16:00 Nowolětny koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju na žurli Kamjenskeho hotela „Město Drježdźany“

  17:00 Koncert chóra Slavica z chórom Lipa w Drjež­dźan­skej cyrkwi Třoch kralow

Póndźelu 15.1. 19:00 Dny Messiaen w Zhorjelskim Europskim centrumje dopomnjeća, kultury a kubłanja

Anzeige