Protyka (27.10.17)

Freitag, 27. Oktober 2017 geschrieben von:

Pjatk 27. a 28.10.  Gospelowa dźěłarnička na Kulowskim Starym dwórnišću

 27. do 29.10.  Biblijowy kurs w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Spisowaćel Jurij Koch čita w gratowni Hórčanskeje wohnjoweje wobory z dopomnjenkow na swoje dźěćace a młodźinske lěta

  20:00 Reje za nad 30lětnych ze skupinu Jolly Jumper w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 28.10. 9:00 Fachowa konferenca Serbskeho šulskeho towarstwa „To smy přeco tak činili“ w Budyskim Serbskim domje

  17:00 Nazymski program 1. serbskeje kulturneje brigady na žurli Budyskeje piwarnje

  18:00 Gospelowy nyšpor w Kulowskej cyrkwi

  19:00 Koncert musica nova sorabica „KUZŁO WO DEŠĆ“ na žurli Budyskeho Serbskeho ludoweho ansambla

  19:00 Swjedźenske zarjadowanje k 20lětnemu wobstaću rejwanskeje skupiny Ćisk w tamnišim hosćencu „K zelenemu wěncej“

  19:30 Koncert k 110lětnemu wobstaću chóra Lipa na Bizoldec žurli w Haslowje – z rejemi

  21:00 Halloween-party w Chróšćanskej „Jednoće“

  21:00 Koncert ze skupinu Keimzeit we Wojerowskim wobydlerskim centrumje

Njedźelu 29.10. 10:00 Radworske přezpólne wubědźowanje

  15:30 Nazymski koncert ze žónskej skupinu Rowniske glosy w Radworskim hosćencu „Meja“

Rozhłós (27.10.17)

Freitag, 27. Oktober 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Přehlad powěsćow tydźenja

11:20 3. koncert Musica nova sorabica

11:45 Wo koncerće k 110lětnemu wobstaću chóra Lipa

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo jubilejnym insti­tut­nym dnju składnostnje 25lětneho wobstaća Serbskeho in­stituta

13:00 Tematiske wusyłanje „Rěč a wěra“

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

po tym zbožopřeća

Škody tež kónc tydźenja přizjewić

Donnerstag, 26. Oktober 2017 geschrieben von:
Budyšin (SN). Tež kónc tydźenja a swjate dny chce Budyski krajnoradny zarjad wotnětka zaručić, zo sej sobudźěłaćerjo na městnje škody wobhladaja, hdyž su wjelki wowcy abo druhi skót zakusali. Škody přizjewić móža wobydlerjo wotydźenja w krajnoradnym zarjedźe pod telefonowym čisłom 03591/ 5251 68 001, kónc tydźenja a swjate dny pak we Wojerowskej integrowanej regionalnej dispatcherni pod tel. čo. 03571/ 192 96, kaž krajnoradny zarjad zdźěla.

Pokiwy (26.10.17)

Donnerstag, 26. Oktober 2017 geschrieben von:

Jurij Koch čita

Hórki. Na zhromadny wječor z rodźenym Hórčanom Jurjom Kochom přeproša wjesne towarstwo Při skale wšitkich zajimcow jutře, pjatk, w 19.30 hodź do rumnosćow wohnjowoborneje gratownje w Hórkach. Spisowaćel čita tam ze swojich dopomnjenkow na dźěćace a młodźinske­ lěta. Młody akordeonist Daniel Grunski čitanje wobrubi.

Z motorskim lěto po Africe

Njeswačidło. Multimedialny přednošk „Na dwěmaj kolesomaj po Africe“ dožiwja zajimcy sobotu, 28. oktobra, w 19 hodź. na žurli Njeswačanskeho hosćenca. Šwicar Martin Münch rozprawja wo swojej spektakularnej jězbje z motorskim po Africe. Wot Kapstadta jědźeše wón podłu wuchodneje kromy kontinenta hač do Kaira a dale přez Bliski wuchod do wuchodneje Europy a do Šwicarskeje. Zastup je darmotny, zarjadowar pak prosy wo pjenježny dar.

Kedźbu, pčołarjo!

Njeswačidło. Zajimawy přednošk wo dźěławosći z tak mjenowanymi dadant-kołćemi poskići Njeswačanska přirodoškitna stacija póndźelu, 30. oktobra, w 19 hodź. na žurli Njeswačanskeho hosćenca. Referent budźe Rolf Schülbe z Bad Schandauwa. Zastup płaći 2,50 eurow.

Do kina (26.10.17)

Donnerstag, 26. Oktober 2017 geschrieben von:

26.10.2017 – 1.11.2017 Budyski filmowy palast: Fack ju Göhte 3: wšědnje 14:00, 15:30, 16:30, 18:00, 19:30, 20:30 (nimo wu) a 22:30 (nimo štw, wu a srj) Thor: Tag der Entscheidung w 3 D: wu a srj 14:30, 17:15 a 20:00 Jigsaw: wšědnje 19:30 (nimo wu) a 23:00 (nimo štw a srj) Ich, Judas: wu 20:15 Captain Underpants: štw 15:00 | pj 14:30 ES: štw, pj, so a nj 19:30 | pj, so, nj a pó 22:15 Cars 3 – Evolution: so, nj, wu a srj 15:00 My Little Pony: nj a wu 13:00 Cars 3 – Evolution w 3 D: nj a wu 12:00 | pó 14:30 Lego Ninjago w 3 D: štw 14:30 Vorwärts immer!: štw, so a wu 17:15 Blade Runner 2049 w 3 D: pj, so, nj a wu 21:45 Kingsman – The Golden Circle: štw a pó 16:45 Bigfoot Junior: pó 15:00 Emoji: pj 13:30 | nj 14:30 Lego Ninjago: nj a wu 12:15 Rock My Heart – Mein wildes Herz: so 14:30 High Society: pj, so a nj 16:45 Bully­parade: pj, nj a srj 17:15 Ich – Einfach unverbesserlich: pj 15:00 Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora: nj a wu 12:30

Kino-ekstra: Die Party: pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (23.10.17)

Montag, 23. Oktober 2017 geschrieben von:

Čitaja z antologije

Lipsk. Najnowšu antologiju serbskeje literatury „Mlóče“ móža jutře, wutoru, Lipšćanscy Serbja a jich přećeljo zeznać. Z knihi čitaja Lubina a Dušan Hajduk-Veljković a Měrćin Wjenk. Tomu přizamknje so bjesada a budźe składnosć, sej antologiju kupić a signować dać. Čitanje započnje so w 19 hodź. w hornjej galeriji kofejownje „Telegraph“ (Dittrich­ring 18-20).

Wo Serbach a reformaciji

Łaz. Knihu „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ předstaji wudawaćel Jan Malink srjedu, 25. oktobra, we 18 hodź. we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja. Na to přeprošatej spěchowanske towarstwo domu a Ludowe nakładnistwo Domowina. Zastup płaći tři eura.

Pokiwy (20.10.17)

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:

Pytaja za wotmołwami

Budyšin. Pod hesłom „Regionalne wotmołwy na globalne wuwiće“ wotměje so jutře, sobotu, wot 10 do 14 hodź. 10. Budyski socialny forum w tudyšim Kamjentnym domje. Tam chcedźa rozmyslować a diskutować wo prašenjach kubłanja, dźěła, mzdow, hospodarstwa a měrliweho zhromadneho žiwjenja. Za ćělne derjeměće budźe bifej přihotowany, za kotryž pak móže kóždy tež něšto sobu přinjesć.

Klezmerowa hudźba zaklinči

Smochćicy. Wosebity koncert z duwom „klezmer reloaded“ z Wiena wotměje so jutře, sobotu, w 19.30 hodź. w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Duwo přebywa składnostnje 21. Drježdźanskeho židowskeho hudźbneho a dźiwadłoweho tydźenja w našim regionje. W Smochćicach prezentujetaj Maciej Golebiowski a Alexander Shevchenko swoje njewšědne interpretacije, do kotrychž zapřijetaj wonaj tohorunja jazz, chanson, tango a orientaliske zynki. Zastup je darmotny, prosy so wo wulkomyslny dar.

Do biblioteki pohladnyć

Mjez wjacorymi prózdninskimi poskitkami Budyskeho Serbskeho muzeja bě tež wosebita dźěłarnička „Rjekojo z filca“. Pod nawodom Reginy Herrmannoweje zhotowichu młodźi wobdźělnicy sami pyšne ručne klanki. Regina Herrmannowa je diplomowa designerka, kotraž so wosebje rady figurinam a bajowym postawam wěnuje. Foto: SN/Maćij Bulank

Za filmowy projekt trjebaja šulerjo pomoc

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:
Worklecy. 10. lětnik Worklečanskeje wyšeje šule přewjedźe tuchwilu filmowy projekt wo młodźinje za čas NDR. Za to wjedźechu hižo rozmołwy z časowymi swědkami a su jich z pomocu Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) filmowali. Nětko pytaja nuznje priwatne filmowe wurězki na přikład wo rejach, mejemjetanjach, swójbnych swjedźenjach, šulskich zachodach a wuchodach, wo firmowanju, młodźinskej swjećbje abo kwasach. Runočasnje proša wo dowolnosć, filmowy material w swojej dokumentaciji wužiwać směć. Štóž móhł pomhać, njech přizjewi so pod telefonowym ­čisłom 035796/96 831.

Protyka (20.10.17)

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:

Pjatk 20.10. do 22.10.  Jěchanski a skakanski turněr w Jěžowje

  19:00 Kermuša Chróšćanskeje młodźiny w Hórnikowym domje

  19:00 Přednošk wo kubłanskim koncepće 2plus za staršich w Chróšćanskej Jednoće

  19:00 Čitanska turneja LND: Předstajenje knihow „Jurij Brězan. Leben und Werk“ a „Krabat oder Die Verwandlung der Welt“ w Bórkowskej kniharni „Lesezeichen“

  19:00 Nakupowanska nóc w kuzłapołnym swětle „Dźěći města“ w Kulowje

  19:30 Jewišćowy bal SLA a NSLDź w Budyskim hłownym dźiwadle

Sobotu 21.10. 9:00 2. fachowy dźeń 2plus w Chrósćicach

  11:00 Zmijowy swjedźeń a swinjorězanje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  13:00 Dźěłarnička wo postajowanju hribow w Stróžanskim Domje tysac hatow

  19:00 Koncert musica nova sorabica „ŽADANJE MAM PO TEBI“ w Budyskej Michałskej cyrkwi

  19:00 Cyrkwinska dujerska hudźba zaklinči w Njeswačanskej cyrkwi

  19:30 Jewišćowy bal SLA a NSLDź w Budyskim hłownym dźiwadle

Njedźelu 22.10.  Testowy dźeń Kawasaki na motocrossowej čarje w Jaworje

  10:00 Kwasne wiki na žurli Kamjenskeho hotela „Město Drježdźany“

  15:00 Kermuša na Rownjanskim Njepilic statoku

  15:00 Nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu w Turjeju

Anzeige