Křižowka (18.05.18)

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 kónctydźenski domčk, 5 wjes pola Běłeje Wody, 6 bjez wobuća, 7 arabski emirat, 10 jědź ze syrym mjasom a jejom, 13 serbski awtor přitomnosće (Jurij), 14 poschod, 15 bratr Abela

Padorunje: 1 čink kuzłarja, 2 wosoba kwasa, 3 słódna, 4 susodny kraj, 8 słód, 9 grjekska stolica, 11 rybjacy tuk němsce, 12 jón dyrbiš­ kruty měć

Swójbny swjedźeń w znamjenju lěsa

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

Pěskecy (SN). Kaž kóžde lěto swjatki wuhotuja w Pěskecach tež lětsa swój wjesny swjedźeń. Jutře, sobotu, wječor zahaja jón z oldyjowej party. Njedźelu wot 15 hodź. su předewšěm swójby na swjedźenišćo při sportnišću prošene, hdyž wotměje so tam dožiwjenski dźeń pod hesłom „Dźensa dźemy do lěsa“.

Zhromadnje z hajnikomaj Haraldom Petrickom a Benom Bukom móža sej dźěći a dorosćeni lěs z wida zwěriny wotkryć. Što wobkedźbuje hajnik ze swojeje łakańcy? Kak daloko móža lěsne zwěrjata skakać? Kak běha jeleń po lěsu, bjez toho zo by so z rohomaj w hałzach zapopadnył? Na tute prašenja a wjele dalšich dóstanu wopytowarjo wotmołwu. Wjeselić móža so woni na interaktiwne hry, při kotrychž zhonja wo wšědnym dnju ­a wšědnych wužadanjach zwěriny. Ekskursija traje něhdźe połdra hodźiny. Kuntworow a klěšćow dla měli so wobdźělnicy dołhe cholowy wobuć. Swójbny swjedźeń skići dale hrajny mobil, skakanski hród, kołojězby z wohnjowej woboru, kofej, tykanc, lód a dalše chłóšćenki.

Protyka (18.05.18)

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

Pjatk 18.5. 18:30 Anke Wolfert z Drježdźan přednošuje w Budyskim tachantskim wobchodźe wo srjedźoněmskich Jakubowych pućach

Sobotu 19. do 21.5.   54. Kromolanski parkowy a kćenjowy swjedźeń

  10:00 Měšniska swjećizna dr. Jensa Buliša w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  17:00 Mejemjetanje w Blunju

  19:00 Premjera Błótowskeje powěsćoweje nocy SLA w Bórkowach

  19:00 Koncert rockowych legendow na Kamjenskej Past­winej horje

  19:30 Koncert „C2J – Classical to Jazz“ na žurli Budyskeho Serbskeho muzeja

  21:00 Oldiejowa party w Pěskecach

Njedźelu 20.5.   Swjatki

   Wjesny swjedźeń w Brěžkach

  9:00 Primica dr. Jensa Buliša w Chróšćanskej cyrkwi

  10:00 Přehladka awtowych klasikarjow 70- do 90tych lět we Wochožanskim parku błudźenkow

  15:00 Swójbny swjedźeń w Pěskecach

  19:00 Błótowska powěsćowa nóc SLA w Bórkowach

Póndźelu 21.5.   Swjatkowna póndźela

   25. dźeń němskeho młyna

  10:00 Swjedźeń při wětrniku w Němcach

  10:00 Młynski swjedźeń w Fehrmannec młynje w Kobli­cach pola Hodźija

  10:00 Młynski swjedźeń při Chasowskim wětrniku

  10:00 Młynski swjedźeń na arealu Čornochołmčan­skeho Krabatoweho młyna

  10:00 Dźeń młynow w Ryhelec młynje w Njechornju

  10:00 Wodźenje po Tšupčanskim młynje

Rozhłós (18.05.18)

Freitag, 18. Mai 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo zetkanju filmowcow

11:20 „Pod serbskej lipu“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo serbskim dnju frakcijow Lěwicy Braniborskeje a Sakskeje

13:00 Dopomnjenki na Bogumiła Šwjelu k 70. posmjertninam

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

póndźelu hornjoserbsce

9:00 Putniske kemše z Róžanta

11:00 Aktualnosće

11:20 Primica w Chrósćicach

11:30 Oratorij „Serbski kwas“

delnjoserbsce

12:30 Błótowska bajowa nóc w Bórkowach

13:00 Pućowanje po Hochožanskej holi

13:40 Nabožne wusyłanje   (H.-C. Schütt)

Do kina (17.05.18)

Donnerstag, 17. Mai 2018 geschrieben von:

17.05.2018 – 23.05.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Deadpool 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:00 (nimo pó) a 19:45 | pó 14:15 | štw, so a wu 18:30 | so 20:30 | štw, so, pó a wu 21:00 | pj, so a nj 22:30 Solo – A Star Wars Story w 3 D: srj 20:00 Rampage w 3 D: wšědnje 17:15 (nimo pó) Rampage: pó 18:30 | pj 19:30 | štw, štw, so, nj a wu 19:45 | srj 20:30 | pj, so a nj 22:00 Liliane Susewind: wšědnje 14:00 (nimo pj a srj) a 16:15 (nimo pj) | pj 14:30 a 16:45) Sherlock Gnomes: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) | nj, pó a wu 12:15 Unsere Erde 2: nj 18:30 | pó 14:30, 17:15 a 20:15 Avengers w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo srj), 16:30 (nimo pó) a 19:30 | pó 16:45 | pj, so a nj 22:30 Early Man: nj, pó a wu 12:15 Jim Knopf: nj, pó a wu 12:15 Peter Hase: pó 12:15 | nj a wu 12:30 Der Sex Pakt: srj 18:15

Wojerowski CineMotion: Solo – A Star Wars Story w 3 D: srj 20:00 Solo – A Star Wars Story: srj 20:30 Deadpool 2: wšědnje 15:15 (nimo srj), 17:30 a 20:15 | srj 15:00 | pj, so a nj 22:30 Die grüne Lüge: srj 17:30 Liliane Susewind: wšědnje 15:00 a 17:45 (nimo srj) | so, nj, pó a wu 12:45 Rampage w 3 D: wšědnje 19:45 (nimo srj) Rampage: wšědnje 17:15 Wahrheit oder Pflicht: wšědnje 20:00 (nimo srj) | pj, so a nj 22:15 Sherlock Gnomes: wšědnje 14:30 | so, nj, pó a wu 12:30 Avengers w 3 D: wšědnje 16:45 | pj, so a nj 22:00 Avengers: wšědnje 14:15 a 19:30 (nimo srj) | srj 19:45 Early Man: so a pó 12:15 A Quiet Place: pj, so a nj 22:45 Peter Hase: nj a wu 12:15 Jim Knopf: so, nj, pó a wu 13:00

Porěči wo dołho zamjelčanej temje

Montag, 14. Mai 2018 geschrieben von:
Budyšin (SN). Na zajimawy wječor přeproša jutře, wutoru, w 19 hodź. Budyska měšćanska biblioteka na Hrodowskej. Tam čita Christopher Spatz ze swojeje knihi, kotraž jedna wo wjele lětdźesatkow zamjelčanej humanitarnej katastrofje po Druhej swětowej wójnje. Na sewjeru Wuchodneje Pruskeje zemrě tehdy 100 000 ludźi na sćěhi mrětwow a pobrachowaceho zežiwjenja. Syroty dyrbjachu so nadobo same starać, dóstachu so do sowjetskich dźěsćownjow abo ćeknychu do Litawskeje a stachu so z tak mjeno­wanymi „wjelčimi dźěćimi“. Wjacore tysacy z nich dowjezechu pozdźišo do Sakskeje a dachu je tu k hladanju abo ­k adopciji do swójbow. Wjele lět so wo tym rěčało njeje. Hakle w 1990tych lětach bu zjawnosć na wosud dźěći skedźbnjena. W swojej knize Christopher Spatz jich žiwjenje rekonstruuje a da potrjechenych samych rěčeć. Po studiju stawi­znow a germanistiki je Spatz lěta 2015 wo identiće wuchodopruskich wjelčich dźěći promowował. Zastup za jutřiši přednošk płaći štyri eura.

Protyka (11.05.18)

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:

Sobotu 12.5.      Mejemjetanje w Dobrošicach

   Historica – historiski swjedźeń wot srjedźowěka k barokej při Wojerowskim hrodźe

  7:00 „23. Wojerowske pućowanje“ Přećelow kultury a domizny Njeswačidło (zetkanje na Njeswačanskim torhošću)

  9:00 Putnikowanje starych a chorych do Róžanta

  9:00 2. wulke čaporowe wiki na Rakečanskim knježim dworje

  9:00 Zelowe wodźenje po Miłoćicach

  16:00 Wosebite wodźenje po Wojerecach z wjerchowku Lubomirskej von Teschen

  17:00 Mejemjetanje we Wotrowje

  19:30 Koncert we wobłuku Smochčanskeho jewišća z Kolju Lessingom w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  20:00 Swingowa party w Kamjenskim Safe-klubje

  20:00 Koncert z bluesowej skupinu Monokel w Kamjenskim bowlingowym centrumje

  21:00 Koncert z Leonard-Cohen-Tribute-Band we Wojerowskej Kufa

Njedźelu 13.5.   Dźeń maćerje

  10:00 Mjezynarodny dźeń muzejow z poskitkami mjez druhim w Budyskim Serbskim muzeju, Dešnjanskim domizniskim muzeju a w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  10:30 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Voll der Osten. Leben in der DDR“ we wopomnišću Budyšin II

  11:00 Wobjed k dnjej maćerje w Radworskej „Meji“

Pokiwy (11.05.18)

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:

Darmotnje do muzeja

Budyšin. We wobłuku Mjezynarodneho dnja muzejow přeproša tež Budyski Serbski muzej zajutřišim, njedźelu, wot 10 do 18 hodź. na dźeń wotewrjenych duri. W 11 a w 15 hodź. wotměje so zjawne wodźenje po muzeju. W mjezyčasu móža wopytowarjo bjezpłatnje awdio-přewodniki za dorosćenych a nowe awdiopřewodniki za dźěći wužiwać. Runje za młodych wopytowarjow je to dyrdomdej, wšako jich pjeć bajowych postawow žortnje a informatiwnje po domje přewodźa. W šulskim kabineće budźe dalša zabawa přihotowana. Zastup je tón dźeń darmotny.

Rostliny měnjeć

Wopički družiny katta w Choćebuskim zwěrjencu maja tam wot njedawna dorost. Foto: Michael Helbig

Křižowka (11.05.18)

Freitag, 11. Mai 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 přećiwo, 5 posledni grjekski pismik, 6 hrajer hłowneje róle, 7 hudźbna twórba, 10 šesty měsac, 13 kwětka, 14 wobkrućer ­sudnistwa, 15 nic prědku

Padorunje: 1 spěw jednotliwca, 2 nic horje, 3 město w Šwicarskej, 4 nic prěni ani druhi, 8 napinanje, 9 so lubjacy, 11 los bjez dobyća, 12 chětro

Anzeige