Za filmowy projekt trjebaja šulerjo pomoc

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:
Worklecy. 10. lětnik Worklečanskeje wyšeje šule přewjedźe tuchwilu filmowy projekt wo młodźinje za čas NDR. Za to wjedźechu hižo rozmołwy z časowymi swědkami a su jich z pomocu Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala (SAEK) filmowali. Nětko pytaja nuznje priwatne filmowe wurězki na přikład wo rejach, mejemjetanjach, swójbnych swjedźenjach, šulskich zachodach a wuchodach, wo firmowanju, młodźinskej swjećbje abo kwasach. Runočasnje proša wo dowolnosć, filmowy material w swojej dokumentaciji wužiwać směć. Štóž móhł pomhać, njech přizjewi so pod telefonowym ­čisłom 035796/96 831.

Protyka (20.10.17)

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:

Pjatk 20.10. do 22.10.  Jěchanski a skakanski turněr w Jěžowje

  19:00 Kermuša Chróšćanskeje młodźiny w Hórnikowym domje

  19:00 Přednošk wo kubłanskim koncepće 2plus za staršich w Chróšćanskej Jednoće

  19:00 Čitanska turneja LND: Předstajenje knihow „Jurij Brězan. Leben und Werk“ a „Krabat oder Die Verwandlung der Welt“ w Bórkowskej kniharni „Lesezeichen“

  19:00 Nakupowanska nóc w kuzłapołnym swětle „Dźěći města“ w Kulowje

  19:30 Jewišćowy bal SLA a NSLDź w Budyskim hłownym dźiwadle

Sobotu 21.10. 9:00 2. fachowy dźeń 2plus w Chrósćicach

  11:00 Zmijowy swjedźeń a swinjorězanje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  13:00 Dźěłarnička wo postajowanju hribow w Stróžanskim Domje tysac hatow

  19:00 Koncert musica nova sorabica „ŽADANJE MAM PO TEBI“ w Budyskej Michałskej cyrkwi

  19:00 Cyrkwinska dujerska hudźba zaklinči w Njeswačanskej cyrkwi

  19:30 Jewišćowy bal SLA a NSLDź w Budyskim hłownym dźiwadle

Njedźelu 22.10.  Testowy dźeń Kawasaki na motocrossowej čarje w Jaworje

  10:00 Kwasne wiki na žurli Kamjenskeho hotela „Město Drježdźany“

  15:00 Kermuša na Rownjanskim Njepilic statoku

  15:00 Nazymski koncert ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu w Turjeju

Rozhłós (20.10.17)

Freitag, 20. Oktober 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo fachowym dnju 2plus

11:20 Myto Ćišinskeho přepodate

11:45  20 lět Witaj-skupina

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Wětošowskim horće móžnosćow a wó wólbach předparlamenta Serbskeho sejma

13:00 Žně w serbskej hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pitkunings)

po tym zbožopřeća

Do kina (19.10.17)

Donnerstag, 19. Oktober 2017 geschrieben von:

19.10.2017 – 25.10.2017 Budyski filmowy palast: Captain Underpants: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Captain Undepants w 3 D: nj 13:00 ES: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:45 (nimo srj) | srj 16:00, 19:30 a 21:45 | pj a so 21:45 Cars 3 – Evolution: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:45 My Little Pony: wšědnje 17:00 (nimo so a pó) Vorwärts immer!: wšědnje 19:45 Blade Runner 2049 w 3 D: wšědnje 19:30 (nimo srj) | pj a so 22:30 Bigfoot Junior: so 17:00 Lego Ninjago: wšědnje 17:15 (nimo so) Rock My Herat – Mein wildes Herz: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj) Cars 3 – Evolution w 3 D: wšědnje 17:15 Lego Ninjago w 3 D: wšědnje (nimo pó a srj) Kingsman – The Golden Circle: štw a nj 19:30 | pj a so 21:45 High Society: pj a srj 19:30 Annabelle 2: pj, so a srj 22:30 Bullyparade: so a wu 19:30 | srj 21:45 Ich – Einfach unverbesserlich: nj 13:00 Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora: so 17:15 Emoji: nj 13:00 Fack ju Göhte 1-3: srj 19:00

Kino-ekstra: Die göttliche Ordnung: srj 17:15 a 20:15

Gmejnscy radźićeljo so zetkaja

Mittwoch, 18. Oktober 2017 geschrieben von:

Róžant/Chrósćicy/Njebjelčicy. We wobłuku gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wotměja so jutře, štwórtk, tři posedźenja gmejnskich parlamentow. Tak zetkaja so čłonojo gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej sydarni. Na jich dnjowym porjedźe mjez druhim steji, zo chce wjesnjanosta wopodstatnić nuzowy rozsud nastupajo Ralbičansku kormjernju swini. Dale chcedźa radźićeljo wjesnjanostu społnomócnić, zo smě přepo­dać nadawk za instalaciju elektroniskeho zwonjenja při Konječanskej kapałce.

W 19.30 hodź. zetkaja so jutře čło­nojo Chróšćanskeje gmejnskeje rady, a to w sydarni „Łužica“. Tam chcedźa na přikład diskutować wo přetwarje a znowawužiwanju Chróšćanskeje stareje šule na gmejnski a kulturny centrum. Nimo toho wobjednawaja wustawki wo čisłowanju domow. Zjawnemu dźělej přizamknje so njezjawny.

Při hatach ptački wobkedźbować

Mittwoch, 18. Oktober 2017 geschrieben von:
Njeswačidło. Na ekskursiju cyle w znamjenju najwšelakorišich družin ptačkow přeprošuje Kamjenski Muzej zapadneje Łužicy njedźelu, 22. oktobra, we 8 hodź. Marko Zischewski z Njeswačanskeje ptačernje powjedźe wobdźělnikow podłu tamnišich hatow. Te su nětko rybjacych žnjow dla wotpušćene a přiwabjeja ptački po stach a tysacach, dokelž nadeńdu wone tam wulke mnóstwo insektow, jich larwow a małych rybičkow jako picu. Wobdźělenje płaći štyri eura, potuńšene 2,50 eurow. Při přizjewjenju pod telefonowym čisłom 03578/ 788 30 zajimcy zhonja, hdźe so ekskursija započnje.

Swjeća jubilej

Dienstag, 17. Oktober 2017 geschrieben von:
Haslow. Swoje 110lětne wobstaće swjeći chór Lipa sobotu, 28. oktobra, w 19.30 hodź. na Haslowskej žurli. Tam chcedźa spěwarki a spěwarjo swój šěroki repertoire na wotměnjace wašnje předstajić. Na publikum čakaja znate štučki runje tak kaž nowe zynki. Zhromadnje z instrumentalistami je chór lóštny a pisany wječor spřihotował. Po tym budu reje ze skupinu Con-takt. Kartki dóstanu zajimcy pola Chróšćanskeho časnikarja Jürgena Njeka za dźesać eurow abo při wječornej kasy za dwanaće eurow. Komuž so termin jubilejneho koncerta njehodźi, dožiwi Lipjanow njedźelu, 5. nowembra, w 15.30 hodź. na nazymskim koncerće we Wojerowskim wobydlerskim centrumje Piwarska hasa 1.

Pokiwaj (17.10.17)

Dienstag, 17. Oktober 2017 geschrieben von:

Wo wuskutkach alkohola

Kamjenc. „Zamołwitosć wot wšeho spočatka“ rěka hesło přichodneho zarjadowanja žónskeje unije CDU Budyskeho wokrjesa, kotrež wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. w Kamjenskim hosćencu „Złoty jeleń“. Kaž předsydka žónskeje unije Marja Michałkowa zdźěli, chcedźa tam rozłožić, kotre strachi za strowotu dźěsća hroža, hdyž žony za čas samodruhosće alkohol pija.

Přednošuje wo permakulturje

Budyšin. Z ekologiskim a na přichod wusměrjenym přirodnym wobhospodarjenjom pódy zaběra so permakultura. We wobšěrnym přednošku předstaji ­geologa Thomas Noack, kiž so při Miłočanskej skale za permakulturu zasadźuje a ju tam tež praktikuje, etiske hódnoty, wuhotowanske zasady a planowanske pomocy. Zarjadowanje wotměje so štwórtk, 19. oktobra, w 19 hodź. w Budyskim yoga-centrumje „Sri Sai Prana“ za cyłotne derjeměće na Pawoła Njekowej 2e. Wšitcy, kotřiž so za přirodu, zahrodu, ratarstwo a ekologiju zajimuja, su ­přeprošeni.

Pokiwy (13.10.17)

Freitag, 13. Oktober 2017 geschrieben von:

Na poswjećenje tafle

Hodźij. Hodźijske domizniske towarstwo přeprošuje jutře w 14 hodź. na po- swjećenje spominanskeje tafle „Wuchowanski dom Hodźij“, a to při twarjenju na Darinskej dróze 3. Po witanju wotkryja tam taflu a slěduje swjedźenski přednošk. Po tym su wšitcy na kofejpiće do farskeje bróžnje přeprošeni.

Prapremjera w muzeju

Budyšin. Přeprošeni su zajimcy jutře, 14. oktobra, w 19 hodź. do Budyskeho Serbskeho muzeja na wosebity koncert. Hłowny dźěl twori suita w jazzowym stilu za spěwny hłós, basklarinetu, akordeon, klawěr a elektroniku pod titulom „MOJEDLA – TWOJEDLA“, kotruž staj Clemens Christian Pötzsch a Walburga Wałdźic specielnje za tónle koncert stworiłoj. Prapremjeru změjetej runje tak nowa kompozicija „Źiwny ptašack“ za žónski hłós, basklarinetu, altsaksofon a akordeon wot Jana Cyža kaž tež nowa kompozicija Petera Helmuta Langa za akordeon solo, z kotrejž chce komponist serbski ludowy spěw „Jeje žadanje“ česćić. 

Wotkryće w Bukecach

Andrea Hartkopf (zady) je dźensa dopołdnja we Wojerecach prěni trampolinowy park cyłeje Hornjeje Łužicy wotewriła. „Jump up“ nowy sportowy areal rěka a je na Otta Nagelowej zaměstnjeny. Z trampolinowym parkom je sej Wojerowčanka dalši són spjelniła. Hižo před lětomaj bě předewzaćelka we Wojerecach prěnje indoor-hrajkanišćo z mjenom Tobix wotewrěła. Za swój nowy projekt je cyłkownje 600 000 eurow nałožiła. Andrea Fliegner (prědku) je nowostku hižo raz wuspytała. Foto: Silke Richter

Anzeige