Dobyćerjo hodowneje křižowki

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:
Tójšto dopisow a mejlkow smy minjene dny do redakcije dóstali, z kotrymiž připósłachu nam čitarjo prawe wuhódanje našeje hodowneje křižowki „Darujemy swojim lubym“. Tuž sej redakciska fortuna zaso raz lochko měła njeje dobyćerjow zwěsćić. Zastupnej lisćikaj za premjeru noweje inscenacije NSLDź „Paradiz w dobrej stwě“ 17. februara w Budyšinje přewostajimy Katce Baierowej z Pančic-Kukowa. Zastupnej lisćikaj za lětuše prěnje hornjoserbske ptačokwasne předstajenje SLA 27. januara w Radworju připósćelemy Leń­ce Zopinej z Haja. A nad knihu Pawoła Roty „Z kameru a pisakom po Delanach“ smě so Brigitta Räß­lerowa z Halštrowskeje Hole wjeselić.

Rozhłós (05.01.18)

Freitag, 05. Januar 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tónle tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja 

11:20 „Sony zwoprawdźić a dale?“ Zjeće seriala serbskeho rozhłosa wo wobsedźerjach firmow, kotřiž chcedźa je młódšej generaciji přepodać

11:45 Što so lětsa za šoferow změni?

12:00 Ew. nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualne powěsće

13:00 Wróćozhladowanje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (04.01.18)

Donnerstag, 04. Januar 2018 geschrieben von:

4.1.2018 – 10.01.2018 Budyski fil­mowy palast: Jumanji – Willkommen im Dschungel: wšědnje 17:00 Jumanji Willkommen im Dschungel w 3 D: wšědnje 20:00 | pj a so 22:45 Diese bescheuerte Herz: wšědnje 17:15 (nimo pó) a 19:30 (nimo srj) | pj a so 22:00 The Commuter: srj 20:15 Die Dschungelhelden: so a nj 14:30 Pitch Perfect 3: wšědnje 17:15 a 19:45 (nimo pó) Star Wars: Die letzten Jedi w 3 D: wšědnje 16:45 (nimo so a nj) a 19:30 | so a nj 16:30 Ferdinand – Geht STIErisch ab!: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12.15 Star Wars: Die letzten Jedi: št, pj, pó a wu 14:15 | so a nj 14:30 | pj a so 22:30 Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: nj 12:00 Fack ju Göhte 3: nj 12:15 Coco – Lebendiger als das Leben: wšědnje 14:45 (nimo srj) Paddington 2: nj 12:30 | štw, pj, pó a wu 14:30 Mord im Orient Express: pj a so 22:00

Kino-ekstra: Viktoria & Abdul: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Tole so za přetrjebarjow změni

Dienstag, 02. Januar 2018 geschrieben von:

Lěto 2018 přinjese přetrjebarjam znowa někotre změny. Wuznam mjezow w Europskej uniji za konsumentow so dale pozhubja, škit přetrjebarjow za dowolowe jězby so powjetši a wažny je termin za kupcow awta.

TELEWIZIJU HLADAĆ KAŽ DOMA: Štóž je streamingowe słužby abonował, móže je wot 20. měrca 2018 tež za čas dowola w krajach Europskeje unije wužiwać. Dotal­ zwučene krajne zawěry postajenja Europskeho parlamenta dla wotpadnu. Rjadowanje płaći jeno za nachwilny přebytk we wukraju.

ŽANE PŘIDATNE POPŁATKI wjace při płaćenju z kreditowku: Wot 13. januara płaća za to nowe rjadowanja EU. Wikowarjo njesmědźa hižo wosebite popłatki za płaćenje ze zwučenymi kartami, přepokazankami SEPA a poćeženku w eurach wobličić. To płaći po wšej Europje za knihowanja a nakupje pak w stacionarnym pak w internetnym wikowanju.

LĚPŠI ŠKIT při znjewužiwanju kreditowki: Je-li kreditowka pokradnjena a płaćenje njeawtorizowane, woteběra za pře­trjebarja wot 13. januara 2018 hranica rukowanja wot dotal maksimalnje 150 na 50 eurow. Wuměnjenje je, zo njeje škodowany hrubje njekedźbnje jednał.

Protyka (29.12.17)

Freitag, 29. Dezember 2017 geschrieben von:

Pjatk 29.12. 19:00 Hodowny koncert chóra Meja na žurli Radworskeho hosćenca „Meja“

Sobotu 30.12. 16:00 Hodowny oratorij ze solistami a rozšěrjenym Žita­wskim Collegiumom musicumom w Lubijskej Mikławšskej cyrkwi

  21:00 Koncert kapały Sorbian Art Trio „Trio a kumple“ w Radworskej „Meji“

Njedźelu 31.12. 9:00 51. Budyski silwesterski běh na Młynkec łuce

  15:30 Silwesterski koncert z chórom, baletom, orchestrom SLA na žurli ansambla w Budyšinje (tohorunja 19.30 hodź.)

  17:00 Silwesterski koncert z Wojerowskim sinfoniskim orchestrom we Łužiskej hali

  19:00 Hudźbny nyšpor w Baćońskej cyrkwi

  20:00 Silwesterski swjedźeń w Radworskej „Meji“

Póndźelu 1.1.2018  Nowolětne jězby z Mužakowskej lěsnej parnej želez­nicu

  11:00 Nowolětne wodźenje po Hórnikečanskej Energijowej fabrice (tohorunja 14 hodź.)

  17:00 Nowolětny koncert z Nowej Łužiskej filharmoniju we Wojerowskej Łužiskej hali

  17:00 Nowolětny koncert w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi

Srjedu 3.1. 19:00 Informaciske zarjadowanje za přichodnych staršich w Kamjenskej chorowni maltezow

  19:30 Nowolětny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije w Budyskim NSLDź

Pokiwy (29.12.17)

Freitag, 29. Dezember 2017 geschrieben von:

Sorbian Art Trio přeproša

Radwor. Skupina Sorbian Art Trio wokoło Symana Hejduški přeproša jutře, 30. decembra, wot 21 hodź. na koncert w Radworskej „Meji“. Pod hesłom „Trio a kumple“ změje wona hosći. Tak zahraje skupina SerBeat, po koncerće wustupitaj nowaj DJjej Pumpl a Kumpl.

Silwesterski hudźbny nyšpor

Baćoń. Lětuši silwestersku hudźbny nyšpor njedźelu, 31. decembra, w 19 hodź. w Baćonju wuhotuja Hilža Zyndźina, Alexander Pólk a Terezija Kubašec.

Na twjerdźiznje swjećić

Mortkow. Wulki silwesterski swjedźeń wuhotuja lětsa na Mortkowskej Jakubecec twjerdźiznje. Přeprosyli su sej tam keklerjow. Štóž nochce na twjerdźiznje sobu swjećić, móže sej přiwšěm wotdaloka wulki silwesterski wohnjostroj wobhladać.

Na pišćelowy koncert

Kamjenc. Na silwesterski pišćelowy koncert su zajimcy zajutřišim, njedźelu, w 21 hodź. do Kamjenskeje hłowneje cyrkwje přeprošeni. Komorny hudźbny direktor Michael Pöche zahraje na Wal­ckerowych pišćelach hodownu hudźbu starych a nowych mištrow. Zastup płaći wosom eurow, za šulerjow hač do 16 lět je wón darmotny.

Štóž chce sej tele dny w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji něšto wobstarać, toho drje je koza liznyła. Wot srjedy je wona mjenujcy hižo zawrjena a wostanje to cyłe tři tydźenje. Přičina je inwentura. Lubowarjo serbskich knihow, zynkonošakow atd. měli so tuž druhdźe rozhladować, na přikład w Smolerjec kniharni, kotraž je wot 5. januara zaso regularnje wotewrjena. Foto: SN/Maćij Bulank

Rozhłós (29.12.17)

Freitag, 29. Dezember 2017 geschrieben von:

Silwester, hornjoserbsce

11:00 To bě lěto 2017 – Krótke dopomnjenki na wšelake wjerški a podawki

11:20 Wěrne tryski z dawnych časow k poslednjemu dnjej lěta

12:00 Ew. nabožne wysyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Žorty a humor do noweho lěta

13:00 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

1. januar, hornjoserbsce

11:00 Statistika z wosadow

11:15 Postrow Bogny Korjeńkoweje – nawodnicy Budyskeho rozhłosoweho studija MDR

11:20 Literarne wusyłanje: „Spočatk lěta – spočatk swěta“

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

po tym hudźba

delnjoserbsce

12:30 Jurij Koch – komentar

13:00 Nowolětny koncert

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa) 

Do kina (28.12.17)

Donnerstag, 28. Dezember 2017 geschrieben von:

28.12.2017 – 03.01.2018 Budyski fil­mowy palast: Jumanji – Willkommen im Dschungel: wšědnje 18:00 (nimo srj) | srj 16:45 Pitch Perfect 3: wšědnje 16:15, 18:15 a 20:45 (nimo srj) | štw, pj a so 23:00 Jumanji Willkommen im Dschungel w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo nj a srj) | štw, pj a so 23:15 Dieses bescheuerte Herz: wšědnje 13:30 (nimo srj), 16:00 (nimo nj), a 20:15 (nimo pó) | nj 16:45 | pó 19:45 | štw, pj a so 22:30 Paddington 2: wšědnje 15:45 (nimo srj) | štw, pj a so 11:45 Star Wars: Die letzten Jedi w 3 D: wšědnje 13:45 (nimo nj a srj), 16:45 (nimo nj a srj) a 20:00 (nimo nj a srj) | nj 13:30 a 16:30 | srj 16:00 a 19:30 | štw, pj a so 23:00 Ferdinand – Geht STIERisch ab!: wšědnje 14:00 (nimo srj) Ferdinand – Geht STIERisch ab! w 3 D: štw, pj a so 11:15 Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: štw, pj a so 11:30 Fack ju Göhte 3: pj a wu 18:15 Coco – Lebendiger als das Leben: wšědnje 13:45 (nimo nj a srj) Mord im Orient Express: štw, so, pó a srj 18:15 Burg Schreckenstein 2: štw, pj a so 11:30 Greatest Showman: nj 20:00 | srj 19:45

Kino-ekstra: Viktoria & Abdul pó 17:15

Pokiwy (27.12.17)

Mittwoch, 27. Dezember 2017 geschrieben von:

Změnjene wotewrjenske časy

Wojerecy. Wojerowske měšćanske zarjadnistwo je dźensa, jutře a pjatk zawrjene. Jeno stawnistwo je w tym času wot 8.30 do 12 hodź. přistupne. Zarjadnistwo kěrchowa budźe jutře wot 8.30 do 16 hodź. wočinjene.

Wosebite wodźenja w poskitku

Budyšin. Budyske wopomnišćo poskića zajimcam na kóncu lěta wosebite wodźenja. Wot dźensnišeho hač do soboty je wus­tajenišćo wot 10 do 18 hodź. přistupne. W 11 a 14 hodź. wotměwaja so darmotne zjawne wodźenja. Silwester a Nowe lěto wostanje wopomnišćo za­wrjene.

Wuhlad z třoch wěžow

Budyšin. Budyscy wěžerjo přeprošeja jutře, 28. decembra, w 14.30 hodź. na wodźenje po Lawskej a Bohatej wěži kaž tež po­ Starej wodarni. Nimo rjaneho wu­hlada na město hosćom tež wo nim powědaja. Zakónčenje je z horcym winom a praženej kołbasku w Starej wo­darni.

W jězoru so kupać

Běły Chołmc. Tradicionalne „wotkupanje“ wotměje so zajutřišim, 29. decembra, w 14 hodź. na Běłochołmčanskim přibrjohu Třižonjanskeho jězora. Tež přihladowarjo su rady witani.

Kotre zela pomhaja?

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019