Protyka (20.07.18)

Freitag, 20. Juli 2018 geschrieben von:

Pjatk 20. do 22.7.   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

Pjatk 20.7. 20:00 Wotewrjenski koncert Łužiskeho hudźbneho lěća „Wěčna, wěčna nadźija! 1018 / 2018 – 1000 lět Budy­ski měr“ z Drježdźanskim komornym orchestrom Sinfonietta w Budyskej tachantskej cyrkwi

  20:00 Koncert ze spěwarjom Timom Fischerom a pia­nistom Thomasom Dörschelom w Małowjelkowskich sotrownjach

Sobotu 21. a 22.7.   Dworowy swjedźeń w Halštrowskej Hollandec hornčerni

   Rjemjeslniske wuměłske wiki před Njeswačanskim hrodom

Sobotu 21.7.   Festiwal Break the Rules při Bjerwałdskim jězoru

   Dźěćacy a lětni swjedźeń w Hodźiju

  10:00 Integratiwny volleyballowy turněr w starej Kamjen­skej kupjeli

  14:00 Wustajeńca dźěłow blidarskich wučomnikow w Kamjenskim zawodźe Ewag z nowinarskej rozmołwu

  17:15 Koncert Łužiskeho hudźbneho lěća „Budź nětk spokojena, moja duša“ w Budyskej tachantskej cyrkwi

  17:30 Zarjadowanje „Zbožowna yoga“ w Małowjelkowskich sotrownjach

  19:00 „W swětle 1000 swěčkow“ – zahrodowa nóc na kló­šterskej zahrodźe w Pančicach-Kukowje

  20:00 Wječork z filmytwórcom Uwe Dieckhoffom w Małowjelkowskich sotrownjach

Rozhłós (20.07.18)

Freitag, 20. Juli 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Přewodźamy Witaj-dźěći

11:45 Hudźba do lěća

12:00  Nabožne wusyłanje

(Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowej wustajeńcy w Choćebuskim Serbskim domje

13:00 Serbski komponist Dieter Nowka

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća 

Do kina (19.07.18)

Donnerstag, 19. Juli 2018 geschrieben von:

19.07.2018 – 25.07.2018

Budyski fil­mo­wy palast:

Mamma Mia: wšědnje 14:30, 17:15 a 20:15 | pj a so 22:45 Hotel Transsilvanien: wšědnje 13:30 | wu a srj 9:45 | nj, wu a srj 11:45 Hotel Transsilvanien w 3 D: wšědnje 15:45 a 18:00 Ant-Man and the Wasp w 3 D: srj 20:15 Sicario 2: wšědnje 20:00 | pj a so 22:45 Meine teuflisch­ gute Freundin: wšědnje 14:00 | wu a srj 9:45 Skyscraper w 3 D: wšědnje 18:00 a 20:15 (nimo srj) Liliane Susewind: wu a srj 11:45 Die Farbe des Horizonts: wšědnje 19:00 (nimo pó) The First Purge: wšědnje 21:00 (nimo pó) | pj a so 23:00 Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft: wu a srj 10:00 Papst Franziskus: pj, nj a wu 15:45 Juras­sic World: wšědnje 16:15 (nimo­ nj a pó) Jurassic World w 3 D: pj 22:30 Love­, Simon: nj 11:45 Oceans 8: štw, so, pó a srj 15:45 Luis und die Aliens: wšědnje 14:00 | wu a srj 9:45 | nj 11:30 Jim Knopf: nj, wu a srj 12:15 Deadpool 2: so 22:30

Kino-ekstra:

Tully: nj 16:45 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (13.07.18)

Freitag, 13. Juli 2018 geschrieben von:

Do sotrownjow załožić

Mały Wjelkow. Kónctydźenski program w Małowjelkowskich sotrownjach zahaji so kaž kóždu sobotu tež jutře w 17.30 hodź. z yogu. Wječorna chłóšćenka budźe koncert ze swětoznatym bubnarjom Günterom Babyjom Sommerom. K hudźbje nastanje wobraz, ke kotremuž inspiruja hudźbnika formy a barby. Njedźelu móžemy so wot 14 hodź. na jazzowu improwizaciju Scottyja Böttchera a Macka Goldsburyja wjeselić.

Namša w Serbskej cyrkwi

Zły Komorow. Wěriwi a dalši su njedźelu w 14 hodź. na serbsko-němsku namšu­ do Złokomorowskeje Serbskeje cyrkwje z fararjom Dieterom Schüttom přeprošeni. Po kemšach prosy wosada na kofejpiće a spěwanje.

Rjemjeslniske wiki w Błótach

Bórkowy. Jutře a njedźelu wotměja so w Bórkowach rjemjeslniske a burske wiki­. Z dujerskej hudźbu je w 10 hodź. zaha­ja, wjesnja­nostka Ira Frankmann wiki­ wotewrje. W programje wustupitej w 14.45 hodź. folklorna skupina Drjewjanki a w 16 hodź. Serbska drastowa skupina ze Strobic. Njedźelu w 14.10 hodź. zawjeseli wopytowarjow Bórkowska rejwanska skupina. Wot 10 hodź. móža sej woni wšelake rjemjesła wobhladać.

Zajutřišim, 15. julija, je zaso tak daloko: Twjerdźizna Königstein přeměni so njedźelu wot 12 do 17 hodź. na swět bajkow. Na swje­dźenju stawiznow dožiwja dźěći ze swojimi staršimi pod hesłom „Běše jónu“ najwšelakoriše dyrdomdeje znatych bajkowych­ postawow. Prěni króć změja na jónkrótnym zarjadowanju krasny marokkoski kralowski stan. Foto: Sebastian Thiel

Płastowka (13.07.18)

Freitag, 13. Juli 2018 geschrieben von:
Spočatk pytanych słowow je wupokazany. 1 zeger, 2 barba, 3 nic čiste, 4 nic słódki, 5 gesalzen serbsce, 6 žónske předmjeno, 7 znaty, česćeny, 8 nanej słušacy, 9 wojerska pokazka

Protyka (13.07.18)

Freitag, 13. Juli 2018 geschrieben von:

Pjatk 13. do 15.7.   5. studnjowy swjedźeń we Wětošowje

   21. mjezynarodny gmejnski swjedźeń w Njebjelčicach

   Wjesny swjedźeń a 20 lět wjesny a młodźinski klub Smječkecyo

Pjatk 13.7. 19:00 Wobkedźbować hwězdy w juliju; w Budyskej šulskej­ hwězdarni

  20:00 Žonjace stawizny z Noru Gomringer a Philippom Scholzom w Małowjelkowskich sotrownjach

Sobotu 14. a 15.7.   17. błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórko­wach

Sobotu 14.7. 10:00 „Serbska rěč w praksy“ – čołmikowanje wot Bórkow­skeho hosćenca „K zelenemu róžkej“

  13:00 Mjezynarodny wolejbulowy turněr z migrantami na Njebjelčanskim sportnišću

  17:30 Zarjadowanje „Zbožowna yoga“ w Małowjelkowskich sotrownjach

  20:00 Konzert z Günterom „Babyjom“ Sommerom w Małowjelkowskich sotrownjach

Njedźelu 15.7. 11:00 Pittiplatsch a jeho přećeljo na wopyće w Złokomorowskim amfiteatrje

  14:00 Lětni swjedźeń w parku Rakečanskeho domu seni­orow z Porchowskimi muzikantami

  14:00 Serbsko-němska namša w Złokomorowskej Serbskej­ cyrkwi

  15:00 Koncert z młodym serbskim organistom Johannesom Krahlom w Budestečanskej cyrkwi

  15:00 Koncert z orchestrom Łužiska brunica we Wochožanskim parku błudźenkow

Rozhłós (13.07.18)

Freitag, 13. Juli 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Live z Njebjelčanskeho gmejnskeho swjedźenja, mjez druhim z rozprawami a rozmołwami

12:00  Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Serbskim blidźe Choćebuskeho Serbskeho muzeja a wo rěčnym kursu za dźěći

13:00 Madźarska mjeńšina w Rumunskej

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

po tym zbožopřeća 

Do kina (12.07.18)

Donnerstag, 12. Juli 2018 geschrieben von:

12.07.2018 – 18.07.2018 Budyski fil­mo­wy palast: Die Farbe des Horizonts: wšědnje 16:00 a 19:45 (nimo pó a wu) | pó 20:30 | wu 20:15 Skyscraper w 3 D: wšědnje 16:00 (nimo srj), 18:15 (nimo srj) a 20:30 (nimo srj) | srj 14:00, 16:15 a 21:00 | pj a so 22:45 Hotel Transsilvanien: wu a srj 9:45 a 12:15 | pó, wu a srj 14:30 Hotel Transsilvanien w 3 D: pó, wu a srj 16:45 a 19:00 Meine teuflisch gute Freundin: wšědnje 14:00 Liliane Susewind: wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:30 Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier: wu a srj 10:00 Sicario 2: srj 20:15 The First Purge: štw, pj, so a nj 20:15 | pó a wu 21:00 | pj a so 22:30 Mamma Mia: srj 19:45 Papst Franziskus: štw, pj a so 17:15 Jurassic World: štw, pj, so a nj 14:15 | wu a srj 14:45 a 17:15 | pó 18:00 | wu 19:45 Jurassic World w 3 D: štw, pj a so 17:00 | štw, pj, so a nj 19:45 | pj a so 22:30 Love, Simon: štw, pj, so a nj 14:45 Sherlock Gnomes: wu 12:15 Oceans 8: wšědnje 18:00 (nimo pó) Luis und die Aliens: wšědnje 14:00 (nimo srj) | nj a srj 12.15 Jim Knopf: wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 11:45 Wahrheit oder Pflicht: pj 22:15 Peter Hase: nj 12:15 Deadpool 2: so 22:15

Kino-ekstra: Madame Aurora und der Duft von Frühling: nj a pó 17:15 | pó 14:30 a 20:15

Protyka (06.07.18)

Freitag, 06. Juli 2018 geschrieben von:

Pjatk 6. do 8.7.   Wjesny swjedźeń w Lěsce (Lieske) pola Wóslinka

   Wubědźowanje Simson-mopedow při nahłej skłoninje přibrjoha w Lejnom (Geierswalde)

Pjatk 6. a 7.7.   Diskoteka kuntworow w Salowje

   Sportowy swjedźeń Rakečanskeho ST

Sobotu 7. a 8.7.    Dźěćacy swjedźeń z wikami starožitnosćow na Jaku­becec twjerdźiznje w Mortkowje

Sobotu 7.7. 8:00 Wolejbulowy turněr Captainscup we Worklecach

  10:00 Wodźenje po zornowcowej wsy Zemicach­Tumicach

  10:00 Přirodowědna ekskursija Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy z Bodom Pleskym k wulkim larwam­ kobołkoweje krokawy při Rakečanskich hatach

  11:45 Wuhladko na MDR

  14:00 Zelowe wodźenje po Miłočanskej skale Při Kra­bato­wym kamjenju

  16:00 Wodźenje „Na slědach Wojerowskeho čestneho wobydlerja a nana kompjutera Konrada Zusy“ wot Wojerowskeho hrodu

Njedźelu 8. do 13.7.   Prózdninski camp „Stare a tradicionalne rjemjesło“ w Dołhoboršćanskej přirodoškitnej staciji

Njedźelu 8.7. 9:00 Prózdninske pućowanje NABU po Dubrjenskim bahnje – start: w Michałkach

  9:00 Wuchodoněmske wubědźowanje w jězdźenju z kartom na Łazowskej kartowej čarje

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson