Rozhłós (08.12.17)

Freitag, 08. Dezember 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:10 Krótkoproza Piwarca

11:20 Trochu hinaši wid na Pólsku

11:45 Druhe adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo čestnohamtskim dźěle Ruth Mrózkojc

13:00 W Pratyji 2018 listowane

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Do kina (07.12.17)

Donnerstag, 07. Dezember 2017 geschrieben von:

7.12.2017 – 13.12.2017 Budyski fil­mowy palast: Burg Schreckenstein: wšědnje 14:45 (nimo pó) | nj 12:30 Star Wars Double: srj 21:00 Mord im Orient Express: wšědnje 20:00 (nimo srj) | srj 19:30 | pj, so a srj 22:30 Paddington 2: wšědnje 14:30 (nimo pó) a 17:00 (nimo pó) | nj 12:15 Hexe Lilli rettet Weihnachten: wšědnje 15:00 (nimo pó) | nj 12:00 Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: wšědnje 14:00 (nimo pó) a 17:00 | nj 12:15 Justice League: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) Bad Moms 2: wšědnje 20:00 Fack ju Göhte 3: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 Thor: Tag der Entscheidung: wšědnje 17:15 | pj a so 22:00 Jigsaw: pj a so 22:30

Kino-ekstra: Kedi – Von Katzen und Menschen: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Star Wars Double: srj 21:15 Mord im Orient Express: wšědnje 20:15 | srj 17:15 Bo und der Weihnachtsstern: wšědnje 14:05 a 16:05 | so anj 12:05 Burg Schreckenstein: wšědnje 15:10 Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: wšědnje 19:45 Coco – Lebendiger als das Leben: wšědnje 14:35 a 17:15 | so a nj 12:00 Als der Weihnachts­mann: nj 13:00 Flatliners: wšědnje 19:30 (nimo srj) | srj 18:45 Paddington 2: wšědnje 14:45 a 17:10 | so a nj 12:30 Justice League: pj, so a srj 22:15 Bad Moms 2: wšědnje 18:00 | pj a so 22:20 | srj 22:30 Jigsaw: pj, so a srj 22:40 Hexe Lilli rettet Weihnachten: so 12:45 Thor: Tag der Entscheidung w 3 D: pj a so 22:00 Fack ju Göhte 3: wšědnje 17:20 (nimo srj) a 19:50

Pokiwaj (05.12.17)

Dienstag, 05. Dezember 2017 geschrieben von:

Wo palestinskim konflikće

Njebjelčicy. Zhromadne zarjadowanje Sakskeje krajneje centrale za politiske kubłanje­, Budyskeje ludoweje uniwersity a Njebjelčanskeje gmejny wotměje so jutře, srjedu, w 19 hodź. w Njebjelčanskim gmejnskim centrumje. Tam porěči po­litiski a komunikaciski wědomostnik Andreas Heinrich wo palestinskim konflikće. Wón zaběra so z prašenjom, hdźe su korjenje konflikta, štó zastupuje kotre zajimy a kak hodźał so problem rozrisać. Zastup je darmotny.

Wječorny kraj w srjedźišću

Smochćicy. „Jenož ideologija? – Předstawy wo wječornym kraju w nowšej diskusiji“ rěka hesło přichodneho zarjadowanja w rjedźe „Budyske rozmołwy“, kotrež wotměje so jutře, srjedu, w 19.30 hodź. w Smochčanskim Domje biskopa Bena. Referent je prof. dr. Joachim Schmiedl. Theologa wuwučuje srjedźne a nowše cyrkwinske stawizny.

Pokiwy (01.12.17)

Freitag, 01. Dezember 2017 geschrieben von:

Dwójce „Hodowna stawizna“

Smječkecy. Jutře, 2. decembra, móža sej zajimcy „Hodownu stawiznu“ po Charlesu Dickensu z dźiwadźelnikom Měrkom Brankačkom w 19 hodź. w Smječkečanskim wjesnym klubje wobhladać. Nazajtra, 3. decembra, w 16 hodź. budźe předstajenje na Krawčikec žurli w Chrósćicach.

Koncert za strowu snědań

Budyšin. W Budyskim Kamjentnym domje wotměje so dźensa, jutře a njedźelu přeco w 19.30 hodź. wosebity beneficny koncert „Swingin’ Santa“. 25 młodych hudźbnikow a spěwarjow z města a wokoliny zanjese w běhu połdrahodźinskeho programa z jazzowej spěwarku Pascal von Wroblewsky němske a mjezynarodne hodowne spěwy. Składowane pjenjezy dóstanu šulerjo Budyskich šulow za darmotnu snědań.

Modelowa wustajeńca

Połčnica. Hač do njedźele wotměwaja so w Połčnicy Mikławšowe wiki. Wězo poskićeja tam tež słódne Połčničanske po­prjancy. Tónkróć pak maja prěni adwe­ntny kónc tydźenja w Połčničanskej Wuchodosakskej wuměłskej hali wosebite zarjadowanje: 24. wustajeńcu modeloweje železnicy. Za nju su tam modelowu kolijowu čaru natwarili.

Adwentna přehladka

Turistiska a marketingowa towaršnosć Sakskeje je tónle tydźeń pućowanski program 2018 poskićerja Thomas Cook za jězby po cy­łej Němskej předstajiła. Towaršnosć je składnosć wužiła a zajimcam tež Budyšin a Hornju Łužicu jako atraktiwny pućowanski cil předstajiła. Tak wobhlada sej 15 pućowanskich žurnalistow z Čěskeje Hornju Łužicu a sprjewine město pod aspektom serbskosće. Mjez druhim pobychu na Ralbičanskim kěrchowje a w Budyskim hosćencu „Wjelbik“. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (01.12.17)

Freitag, 01. Dezember 2017 geschrieben von:

Pjatk 1. do 3.12.  Smochčanske adwentne spěwanje w Domje bisko­pa Bena

  19:30 Beneficny hodowny koncert za dobry skutk „Swingin’ Santa“ w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Premjera sceniskeho adwentneho programa Serbskeho ludoweho ansambla „Zymski čas“ na žurli Budyskeho SLA

  19:30 3. Radworski filmowy wječorw tamnišim „Słodeńku“

  19:30 Młodźinski forum III w Jaseńcy

Sobotu 2. a 3.12.  Wulka hodowna wustajeńca w Halštrowskej Hollandec hornčerni

   Adwentne hornčerske wiki w Hózku

  10:00 Adwentne wiki na Njeswačanskim torhošću

  14:00 Adwentne wiki w Hodźiju (nawjes)

  14:00 Adwentne wiki w Brětnjanskim wobydlerskim domje

  14:00 Adwentne wiki w Ćisku

  15:00 Adwentny koncert šulerjow Wojerowskeje hudźbneje šule na Wojerowskim hrodźe

  16:00 Swjedźeń swěčkow w Złyčinje

  16:00 Wojerowske dźěćatko na Budyskich Wjacławskich wikach, wot 17 hodź. wudźěla wone dariki

  16:30 Hodowna bajka w awli Łazowskeje wyšeje šule (tohorunja we 18.30 hodź.)

  19:00 Předstajenje NSLDź „Hodowna stawizna“ w Smječkečanskim wjesnym klubje (ze simultanym přełožkom do němčiny)

  19:30 Beneficny hodowny koncert za dobry skutk „Swingin’ Santa“ w Budyskim Kamjentnym domje

Rozhłós (01.12.17)

Freitag, 01. Dezember 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Adwentna hudźba

11:45 Prěnje adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wučerce na Delnjoserbskim gymnaziju

13:00 Spominanje na wučerja Hanza Hühnchena (2. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Do kina (30.11.17)

Donnerstag, 30. November 2017 geschrieben von:

30.11.2017 – 6.12.2017 Budyski fil­mowy palast: Mord im Orient Express wšědnje 20:00 Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: wšědnje 14:00 (nimo srj), 17:00 a 20:00 | nj 12:15 | pj a so 22:30 Justice League: wšědnje 20:30 (nimo pó) Fack ju Göhte 3: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:00 (nimo pó) a 19:45 | pj a so 22:30 Paddington 2: wšědnje 13:45 (nimo pó a srj) a 16:00 (nimo pó) | pó 14:30 a 17:00 Hexe Lilli rettet Weihnachten: wšědnje 15:00 (nimo srj) Thor: Tag der Entscheidung: wšědnje 17:15 | pj a so 22:30 Bad Moms 2: wšědnje 18:15 (nimo pó) Jigsaw: pj a so 23:00 Cars 3 – Evolution: nj 12:15 My Little Pony: nj 12:00 Lego Ninjago: nj 11:45

Kino-ekstra: The Book of Harry: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Coco – Lebendiger als das Leben w 3 D: wšědnje 15:00, 17:40 a 19:30 | so a nj 12:30 | pj a so 22:15 Bo und der Weihnachtsstern: so 15:00 Maudie: srj 17:15 Flatliners: wšědnje 17:00 a 20:15 | pj a so 22:25 Paddington 2: wšědnje 15:10 (nimo srj) a 17:30 | so a nj 12:45 Justice League: wšědnje 19:45 Jigsaw: pj a so 22:40 Hexe Lilli rettet Weihnachten: wšědnje 14:45 Bad Moms 2: wšědnje 14:50 (nimo so) Thor: Tag der Entscheidung w 3 D: pj a so 22:00 Fack ju Göhte 3: wšědnje 17:15 (nimo srj) a 19:50 Der kleine Vampir: so a nj 13:00 Cars3 – Evolution: so 12:30 Als der Weihnachtsmann vom Himmel kam: nj 13:00

Kak nabožne wuwiće dźěći přewodźeć?

Mittwoch, 29. November 2017 geschrieben von:
Smjerdźaca. Zhromadne zarjadowanje Serbskeho šulskeho towarstwa a Smjerdźečanskeho swójbneho srjedźišća LIPA zaběra so wutoru, 5. decembra, wot 16 do 18.30 hodź. w Smjerdźacej z prašenjom, kak hodźi so nabožne wuwiće dźěći přewodźeć a kak hodźitej so swójba a dźěćo w tymle wažnym prašenju podpěrać. „Dožiwja-li dźěćo přiwzaće a přichilnosć, wuwiwa wone hižo w zažnym dźěćat­stwje dowěru do nadźijepołneho žiwjenja“, rěka w přeprošenju. Referentka tohole kubłanskeho popołdnja budźe Werónika Róblowa. Wobdźělenje na wosobu płaći 15 eurow. Zajimcy njech přizjewja so hač do 4. decembra pod telefonowym čisłom 03591/ 550 221 abo pod emailowej adresu .

Pokiwaj (29.11.17)

Mittwoch, 29. November 2017 geschrieben von:

Porěča wo zjawnym wobchadźe

Łaz. Kak hodźała so mobilnosć woby­dlerjow we wjesnej kónčinje wokoło Łaza polěpšić a kak móžeš tež bjez awta swoje cile dypkownje docpěć, je prašenje, z kotrymž zaběra so fachowa dźěłarnička jutře, štwórtk, wot 17 do 19 hodź. we Łazowskej radnicy. Wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc­ na to wšitkich zajimcow přeprošatej. We wobłuku modeloweho projekta „Dołhodobne zawěsćenje zastaranja a mobilnosće we wjesnym rumje“ chcedźa wo nowych rozrisanjach rěčeć. Předewšěm póńdźe wo to, kak móhli wužiwanje busow, ćahow, kolesow a awtow lěpje kombinować.

Rěčne hodźiny zapósłanca

Budyšin. Zapósłanc zwjazkoweho sejma Arnold Vaatz (CDU) chce přichodnje wobstajnje w Budyšinje rěčne hodźiny poskićeć a za naležnosće wobydlerjow k dispoziciji być. Jeho prěnja tajka rěčna hodźina wotměje so wutoru, 5. decembra, wot 15 do 17 hodź. w běrowje CDU na Wysokej 16. Zajimcy měli sej do toho termin dojednać, a to pod telefonowym čisłom 03591/ 41 095.

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte