Adwentny koncert SLA

Dienstag, 29. November 2016 geschrieben von:
Budyšin. Chór, orchester a solisća Serbskeho ludoweho ansambla skića swojim připosłucharjam móžnosć, hektiskemu dohodownemu časej wućeknyć. Po zwučenym wašnju wopřijima adwentny koncert lětsa tež zaso mjezynarodne twórby a zaklinči hnydom dwójce w adwenće na žurli SLA w Budyšinje. Šarmantna moderatorka Kristina Nerad powjedźe po programje a překwapi tež z tej abo tamnej hodownej stawizničku. Premjera zaklinči štwórtk, 1. decembra, w 19.30 hodź. na žurli SLA. Dalše předstajenje tam budźe 18. decembra w 16 hodź.

Pokiwy (29.11.16)

Dienstag, 29. November 2016 geschrieben von:

Posledni lětuši „kofej“

Budyšin. „Postrow ze Serbow“ – Serbske motiwy na historiskich fotach a pohladnicach“ je tema lětušeho poslednjeho „Kofeja w třoch“, kotryž wotměje so jutře, 30. nowembra, w 15 hodź. w Budyskim Serbskim muzeju. Tam nawjazaja na wobsah tučasneje wosebiteje wustajeńcy „Wotmolowane“. Přednošuje kuratorka Andrea Pawlikowa. Wopytowarjo smědźa rady tež swójske pohladnicy abo historiske fotografije ze serbskimi motiwami sobu přinjesć. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Na Maćičnu akademiju

Budyšin. Stawizniska sekcija Maćicy Serbskeje přeproša štwórtk, 1. decembra, w 19.30 hodź. do Budyskeho hosćenca „Wjelbik“. Přednošuje stawiznar a wědomostny sobudźěłaćer Serbskeho instituta Friedrich Pollack na temu „Serbscy studenća we 18. lětstotku. Přinošk k (ně­hdźe) 300. jubilejej Serbskeho prědarskeho towarstwa w Lipsku“. Přednošk budźe w němskej rěči, zastup je darmotny.

Pytataj za rěčnymi pokładami

Pokiwy (25.11.16)

Freitag, 25. November 2016 geschrieben von:

Hodowne wiki w „Slaviji“

Radwor. Pod hesłom „Hody so bliža, wšitcy to widźa“ přihotowachu so šulerjo a wučerjo Radworskeje Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ w běhu tydźenja na swoje 10. hodowne wiki. Sobotu a njedźelu, 26. a 27. nowembra, stajnje wot 14 do 18 hodź. wotměja so wone we wjacezaměrowej hali „Slavia“ w Radworju. Šulerjo poskića nimo rjanych samo­zhotowjenych hodownych paslenkow a mnohich překwapjenkow tež swójski musical a słódne přikuski. Rjane adwentne wěncy budu tohorunja na předań.

Hudźbnje do adwenta

Budyšin. Spěwy a motety starych a nowych komponistow zaklinča sobotu, 26. nowembra, w 19 hodź. w Budyskej cyrkwi Našeje lubeje knjenje. Program wuhotuje Drježdźanski muski ansambl Vox­akkord, wobstejacy z něhdyšich kapałnikow. Wšitcy su na hudźbnu chłóšćenku jako zazběh do adwenta wutrobnje přeprošeni.

Dopominaja na kantora

Jutře wječor změje kruch „Wir sind keine Barbaren“ premjeru w Budyskim NSLDź. Za mandźelstwowu komediju Philippa Löhle, kotraž so ze strachami srjedźneje woršty před ćěkancami rozestaja, je režiser a wyši hrajny nawoda NSLDź Stefan Wolfram wobydlerski chór ze 17 ludźimi zestajił. Foto: Mirosław Nowotny

Protyka (25.11.16)

Freitag, 25. November 2016 geschrieben von:

Pjatk 25.11. 19:30 Přednošk w Njebjelčanskej „Bjesadźe“ wo arabskej a islamskej kultura w Němskej

Sobotu 26.11. 9:00 Adwentne paslenje na Ladušec burskim statoku w Chrjebi

  10:00 Adwentne wiki w Njeswačidle

  14:00 Adwentne wiki Radworskeje wyšeje šule

  14:00 Adwentne wiki w Brětni-Michałkach

  15:00 Adwentne popołdnjo w Konječanskim towarstwowym domje „Delany“

  16:00 Doadwentne čitanje Ludoweho nakładnistwa Domowina a Domowinskeje skupiny Ćisk z Jurjom Kochom w Ćišćanskej wohnjowej woborje

  19:00 33. schadowanka w kafeteriji Choćebuskeho Delnjoserbskeho gymnazija

  19:45 Přednošk Aleksandera Nuka „El camino. 800 km prěki přez Španisku. Wot Pamplony hač do Santiaga de Compostela a dale do Finisterre, na kónc swěta ....“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 27.11. 10:00 Adwentne wiki na Rěčičanskim Erlichtec statoku

  14:00 Prěni adwent na Trjebinskim Šusterec statoku z pječenjom poprjancow

  14:00 Adwentne wiki w Radworskej „Slaviji“

  14:00 Adwentne wiki w Njebjelčicach

  14:30 Wotewrjenje hodowneje wustajeńcy we Łazowskim Domje Zejlerja a Smolerja

  15:00 Adwentnička seniorow w Sulšečanskim kulturnym domje

  15:00 Adwentne spěwanje w Dešnjanskej cyrkwi

Rozhłós (25.11.16)

Freitag, 25. November 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo SŠT, Domowinje a šulskim zakonju

11:20 Brunica a spěchowanje Serbow

11:45 Adwentne woknješko

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo „hłownej“ spěchowanskeho towarstwa za serbsku rěč w cyrkwi

13:00 Literarna kermuša w Drjenowje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa) 

 po tym zbožopřeća

Wobrazy a hudźba

Donnerstag, 24. November 2016 geschrieben von:
Berlin. Finisaža wustajeńcy „Fern und nah“, w kotrejž su mjez druhim wobrazy Budyšanki Ulriki Mětškoweje widźeć, je jutře­, pjatk, w 20 hodź. w Berlinskej galeriji F92 na Fehrbellinskej 92. Při tej składnosći wotměje so tam komorny koncert z twórbami Jura Mětška, kotrež zanjese orchester Berlinskeje Komiskeje opery.

Do kina (24.11.16)

Donnerstag, 24. November 2016 geschrieben von:

24.11.–30.11.2016 Budyski filmowy palast: Tini: Violettas Zukunft: štw, so a pó 15:00 Arrival: wšědnje 17:15 (nimo pó) a 19:30 | pó 17:00 | pj a so 22:15 Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt: nj 15:00 AdventsKino: nj 10:30 a 13:00 Phantastische Tierwesen: wšědnje 14:00 | nj 10:30 Willkommen bei den Hartmanns: wšědnje 17:15 a 20:00 | štw a pó 14:30 | pj a so 22:30 Pettersson und Findus: wšědnje 15:15 (nimo štw a pó) | nj 10:30 a 13:15 Phantastische Tierwesen w 3 D: wšědnje 16:45 a 19:30 | pj a so 22:00 Jack Reacher: wšědnje 19:45 (nimo pó) Trolls: pj, so, wu a srj: 14:15 Trolls w 3 D: štw, so, nj a wu 17:00 | nj 10:30 Störche – Abenteuer im Anflug: nj 12:15 Bridget Jones’s Baby: pj 17:00 Findet Dorie: pj, nj, wu a srj 15:00 Findet Dorie w 3 D: nj 12:30 | štw a pó 14:45 Doctor Strange w 3 D: pj a so 22:30 Das kalte Herz: srj 17:00

Kino-ekstra: Vor der Morgenröte:­ pó 17:15 a 20:15

Pokiwy (23.11.16)

Mittwoch, 23. November 2016 geschrieben von:

Knižna premjera

Budyšin. „Die dörfer unter wasser sind in deinem kopf beredt“ rěka kniha z basnjemi Róže Domašcyneje, kotraž změje štwórtk, 24. nowembra, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Knihu wudali su Jayne-Ann Igel, Jan Kuhbrodt a Ralph Lindner w Lipšćanskim nakładnistwje Poetenladen. Nimo awtorki budźe jutře tohorunja překwapjenski hósć pódla. Wšitcy zajimcy su přeprošeni.

Terminy za protyku zapodać

Budyšin. Štóž ma nětko hižo terminy za swjedźenje a zarjadowanja, kotrež njeměli młodostni klětu skomdźić, njech je socialnej dźěłaćerce Rěčneho centruma WITAJ Francisce Zopic ( / 0170-1559925) abo Serbskemu młodźinskemu towarstwu Pawk () zapoda. Zhromadnje z kubłanskej referentku Domowiny Rejzku Wałdźic chcedźa za lěto 2017 zaso woblubowanu nasćěnowu protyku wudać a na přikład młodźinskim klubam a dalšim zajimcam pře­wostajić. Terminy zběraja hač do kónca nowembra.

Přednošuje senioram

Pokiwaj (22.11.16)

Dienstag, 22. November 2016 geschrieben von:

Wo identiće a sydlenskim rumje

Budyšin. W Budyskim Serbskim instituće přednošuje dr. Lutz Laschewski z Rostockskeje uniwersity jutře, 23. nowembra, w 14 hodź. na temu „Kulturna identita a rum. Konstituowanje serbskeho sydlenskeho ruma jako socialny proces“. Přednošk je wěnowany prašenjam, nastawacym we wobłuku politiskeho planowanja we Łužicy. Tak póńdźe wo postajenje serbskeho sydlenskeho ruma kaž tež wo wopisanje naprawow, kotrež maja wobchowanju a spěchowanju serbskeje kultury słužić. Dalše prašenje je, kak hodźi so powšitkowna towaršnostna „wužitnosć“ serbskeje kultury za cyły region spěchować. Přednošowar rozjimuje tele prašenja před pozadkom powšitkownych towaršnostnych trendow. Zarjadowanje je zjawne a budźe w němskej rěči. Dr. Laschewski wuči zdobom wo socialnowědomostnych­ prašenjach wobswěta na BTU w Choćebuzu.

Socialne poradźowanje

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi