Hodźinu mjenje změje nóc wot soboty na njedźelu, dokelž započnje so lětni čas. Stajnje posledni kónc tydźenja w měrcu so časniki njedźelu w 2 hodź. wo hodźinu doprědka staja. Foto: SN/Maćij Bulank

Protyka (24.03.17)

Freitag, 24. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 24.3. 18:00 Rozmołwa w Budyskim hosćencu „Zum Echten“ wo přichodźe Koła serbskich spisowaćelow

  19:30 Zhromadźizna Ralbičanskeho hońtwjerskeho drustwa w Ralbičanskim sportowym domje

Sobotu 25.3. a 26.3.  Jutrowne wiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  9:00 Hłowna zhromadźizna Domowiny we Wojerecach

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Debjenje jutrownych jejkow w Dešnjanskim domizniskim muzeju

  15:00 Debjenje jutrownych jejkow w Slepjanskim SKC

  17:00 Wotewrjenje ponowjeneje Worklečanskeje sportoweje hale

  19:30 Předstajenje inscenacije „Za brězami“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  20:00 Kamjenska kapała Topas hraje w bowlingowym centeru Lessingoweho města

Njedźelu 26.3. 10:00 Jutrowne wiki w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  11:00 Dźeń wotewrjenych duri w ponowjenej Worklečanskej sportowni

  11:15 Přednošk „Luther a reformacija w literaturje“ na Wojerowskim hrodźe

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Pjeć lětstotkow – Serbja a reformacija“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Čitanje z Křesćanom Krawcom w Pěskečanskim sportowym domje

Rozhłós (24.03.17)

Freitag, 24. März 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo wotewrjenju Worklečanskeje sportoweje hale

11:20 Z hłowneje a wólbneje zhromadźizny Domowiny

11:50 Nowa wustajeńca „Serbja a reformacija“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej a wólbnej zhromadźiznje Domowiny

13:00 Portret: Jill-Francis Ketlicojc

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća 

Serbscy awtorojo na knižnych wikach

Donnerstag, 23. März 2017 geschrieben von:

Lipsk (SN/CoR). Lipšćanski wobydlerski komitej přeproša jutře, 24. měrca, w 16 hodź. do wopomnišća Museum in der Runden Ecke am Dittrichring 24. Tam předstaji historikar dr. Timo Meškank w rozmołwje ze sakskim krajnym społnomócnjenym za podłožki stasi bywšeje NDR Lutz Rathenow knihu „Sorben im Blick der Staatssicherheit“.

Jutře, pjatk, w 20 hodź. wobdźěli so basnica Róža Domašcyna­ ze zběrku „Die dörfer­ unter wasser sind in deinem kopf beredt“ na čitanju­ njewot­wisnych nakładnistwow w kofejowni hrajnišća Lin­denfels Westflügel na Hähnelowej dróze 27.

Sobotu, 25. měrca, w 13 hodź. prezentujetaj LND a wudawaćel Jürgen Maćij zwjazkaj historiskich fotografijow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy „Wotmolowane“, a to na forumje za wěcne knihi w hali 3, stejnišćo E201. Zarjadowanje moderěrować budźe kulturny historikar prof. dr. Bernd Lindner.

Sobotu wot 20.15 hodź. wobdźěla so mjez druhim Róža Domašcyna, Hanka Šołćic a Milan Hrabal na Lipšćanskej nocy přełožowarjow, kotraž budźe w nakładnistwje Leipziger Literaturverlag na Brockhausowej 56.

Do kina (23.03.17)

Donnerstag, 23. März 2017 geschrieben von:

23.3.2017–29.3.2017 Budyski filmowy palast: Life wšědnje 18:15 a 20:30 | pj a so 22:45 Power Rangers: wšědnje 14:30 (nimo štw), 17:15 a 20:00 The Boss Baby w 3 D: nj 15:00 Kong – Skull Island w 3 D: pj, nj, wu a srj 19:45 | so 17:00 a 22:30 Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo štw a srj), 17:00 (nimo srj) a 20:00 (nimo štw a pj) | srj 14:45 a 17:15 | štw a pj 19:45 | pj 22:30 | so 22:45 La La Land: pj 15:45 Logan – The Wolverine: pj a so 22:30 Fifty Shades of Grey: wšědnje 17:00 (nimo so a pó) | so 19:45 Bibi & Tina: so 12:00 | pj a srj 14:30 | štw, so, nj a srj 16:00 Kundschafter des Friedens: pj 13:45 | wu 16:15 Mein Blind Date mit dem Leben: pó 16:00 Vaiana: nj 12:00 | so a wu 14:30 The LEGO Batman Movie: so, nj, wu a srj 13:34 Bob, der Streuner: pó 13:45 Sing: nj 12:15 Wendy: nj 12:00

Kino-ekstra: Gemeinsam wohnt man besser:­ pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Life wšědnje 17:25 a 19:45 | pj 22:30 | so 22:25 The Boss Baby: nj 15:45 Die Schöne und das Biest w 3 D: wšědnje 15:10, 17:15 (nimo štw) a 20:00 (nimo štw) | štw 17:35 a 20:15 | pj 22:15 | so 22:30 Die Schöne und das Biest: wšědnje 14:50 (nimo štw) a 17:30 (nimo štw a srj) | štw 14:15 a 16:55 Frühstück bei Monsieur Henri: srj 10:00 Madame Christine & ihre unerwarteten Gäste: srj 17:30 Die Häschenschule: wšědnje 15:45 | so 12:05 | nj 12:15 Kong – Skull Island w 3 D: wšědnje 17:50 a 20:10 Kong – Skull Island:­ pj a so 22:40 Logan – The Wolverine: pj a so 22:35 Bibi & Tina: wšědnje 15:20 | pj a so 12:40 Fifty Shades of Grey: pj, pó, wu a srj 19:45 | nj 20:05 The LEGO Batman Movie: so a nj 13:00

Pokiwy (22.03.17)

Mittwoch, 22. März 2017 geschrieben von:

Wo połoženju strowotnistwa

Wojerecy. Z přičinami pobrachowacych lěkarjow a hladanskeho personala w starownjach kaž tež w ambulantnej słužbje zaběra so zetkanje Wojerowskeho měšćanskeho zwjazka Lěwicy pjatk, 24. měrca, w 17 hodź. w tamnišim běrowje strony na Bonhoefferowej 4. Hromadźe ze zapósłanču zwjazkoweho sejma Birgit Wöllert (Lěwica) chcedźa rozłožić, što ma so w tymle wobłuku polěpšić a kotre wuměnjenja maja so w strowotniskim systemje wutworić.

Předstaji knihu w synagoze

Zhorjelc. Loni nazymu je w nakładnistwje Rowohlt wušła kniha Gerharda Spörla „Es muss noch etwas anderes geben als Angst und Sorge und Herrn Hitler“. Wjelelětny redaktor magacina Der Spiegel wopisuje w knize wosud Zhorjelskeju dźěda a wowki swojeje mandźelskeje Patricije. Wona a jeje nan budźetaj přitomnaj, hdyž awtor zajutřišim, pjatk, w 19 hodź. nowostku w Zhorjelskej synagoze předstaji. Wšitcy zajimcy su wutrobnje přeprošeni.

Křesćan Krawc čita

Pokiwy (17.03.17)

Freitag, 17. März 2017 geschrieben von:

Wječorne modlenje młodźiny

Njebjelčicy. Byrnjež kubłanske dny w Schmiedebergu byli, přeproša dekanatne dušepastyrstwo wšitkich serbskich młodostnych doma we Łužicy na vesper. Wječorne modlenje je sobotu w 20 hodź. w Njebjelčicach.

Přehladka orchidejow

Slepo. Kaž kóžde lěto budźe tež lětsa na žurli Slepjanskeho Serbskeho kulturneho centruma jutře a njedźelu wot 10 do 17 hodź. přehladka orchidejow a kaktejow. Tójšto nowoplahowanjow z Němskeje a dalšich krajow móža sej zajimcy wězo tež kupić. Wustajerjo poskićeja, zo móža sej ludźo sobu přinjesene orchidejowe rostliny přesadźić dać.

Bazar dźěćaceje drasty

Wojerecy. We Wojerowskej karate-hali na Stauffenbergskej přewjedu jutře wot 9 do 12 hodź. bazar dźěćaceje drasty. Nimo­ drasty poskića tam tež dźěćace wozyčki, rolery, hrajki a podobne wěcy. Katolski dźěćacy dom swj. Hilžbjety so na bohaty wopyt a wulki zajim wjeseli.

Muzej wočakuje hosći

Z tradicionalnymi hornčerskimi wikami zahaja na Rěčičanskim Ehrlichtec dworje njedźelu, 26. měrca, nowu sezonu. Nimale 50 rjemjeslnikow ze Sakskeje, Braniborskeje a Durinskeje je přizjewjenych, mjez nimi hornčerski mišter Günter Meißner z Trebusa pola Hähnichena, kaž z Rěčic zhonichmy. Foto: Foto: Marion Girth

Protyka (17.03.17)

Freitag, 17. März 2017 geschrieben von:

Pjatk 17.3. do 19.3.  Kubłanske dny serbskeje dekanatneje młodźiny w Schmiedebergu

  19:30 Benedikt Dyrlich předstaji swoju najnowšu zběrku „Zlět zelenych wuchačkow“ w Njebjelčanskej towarstwowej rumnosći na gmejnje

  19:30 Koncert k poswjećenju noweho křidła w Budyskim SLA

  20:00 Wječorne modlenje w Njebjelčicach

Sobotu 18.3. a 19.3.  Přehladka orchidejow w Slepjanskim SKC

   Jutrowne wiki w Lubnjowskim Błótowskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Kickerowy turněr we Wotrowje

  14:30 Zhromadne zwučowanje w Chróšćanskej „Jednoće“ za oratorij „Serbske jutry“

  19:00 Ćišćanske wotewrjene wokno z přednoškom Franca Čornaka wo wandrowstwje na žurli Ćišćanskeje dobrowólneje wohnjoweje wobory

  20:00 Koncert jazzowych dobyćerjow sakskeho krajneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ w Budyskim Kamjentnym domje

Njedźelu 19.3. 13:00 Wotewrjenje wustajeńcy jutrownych jejkow w Drjowkowskej Serbskej tkalčerni

  13:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy w Njeswačanskim domizniskim muzeju

  13:00 Debjenje jutrownych jejkow w Budyskim Serbskim muzeju

Rozhłós (17.03.17)

Freitag, 17. März 2017 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kubłanskich dnjach młodźiny w Schmiedebergu

11:20 Serbja a reformacija

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym županu a SerBla-blidźe „15 lět młodźinski magacin Bubak“

13:00 Wo zhromadnym koncerće chóra SLA a Delnjoserbskeho gymnazija

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća 

Anzeige