Do kina (03.11.16)

Donnerstag, 03. November 2016 geschrieben von:

3.11.–9.11.2016 Budyski filmowy palast: Pettersson und Findus 2: nj 13:00 | štw, pj, so a nj 15:00 | pó a wu 16:00 | štw a srj 16:30 Willkommen bei den Hartmanns: wšědnje 17:00, 18:00 (nimo srj) a 20:30 | pj a so 23:00 | srj 17:45 Jack Reacher – Kein Weg zurück: srj 20:15 Doctor Strange w 3 D: wšědnje 17:15 a 19:45 | štw, pj, so a nj 14:45 | pj a so 22:15 Inferno: štw, pj, so a wu 20:30 | nj 21:00 | pj 22.15 Bridget Jones’s Baby: wšědnje 19:30 (nimo nj a wu) Trolls: wšědnje 18:30 (nimo nj a pó) | pj, so, nj a wu 16:30 Trolls w 3 D: nj 12:00 Störche – Abenteuer im Anflug: nj 12:15 Störche – Abenteuer im Anflug w 3 D: štw, pj, so a nj 14:00 Die Insel der besonderen Kinder w 3 D: nj 12:15 Bad Moms: nj a wu 19:30 | pj a so 23:00 Findet Dorie: štw, pj, so a nj 14:15 Findet Dorie w 3 D: štw, pj, so a nj 16:00 | srj 15:45 Das kalte Herz: nj 18:30 Sausage Party: so 22:15

Kino-ekstra: Julieta:­ pó 17:15 a 20:15

Pokiwaj (02.11.16)

Mittwoch, 02. November 2016 geschrieben von:

Na młodźinski forum

Worklecy. Druhi młodźinski forum wotměje so pjatk, 4. nowembra, wot 19 do 22 hodź. we Worklečanskim Don Boskowym domje. Zarjadowarjo su nimo dekanatneho kružka Serbske młodźinske towarstwo Pawk, młodźinske kluby, studenća, towarstwo ČILAK, widejowy kružk SAEK a dalši. Na wopytowarjow čakaja wšelake překwapjenki. Wšitcy młodostni su wutrobnje přeprošeni. Prěni młodźinski forum běchu loni we Wotrowje wuspěšnje přewjedli.

Martin Luther King a NDR

Wojerecy. Wot jutřišeho hač do 30. nowembra pokazaja we Wojerowskim Domje Martina Luthera Kinga wustajeńcu „Dr. Martin Luther King a NDR“. Přistupna je wona wutoru a štwórtk wot 9 do 12 a wot 15 do 17 hodź., sobotu wot 10.30 do 11.30 hodź. Skupiny a šulske rjadownje wot 7. lětnika njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03571/ 972 073.

Protyka (28.10.16)

Freitag, 28. Oktober 2016 geschrieben von:

Pjatk 28.10. 19:00 Hubertusowy swjedźeń domizniskeho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:30 Nazymski koncert z Wudworskim folklornym ansamblom a skupinu Přezpólni na Smolic statoku w Hórkach

  21:00 Ü30-party z kapału Jolly Jumper w Chrósćicach

Sobotu  29.10. 10:00 Ratarska wustajeńca w Lubijskej wikowej hali

  15:30 Přednošk dr. Lubiny Malinkoweje k Ochranowskemu hibanju w młodźinskim klubje Komorow (pola Rakec)

  17:00 Koncert za trompetu a pišćele w Dubčanskej (Daubitz) ewangelskej cyrkwi

  19:00 SLA předstaji oratorij „Žně“ w Kulowskej cyrkwi

  19:30 Inscenacija NSLDź „Do dźěła zdar!“ w Lejnje

  19:30 Jewišćowy bal w NSLDź – zhromadnje z orchestrom SLA (tež 30.10.)

  19:30 Nazymske reje w Šešowje

  20:00 Halloweenowy swjedźeń z kostimami ze skupinu Los Banditos w Budyskim Kamjentnym domje

  20:00 Amaterski filmowy swjedźeń we Wojerowskim wobydlerskim centrumje

  21:00 Halloween-party w Chrósćicach

Njedźelu 30.10. 10:00 Politiske rańše piwko w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  10:00 Kolesowanske wubědźowanje w Radworju

  15:00 Kofejpiće a nazymski koncert ze Serbskim muskim chórom Delany na Chróšćanskej Krawčikec žurli

Pokiwy (28.10.16)

Freitag, 28. Oktober 2016 geschrieben von:

Na nazymske koncerty

Budyšin. Nazymske koncerty su­ dźensa­ w 19.30 hodź. na Smolic statoku w Hórkach z Wudworskim folklornym ansamblom a Přezpólnymi (po tym su reje), njedźelu, 30. oktobra, w 15.30 hodź. z chórom Delany na Chróšćanskej Krawčikec žurli (wot 15 hodź. kofej) a samsny dźeń w 16.30 hodź. w Radworskej „Meji“ z rejwanskej skupinu, dźěćacym chórom a z instrumentalistami Budyskeho Serbskeho gymnazija (wot 15.30 hodź. kofej). 30. oktobra w 15.30 hodź. wuhotuja Rowniske glosy nazymski koncert w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje.

Oratorij „Žně“ w cyrkwi

Kulow. Chór SLA zanjese jutře pod wuměłskim nawodom dirigenta Andreasa Pabsta w 19 hodź. w Kulowskej cyrkwi oratorij „Žně“ Korle Awgusta Kocora, kiž je hudźbu na słowa basnika Handrija Zejlerja stworił. Liana Bertók spěwarjow na klawěrje přewodźa. Solisća budu Elmira Yakhina (sopran), Mira Walerych-Szary (alt), Mikołaj Jan Walerych (tenor) a Jae-Hyung Cho (bariton).

Swjedźeń lajskich filmowcow

Je zaso tak daloko: Kaž kóžde lěto mamy časniki kónc oktobra přestajić, wšako skónči so lětni čas. Tónraz budźe to zajutřišim, 30. oktobra, a to zdypkom w třoch. Potom dyrbimy pokazowaki wo hodźinu wróćo zwjertnyć. We wšěch digitalnych časnikach pak so čas wotsamo přestaji. Chróšćanski časnikarski mišter Jürgen Njek hišće na to skedźbnja, zo njeměli so časniki z machawku abo z wotbiwanjom wróćo wjerćeć, ale radšo zastajić a nowy dźeń w prawym času zaso startować. Foto: SN/Maćij Bulank

Rozhłós (28.10.16)

Freitag, 28. Oktober 2016 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćowym přehladom

11:15 Hudźbne nowonahrawanja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

  po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spomnjenskim zarjadowanju na dr. Frida Mětška a „Tak ja to widźu“

13:00 Nazyma w literaturje a hudźbje

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa) 

 po tym zbožopřeća

Póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Přehlad powěsćow

11:15 Tematiske wusyłanje „Ochranowska wosada, pietizm a Serbja“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

12:15 Recensija wo nowej knize Benedikta Dyrlicha

delnjoserbsce

12:30 Słowo k reformaciskemu dnjej a ze žiwjenja křesćanki

13:00 Drohoćinki serbskeje komorneje hudźby

 po tym zbožopřeća dnja

Spominać a dale myslić

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:

Chrósćicy (SN). Serbski zapósłanc Lěwicy w Sakskim krajnym sejmje Hajko Kozel přeprošuje jutře, pjatk, w 14 hodź. do foyera Serbskeje zakładneje šule „Jurij Chěžka“ w Chrósćicach, na zarjadowanje k spominanju na 15. róčnicu Chróšćanskeho zběžka pod hesłom „Spominać a dale myslić“. Diskutować chcedźa tam tež wo impulsach Chróšćan zběžka, kotrež skutkuja přez hranicy Sakskeje a šulskeje politiki.

Spočatnje porěči Hajko Kozel­ wo šulskopolitiskich wužadanjach w Serbach. Kubłanskopolitiska rěčnica frakcije Lěwicy Cornelia Falken analyzuje a wuhódnoći Chróšćan zběžk jako wotmołwu ­Serbow na pospyt politiki, serbsku šulsku syć rozpušćić. Předsyda Domowiny Dawid Statnik rozłoži žadanja za nowelu sakskeho šulskeho zakonja nastupajo serbsku šulsku syć. A čěski zapósłanc Europskeho­ parlamenta Jaromír Kohlíček pokaza, kak móhło so problemej pobrachowacych serbskich wučerjow z pomocu Pólskeje a Čěskeje wotpomhać. Něhdźe wot 16 hodź. budźe połdra hodźiny chwile za wosobinske rozmołwy při kofeju a tykancu. Zajimcy su wutrobnje witani.

Přednošk wo wuznamje Ochranowskeho hibanja

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:
Komorow. Domowinska skupina Komorow/Trupin/Rakecy přeprošuje wšitkich zajimcow na přednošk historikarki dr. Lubiny Malinkoweje sobotu, 29. oktobra, w 15.30 hodź. do Komorowa pola Rakec. W młodźinskim klubje při sportnišću porěči Lubina Malinkowa wo wuznamje a wuskutkach Ochranowskeho hibanja na Serbow a pokaza k tomu rjad wobrazow. Přednošk budźe přewažnje w němskej rěči. Budyska župa „Jan Arnošt Smoler“ zarjadowanje spěchuje. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

K 100. narodninam prof. dr. Frida Mětška

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:
Choćebuz. Spěchowanske towarstwo za Serbski muzej Choćebuz přeprošuje zajimcow na wopomnjenske zarjadowanje za historikarja, literata, archiwara a pedagoga dr. Frida Mětška, kiž by 4. oktobra 2016 stote narodniny swjećił. Zarjadowanje wotměje so pjatk, 28. oktobra, w 16 hodź. w Choćebuskim měšćanskim muzeju na Dwórnišćowej 22.

Do kina (27.10.16)

Donnerstag, 27. Oktober 2016 geschrieben von:

27.10.–2.11.2016 Budyski filmowy palast: Inferno: wšědnje 20:00 (nimo štw a srj) | pj, so a nj 22:15 Trolls w 3 D: so, nj a pó 12:45 Doctor Strange w 3 D: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 (nimo štw a srj) | štw a srj 20:00 | pj, so a nj 22:15 Störche – Abenteuer im Anflug: wšědnje 15:15 Störche – Abenteuer im Anflug w 3 D: wšědnje 17:30 Willkommen bei den Hartmanns: srj 19:45 Das kalte Herz: so, nj a pó 12:45 Bridget Jones’s Baby: wšědnje 17:15 a 19:45 Die Insel der besonderen Kinder: štw a wu 20:45 Die Insel der besonderen Kinder w 3 D: so a pó 12:45 Trolls: wšědnje 14:45 (nimo pó) a 18:45 (nimo pó) Bad Moms: pj, so, nj a srj 20:45 | pj, so a nj 22:30 Findet Dorie: wšědnje 16:45 (nimo pó) Findet Dorie w 3 D: wšědnje 15:15 Sausage Party: so 22:45 Don’t Breathe: pj a nj 22:45 Pets: pó 12:30 Elliot, der Drache: nj 13:00 Conni &Co: so a nj 12:30

Kino-ekstra: Frühstück bei Monsieur Henri:­ pó 14:30, 17:15 a 20:15

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi