Rozhłós (16.06.17)

Freitag, 16. Juni 2017 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Skupiny na mjezynarodnym folklornym festiwalu

11:45 Wustajeńca wo Serbach w Kašubskej

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim narownym kamjenju w Strobicach

13:00 Portret čěskeje folklorneje skupiny

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christian Schütt)

po tym zbožopřeća

Wo FUEN-kongresu

Freitag, 16. Juni 2017 geschrieben von:
Choćebuz (SN). W meji pobychu redaktorojo delnjoserbskeho telewizijneho magacina Łužyca na 62. FUEN-kongresu pola madźarskeje narodneje mjeńšiny w Rumunskej. Što su tam filmowcy dožiwili, móža sej přihladowarjo jutře w 13.30 hodź. w telewiziji sćelaka RBB wobhladać. Nimo toho předstaja w magacinje 26lětneho přichodneho jurista Wylema Janhoefera, kiž je njedawno zastojnstwo zastupowaceho předsydy Domowiny přewzał. W pućowanskej rubrice wotkryja filmowcy serbske slědy w Nowej Niwje. Po pokiwach rozmysluje domownik Šybalik wo narodnych mjeńšinach a jich mocy.

Do kina (15.06.17)

Donnerstag, 15. Juni 2017 geschrieben von:

15.6.2017–21.6.2017 Budyski filmowy palast: Wonder Woman w 3 D: wšědnje 14:15 (nimo štw a srj), 17:00 (nimo srj) a 20:00 | srj 16:30 | pj a so 22:50 Bob der Baumeister – Das Mega Team: wšědnje 14:14 (nimo štw a srj) a 16:00 (nimo srj) | srj 17:00 | nj 12:45 Transformers – The Last Knight w 3 D: srj 17:00 a 19:30 Die Mumie w 3 D: wšědnje 17:45 (nimo srj) a 20:15 (nimo srj) | pj a so 22:45 Baywatch: wšědnje 14:45 (nimo štw, pó a srj), 17:15 (nimo srj) a 19:45 (nimo srj) | pj a so 22:30 Pirates of the Caribbean – Salazars Rache: wšědnje 16:45 (nimo pó a wu), 19:45 (nimo pó) | wu 17:00 | pj a so 22:15 The Boss Baby: nj 12:30 | wu 13:15 Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde: nj 12:30 | pj a nj 14:30 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf: nj 12:30 | pó 15:00 Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper: so 14:30 | wu 15:15

Kino-ekstra: Der Hundertjährige, der die Rechnung nicht bezahlte und verschwand: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwaj (13.06.17)

Dienstag, 13. Juni 2017 geschrieben von:

Wo mjezsobnosći

Čorny Chołmc. Dźěłowy kruh Serbja Budyskeho zwjazka SPD přeproša jutře, srjedu, w 19 hodź. na zjawne rozmołwne koło w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje. Pod hesłom „Respektnje a solidarnje mjez susodami“ póńdźe wo němsko-serbske nazhonjenja, wo prašenja a wočakowanja do přichoda kaž tež wo mjezsobnosć ludźi rozdźělneho pochada, rěče a tradicijow. Mjez druhim wobdźěla so dr. Dieter Tempel, dr. Uta Strewe a dr. Měrćin Wałda. Zajimcy su wutrobnje witani.

Informaciski centrum wočinjeny

Budyšin. Powołansko-informaciski centrum Budyskeje agentury za dźěło na Nowosólskej změje sobotu, 17. junija, w času wot 8.30 do 12 hodź. wočinene. Wopytowarjo móža internetne dźěłowe městna při pytanju za wukubłanskimi, dźěłowymi abo dalekubłanskimi móžnosćemi wužiwać. W mjenowanym času budźe powołanski poradźowar na městnje. Za rozmołwy z nim so žadyn termin dojednać njetrjeba.

Pokiw (12.06.17)

Montag, 12. Juni 2017 geschrieben von:

Kajki přichod změje město?

Wojerecy. Ze strukturnej změnu we Wojerecach zaběra so podijowa diskusija Herberta Wehneroweho kubłanskeho skutka za komunalnu politiku jutře, wutoru, we 18.30 hodź. we Wojerowskej bibliotece Brigitty Reimann na Bonhhoefferowej 6. Při tym póńdźe wo prašenje, kak wupada přichod města. Zajimcy móža sobu diskutować, kak móhli politika, towarstwa, hospodarstwo a tež ludźo strukturnu změnu wobliwować. Z hosćom budu statny sekretar w sakskim hospodarskim minis­terstwje Stefan Brangs, prof. Heike Jacobsen z Braniborskeje techniskeje uniwersity a jednaćel Hospodarskeje iniciatiwy Łužica (WiL) Klaus Aha.

Array (09.06.17)

Freitag, 09. Juni 2017 geschrieben von:

W delenach zaso swjeća

Konjecy-Šunow. Na dworje towarstwoweho domu w Konjecach wotměje so kónc tydźenja swjedźeń. Po natočenju piwa we 18 hodź. su zajimcy jutře na volleyballowy turněr, hudźbnu zabawu awot 21.30 hodź. na wječorny program zpřekwapjenkami přeprošeni. Njedźelu je wot 10.30 hodź. wubědźowanje wohnjowych woborow wokolnych wsow. Po wobjedźe započnje so w 14 hodź. bubblesoccer-turněr a dźěći su na póstniski swjedźeń witane. 16.30 hodź. pokaza dźiwadłowa skupina Konjecy-Šunow wšelake sceny a filmy ze zašłych wjesnych swjedźenjow.

Jubilejny swjedźeń při Sprjewi

Na slědy reformacije běchu so wčera šulerki a šulerjo 8. lětnika Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija podali. Zhromadnje ze swojej wučerku Ricardu Brucke-Sygusz wopytachu woni wustajeńcu wo reformaciji w Budyskim Serbskim muzeju. Dźěl přehladki běchu młodostni z kolažemi k dźensnišim problemam na swěće sami sobu wuhotowali. Wolontarka Monika Ošikowa šulerjow tež po slědach reformacije po sprejwinym měsće wjedźeše. Foto: Andreja Pawlikowa

Pjatk9.6. do 11.6.Wjesny swjedźeń w Konjecach a Šunowje

Sobotu10.6. a 11.6.Wjesny swjedźeń w Kulowcu na nawsy

Njedźelu11.6.10:00Moler a grafikar Jörg Tausch a rězbar Thomas Schwarz předstajitaj so na Ćišćanskim statoku

Póndźelu12.6.17:00Přednošk Michała Cyža wo medijach we Wojerowskej akademiji Konrad Zuse

Wutoru13.6.8:15Předstajenje NSLDź „Raketa“ na Radworskej wyšej šuli

Srjedu14. do 17.6.1. zetkanje šulerskich dźiwadłow Sakskeje w Budyskim Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle

Array (09.06.17)

Freitag, 09. Juni 2017 geschrieben von:

Njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo předstajenju „Serbskeje kwasneje rewije“ w Chrósćicach

11:20 Temowy tydźeń „Na stary dźeń“

11:45 Dźensa zaklinči w Róžeńće oratorij „Podlěćo“

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

13:00 Z hudźbu w rozmołwje

13:30 Nabožne wusyłanje

po tym zbožopřeća

Do kina (08.06.17)

Donnerstag, 08. Juni 2017 geschrieben von:

8.6.2017–14.6.2017 Budyski filmowy palast: Die Mumie w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:30 (nimo štw a srj) | štw a srj 19:45 | pj a so 22:15 Wonder Women w 3 D: srj 20:15 Bob der Baumeister – Das Mega Team: nj 14:45 Whitney: Can I Be Me?: štw 20:00 Baywatch: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 King Arthur – Legend of the Sword: so 22:15 Pirates of the Caribbean – Salazars Rache: štw a srj 19:30 Pirates of the Caribbean – Salazars Rache w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 (nimo štw a srj) | pj a so 22:30 Guardians of the Galaxy: pj 22:15 Aliene – Covenant: pj, so, nj a wu 19:30 The Boss Baby: nj 12:30 | štw 14:30 Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde: wšědnje 16:45 (nimo pó) | nj 12:30 Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf: nj 12:30 Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper: pj, so a wu 14:30 | nj 12:30

Kino-ekstra: Moonlight: pó 17:15 a 20:15

Anzeige