Radworčenjo pokal zakitowali

Dienstag, 11. Juni 2019 geschrieben von:

Wólnočasni wolejbulisća z Radworja su 10. turněr wo pokal spěchowanskeho towarstwa Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) w sportowni tamnišeho šulskeho a zetkawanskeho centruma mjez šěsć wobdźělenymi cyłka­mi dobyli.

Předposlednja stacija turněrow serije „top-šěsć“ při wysokim saku skónči so w Budyšinje z dalšim wuspěchom najmłódšeho mustwa. Wólnočasni wolejbulisća ST 1922 Radworja dobychu wšitke partije wo pokal spěchowanskeho towarstwa SGB a zakitowachu tak lońše prěnje městno. Dramatiski bě wukónc final­neje hry, w kotrejž so Radworčenjo přećiwo wólnočasnemu mustwu Viktorije Worklecy z 18:16 snadnje přesadźichu.

Wjesne koparske mustwo z Pěskec je wčera swój swjatkowny koparski turněr dobyło a titul zakitowało. Hosćićel přesadźi so w kónčnej hrě w třělenju jědnatkow ze 4:2 přećiwo Njebjelčanam. Hru wo třeće městno doby Nowa Wjeska 1:0 přećiwo Serbskim­ Pazlicam. Hižo sobotu běchu Pěskečenjo prěni raz kickerowy turněr z woprawdźitymi koparjemi přewjedli. Jako najlěp­ši wopo­kazachu so wjesni koparjo z Chrósćic. Foto: Jan Hrjehor

Wostanu we wobwodnej lize

Dienstag, 11. Juni 2019 geschrieben von:

Kónčna tabulka wobwodneje ligi žonow

1. CVJM Zhorjelc  16 46 : 16 41

2. MB Wojerecy 16 44 : 21 37

3. TSV Kundraćicy  16 35 : 25 30

4. ST Kupoj-Nowa Łuka  16 34 : 31 26

5. JTVG Koblicy  16 27 : 34 22

6. Ochranowske wolejf. 16 27 : 35 20

7. HZ Pančicy-Worklecy  16 28 : 36 18

8. OSC Lubij 16 25 : 36 17

9. VV Žitawa 09 II 16 15 : 47 5


Powěsć, zo wostanu wolejbulistki Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy wěsće we wobwodnej lize­, jara zwjesela.

Na kóncu sezony 2018/2019 pak nasta hišće wosebity rozsud, z kotrymž so serbske mustwo hišće raz wo jedne městno w tabulce polěpši. Posledni staw mjenujcy bě, zo je so w tabulce posledni hrajny dźeń spočatk apryla ze šěsnaće dypkami na wosmej poziciji zaměstniło. Pančičanki-Worklečanki drje běchu napjatu hru w Žitawje z 2:3 přěhrali, při­wšěm wuwojowachu sej dypk. Před nimi na sedmym městnje stejachu Lubijčanki ze 17 dypkami. Naposledk pak tola hišće jasne njebě, hač dyrbi jedne abo samo dwě mustwje zestupić.

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„You will never walk alone“­, drje je mjeztym swětoznata hymna fanow FC Liverpoola. Wosebje sylnje znošowaše so spěw sobotu tydźenja w Madridźe po dobyću finala přećiwo mustwu Tottenham Hotspur. Dwójce ryzy jendźelski duel na europskej runinje w kopańcy. To drje něšto rěka a kóždy móže sej w tym nastupanju swójske měnjenje tworić. ,,Ty ženje njepóńdźeš sam“, je wuprajenje z tajkim hłubokim zmysłom – a to nic jenož w sporće! Wjeselo a radosć, přesłapjenje a zrudoba móža sej tak bliske być. Hač dźiwadźelnik w hnujacej, zaho­rjacej róli, hač spěwar na wulkim festi­walu ze snano skepsanym wustupom, hač šuler po přeskočenej wysokosći w mjezyšulskim wubědźowanju – nichtó njebudźe w tajkich wokomikach sam, wšojedne w kotrej situaciji.

Sport (07.06.19)

Freitag, 07. Juni 2019 geschrieben von:

Swjatkowna kopańca

Sportowe towarstwo Pěskecy přeprošuje lětsa prěni raz swjatki sobotu, wot 18 hodź. na kickerowy turněr z woprawdźitymi koparjemi a swjatki póndźelu, wot 13 hodź. na turněr wjesnych koparskich cyłkow.

Sport w Němskich Pazlicach

Towarstwo Natwar Němske Pazlicy přeproša sportowcow a přihladowarjow na nětko hižo 34. ludosportowu swjatkownu njedźelu, kotruž přewjedźe w tamnišim sportowym centrumje. Wot 10 hodź. chce tam 16 koparskich a sydom wolejbulowych mustwow mocy měrić. Mytowanje je za 17.30 hodź. planowane.

Běhaja wokoło jězora

W tabulce krajneje klasy so polěpšili

Donnerstag, 06. Juni 2019 geschrieben von:

W minjenych tydźenjach je prěnje kopar­ske mustwo Chróšćanskeje SJ w dale a lěpšej formje wustupowało. Na kóncu sezony so młody cyłk dospołnje namaka, a wuslědki nětko skónčnje wot­běhej hrow wotpowěduja. Zbywacy kopar­ski program SJC njeje runjewon lochki, dokelž hraje jenož hišće přećiwo mustwam z hornjeho dźěla tabulki.

SJ Chrósćicy

– VfB Běła Woda 5:1 (2:0)

W domjacej partiji přećiwo Běłej Wodźe wočakowachu Chróšćanscy koparjo potajkim ćežkeho přećiwnika. Prěnje zetkanje w Běłej Wodźe bě hišće 4:4 wušło. Nětko pak poka­zachu jednu z najlěpšich hrow aktualneje serije a su so jasnje přesadźili. Po njewěstym starće kombinowaše so SJC přeco zaso wulkotnje do šěsnatki hosći. Po někotrych móžnosćach trjechi Jakub Beneš w 30. min. 1:0. Jenož pjeć mjeńšin pozdźišo zwyši Tom Henčl z dobrej třělwu z distancy na 2:0. W tej fazy hrě mějachu Chróšćenjo šansy w minutowym takće, ale njezamóchu je wužić.

Wuslědki (06.06.19)

Donnerstag, 06. Juni 2019 geschrieben von:

Koparska tabulka krajneje klasy

1. LSV Nowe Město 24 74 : 22 55

2. SZ Drježdźany-Strěžin 24 51 : 24 50

3. Laubegast 24 65 : 33 48

4. FC Neugersdorf II 24 46 : 33 38

5. FSV Oderwitz II 24 43 : 39 34

6. VfB Běła Woda 1909 24 56 : 47 33

7. SG Weixdorf 24 50 : 47 33

8. SJ Chrósćicy 24 52 : 58 30

9. SC Borea Drježdźany 24 39 : 53 27

10. ST Ćisk 24 37 : 55 27

11. TSV Rotacija Drježdź. 24 47 : 55 26

12. SC Großröhrsdorf 24 36 : 45 24

13. ST Horni kraj-Sprjewja 24 42 : 88 22

14. ST Trjebin 24 29 : 68 13

wokrjesna klasa, stafla 1

Bart II – Mały Wjelkow 0:5 (0:2)

ST Budyšin II – Budissa Budyšink 3:1 (2:1)

Wjelećin II – Horni kraj-Sprj. III 6:1 (2:0)

Minakał – Wulka Dubrawa II/Radwor II 

3:0 (2:0)

Dalšej poražce poćerpjeli

Mittwoch, 05. Juni 2019 geschrieben von:

Tabulka wokrjesneje wyšeje ligi

1. Rakečanske ST 28 104 : 21 76

2. Módro-běli Kulow 28 65 : 34 57

3. Drohotka Ramnow 28 73 : 38 56

4. LSV Hory 28 66 : 59 49

5. Sokoł Ralbicy/Hórki 28 52 : 41 46

6. Wojerowski FC 28 65 : 49 44

7. Póst Germ. Budyšin 28 65 : 53 44

8. ST Hnašecy-Dobruša 28 63 : 55 44

9. Motor Kumwałd 28 53 : 57 40

10. ST Kinspork/Łužnica 28 48 : 60 33

11. TSV Połčnica 28 47 : 64 33

12. Natwar Něm. Pazlicy 28 49 : 56 32

13. SG Großnaundorf 28 50 : 65 29

14. ST Porchow 28 33 : 73 19

15. ST Radwor 28 39 : 80 17

16. Zeleno-běli Bukecy 28 38 : 105 17


ST 1922 Radwor

– ST Hnašecy/Dobruša 1:5 (0:1)

Zestawa domjacych: Bauer – Šěrak, Handrik, Wjacławk, Mark, Glücklich (82. Zähr), Kral (62. Buša), Wjeńka, Hančik, Paška, Reineke

Po njetrjebawšej poražce we Łužnicy mějachu Radworscy koparjo tež njedźelu zaso cyle čorny dźeń. Startowa zestawa domjacych bě so na šěsć pozicijach změniła, dokelž běchu so někotři hrajerjo druhich terminow abo chorosće dla wotzjewili. Tak dyrbješe pólny hrajer Michael Bauer do wrotow, tež oldie Nico Buša so na ławku sydny.

SJ Chrósćicy II

– HZ Rakecy/Šćeńca II 9:1 (7:1)

Zestawa domjacych: Hejduška – M. Donat, Mark, H. Zynda (70. Šmit), Lešawa, Bogusz (59. J. Donat), Wowčer, Bětnar, Mohaupt (79. J. Zynda), Domaška, Liznar

Po wjace hač dwěmaj měsacomaj chcychu koparjo rezerwy Chróšćanskeje SJ přećiwo direktnemu susodej w tabulce z Rakec skónčnje zaso raz dobyć. Wonkowne wuměnjenja běchu wuběrne. Tež dosć hrajerjow mějachu Chróšćenjo k dispoziciji. Tak běše nadźija trenarskeje dwójki Bosćij Klimant/Matijas Dórnik na wuspěch tohorunja jara wulka.

W Holešowskej Dubrawce su so njedawno tež konjacy sportowcy ze swojimi zapřahami wubědźowali. Dobyła je jězdźenje přez zadźěwki trójka ze Smjerdźaceje. Pohonč René Bulank, přiwóznik Heiko Buška a kóń Wulkan běchu w cyłkownym hódnoćenju po dwěmaj přeběhomaj najspěšniši. Lěpšina přećiwo dwupřežnym wozam bě ta, zo je jednotliwy kóń krótšo zapřehnjeny hač dwaj­. Foto: Tomaš Šołta

Anzeige