Wolejbulisća SGB dalše sakske finale docpěli

Donnerstag, 06. Februar 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
Złotu medalju wubědźichu sej hólcy 6. a 7. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija w Kamjencu we wolejbulowym regionalnym finalu šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w starobnej klasy IV. Woni pojědu 8. apryla na sakske finale do Grimmy. Stejo wotlěwa to su: Karl Krječmar, Amadeus Zamora-Gonzalez, Damian Jurk, Moritz Rječka a Niklas Wella. Foto: Měrko Korjeńk Złotu medalju wubědźichu sej hólcy 6. a 7. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija w Kamjencu we wolejbulowym regionalnym finalu šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ w starobnej klasy IV. Woni pojědu 8. apryla na sakske finale do Grimmy. Stejo wotlěwa to su: Karl Krječmar, Amadeus Zamora-Gonzalez, Damian Jurk, Moritz Rječka a Niklas Wella. Foto: Měrko Korjeńk

Po dobyću regionalneho finala šulerskeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ we wolejbulu w starobnej klasy II w Rychbachu kwalifikowachu so nětko tež najmłódši sportowcy Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) w bulosportowej družinje w starobnej klasy IV za kónčne krajne wurisanje. Woni su so w Kamjencu suwerenje přesadźili a pojědu 8. apryla do Grimmy.

Hižo 14. raz skwalifikowa so jedne wolejbulowe mustwo Budyskeho Serbskeho gymnazija za sakske krajne finale wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“. Do Budyšina wróćichu so dotal z jednej slěbornej a ze šěsć bronzowymi medaljemi.

W měrcu pojědu wolejbulisća 10. a 11. lětnika SGB wokoło kapitana Jakuba Bobki do Dippoldiswaldy a měsac pozdźišo šulerjo 6. a 7. lětnika z kapitanom Amadeusom Zamoru-Gonzalezom do Grimmy, zo bychu z dalšimi pjeć najlěpšimi sakskimi mustwami swojeje staroby mocy měrili.

Serbski gymnazij Budyšin – Wyša šula Rychbach 2:0

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Anzeige

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte