Prěni raz na Młynkec łuce

Dienstag, 15. September 2015 geschrieben von:

Budissa Budyšin – FC Schönberg 95 1:1 (0:1)

Zestawa domjacych: J. Jakubov – Kolan, Klippel, Pfanne, Kral, Rosendo (67. Walther), Hoßmang, Čermák, Reher (79. Heppner), A. Jakubov, Salewski (59. Hansch)

FC Schönberg 95, postupnik do regionalneje koparskeje ligi, bě njedźelu prěni raz na Budyskej Młynkec łuce. Hrajersce sylne mustwo trenarja Axela Rietentieta bě do hry w sprjewinym měsće z kóždeje wonkowneje partije z dypkom domoj přijěło. Tež tónraz to wězo chcyše. 550 přiwisnikow Budissy Budyšin pak chcyše dobyće domjaceho cyłka widźeć. Zo budźe to ćežki nadawk, wědźeše pak trenar Tomaš Henčl hižo do hry. Hižo w 13.min. pokaza sudnik na dypk w šěsnatce domjacych. Jědnatka bě woprawnjena a Schönbergski kopar ju wěsće přetwori. Hosćićeljo prócowachu so wotnětka wo wurunanje. Salewski bě prěnju šansu derje spřihotował, Alexander Jakubov pak na wrotarju zwrěšći. Tež Rosendo namaka we wrotarju přećiwnika Hahnelu swojeho mištra. Hišće do přestawki měještaj Hoßmang a Klippel dobrej móžnosći. Žana­ pak k wrotam njewjedźeše.

Wjele mjenje sportowcow startowało

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

22. Budyski měšćanski běh z tójšto serbskimi wobdźělnikami

Lětuši Budyski­ měšćanski běh bě z 1 333 wobdźělnikami jasnje pod rekordnymaj ličbomaj­ 1 507 w lěće 2013 a 1 491 loni. Najwjace bě jich tónkróć šulerjow do 19 lět, kotřiž so sobotu na wjacore čary podachu. Hłowna přičina mjenje bě­harjow móhł startowy pjenjez być, kotryž­ wučinja za šulerjow dale tři eura. Wobdźělnicy ze Serbskeje zakładneje šule­ Budyšin­ na přikład njejsu na 22. Budyskim­ měšćanskim běhu zhromadnje za swoje kubłanišćo startowali, ale jako jednotliwcy. Sportowi wučerjo běchu hižo loni startowy pjenjez třoch eurow jako njewoprawnjeny kritizowali a sej nišu płaćiznu žadali. Dotal bě mjenujcy­ spěchowanske towarstwo serbskeje zakładneje šule kompletnu sumu zapłaćiło, lětsa pak dyrbjachu šulerjo swój podźěl sami płaćić.

Nimo běha za cyle małe dźěći po­skićichu zarjadowarjo šulerske běhi, prěni­ raz swójbny běh a k tomu hišće hłownej na dist­ancy 5,6 a 9,3 kilometrow. Zamo­łwići běchu čaru w měšćanskich zelenišćach při dźiwadle wo ně­kotre metry skrótšili, zo njeby tam k njezbožam dóšło.

Raz, dwaj, tři – dobyli!

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

SJ Chrósćicy – ST Ćisk 2:0 (1:0)

Zestawa domjacych: Králíček – Pöpel, Cyž, Šafář, Dórnik, Šmit (60. Dehn), Runt, F. Zahrodnik, Młynk (83. Budar), Žur, Věchet

Načolnik, načolnik, hej, hej, hej!!! Tele a hišće dalše pěsnje dobyća su po wčerawšej hrě z Chróšćanskeje koparskeje kabiny słyšeć byli. Wšako mějachu tež wšu přičinu. Po napjatej a přez cyły čas wurunanej partiji wopušćichu domjacy hrajnišćo jako dobyćer. Nimo toho su načolnika tabulki, přećiwnika ST Ćisk, přesćahnyli a steja nětko na prěnim městnje.

Wjele wjace šansow měli

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

FSV Łuty – Sokoł Ralbicy/Hórki 0:4 (0:2)

Zestawa hosći: Gloxyn – Kř. Matka, B. Bjeńš, von Köding, Lulak, St. Bjeńš, Korjeńk­ (80. Wałda), T. Bejma (65. M. Matka), Nuk, Domaška, B. Bejma

Wjesele, ale tež z hłowu wijo su so koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki wčera we Łutach­ z horstku delanskich fanow rozžohnowali. Su drje ze 4:0 jasnje dobyli, njewužiwanych šansow dla so pak njesměrnje mjerzachu.

Widźał, słyšał, napisał (14.09.15)

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

Awtor dźensa

Křesćan Korjeńk

„Ha widźu-li ptačata ćahnyć, hdyž“ je swjedźeń Marije naroda a nazyma so bliži. Mnozy znaja tónle spěw jako zahajenski nazymskich koncertow. Wšako nam je na plakatach nětko hižo připowědźeja. Tola nochcu so tule dźensa wěnować horliwym spěwarjam-sportowcam, hačrunjež bychu sej to cyle wěsće tež zasłužili.

Wuslědki (14.09.15)

Montag, 14. September 2015 geschrieben von:

Wokrjesna wyša koparska liga

Bukecy – Kulow2:5 (0:2)

Großröhrsdorf – Hory 0:6 (0:3)

Póst Budyšin – Wachau 7:0 (5:0)

Kumwałd – Hnašecy1:1 (0:0)

Rakecy – Wjelećin2:2 (1:2)

Chrósćicy – ST Ćisk2:0 (1:0)

Kinspork – Ramnow2:4 (1:2)

Łuty – Ralbicy/Hórki0:4 (0:2)

1. Chrósćicy 6 12  :  2 16

2. Kumwałd 5 14  :  2 13

3. ST Ćisk 6 13  :  7 13

4. Hory 6 19  :  6 11

5. Ralbicy/Hórki 6 16  :  5 10

6. Połčnica 5 13  :  6 9

7. Póst Budyšin 6 12  :  13 9

8. Kulow 6 9  :  7 8

9. Hnašecy 5 8  :  6 7

10. Ramnow 6 11  :  14 7

11. Großröhrsdorf 6 6  :  16 7

12. Rakecy 6 9  :  12 6

13. Kinspork 6 8  :  13 5

14. Bukecy 5 6  :  12 4

15. Łuty 5 5  :  15 4

16. Wjelećin 5 7  :  13 3

17. Wachau 6 7  :  26 1

Sport (11.09.15)

Freitag, 11. September 2015 geschrieben von:

Měšćanski běh

22. Budyski měšćanski běh – lěpje ma rěkać běhi – započnje so jutře, sobotu, w 10 hodź. Start a cil budźetej zaso na Póst­owym naměsće. Slědowace běhi budu:

10 hodź. 400 m bambinije

10.15 do 12.45 hodź. šulerjo

13.30 hodź. 1,2 km swójby

14 hodź. 5,6 a 9,3 km hłownej běhaj

Sezona blidotenisa so zahaji

Blidotenisća Viktorije Worklecy zahaja jutře, 12. septembra, z domjacej hru sezonu 2015/2016. Wot 18 hodź. wočakuja woni sportowcow z Wětnicy-Hole. Z nowym­ mustwom­ chcedźa Worklečenjo rady dobyć­. Za nich nastupja Manuel Šołta, Roman Straube, Marcel Linka, Michał a Křesćan Mikławšk a Stephan Mět. Tež tombolu tam zaso změja. Přihladowarjo móža tortu kaž tež dobropis za masažu dobyć.

Zaso volleyball w hali

Skónčnje zaso bule lětaja! Z tutej wuwołacej­ sadu wabja volleyballistki ST Marijineje hwězdy za start do hrajneje doby 2015/2016. Jutře ju wone w domjacej spor­towej hali w Pančicach-Kukowje zahaja. Hrać budu tam wot 14 hodź. tři žónske cyłki: Marijina hwězda, Ochranowske volleyfantki a Žitawa 09 II. Dobyćer małeho­ turněra po modusu kóždy pře­ćiwo kóždemu kwalifikuje so za dalše koło­. Marijine hwězdźički so na podpěru fanow jara wjesela.

W Ralbicach ludowy bul hrali

Donnerstag, 10. September 2015 geschrieben von:
We wobłuku Ralbičanskeho wjesneho swjedźenja-babylěća su lětsa město volleyballa ludowy bul hrali. Tón wšak je hižo lětdźesatki w šulskim sporće jara woblubowany. Wobdźěliło je so pjeć mustwow. Hólcy młodźinskeho kluba Ralbicy běchu wuspěšni a dobychu. Foto: Jan Šołta

Suwerenje dobyli

Donnerstag, 10. September 2015 geschrieben von:
Beachvolleyballisća Serbskeho gymnazija Budyšin su wčera w starobnej klasy II wokrjesne finale we wubědźowanju Młodźina trenuje za olympiju suwerenje dobyli­. Pod nawodom sportoweho wučerja Měrka Korjeńka a kapitana Mateja Cyža­ přewinychu woni Schillerowy gymnazij Budyšin, Goethowe gymnazij Biskopicy­ a Wyšu šulu Biskopicy.

Pod kolesa přišli

Donnerstag, 10. September 2015 geschrieben von:

Sokoł Ralbicy/Hórki II

– ST Nowe Město n. Spr. II 0:5 (0:1)

Zestawa domjacych: Měškank – Matka, Zynda, Serbin, Šnajder (61. Bernard), Kobalc (46. Bogusz), Šěn, Materna, Schultz, Kurjat, Šmit (68. Mět)

Wjedro za kopańcu njebě runjewon najlěpše a hra Sokoła Ralbicy/Hórki II tež nic. Jasnje su domjacy rezerwje z Noweho Města nad Sprjewju podleželi. Što pak běchu přičiny? Dokładnje da so to ćežko wujasnić. Wočiwidne bě, zo běchu hosćo spěšniši při bulu. Nimo toho jón w swojich rjadach dźeržachu. Tamniši trenar zasadźi nimo toho pjeć hrajerjow z prěnjeho mustwa. Tež to měło so snano při wuhódnoćenju poražki wobkedźbować.

Anzeige