W druhej hrě znowa jenož dypk

Dienstag, 24. November 2020
Artikel bewerten
(0 Stimmen)
W šěsć hrach móžachu so lodohokejisća z Běłeje Wody dotal wosomnaće razow nad wrotowym wuspěchom wjeselić. Na tamnym boku pak ležeše puk 25 razow w swójskich wrotach.  Foto: Thomas Heide W šěsć hrach móžachu so lodohokejisća z Běłeje Wody dotal wosomnaće razow nad wrotowym wuspěchom wjeselić. Na tamnym boku pak ležeše puk 25 razow w swójskich wrotach. Foto: Thomas Heide

Drježdźanske lodowe lawy

– Łužiske lodohokejowe liški 5:4 po podlěšenju (2:1; 1:1; 1:2 – 1:0)

Po prěnjej hrě sezony dźěše w druhej hnydom na wulki derby do Drježdźan. Tež tam wojowachu wobě mustwje bjez přihladowarjow wo kóždy puk. Spočatk bě za liški prima. Hižo w 5. min. prasny Robert Farmer gumijowu tačel wysoko do wrotow k nawjedowanju. Tola wje­selić so liški dołho njemóžachu. Jenož tři mjeńšiny po tym domjacy z módreje linije­ k wurunanju trjechichu. Hosćićeljo wostachu tež dale aktiwniši team, wrotar Mac Carruth měješe dosć dźěła. 56 sekundow do prěnjeje sireny pak padny zasłužb­ne nawjedowanje za Drježdźanskich lodowych lawow.

W druhim wotrězku pokazachu so hrajerjo z Běłeje Wody ze swojeje lěpšeje strony. Hrajachu derje doprědka a jako dyrbješe stajnje jedyn hrajer z wobeju mustwow dwumjeńšinsku chłostansku přestawku zapołožić, trjechi Nick Ross za Běłu Wodu 2:2 – Kale Karbeshian bě wrota wulkotnje přihotował. Drježdźanskich hrajerjow tole wulce njeboleše a tak přewzachu woni zaso komando. Hakle krótko do druheje sireny móžachu wuslědk z wotfalšowanym pospytom zaso na 3:2 zwjertnyć.

Veröffentlicht in Sport
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

słowo lěta 2020

Anzeige