Wo knihach a kniharni (15.01.16)

Freitag, 15. Januar 2016
Artikel bewerten
(0 Stimmen)

Zaso je so nowe lěto započało a kaž kóžde lěto woswjećimy tež 2016 rjad róčnicow. Jedna z nich su stoćiny wuznamneho serbskeho spisowaćela Jurja Brězana.

Rodźeny 9. junija 1916 we Worklecach je wón njemały dźěl twórbow w swojim domčku w Hornim Hajnku spisał, sydajo za wulkim pisanskim blidom w rumnej a swětłej dźěłanskej stwě. 12. měrca budźe tomu dźesać lět, zo je na prawdu Božu wotešoł, ale jeho dźěłanska zbudźa přeco hišće zaćišć, jako by jeno skrótka won šoł, zo by so trochu wuchodźował – hač na to, zo w njej hižo za cigarami njewonja, kotrež Brězan tak rady kurješe.

Hakle njedawno sym tónle zaćišć zaso měł. Z młodymaj awtoromaj běchmy z hosćom w Brězanec domje, zo bychmy tam dźěłarničku Ludoweho nakładnistwa Domowina za serbski literarny dorost přewjedli­. Brězanecy, hladacy dom a ležownosć z lubosću, běchu nam jej zadarmo přewostajili. A wuměłsko-tworićelska atmosfera­, kotraž tam přeco hišće knježi, je našej dźěłarničce zawěrno tyła.

Veröffentlicht in Wo knihach a kniharni
Bitte anmelden, um einen Kommentar zu posten

Neuheiten LND