Płastowka (27.04.18)

Freitag, 27. April 2018 geschrieben von:

Spočatk pytanych słowow je wupokazany.

1 twar přez rěku, 2 připrawa za camping, 3 rěka w Italskej, 4 12 měsacow, 5 zjawy spicy, 6 francoske město, 7 kral pola Shakes­peara, 8 pospyt, přepruwowanje, 9 dopis = lěwy rjad: ćišina

Skulptura na karu podobneho nastroja, kotryž mjenuja „Schiebock“, pyši wot srjedy kružny wobchad na kromje Biskopic. Daloko widźeć je wopon města. Twórbu stej metalotwarski zawod Max Aicher z Biskopic a wuměłstwowa kowarnja Aurin ze Schönbrunna zhotowiłoj a městu dariłoj. Foto: Steffen Unger

Křižowka (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 znajomosće, 5 kóšty za posyłki, 6 z njeho je swěčka, 7 wódne jězdźidło, 10 dołhi, njelepy kadla, 13 alkoholiski napoj, 14 spisar, 15 afriski kraj

Padorunje: 1 je zatusnjeny, 2 stat, 3 oma serbsce, 4 rozrězane drjewo, 8 ze štomami wobdata dróha, 9 horiny w Aziji, 11 druhi grjekski pismik, 12 Narr zeserbšćene

W klubowni Choćebuskeho Serbskeho domu předstaji komponist Sebastian Elikowski-Winkler (naprawo) srjedu popołdnju nowu­ dźěćacu cejdejku „Zgubjone wěcy – Nowe źiśece spiwy“ z knihu. W njej namakaja zajimcy noty Winklera a teksty, kotrež je Werner Měškank (2. wotlěwa) spisał. Nošer Winkleroweho projekta je Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz. Na zynko­nošaku, kotryž sej wučerjo­ a šulerjo jako prěni naposkachu, spěwa Delnjoserbski holči sekstet. Nad produktom wjeselachu­ so tež Uta Henšelowa (nalěwo), Marja Elikowska-Winklerowa a Katja Donath (3. a. 4 wotlěwa). Foto: Michael Helbig

Křižowka (13.04.18)

Freitag, 13. April 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 1 typ němskich awtow, 3 płody k jědźi, 5 načolny šlager, 7 njewotwisnosć, 10 dźělčk pjeršće, 14 bywši zwjazkowy prezident, 15 ličba, 16 Geschenk serbsce

Padorunje: 1 muski hłós, 2 swětowa strowotniska organizacija, 3 ličba, 4 genetiske wopřijeće, 6 kupa Balearow, 8 wójna jendźelsce, 9 łaćonsce Bože, 10 małe wódnišćo, 11 kanton Šwicarskeje, 12 narod, 13 dym

Nicole Eichhorn, městna nawodnica wurywanjow, dźerži dźělej starosłowjanskeje keramiki z 11./12. lětstotka w rukomaj. Tej a wjace hač 200 dalšich je wona zhromadnje z teamom Sakskeho krajneho zarjada za archeologiju wurywarjow wot spočatka lěta­ na Budyskim Bórklinje namakała. Wurywanja traja hišće hač do kónca apryla. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (06.04.18)

Freitag, 06. April 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 krajina Mužakowska …, 5 wjes pola Běłeje Wody, 6 zelenina, 7 sylny wichor, 10 rjadka, 13 čěske město­ nad Łobjom, 14 twaršćizna, 15 prawicar

Padorunje: 1 norwegska stolica, 2 wjetša rostlina, 3 nic delni, 4 špatny čłowjek, 8 wulki sło­wjanski kraj, 9 dopokaz njepřitomnosće, 11 hudźbne znamjo, 12 italska rěka

W Budyskim Serbskim domje dale přistupna je wustajeńca Andreasa Varnhorna „Heimat/Domizna 1992 – 2017. Katolscy ­Serbja w Hornjej Łužicy“. Fotograf z Frankfurta nad Mohanom bě hižo před 25 lětami wo jutrach w Serbach fascinowany, kaž ­někotre eksponaty, kotrež su na našim wobrazu widźeć, pokazuja. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (29.03.18)

Donnerstag, 29. März 2018 geschrieben von:

1 knježićelka, 2 towarška, 3 posudźowar, hódnoćer, 4 forma hódančkow, 5 wysokošulscy, 6 fachowcy, znajerjo, 7 čłonojo mustwa, 8 koparski klub w Mnichowje

Sće-li wšo prawje zapisali, wučitaće z wuzběhnjenych kašćikow jěcharjow.

We Łužicy so jutry na wjele hosći wjesela

Donnerstag, 29. März 2018 geschrieben von:

Z muzeja na Hród

Budyšin. Ćichi pjatk w 10 hodź. su dźěći na wosebite wodźenje po Budyšinje witane. Hólcy a holcy w starobje pjeć do dźe­wjeć lět spřistupnja sej sprjewine město na rejwanske wašnje, z hudźbu a wjele informacijemi. Tohorunja ćichi pjatk poskića w 10.30 hodź. a 14 hodź. kołojězbu po Budyšinje z busom, sobotu w 10.30 a 12 hodź. Pjatk stej pod hesłom „z tysac krokami po tysaclětnym měsće“ w 11 a 14 hodź. měšćanskej wodźeni, ćichu­ sobotu w 11, 14 a 17.30 hodź. a jutrowničku w 14 hodź. Přez cyły dźeń, wot 10 do 17 hodź., wočinjene budu přez jutry­ Muzej Budyšin na Zitnych wikach, Stara wodarnja, Bohata wěža a wot 10 do 18 hodź. Serbski muzej kaž tež Budyske wopomnišćo.

Jutry w Błótach

Lubin/Bórkowy. Ćichi pjatk je w Lu­binje wot 21.30 hodź. wodźenje po měsće z nócnym stražnikom. Wón wě wjele historiskich anekdotow powědać, tež wo Ser­bach. Zetkanje je při schodach radnicy. Sobotu maja wot 10 do 18 hodź. na hrodowej kupje pisany jewišćowy program z tradicionalnym walkowanjom jejkow přihotowany. W 14 hodź. nowu čołmikowu sezonu swjatočnje zahaja. Lubin hornje a delnje Błóta zwjazuje.

Anzeige