Dopominaja na přesydlenje

Freitag, 26. August 2016 geschrieben von:

Miłoraz (SN). W lěću 1966 započachu w Miłorazu prěnje swójby přesydleć. Wone­ dyrbjachu sej Wochožanskeje brunicoweje jamy dla nowe bydlenje pytać. Hač do lěta 1972 měješe ně­hdźe 216 ludźi swoje domske, swój statok a domiznu wopušćić.

Wosebje přesydlenje kěrchowa je Miłoražanow hłuboko trjechiło, na čož hač do dźensnišeho spominaja. Lětdźesatki ćerpjachu wobydlerjo pod poćežowa­njemi brunicoweje industrije, wšako bu we wsy wuhlo nakładowane, štož wo­znamjenješe wulku haru a tójšto procha.

Wjesna rada Miłoraza a Slepjanska ewangelska wosada přeprošatej njedźelu, 4. septembra, w 14 hodź. na ­serbsko-­ němske kemše, na kotrychž wopomnja 50 lět dźělneho přesydlenja Miłoraza. Prěduje propst dr. Christian Stäblein z Berlina. Po kemšach budźe zhromadne kofejpiće na Slepjanskej wjesnej žurli. Štóž znaje něhdyšich ­wjesnjanow, kotrymž móhli wosobinske přeprošenje připósłać, njech to Miłoražanskej wjesnej radźe abo Slepjanskej wosadźe zdźěli.

Na swójbne popołdnjo

Freitag, 26. August 2016 geschrieben von:

Wojerecy. Předsydstwo župy „Handrij Zejler“ přeproša wšitkich ­zajimcow na swójbne popołdnjo jutře, sobotu, 27. awgusta, wot 15 do 18 hodź. na ležownosći Wojerowskeho Domowinskeho domu na Drježdźanskej 18. Kaž regionalna rěčnica Christina Šołćina zdźěli, poskića tam serbskorěčne kubłanje dźěći, interaktiwne hry z rěču, paslenje, spěwy a reje. Šulerjo zakładneje šule „Handrij Zejler“­ pokazaja mały kulturny program.

K swačinje poskića kofej a tykanc. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

Serbsko-Němski domizniski muzej Janšojce pod nawodom Nadine Pösch zhladuje na 20lětne wobstaće. Njedźelu wobdźěli so muzej tež z wozom pod hesłom „Wot stareje šule k domizniskemu muzejej“ na swjedźenskim ćahu we wobłuku dwudnjowskeho Festiwala serbskeje kultury. Foto: Michael Helbig

Na swójbne popołdnjo

Freitag, 19. August 2016 geschrieben von:
Wojerecy. Předsydstwo župy „Handrij Zejler“ přeproša wšitkich ­zajimcow na swójbne popołdnjo sobotu, 27. awgusta, wot 15 do 18 hodź. na ležownosći Wojerowskeho Domowinskeho domu na Drježdźanskej 18. Kaž regionalna rěčnica Christina Šołćina zdźěli, steja na programje serbskorěčne kubłanje dźěći, interaktiwne hry z rěču, paslenje, spěwy a reje. Šulerjo zakładneje šule Při Worjole „Handrij Zejler“ pokazaja mały kulturny program. K swačinje poskića kofej a tykanc. Organizatorojo nadźijeja so bohateho wopyta.

Dopominaja na přesydlenje

Freitag, 19. August 2016 geschrieben von:

Miłoraz (SN). W lěću 1966 započachu w Miłorazu prěnje swójby přesydlić. Wone­ dyrbjachu sej Wochožanskeje brunicoweje jamy dla nowe bydlenje pytać. Hač do lěta 1972 měješe ně­hdźe 216 ludźi swoje domske, swój statok a domiznu wopušćić.

Wosebje přesydlenje kěrchowa je Miłoražanow hłuboko trjechiło, na čož hač do dźensnišeho spominaja. Lětdźesatki ćerpjachu wobydlerjo pod poćežowa­njemi brunicoweje industrije, wšako bu we wsy wuhlo nakładowane, štož wo­znamjenješe wulku haru a tójšto procha.

Wjesna rada Miłoraza a Slepjanska ewangelska wosada přeprošatej njedźelu, 4. septembra, w 14 hodź. na ­serbsko-­ němske kemše, na kotrychž wopomnja 50 lět dźělneho přesydlenja Miłoraza. Prěduje propst dr. Christian Stäblein z Berlina. Po kemšach budźe zhromadne kofejpiće na Slepjanskej wjesnej žurli. Štóž znaje něhdyšich ­wjesnjanow, kotrymž móhli wosobinske přeprošenje připósłać, njech to Miłoražanskej wjesnej radźe abo Slepjanskej wosadźe zdźěli.

Radźićeljo wuradźuja

Dienstag, 16. August 2016 geschrieben von:

Róžant. Přepodaće dróhotwarskeju nadawkow we Łazku a Sernjanach stejitej w srjedźišću posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant štwórtk we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej gmejnskej sydarni. Dale wuradźuja wo dalšich krokach nastupajo wubědźowanje za planowanje noweje Ralbičanskeje pěstowarnje.

Tohorunja zajutřišim, ale w 19.30 hodź. zetka so Njebjelčanska gmejnska rada w gmejnskej sydarni. Mjez druhim předstaja tam plany za twar kanalizacije na Njebjelčanskim Lipowym puću. Wobě posedźeni stej zjawnej, a wobydlerjo su tuž wutrobnje přeprošeni.

Na delnjołužiskich wsach pěstuje młodźina serbski ludowy nałožk łapanja kokota. W Žylowje su tydźenja swojich kralow zwěsćili. Njedźelu přeproša na tónle nałožk w 13 hodź. do Wjerbna a w 14 hodź. do Mosta. Foto: Michael Helbig

Wječorne kursy čěšćiny

Freitag, 12. August 2016 geschrieben von:
Budyšin. Wot póndźele přichodneho tydźenja, 15. awgusta, započnje Pavel Šlechta zaso po zwučenym wašnju z kursami čěšćiny za dorosćenych. Wone wotměwaja so stajnje póndźelu wot 17 do 18.30 hodź. w Smjerdźacej a wutoru wot 16.30 do 18 hodź. w Budyšinje. Zajimcy njech přizjewja so w Rěčnym centrumje WITAJ, a to pod telefonowym čisłom 03591/ 550 400 abo pod .

Dołhi wječor astronomije a hudźby „Pod lětnim třiróžkom“ rěka poskitk Łužiskeho hudźbneho lěća tróšku hinašeho razu jutře, sobotu, wot 19.30 hodź. w Budyskej hwězdarni na Čornobóskej 82. Mjez poskitkami Lipšćanskeho brasoweho kwinteta móžeće w jednotliwych wobłukach hwězdarnje swoju astronomisku wědu rozšěrić. Sobu zarjadowace spěchowanske towarstwo, na foće je čłonka Georgia Brauer, na to skedźbnja, zo njebudźe parkowanišćo hwězdarnje tam natwarjeneho stana dla jutře k dispoziciji. Tohodla wopytowarjow prosy, swoje awta tróšku zdalenišo wotstajić a k zarjadnišću nóžkować. Foto: Carmen Schumann

Wjele ludźi wočerstwja so při ćopłym a słónčnym wjedrje tež při Budyskim spjatym jězoru. Mnozy wužiwaja přiležnosć, čołmikować abo wupožčeja sej při beachbarje wotstajene nastroje za teptanja. Druzy maja swoje wjeselo při hraću minigolfa. Tójšto swójbow pak dźe po kupanju z dźěćimi na bliske hrajkanišćo, hdźež njetrjebaš ničo płaćić. Foto: SN/Maćij Bulank

Anzeige