„Das Gedächtnis der Stadt – Die Sammlung erzählt“ je prěnja wustajeńca Choćebuskeho měšćanskeho muzeja, kotraž stawizny sprjewineho města a Delnjeje Łužicy wotbłyšćuje. Wot wutory do pjatka je muzej wot 10 do 17 hodź. wotewrjeny, kónc tydźenja wot 13 do 17 hodź., silwester wostanje zawrjeny. Foto: Michael Helbig

Rozhlós (23.12.15)

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

25. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

 po tym hodowne postrowy

delnjoserbsce

12:30 Nabožne słowo k dnjej

 po tym hodowny koncert z postrowami a přećemi připosłucharjow 

26. decembra, hornjoserbsce

11:00 Hodowne postrowy 

11:45 Před 25 lětami Chróšćanske pišće­le poswjećene

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Hans-Friedrich Fischer)

 po tym hodowne postrowy

delnjoserbsce

12:30 Nabožne słowo k dnjej

12:40 Serbski adwentny program z Rownjanskimi glosami

13:00 Hodowne nałožki a hudźba w Słowjenskej

 po tym gratulacije

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow

11:20 Quovadis sorabistika w Lipsku?

11:45 Ze serbskich hudźbnych stawi­znow

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gerat Wornar)

 po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi a wo projektowych dnjach na Delnjoserbskim gymnaziju

13:00  Hudźbne wusyłanje: folklora  Kašubow

13:30 Nabožne słowo k njedźeli

 (dr. Christiana Piniekowa)

 po tym gratulacije

Dokal na hodownych swjatych dnjach?

Mittwoch, 23. Dezember 2015 geschrieben von:

Jězba z rumpodichom

Žitawa. Patoržicu je rumpodich w 9.12 hodź. wot Žitawskeho dwórnišća do Oybina a wot 9.47 hodź. jeho kolega z wosebitym ćahom do Johnsdorfa po puću. Wosebitej ćahaj so w 12 hodź. zaso do Žitawy nawróćitej. Rumpodichaj přeprošataj dźěći kaž tež jich staršich, dźědow a wowki, ćety a wujow sobu jěć.

Horce wino na čołmiku

Bórkowy. Lubje witani su hosćo patoržicu kaž tež prěni a druhi swjaty dźeń na čołmikowanje po błótowskich groblach. Wot 11 hodź. čołmiki prawidłownje z wjacorych přistawow w Bórkowach wotjědu. 25. a 26. decembra su w 17 hodź. „swěcowe jězby“. Patoržicu w 16.30 hodź. su hodowne kemše w Bórkowskej ewangelskej cyrkwi. W 19.30 hodź. budźe romantiski koncert z panowej pišćałku w rehacentrumje MediClin.

Hodowna nutrnosć

Wot wčerawšeho je kniha wo 2. europeadźe – koparskich mišterstwach europskich narodnych mjeńšin –, kotraž wotmě so lěta 2012 we Łužicy, na předań. Referent Domowiny Clemens Škoda (nalěwo) je nowostku do předawanišćow, kaž tule Chróšćanskemu časnikarjej Jürgenej Njekej, rozwozył. Knihu dóstanjeće tež pola Wałdźic we Worklecach, pola Marje Hrjehorjoweje w Róžeńće, w Škodźic frizerskim salonje we Wotrowje, w Budyskej SKI kaž tež w onlineshopje Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka. Kupcy publikacije podpěruja zdobom dźěło serbskeju koparskeju wubrankow žonow a muži. Foto: Katharina Jurkowa

Kniharnja wočinjena

Freitag, 18. Dezember 2015 geschrieben von:
Budyšin. Štóž chce w Budyskej Smolerjec knihami hišće za darom pytać, změje za to přichodne dny přidatne składnosće. Kniharnja budźe jutře, sobotu, wot 10 do 17 hodź. wotewrjena, patoržicu wot 10 do 13 hodź. a silwester wot 10 do 12 hodź. Wot 4. do 6. januara změje inwenturu, wot 7. januara tam kupcow w zwučenym času zaso posłužuja.

Štóž tele dny do Budyskeje Serbskeje kulturneje informacije dźe, toho witaja hnydom imponowace drjewjane twórby pólskeho rězbarja, basnika a hudźbnika Ryszarda Zająca. Hač do januara móžeš sej tam 20 rězbarskich kaž tež marmorowych dźěłow Jelenjogórčana hišće wobhladać, potom dyrbiš so do jeho ateljeja w Baršću podać. Foto: SN/Maćij Bulank

Čitaja na finisaži

Donnerstag, 10. Dezember 2015 geschrieben von:
Drježdźany. „Overshadowed – Überschattet“ rěka wustajeńca našočasnych pozicijow ze Syriskeje w Drježdźanskej galeriji Holgera Johna (Rähnitzgasse 17), kotruž sobotu, 12. decembra, zakónča. Wot 19 hodź. wotměja tam finisažu z čitanjom wjacorych awtorow. Nimo syriskich spisowaćelow a basnikow budźe to tohorunja Benedikt Dyrlich. Zwjazk serbskich wuměłcow nimo dalšich wuhotowarjow na tele zarjadowanje sobu přeproša.

„Wumrěć njedawa, ćeta“ rěka nowa wjeselohra lajskich dźiwadźelnikow z Konjec a Šunowa. Swoju wuspěšnu premjeru dožiwi kruch w režiji Petry-Marije Bulankec-Wenceloweje spočatk nowembra w Šunowskej Fabrikskej hospodźe. Nětko hotuja so delanscy hrajerjo, mjez nimi tež młoda Šunowčanka Viktoria Žurec, jako studentka skótneje mediciny Rezi (naprawo) na třeće z cyłkownje jědnaće předstajenjow, kotrež budźe njedźelu, 6. decembra, w 16 hodź. w Chrósćicach. Foto: SN/Maćij Bulank

Na swjatoh Mikławša překwapi Serbski ludowy ansambl najmłódšich přihladowarjow ze stawiznu „Překlepana liška“ z pjera Jěwy­-Marje Čornakec w serbskej rěči. Liška bě lochkomyslna a sčini sej ze žorćikom wjelka, mjedwjedźa a dźiwje swinjo za njepřećelow. Nětk ma kopicu dyrdomdejow přetrać. Kak to wuńdźe? Předstajeni budźetej 5. decembra w 16.30 hodź. w Radworskej „Meji“ a 6. decembra w 16 hodź. we Worklečanskim hosćencu „Ke kupowemu hatej“. Foto: SLA/Sandra Stirner

Na adwentne na dohodowne wiki

Freitag, 27. November 2015 geschrieben von:

Po tym zo su so hižo dźensa dopołdnja 632. Wjacławske wiki w Budyšinje zahajili, přeprošeja prěni adwentny kónc tydźenja hnydom na wjacore adwentne wiki­ w blišej a dalše wokolinje. Njedźelu w 14 hodź. wotměja so wone w Njebjelčicach na wjesnym parkowanišću. Po programje pěstowarskich dźěći móža holcy a hólcy rumpodichej swoje přeća přeradźić. Wo ćělne derjeměće postaraja so čłonojo domizniskeho towarstwa.

Hižo jutře, sobotu, wot 10 hodź. budu dohodowne wiki w Njeswačidle. W tym času wotewru wosebitu wustajeńcu historiskich hrajkow w domizniskim muzeju. W rumnosćach zwjazka seniorow móža dźěći poprjančki pjec, w 14 hodź. předstaja zakładni šulerjo swój program na žurli hosćenca. W 15 hodź. chce wjesnjanosta wulki wosušk nakrać. Po wulosowanju hodowneje tombole zaklinči dujerska hudźba.

W susodnym Holešowje přewjedu samsny dźeń wot 9 do 17 hodź. tohorunja małe adwentne wiki, a to w Pěčkec zahrodnistwje. Tam smědźa so wopytowarjo na wosebite poskitki wjeselić. Wawrikec catering změje horce wino, kołbaski a něštožkuli dalše přihotowane.

Anzeige

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019