Protyka (25.09.15)

Freitag, 25. September 2015 geschrieben von:

Pjatk 25.-27.9.  Piwarniski swjedźeń w Kulowje

   XII. mjezynarodny festiwal dujerskeje hudźby w Budyšinje

Sobotu 26.9. 9:00 Přirodowy a rybarski swjedźeń w Rěčicach

  11:00 Wotewrjenje wustajeńcy twórbow Jana Hanskeho w Eisenhüttenstadće

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy „Hendrich Božidar Wjela w Kawkazu“ w Muzeju Budyšin

  15:30 Wodźenje na stawizniskich slědach po Njeswačile – započatk při radnicy

Njedźelu 27.9. 9:00 10. běrnowy swjedźeń w Njebjelčicach

  9:00 16. dworowy swjedźeń na Rownjanskim Njepilic statoku

  14:00 Nyšpor domchowanki z požohnowanjom konjacych zapřahow w Chrósćicach

  16:30 Wotewrjenje wustajeńcy „Čestnohamtski angažement za ćěkancow“ w NSLDź

  17:00 SLA předstaji swój projekt „Armida“ w NSLDź

Wutoru 29.9.  11:00 Wodźenje po Budyskej měšćanskej bibliotece

  17:00 Serbske koło we Wojerowskim župnym domje

  19:30 Zarjadowanje ze Steffenom Möllerom „Viva War­szawa – Pólska za pokročenych“ w Budyskim Kamjentnym domje

Srjedu 30.9. 18:00 Serbske blido w Choćebuskim Serbskim muzeju

  19:00 Temowy wječor wo filmowym tworjenju Maje Nageloweje w Budyskim Serbskim muzeju

Pjatk 2. 10. 18:00 Syrisko-němski swjedźeń w Budyskim TiK

Kulturne pokiwy (16.09.15)

Mittwoch, 16. September 2015 geschrieben von:

Na nazymske chórowe spěwanje

Budyšin. Na 21. nazymske chórowe spěwanje su zajimcy 19. septembra w Budyšinje přeprošeni. Łužiske spěwne ćělesa zahudźa na wšelakich městnach sprjewineho města. Su to Wojerowski komorny chór, chór Serbskeho ludoweho ansambla, chór srjedźneho schodźenka Serbskeho gymnazija kaž hakle lěta 2012 załoženy Kaleidosowy chór z Habrachćic.

Dalšej dźěłarničce

Budyšin. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu wuhotuje nazymu hišće dwě dźěłarničce. Hižo zajutřišim, pjatk, zahaji so w Žuricach dwudnjowska rězbarska dźěłarnička. Wot 23. do 25. oktobra přewjedu w Choćebuzu grafisku dźěłarničku. Tema wobeju zarjadowanjow je „Krabat“.

Na kofej w třoch do muzeja

Budyšin. Dosć młody je zarjadowanski format Serbskeho muzeja w Budyšinje „Kofej w třoch“. Přichodny raz steji 23. septembra w 15 hodź. pod hesłom „Wobrazy powědaja wo stawiznach“ wuměłska zběrka Serbskeho muzeja w srjedźišću. Přednošuje jeho nawodnica Christina Boguszowa. Zajimcy njech so prošu přizjewja.

Na superkokot

Na knižnu premjeru

Dienstag, 15. September 2015 geschrieben von:
Budyšin. „Horje a dele po Serbach“ rěka kniha Jurja J. Šołty, kotruž je wón w swójskim nakładźe wudał. W nowostce zaběra so wón z rjanosćemi łužiskeje přirody a je w swojich tekstach wopisuje. Za čitarja drje je wosebje zajimawe, zo je awtor do swojeje knihi zapřijał kopicu starych ­ležownostnych mjenow. Kniha změje štwórtk, 17. septembra, w 19.30 hodź. premjeru w Budyskej Smolerjec kniharni. Zajimcy su na zarjadowanje wutrobnje přeprošeni.

Lubowarjo błótowskich krimijow smědźa so na pokročowanje woblubowaneho rjadu wjeselić. Telewizijny team je zawčerawšim w Długach (Fleißdorf) a Zušowje pola Wětošowa sceny za dźewjaty krimi w tymle rjedźe nawjerćał. Při tym simulowachu wobchadne nje­zbožo z traktorom. Foto: Michael Helbig

Mandy Klau, Hannelore Verleih, Christian Bartoschek a Edeltraud Rötschke z Wochoz wija tři metry dołhu pletwu za wosebite zachodne wrota Wochožanskeho parka błudźenkow. Z nimi witaja zajutřišim, njedźelu, wopytowarjow holanskeho swjedźenja w parku. Wot 10 do 18 hodź. změja tam wuměłstwowe, kulinariske a zabawne poskitki. Foto: Joachim Rjela

Wuhódanje dowoloweje křižowki

Freitag, 21. August 2015 geschrieben von:
Šwarna ličba čitarjow Serbskich Nowin měješe w prózdninach chwile dosć, našu dowolowu křižowku ze 6. awgusta wuhódać a nam prawe wuhódanje „Wótcny kraj krasny raj“ připósłać. Z prawych dopisow je redakciska fortuna slědowacych dobyćerjow wulosowała: Nad swójbnym zastupnym lisćikom do Małowjelkowskeho prazwěrjenca smě so dr. Mato Eckert z Worklec wjeselić. Wot Gerata Wornarja w Ludowym nakładnistwje Domowina wudatu knihu „Ze žohnowanjom na puć“ dóstanje Róža Wokowa z Kulowa. A zastupny lisćik do Budyskeho kina připósćelemy swójbje Krječmarjec w Serbskich Pazlicach, Sylwiji Čornakec w Miłoćicach a Feliksej Šěnej w Lejnje.

Towarstwo „Křesćenjo při Bjerwałdskim jězoru“ organizuje wjacore razy wob lěto koncerty, dźěćacy swjedźeń a druhe zarjadowanja. Rady witani su přeco tež požadarjo azyla a druzy wukrajnicy, zo bychu ze swojim přinoškom spěwny wječor wobohaćili. Tak Adriatik Kiptio z Albanskeje njedawno připosłucharjow na miłym wječoru ze swojimi štučkami zahori Foto: Joachim Rjela

Horce a słónčne wjedro wabi mnohich k łužiskim jězoram, kaž tule k Třižonjanskemu, zo bychu so kupali a wochłódnili. Přichodne dny ma dale słónčne wostać, wjedrarjo pak wěšća za jutře popołdnju z blakami njewjedra a sylny wětrik. Njedźelu so na 29°C „wochłódni“, póndźelu a wutoru připowědźeja meteorologojo za Łužicu 25 do 28 stopnjow ćopłoty. Foto: Martina Arlt

Pytamy najrjeńše dowolowe foto

Freitag, 14. August 2015 geschrieben von:
Jenož hišće tydźeń a lětnje prózdniny – znajmjeńša w Sakskej – budu hižo zaso nimo. Mjeztym drje je najwjetši dźěl našich čitarjow w dowolu pobył a nadźijomnje te abo tamne foto třělił. Na nje je redakcija Serbskich Nowin tež lětsa wćipna, wšako pytamy znowa za najrjeńšim dowolowym wobrazom čitarjow. Pósćelće swój wobraz e-mailnje­ na adresu abo z póštu redakciji Serbskich Nowin, Sukelnska 27, 02625 Budyšin. Redakciska­ jury změje potom nadawk, tři najrjeńše fota mytować. Dobyćerjam přewostajimy swójbny zastupny lisćik za Małowjelkowski prazwěrjenc, w LND wušłu knihu „Ze žohnowanjom na puć“ a tři zastupne lisćiki za Budyske kino.Marian Wjeńka

Hač do njedźele poskićatej towarstwo Krabatowy młyn a Wojerowske kino w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje kino pod hołym njebjom. Stajnje wot 21 hodź. pokazuja tam wšelake filmy, dźensa „Fack ju Göhte“, jutře, sobotu, „Honig im Kopf“ a njedźelu nahrawanje Krabatowych swjedźenskich hrow z lěta 2012 „Krabat zetka Awgusta při Čornym młynje“. Zastup je móžny wot 19 hodź. Do předstajenja móžeće z Čornym młynkom po młynje dundać. Foto: Ulrike Herzger

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi