Sprjewine město zaso wulce swjeći

Freitag, 29. Mai 2015 geschrieben von:

Budyšin (SN). Wot dźensnišeho hač do njedźele wotměwa so zaso Budyske na­lěćo. Na wopytowarjow čaka hudźba na mnohich jewišćach, słódne jazyki móža so na kulinariske wosebitosće wjeselić. Serbska piwowa zahroda je zaso pod Bohatej wěžu. Mjez hudźbnymi a dalšimi skupinami su wjacore, kotrež hišće w Budyšinje byli njejsu. Derje znata je porno tomu Smjerdźečanska rejwanska skupina, kotraž ze skupinu Sprjewjan sobotu w 14.30 hodź. na jewišću na Žitnych wikach­ swój nowy program z wěncom serbskich ludowych rejow předstaji.

K njedźelnemu rańšemu piwku hraje wot 11 hodź. na Hłownym torhošću dixielandowa kapała Leipziger Allstars, zestajana z jazzowych hudźbnikow z časa NDR. W samsnym času móžeš sej rańše piwko tež na Žitnych wikach popřeć a při tym na zynki Chróšćanskich muzikantow z Achimom Dučmanom słuchać.

W Budyskej Serbskej kulturnej informaciji je wot wčerawšeho nowa wustajeńca z rysowankami dźěći wo lětušim dźěćacym ptačokwasnym programje SLA widźeć. 20 pěstowarnjow a šulow z Hornjeje a Delnjeje Łužicy je so na wubědźowanju wobdźěliło. Katerina Winkler z SLA je wustajeńcu organizowała a powita mjez prěnimi hosćimi Sandru Stirner a jeje dźowku Jarne. Na wotewrjenju běše tohorunja Stefan Čuška, referent za nowinarstwo a zjawnostne dźěło SLA (wotlěwa). Foto: Carmen Schumann

Do cyrkwjow a muzejow pohladać

Donnerstag, 07. Mai 2015 geschrieben von:

Kamjenc (SN). Z wobšěrnym a mnohostronskim programom přeprošeja Kamjenske cyrkwje a muzeje zajutřišim, 9. meje, na nóc cyrkwjow a muzejow. Hižo sedmy raz móža nócne hawrony wot 17.30 do 24 hodź. po Lessingowym měsće dundać a při tym wjele zajima­weho nazhonić. W Marinej cyrkwi informuja wo technice pišćelow a zahraja na nich. Pohladnyć móža zajimcy tež do Katechizmoweje cyrkwje. Při Haninej cyrkwi móžeš so ze stawiznami kěrchowa zeznajomić a z tamnišeje wěže jónkrótny wuhlad na wječorny Kamjenc dožiwi­ć. Katolska cyrkej swj. Marije Ma­dleny budźe­ tohorunja přistupna.

Klankodźiwadło, čitanja a wodźenja změja w Lessingowym muzeju přihotowane. W měšćanskim muzeju předstaji so dźěćaca a młodźinska molowanska šula. W elementariju wotwjedu wopytowarjow do časa Germanow a při słodarni změja samo mobilnu piwarnju. Programowe zešiwki dóstanjeće we wobdźě­lenych zarjadnišćach, w Kamjenskej informaciji, w radnicy a we wobchodach.

Restawrowanske dźěła na jězorowej pyramidźe w Rogeńskim parku so nachileja. Loni w juniju započachu pochowansku městnosć­ wjercha Pücklera wobšěrnje wobnowjeć. Pyramidu nětko z 1 800 genetisce identiskimi potomnikami historiskeho dźiwjeho wina po originalnym přikładźe zwosadźeja. Foto: Michael Helbig

Kedźbu, maćerje!

Mittwoch, 29. April 2015 geschrieben von:
Hórki. Hižo tydźeń do oficialneho dnja maćerje, kotryž swjećimy lětsa 10. meje, poskića Młynkec hosćenc při Hórčanskim sportnišću njedźelu, 3. róžownika, wosebity wobjedowy bifej. Na hosći čakaja čerstwe speciality a kóžda mać dóstanje darik. Zajimcy njech sej najlěpje blido skazaja, a to pod telefonowym či­słom 035796/ 96 290.

Přednošuje wo serbskich pomnikach

Mittwoch, 29. April 2015 geschrieben von:
Budyšin. Domowinska skupina Budy­šin-město přeproša wšitkich Budyskich Serbow a dalšich zajimcow na přednošk Trudle Malinkoweje „Serbske pomniki – swědki narodneho wuznaća“ jutře, štwórtk, w 16.30 hodź. w towarstwowej rumnosći Budyskeho Serbskeho domu (něhdyša hosćencowa kuchnja). Swoje wuwjedźenja podkładźe přednošowarka z wotpowědnymi wobrazami.

Alpaki do Błótow přećahnyli

Freitag, 10. April 2015 geschrieben von:

Wojerecy (SN). Wosom alpakow Wojerowskeho coowa je srjedu na farmu alpakow w błótowskim Wusokim Bukowje (Hohenbucko) přećahnyło. Dokelž trjeba Wojerowski coo městno za swój planowany hospodarski wobłuk, dyrbja tam w kopytačowym rewěrje wósliki, lamy, nanduwy a dromedary krok po kroku překwartěrować.

Alpaki dyrbjachu tohole přestruktu­rowanja dla coologisku zahrodu cyle wopušćić. Hladarjo pak su sej wěsći, zo so jim tež na błótowskej farmje alpakow derje­ póńdźe.

Namołwaza casting!

Dienstag, 07. April 2015 geschrieben von:

Budyšin. Dorostowe studijo Serbskeho ludoweho ansambla planuje lóštny dźěćacy musical pod titulom „Cirkus Barbirolli a dwójny law“. Za to pyta SLA dźěći a młodostnych w starobje wosom do 15 lět, kotřiž rady spěwaja, maja lóšt na jewišću stać a chcyli cirkusoweho direktora, klawna, artistow abo najwšelakoriše zwěrjata předstajić.

Zajimcy njech přińdu sobotu, 18. apryla, w 14 hodź. do Budyskeho Serbskeho domu. Za to pak měli so hač do 13. apryla přizjewić, a to w Budyskim Serbskim ludow­ym ansamblu pola Edelgard Friedloweje pod telefonowym čisłom 03591/ 358 110 abo e-mailnje pod nachwuchs­@sne-gmbh.com.

Pjaty raz budu Janšojske jutrowne spěwarki jutrowničku, 5. apryla, po schadźenju słónca we wsy po puću – prěni raz lětsa tež we wjesnym dźělu Pipanojcach (Jänschwalde-Kolonie). Spěwarki wozjewjeja w serbskich a němskich kěrlušach zrowastanjenje Chrystusa. Wone woblěkaja so za tónle nałožk čorno-běło-zelenu swjedźensku serbsku drastu. Foto: Dirk Markus

Jara woblubowane su jězby z wuskokolijowej železnicu w Zhorjelcu, Drježdźanach a Mužakowje. Młodźi železnicarjo so wosebje přez jutry na wjele pasažěrow wjesela. Wšako su so z wulkej prócu na sezonu přihotowali. Foto: Jost Schmidtchen

Anzeige

 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme, ze stejacym
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", cyrkwinski hudźbny direktor Friedemann Böhme dźakuje so sopranistce Romy Petrick
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", fararka Jadwiga Malinkowa dźakuje so dirigentej, cyrkwinskemu hudźbneho direktorej Friedemannej Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor, wotlěwa) a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod naw
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme (foto)
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow Johannesa Hochreina (bas), Mikołaja Jana Walerycha (tenor) Miry Walerych-Szary (alt), Romy Petrick (sopran, wotlěwa
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", serbski superintendent Jan Malink wita připosłucharjow
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Čerstwje pražane kołbasa derje słodźi.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa z "Podku" w stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
W swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zabawa w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Zhromadna wječor na prěnim dnju
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop dr. Carsten Rentzing (naprawo) w rozmołwje z wobdźělnikami sobotu w swjedźenskim stanje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Skupina "Podka" z Drježdźan je wosadny swjedźeń na farskej zahrodce wobrubiła.
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Krajny biskop Ewangelsko-lutherskeje krajneje cyrkwje Sakskeje dr. Carsten Rentzing (nalěwo) a serbski superintendent Jan Malink w rozmołwje
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Dźěłowy kruh po přednošku krajneho biskopa na temu „Lud a domizna w swětle biblije“
 • 73. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Budyšinje
Oratorij "Podlěćo", předstajeny wot chóra 1. serbskeje kulturneje brigady, solistow a orchestra Serbskeho ludoweho ansambla pod nawodom cyrkwinskeho hudźbneho direktora Friedemanna Böhme ze stejacymi