Serbski ludowy ansambl je tež wokoło 3. adwenta chětro sprócniwy. Jutře, sobotu, wuhotuje chór zhromadny koncert z gym­naziastami w Choćebuzu (hlej pokiwy). Njedźelu w 16 hodź. pokazaja spěwarki a spěwarjo hromadźe z baletom a orchestrom w Serbskim kulturnym centrumje Slepo scenisko-koncertantny program „Zymski čas“. Foto: SLA/Ivana Miklošová

Křižowka (14.12.18)

Freitag, 14. Dezember 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 rozmlěte zorno, 5 wulka europska rěka, 6 muske předmjeno (Zátopek), 7 dlěše powědančko, 10 serbske sportowe towarstwo, 13 dźěl narodneje drasty, 14 Sägewerk serbsce, 15 zakład, wuchadźišćo

Padorunje: 1 postrow Sportej ..., 2 hórski lutk w cuzej rěči, 3 po­daće k wosobje we wupokazu, 4 sto­lica Egyptowskeje, 8 prje­dawši prezident USA, 9 satelit, 11 domjace skoćo, 12 zelenišćo

Hudźbny korps wojerskeho lětarstwa Erfurt je tež lětsa wopytowarjow w Rěčičanskej ewangelskej cyrkwi zawjeselił. We wo­błuku tradicionalneho beneficneho koncerta předstajichu hudźacy wojacy zawčerawšim w měnjatych wobsadkach adwentne kompozicije, mjez druhim Georga Friedricha Händela a Georgea Gershwina. Foto: Joachim Rjela

Płastowka (07.12.18)

Freitag, 07. Dezember 2018 geschrieben von:

1 dohodowny čas

2 dźěl dnja

3 nic chory

4 hubjene

5 pohibowar k hudźbje

6 židowski swjaty dźeń

7 družina žita

8 nakupny center

9 hollandski kopar FC Bayern

Radźićeljo so zetkaja

Mittwoch, 05. Dezember 2018 geschrieben von:

Nowoslicy. Přichodne posedźenje gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant wotměje so jutře, štwórtk, we 18 hodź. w Nowosličanskim kulturnym domje. Na dnjowym porjedźe steja mjez druhim wustawki za Łazkowski puć w Ralbicach. Nimo toho chcedźa lěto 2018 wuhódnoćić.

Pančicy-Kukow. Samsny dźeń w 19 hodź. započnje so posedźenje gmejnskeje rady Pančicy-Kukow. Mjez druhim zaběraja so radźićeljo z nadawkami za ponowjenje postawy swj. Bosćana w Swinjarni a z namjetom za regulowane wjelče pasmo.

Křižowka (30.11.18)

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 serbski awtor přitomnosće, 5 nic mały, 6 to je zakazane, 7 rostlina z nikotinom, 10 Verbot serbsce, 13 stolica Azerbajdźana, 14 wudźěłk z mloka, 15 hnojiwo

Padorunje: 1 wosoba kwasa, 2 cyłk ze samsnymi zajimami, 3 nic wulka kić, 4 zelenina, 8 japanske město, 9 němska skrótšenka za wukubłanca, 11 muske mjeno, 12 tak a ...

Adwentne wiki tu a tam

Freitag, 30. November 2018 geschrieben von:

Dypkownje k 1. adwentnej zahaja na mnohich městnach rjad lětušich adwentnych wikow. Mjeztym zo traja Budyske Wjacławske wiki hač do 23. decembra, wotměja so mjeńše na wsach zwjetša jenož jedyn dźeń.

Njeswačidło. 28. raz přeprošeja jutře, sobotu, w Njeswačidle na adwentne wiki. W Mildnerec pjekarni móža dźěći wot 10 do 12 hodź. pod dohladom pjekarja po­prjančki pjec. Wot 11 hodź. je w domizniskim muzeju nowa wosebita wustajeńca „Pyramidy něhdy a dźensa“ wotewrjena. Na žurli hosćenca poskića šulerjo zakładneje šule w 14 hodź. hodowny program. Na wikach samych wobdźěla so wosebje towarstwa wsy a někotři rjemjeslnicy. Mjez druhim předawa sportowe towarstwo zastupne lisćiki za šlagrowu nóc 2019 za potuńšenu płaćiznu.

Brětnja/Michałki. Brětnjanska rejwanska a drastowa skupina organizuje jutře, sobotu, wot 14 hodź. adwentne wiki před Brětnjanskim wobydlerskim domom. Tam njezměja jeno stejnišća z horcym winom a kołbaskami, ale wočakuja tež Wojerowske dźěćatko.

Płastowka (23.11.18)

Freitag, 23. November 2018 geschrieben von:

Spočatk pytanych słowow je wupoka­zany.

1 Glocke serbsce, 2 Patenjunge serbsce, 3 warjaca woda, 4 nic křiwy, 5 počas, 6 mać ćipkow, 7 grat za wótřenje kosy, 8 hubjenstwo, 9 jednotka wahi = lěwy rjad: dźěl kusadła

Linija (16.11.18)

Freitag, 16. November 2018 geschrieben von:
Dźeće-li wot wupokazaneho spočatka po liniji dale, wučitaće titul spěwa.

Na finisaži wosebiteje wustajeńcy „Wo prěčenju rěkow – molerstwo a twórby na papjerje – Iris Brankačkowa“ w Muzeju Budyšin wužichu wopytowarjo njedźelu poslednju składnosć, sej přehladku w přitomnosći wuměłče wobhladać. Zdobom předstajištej Iris Brankačkowa a muzejownica Ophelia Hrjehorjowa katalog ekspozicije, kiž je wotnětka na předań. Foto: SN/Maćij Bulank

Anzeige