Křižowka (09.03.18)

Freitag, 09. März 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 alkoholiski napoj, 5 wulke sudobjo, 6 čěske město nad Łobjom, 7 wón šije, 10 hocken serbsce, 13 nic stare, přetrjebane, 14 hara, ridrowanje, 15 rěka přez Pětrohród

Padorunje: 1 Sprung serbsce, 2 wulkan Sicilskeje, 3 organ ćěła, 4 nic tupa, 8 rěka w Francoskej, 9 zašły dźeń, 11 zestajeja so ze snopow, 12 přiwuzna

Dopominaja na wosud jatych a wuhnatych

Montag, 05. März 2018 geschrieben von:

Narć. Na wodźenje pod hesłom „Lěhwo Elsterhorst – dopominać, spominać, napominać“ přeprošuje Wojerowski měšćanski muzej jutře, wutoru, w 10 hodź. Na awtentiskim městnje, w poslednjej zdźeržanej lacaretnej barace, zhonja zajimcy wo hnujacym wosudźe bywšeho lěhwa wójnskich jatych a podźišo wuhnatych. Mjez druhim pokazaja jutře dotal njewozjewjene fota a dokumenty wo stawiznach lěhwa, na přikład wo přichadźe tysacow pólskich jatych w lěće 1939 a jich žiwjenju w lěhwje.

Zajimcy zetkaja so při zachodźe wohnjowoborneje šule w Narću. Wobdźělenje płaći pjeć eurow, potuńšene tři eura.

Dokelž dyrbješe předstajenje komedije „Kurowa klinika ,Wjesoła mysl‘“ dźiwadłoweje skupiny Šunow-Konje­cy w Lejnjanskim Kubicec hosćencu chorosće dla wupadnyć, to lajscy dźiwadźelnicy zajutřišim w 16 hodź. w Šunowskej Fabrikskej hospodźe ­nachwataja. To budźe zdobom poslednje předstajenje. Tež tuta hra je dotal wulki wothłós žnjała. Foto: Feliks Haza

Křižowka (02.03.18)

Freitag, 02. März 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 dojutrowny čas, 5 muske předmjeno, 6 europske horiny, 7 drohotny płat, 10 škitna wobalka štoma, 13 přebywanišćo po šuli, 14 myslička, 15 sibirska rěka

Padorunje: 1 sydlišćo, 2 jednotka wahi, 3 dźeń tydźenja, 4 družina bencina, 8 pólske město nad Wódru, 9 něhdy přistaw Roma, 11 typ němskich awtow, 12 koparski klub Amsterdama

Přizjewjenja za gymnazij móžne

Dienstag, 27. Februar 2018 geschrieben von:
Budyšin. Přizjewjenje nowačkow na Serbski gymnazij Budyšin za šulske lěto 2018/2019 do 5. lětnika je wot 1. do 7. měrca w sćěhowacych časach: póndźelu, srjedu a štwórtk wot 7.30 do 16 hodź., wutoru wot 7.30 do 18 hodź. a pjatk wot 7.30 do 12 hodź. Za zapisanje trěbne su wu­pjelnjeny přizjewjenski formular, kubłan­ske poručenje zakładneje šule, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje. Přizjewjenje za 6., 7. a 10. lětnik je w času wot 1. do 9. měrca póndźelu, srjedu a štwórtk wot 7.30 do 16 hodź., wutoru wot 7.30 do 18 hodź. a pjatk wot 7.30 do 12 hodź. Za zapisanje trěbne su wu­pjelnjeny přizjewjenski formular, narodźenske wopismo a połlětne wuswědčenje.

Bjez płaćenja zastupa móža sej ludźo hač do kónca měrca kóždu njedźelu wot 10 do 17 hodź. w rostlinarni Kinsporskeho hrodu wustajeńcu historiskich kamelijow wobhladać. We wobłuku projekta chcedźa Kinsporscy šulerjo srjedu, 28. februara, slepych po wustajeńcy wodźić. Za nich budźe to bjezdwěla wosebite dožiwjenje, rostliny po wóni rozeznawać. Foto: René Plaul

Křižowka (23.02.18)

Freitag, 23. Februar 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 kut stwy, 5 bjez płaćenja, 6 znajomosće, 7 dlěše powědančko, 10 wobydler susodneho kraja, 13 pohiby k hudźbje, 14 sakske město wikow, 15 nic mjerznjenje

Padorunje: 1 postrow „Sportej …“, 2 połkupa Čorneho morja, 3 wjes pola Slepoho, 4 dosć prašana, 8 posledni grjekski pismik, 9 namołwy, 11 powjetšowanski grat, 12 wudźěłk wuhla

Něhdźe 120 připosłucharjow je zawčerawšim na žurli Wojerowskeje Kulturneje fabriki premjeru noweho programa wobydlerskeho chóra „Twarju wam spěw“ dožiwiło. Pod wuměłskim nawodom Andréja Bischofa spěwarjo koncert dźensa w 19 hodź. na samsnym­ městnje wospjetuja. Tež w běhu lěta móžemy jich dožiwić. Foto: Gernot Menzel

Křižowka (16.02.18)

Freitag, 16. Februar 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 w zašłym lěće, 5 dopokaz njepřitomnosće, 6 mać ćipkow, 7 cyłk zemjepisnych kartow, 10 škitna koža štoma, 13 swójbne mjeno Ćišinskeho, 14 stolica Marokka, 15 italske město z křiwej wěžu

Padorunje: 1 njeměr, 2 předmjeno prezidenta Clintona, 3 sakske wulkoměsto, 4 jurist, 8 awto NDR skrótšene, 9 europski satelit, 11 łužiski jězor, 12 sudniske podłožki

Jutře a njedźelu w 14 hodź. su nory na wulki póstniski ćah w Kinsporku a Šěrachowje witane. Foto: Gernot Menzel

Anzeige