Do kina (26.04.18)

Donnerstag, 26. April 2018 geschrieben von:

26.04.2018 – 02.05.2018 Budyski fil­mowy palast: Sherlock Gnomes: wu 15:00 Early Man: wšědnje 14:15 (nimo srj), 16:00 a 18:00 | nj a wu 12:15 Avengers w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo srj), 16:15, 17:45 (nimo srj) a 19:30 | srj 18:00 | pj, so a nj 21:00 A Quiet Place: wšědnje 20:00 Peter Hase: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | pó 15:00 | srj 16:00 Der Sex Pakt: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a nj 22:30 Fünf Freunde: nj a wu 12:30 Pacific Rim: pj, so a nj 22:00 Unsere Erde 2: nj a wu 12:00 Heilstätten: so 22:30 Midnight Sun: štw, so a wu 17:00 Ready Player One: pj, so a nj 21:45 Fifty Shades of Grey: pj a srj 17:00 Jim Knopf: pó 13:34 | štw, pj, so a nj 14:45 Die kleine Hexe: nj a wu 12:15

Kino-ekstra: The Florida Project: nj 17:00 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Avengers w 3 D: wšědnje 14:30, 16:45 a 20:00 | pj, so, nj a pó 22:00 Avengers: wšědnje 16:30 (nimo srj) a 19:30 (nimo srj) | srj 17:00 a 19:55 Early Man: wšědnje 14:25 (nimo srj) a 17:30 | so, nj, pó a wu 12:30 | srj 16:00 Met: Cendrillon: so 19:00 Sherlock Gnomes w 3 D: wu 14:45 Unsere Erde 2: srj 17:30 Ghost Stories: pj, so, nj a pó 22:30 A Quiet Place: wšědnje 20:15 (nimo so) | pj, so, nj a pó 22:30 Der Sex Pakt: wšědnje 19:45 Ready Player One: wšědnje 17:25 (nimo srj) Jim Knopf: wšědnje 15:10 Peter Hase: wšědnje 14:45 (nimo wu) | so, nj, pó a wu 12:45 Fünf Freunde: so, nj, pó a wu 12:15 Heilstätten: pj, so, nj a pó 23:00 Die kleine Hexe: so, nj, pó a wu 12:15

Pokiwy (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

Dóstanje diakonsku swjećiznu

Drježdźany. Biskop Heinrich Timmer­evers wudźěli jutře, 21. jutrownika, w 10 hodź. na Božej mši w Drježdźanskej katedrali Pětrej Mrózej z Ku­lowca diakonsku swjećiznu. Wěriwi su na nju přeprošeni a měli so za diakona kaž tež wo duchowny dorost modlić.

Ekspedicija do ćěła

Budyšin. W šěsć wustajenskich wo­błukach je wustajeńca „Fascinacija čłowjek“ w Budyskim Centeru na Žitnych wikach čłowječemu ćěłu wěnowana. Přistup­na je ekspozicija hač do jutřišeho, 21. jutrownika. Zajimcy móža sej pola cen­teroweho managementa tež wosebite wodźenje skazać.

Duchowna hudźba

Budyšin. Lipšćanski gospelowy chór pod nawodom Maika Gisdźinskeho wuhotuje zajutřišim, 22. apryla, wuwzaćnje hižo w 17 hodź., w Budyskej cyrkwi Na­šeje lubeje knjenje „Duchownu hudźbu“. Zaklinča gospele a spirituale. Zastup je darmotny.

Požohnowanje motorskich

Ralbicy. Popołdnjo z požohnjowanjom motorskich zahaji so njedźelu w 14 hodź. z nyšporom w Ralbičanskej cyrkwi. Přizamknje so zhromadny wulět. Po tym, něhdźe w 16.30 hodź., je wjesołe zakónčenje w Nowoslicach předwidźane.

Skulptura na karu podobneho nastroja, kotryž mjenuja „Schiebock“, pyši wot srjedy kružny wobchad na kromje Biskopic. Daloko widźeć je wopon města. Twórbu stej metalotwarski zawod Max Aicher z Biskopic a wuměłstwowa kowarnja Aurin ze Schönbrunna zhotowiłoj a městu dariłoj. Foto: Steffen Unger

Křižowka (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

Wodorunje: 3 znajomosće, 5 kóšty za posyłki, 6 z njeho je swěčka, 7 wódne jězdźidło, 10 dołhi, njelepy kadla, 13 alkoholiski napoj, 14 spisar, 15 afriski kraj

Padorunje: 1 je zatusnjeny, 2 stat, 3 oma serbsce, 4 rozrězane drjewo, 8 ze štomami wobdata dróha, 9 horiny w Aziji, 11 druhi grjekski pismik, 12 Narr zeserbšćene

Protyka (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

Pjatk 20. do 22.4.   Měrowy swjedźeń we Wóstrowcu

  19:00 Přednošk Hansa-Jürgena Schrötera wo Janu Šadowicu­ w Kamjenskej Lessingowej bibliotece

  19:30 Zhromadźizna Hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 21.4. 10:00 Diakonska swjećizna Pětra Mróza w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  10:00 Rozmołwne koło w Budyskej Röhrscheidtowej bašće wo mobilizowanju serbskeho žiwjenja w narańšich kónčinach wokrjesa

  10:30 Na slědach wjelkow – přednošk na Rěčičanskim Erlichtec dworje, po tym ekskursija

  14:30 Zetkanje „Na Šusterec ławce“ na Trjebinskim statoku­ Hanza Šustera

  19:30 Smochčanske jewišćo: „Wozjewjenja z tworjeneje srjedźizny“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 22.4. 9:30 Konfirmaciske kemše w Njeswačanskej cyrkwi

  10:00 Zahajenje „zeleneje sezony“ na Kulowskim jěchanišću­

  14:00 Nyšpor ze žohnowanjom motorskich w Ralbicach

Póndźelu 23.4.   Swětowy dźeń knihi

  17:00 Casting NSLDź za lětnje dźiwadło

  17:00 Zjawne zetkanje Iniciatiwy Serbski sejm a Rady starostow w Njebjelčicach

Wutoru 24.4. 10:00 Interaktiwna hudźbna bajka „Překlepana liška“ w Tšupčanskej cyrkwi

Rozhłós (20.04.18)

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo mobilizowanju serbskeje rěče

11:20 Reportaža: biobur Toni Rebiš w Kanecach

11:45 Wo podawkach we Wostrowcu

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim wukubłanju na Choćebuskim OSZ

13:00 Serbske baje

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Jutrowne nałožki

Freitag, 20. April 2018 geschrieben von:
Choćebuz (SN/mwe). Serbja njeswjeća jutry jenož jako křesćanski swjedźeń. Woni pěstuja tež nałožki z prastarych časow, zo njebychu so pozabyłe. Redaktorojo delnjoserbskeho magacina Łužyca běchu z kameru po puću a jutrowne tradicije zapopadnychu. Tak zapala w Braniborskej přeco časćišo jutrowny woheń. Za Serbow je to přiležnosć, swoju rěč a kulturu pěstować. Tak tež při daledawanju technikow jejkadebjenja wot jedneje generacije k druhej. A nic naposledk je jedyn z najwoblubowanišich jutrownych nałožkow tež w Błótach jutrowne spěwanje. Žony podadźa so při schadźenju słónca spěwajo dom wot domu. Wo tym wjace jutře, 21. apryla, w 13.05. hodź., w telewizijnym sćelaku RBB.

Do kina (19.04.18)

Donnerstag, 19. April 2018 geschrieben von:

19.04.2018 – 25.04.2018 Budyski fil­mowy palast: Early Man – Steinzeit bereit: nj 14:30 A Quiet Place: wšědnje 17:30 (nimo pó) a 19:30 | pj a so 22:00 Der Sex Pakt: wšědnje 19:45 | štw, pj, so a wu 15:15 | pó 17:15 | so 22:00 Pacific Rim: wšědnje 19:45 (nimo pó) Unsere Erde 2: pj, nj a srj 17:30 Peter Hase: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:00 | nj 13:00 Ready Player One w 3 D: wšědnje 19:30 Jim Knopf: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:15 (nimo pó) | nj 12:45 Die kleine Hexe: nj 12:15 Die Biene Maja 2: nj 13:00 Heilstätten: so a srj 21:45 Midnight Sun: štw, so, pó a wu 17:30 Red Sparrow: pj a srj 21:45 Tomb Raider w 3 D: pj 21:45 Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier: wšědnje 15:15 (nimo srj) Fifty Shades of Grey: pj, so a srj 22:15

Kino-ekstra: Das Leben ist ein Fest: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Pokiwaj (18.04.18)

Mittwoch, 18. April 2018 geschrieben von:

Do zakładneje šule pohladnyć

Chrósćicy. Na „Dźeń zakładneje šule“ přeproša jutře, štwórtk, wot 17 do 19 hodź. do Chróšćanskeje zakładneje šule. Po programje w „Jednoće“, móža sej wopytowarjo kubłanišćo wobhladać a dóstanu dohlad do najwšelakorišich cyło­dnjowskich poskitkow.

Hońtwjerske drustwo přeproša

Ralbicy. Wšitkich wobsedźerjow polow, łukow a lěsow wokoło Ralbic přeproša Ralbičanske hońtwjerske drustwo na zhromadźiznu pjatk, 20. apryla, w 19.30 hodź. do tamnišeho sportoweho domu. Nimo wobzamknjenja hospodarskeho plana 2018/2019 póńdźe mjez druhim wo wotnajenje hońtwow. Kaž je hońtwjerske drustwo wobzamknyło, ­wupłaća do zhromadźizny wot 18 hodź. wobsedźerjam ležownosćow wotnajenski pjenjez za dobu 2016/2017.

Pokiwaj (16.04.18)

Montag, 16. April 2018 geschrieben von:

Dźěłarnička na farje

Chrósćicy. Župa „Michał Hórnik“ přeprosy wutoru, 24. apryla, w 19 hodź. na dźěłarničku „Serbska narodna drasta – zhotowjenje a rjedźenje čěpcow a bantow“, a to na Chróšćansku faru. Nazhonite hotowańče pokazaja zajimcam zakłady, kak so čěpcy a banty zhotowjeja a rjedźa. Štóž wobsedźi swójsku drastu, ­njech jón prošu sobu přinjese. Nadrobniše informacije dóstanu zajimcy pod telefonowym čisłom 035796/96 254.

Porěči wo Krabaće

Kamjenc. Wo wuslědkach swojeho slědźenja wo Krabaće porěči Hans-Jürgen Schröter pjatk, 20. apryla, w 19 hodź. w Kamjenskej měšćanskej bibliotece w Lessingowym domje. Je to zarjadowanje biblioteki zhromadnje z měšćanskim stawizniskim towarstwom.

Anzeige