Pokiwy (14.05.19)

Dienstag, 14. Mai 2019 geschrieben von:

Cyrkej-město-kraj

Budyšin. Za štwórtk, 16. meje, přeproša Budyska ewangelsko-lutherska wosada swj. Michała na podijowu rozmołwu pod hesłom „Cyrkej-město-kraj“. Diskutować budu wot 19.30 hodź. w Michałskej cyrkwi Budyski wyši měšćanosta Alexander Ahrens (SPD), wjesnjanosća Kubšic Olaf Reichert (njestronjan), Dobruše-Huski Alexander Fischer a Radworja Wincec Baberška (wobaj CDU). Zarjadowanje moderěruje bywši nawoda Krajneje centrale za politiske kubłanje Frank Richter.

Na diskusiju wo wuwiću Łužicy

Krynhelecy. Na informaciske zarjadowanje wokoło strukturneje změny we Łužicy su wšitcy wobydlerjo gmejny Hamor a dalši zajimcy zajutřišim, 16. meje, do Krynhelečanskeho kulturneho domu přeprošeni. Pod hesłom „Što přińdźe po brunicy – Strukturne wuwiće we Łužicy“ informuja šef sakskeje statneje kenclije Oliver Schenk a Hamorski wjesnjanosta Achim Junker (wobaj CDU) wo najnowšim wuwiću w naležnosći ze slědowacej diskusiju. Započatk zarjadowanja je w 19 hodź.

Za dźěłarničku so přizjewić

Pokiwy (10.05.19)

Freitag, 10. Mai 2019 geschrieben von:

Mejemjetanje w Kukowje

Pančicy-Kukow. Na Kukowskej klóšterskej łuce při kuble wotměje so kónc tydźenja mejski swjedźeń. Dźensa po natočenju piwa wot 19 hodź. je party z DJjom Guydom. Jutře su wobydlerjo a hosćo w 15 hodź. na kofejpiće a po tym, něhdźe wot 16 hodź., na mejemjetanje přeprošeni. Wječor su reje z kapału Logarhythmus, programom a DJjom. Njedźelu zapiskaja Chróšćanscy muzikanća wot 11 hodź. k rańšemu piwku. Mały chór Serbskeho gymnazija Budyšin a Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca wuhotujetej program wot 15 hodź.

Zabawa při małym haće

Worklecy. We Worklecach je mejemjetanje jutře w 17 hodź., a to na naměsće při małym haće. Wjesne dźěći a młodźina su program nazwučowali a so na přihladowarjow wjesela. Po tym je zabawny wječor ze skupinu Fünf an der Feier w parku za hrodom. Worklečanske swójby staraja so wo ćělne derjeměće.

Chošća wjazać nawuknyć

Křižowka (10.05.19)

Freitag, 10. Mai 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 nócny ptak, 5 młode swinjo, 6 rytmus při rejwanju, 7 plahowar sadu, 10 lud, 13 koleso, 14 rozrězane drjewo, 15 jednore jězdźidło

Padorunje: 1 wulka lyriska twórba, 2 filmowy rjek James ... 007, 3 nic bratr, 4 přez nje přińdźe swětło do jstwy, 8 słód, 9 pozitiwna elektroda, 11 włóžnota na rostlinje, 12 wjac hač jedyn

Hłowna zhromadźizna iniciatiwy je zjawna

Freitag, 10. Mai 2019 geschrieben von:
Kamjenc. Lětna hłowna zhromadźizna Kamjenskeho Černobylskeho towarstwa je póndźelu, 13. meje, w 19 hodź. w Kamjenskim dźěćacym domje na Fichtowej 17. Dokelž je zhromadźizna zjawna, su wšitcy zajimcy přeprošeni. W srjedźišću steja wuhódnoćenje dźěła zašłeje wólbneje doby a přihoty lětušeje dźěćaceje akcije. Wot 11. junija do 2. julija wočakuja 20 dźěći z wokrjesa Buda Košeljowo a wot 3. julija do 23. awgusta 20 na dia­betes schorjene běłoruske dźěći.

Protyka (10.05.19)

Freitag, 10. Mai 2019 geschrieben von:

Pjatk 10.5. 18:00 Knižne předstajenje „Noworjadowanje Europy 1919 a Łužiscy Serbja“ a podijowa diskusija w Budyskim Serbskim domje

  19:00 Wojerowske rozmołwy – tónraz z čěskim awtorom Jaroslavom Rudišom na žurli Wojerowskeho hrodu

  19:00 Filmowy wječork Serbskeho ewangelskeho towarstwa na Budyskej Michałskej farje

Sobotu 11.5. 9:30 Keramiska dźěłarnička Spěchowanskeho towarstwa za serbsku ludowu kulturu we Wulkej Dubrawje

  19:30 Koncert z chórom Budyšin a „Markkleebergskimi wokalistami“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Koncert skupiny Elbtonal Percussion we wobłuku Budyskich komornych koncertow w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 12.5.   Dźeń wotewrjenych duri składnostnje 85lětneho wobstaća wohnjoweje wobory delnje Sulšecy w tamnišej gratowni

  15:00 Mejemjetanje w Serbskich Pazlicach

  16:00 Mejemjetanje w Čornym Chołmcu

  17:00 Koncert z cyłkom Pennsylvania State University Concert Choir w Budyskej tachantskej cyrkwi

Wutoru 14.5. 19:00 Přednošk wo prěnich lětach železnicy a jeje wuskutkach na Hornju Łužicu; w Budyskim archiwowym zwjazku

Rozhłós (10.05.19)

Freitag, 10. Mai 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ z powěsćemi tydźenja a pokazkami na zarjadowanja

11:20 Mać być a dźěłać chodźić –

žiwjenske modele

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo klankodźiwadłowej premjerje a wo strukturnej změnje

13:00 Hudźba k dnjej maćerje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

po tym gratulacije

Do kina (09.05.19)

Donnerstag, 09. Mai 2019 geschrieben von:

9.5.–15.5.2019 Budyski filmowy palast:­

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:30 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: štw, so, nj a wu 14:30 Glam Girls: wšědnje 16:00 a 20:30 | štw, so, nj a wu 14:00 | pj a so 22:30 Royal Corgi: nj 12:00 | štw, so, nj a wu 14:0 | pj a srj 16:00 Avengers: Endgame: wšědnje 16:30 (nimo pó) a 18:00 (nimo pó) Avengers: Endgame w 3 D: wšědnje 16:00 a 19:45 | štw, so, nj a wu14:15 | pj a so 21:45 Der goldene Handschuh: pj a so 22:30 Der Fall Collini: wu 18:00 | pj a so 22:00 Alfons Zitterbacke: štw, so, nj a wu14:15 | pó 15:45 Willkommen im Wunder Park: nj 12:15 Dumbo: nj 11:45 After Passion: wšědnje 20:15 (nimo pó a pó) Monsieur Claude: wšědnje 18:00 (nimo wu) Die Goldfische: nj 11:45 Ostwind: nj 12:15 Friedhof der Kuscheltiere: pj 22:00

Kino-ekstra: Beale Street: pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu w 3 D: wšědnje 17:40 a 20:30 (nimo so a srj) | so 21:45 | srj 20:15 Pokémon Meisterdetektiv Pikachu: wšědnje 14:45 Glam Girls: wšědnje 14:10 (nimo so), 17:15 a 19:50 | so 15.15 | pj a so 23:00 Avengers: Endgame: w 3 D: wšědnje 14:00, 16:15 (nimo so) a 20:00 (nimo so) | so 17:05 a 20:30 | pj a so 22:00 Royal Corgi: wšědnje 15:00 (nimo so a srj) | so 12:00 a 13:15 | nj 13:00 | srj 15:30 Avengers: Endgame: wšědnje 17:00 (nimo so) a 19:30 | so 13:45 Lloronas Fluch: pj 22:45 Alfons Zitterbacke: so a nj 12:45 Willkommen im Wunder Park: so a nj 12:10 Monsieur Claude: nj 12:10 Kirschblüten und Dämonen: srj 17:30

Pokiwy (03.05.19)

Freitag, 03. Mai 2019 geschrieben von:

Nalětni swjedźeń

Ćisk. Jutře, 4. róžownika, wot 10 do 17 hodź. witaja hosći do Ćiska na nalětni swjedźeń. Čórlichec zahrodnistwo z Koćiny tam na hermanku mjez druhim swoje rostliny poskićuje. Wot 11 hodź. je rańše piwko z muzikantami Pastwineje hory, a w 14.30 hodź. wustupi Ćišćanski Serbski dźěćacy ansambl. Porjedźeć chcedźa hosćom hrochowu poliwku, gulaš z kotoła a čerstwe plincy.

Live-hudźba w korčmach

Budyšin. Budyscy korčmarjo wjesela so jutře na bohaty wopyt. Wšako wotměje so w nutřkownym měsće wot 20 hodź. 15. raz korčmowy swjedźeń. W 17 barach a restawrantach zaklinči live-hudźba. Hudźbne stile wotměnjeja so wot reggaeja přez klasiku, łaćonskoameriskim rytmam, rock a blues hač k šlagrej.

Regionalne speciality

Hač do jutřišeho su ludźo přeprošeni, po geranijowych wikach na Choćebuskim Hłownym torhošću dundać a sej wězo něšto kupić. Wosom zahrodnistwow z Choćebuza a wokoliny poskića tam swoje hrjadkowe a balkonowe rostliny kaž tež zela, kwětki w horncach a kerčki. To wosebite na wikach je, zo je fachowcy za hobbyjowych zahrodkarjow wuhotuja. Foto: Michael Helbig

Křižowka (03.05.19)

Freitag, 03. Mai 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 dobyćer při mejemjetanju, 5 spisar, 6 muske předmjeno (Zátopek), 7 jednotka kajkosće drohotneho kamjenja, 10 francoska stolica, 13 rěka w Smolinach, 14 erwischen serbsce, 15 wučbny předmjet skrótš.

Padorunje: 1 wjes w Delanach, 2 znaty wuměłc, 3 kupa Grjek­skeje, 4 dopokaz njepřitomnosće, 8 słód, 9 namołwy, 11 rostlina, 12 nic hłódni

Anzeige